یکشنبه, 27 فروردين 1396 04:41

فلزیاب ترکیب تفکیک

فلزیاب ترکیب تفکیک طلا یا انواع فلزات را میتواند در شرایط خاک الوده یا یک هدف الیاژی اشکار نماید و ترکیب در تفکیک DISCRIMINATION موجب میگردد که توان فلزیاب یا طلایاب برای تشخیص نوع اهداف یا طلا یا گنج طلا که تحت تاثیر منابع و مواد معدنی و ذرات قرار گرفته است بخوبی اشکار نماید و یک هدف اصلی یا طلا را که توان بازتاب علائم سیگنال منظم خود را در صحنه کار ندارد یک فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک با دارا بودن توان تشخیص سیگنال علائم ترکیب شده از حالت پنهان در سیگنال علائم دیگر مواد یا ذرات میتواند وضعیت سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج را مشخص نموده و عمل تفکیک را به انجام رسانده و این عمل ترکیب در تفکیک فلزیاب یا طلایاب یکی از حسن های فلزیاب با تفکیک یا طلایاب تفکیک طبق عدد VDI بنابرجدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE ازنوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

پنج شنبه, 24 فروردين 1396 14:54

فلزیاب پیشرفته ایرانی

فلزیاب پیشرفته ایرانی دارای توان بالای در تفکیک فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و برنز و برنج و الومینیوم با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد

در زمینه طراحی و ساخت فلزیاب با تکنولوژی فوق پیشرفته فلزیاب با اصول رادارایران پیشرفته شایانی داشته است و فلزیاب های فوق پیشرفته با قدرت تفکیک با عدد VDI در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC وابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را طراحی و تولید نموده است که در نوع خود بینظیر میباشد

متاسفانه عده ای که توان رقابت با شرکت های معتبر و تولید کننده فلزیاب در ایران را نداشته سعی در تخریب سیستمهای فلزیاب ساخت ایران با تنظیمات ذکر گردیده نموده اند که خوشبختانه موفق نشده اند زیرا خریداران فلزیاب یا طلایاب در زمان مشاهده کار این دسته فلزیاب پیشرفته ایرانی به واقعیت قدرت تفکیک و عملکرد این فلزیاب ها پی برده

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 04:38

فلزیاب انتنی ایرودینامیک

ردیاب یا فلزیاب انتنی ایرودینامیک خاص خود را طبق اصول عملکرد رادار باید دارا باشد تا یک فلزیاب انتنی ایرودینامیک باشد و فلزیاب ایرودینامیک یا ایرودینامیک بودن فلزیاب یا طلایاب فقط مربوط به فلزیاب انتنی نمی باشد بلکه فلزیاب یا طلایاب که از دسته فلزیاب تصویری یا فلزیاب سنسوری و فلزیاب لیزری با نقشه مدار طبق اصول ساختار رادار زمینی دستی با تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد باید شکل سرجستجوگر و بدنه فلزیاب طبق اصول رادار زمینی دستی برگرفته از محاسبات رادار تفکیک دار باشد

فلزیاب انتنی از نظر طراحی بدنه دسته انتن و نوع جنس بدنه دسته انتن و مواد بکار رفته در دسته انتن باید با محاسبات دقیق طبق اصول عملکرد فلزیاب انتنی راداری دارای مدار فرکانسی یا جذبی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISCباشد تا در دسته فلزیاب انتنی ایرودینامیک راداری قرار بگیرد که بتوان به ان فلزیاب انتنی واقعی کفت

متاسفانه در ایران عده ای انتنی یا ردیاب ارائه مینمایند که اصلاً هیچ کدام این اصول در انها رارعایت نمی گردد و موجب بد گمانی خریداران فلزیاب یا طلایاب نسبت به فلزیاب انتنی شده است

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 04:19

ترکیب فلزیاب طلایاب

فلزیاب طلایاب همان ترکیب فلزیاب طلایاب در یک مدار فلزیاب با تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد و شکل ترکیب فلزیاب طلایاب در کل برای افزایش توان تفکیک انواع فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد به انجام رسیده است

فلزیاب برای اینکه طلایاب باشد باید دارای یک مدار فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک باشد که بتواند طیف دامنه موج فرکانس و طول موج فرکانس راتشخیص دهد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از نوع راداری میتواند یک فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری باشد ولی به شرط انکه فلزیاب طلایاب دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC باشد

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 12:57

طراحی و ساخت فلزیاب

طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب یک امر تخصصی در زمین فلزیاب یا طلایاب میباشد و طراح فلزیاب یا طراح طلایاب در ایران بسیارکم و محدوده میباشد زیرا طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب نیازمند دارا بودن اطلاعات بالا در زمینه طراحی علوم رادار در زمینه الکترونیک را دارد

ساخت فلزیاب در ایران بیشتر بصورت کپی نمودن از روی نقشه مدارات اماده میباشد و این نوع فلزیاب ها در دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب هستند زیرا ساخت این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها ساده میباشد و نیاز به داشتن اطلاعات علمی بالا در زمینه رادار با تفکیک برای ساخت فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک با عدد VDI ندارد

طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب با اصول رادار و قانون تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE کار هر طراح یا سازنده فلزیاب یا طلایاب نمی باشد زیرا در زمینه ساخت فلزیاب یا تفکیک یا طلایاب با تفکیک نیازمند داشتن علوم بالای در زمینه طراحی رادار زمینی دستی میباشد

فلزیاب فوق پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

توجه نمایید که عده ای بر روی کاتالوگ یا سایت خود کلمه رادار زمین دستی را بکاربرده ولی دستگاه ها فلزیاب مغناطیسی یا پالسی یا مگنت را به جای فلزیاب با اصول رادار و تنظیمات بالا ارائه مینمایند

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:49

قدرت کیفیت فلزیاب

قدرت کیفیت فلزیاب یا کیفیت طلایاب در اصل در توان تفکیک ان فلزیاب یا طلایاب برای کاوش انواع فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد یک فلزیاب یا طلایاب که بتواند طلا را در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید میتواند یک فلزیاب یا طلایاب با قدرت کیفیت بالا در زمینه کلیه کارهای قابل انجام با فلزیاب یا طلایاب میباشد

قدرت کیفیتهر محصولی یا سیستمی به  کیفیت و کمیت ان بستگی داشته که در رابطه با فلزیاب یا معدنیاب یا رادار زمینی دستی یا دوربین حرارتی راداری مهمترین امر قدرت کارائی ان سیستم فلزیاب یا طلایاب در تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد و کارائی این دسته سیستمها فلزیاب یا طلایاب که طلا را در عمق زیاد تفکیک مینماید در زمان تمرین و کاوش و تفکیک یک طلا در عمق زیاد از هدف نمونه طلا مشخص میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:04

فلزیاب میدان تابش

فلزیاب میدان تابش طلا یا میدان تابش گنج طلا را از میدان تابش ذرات مواد معدنی و منابع صحنه کار را باید بصورت متمرکز در مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا تشخیص داده تا بتواند مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را مشخص نماید و همین میزان که فلزیاب مرکز میدان تابش طلا یا گنج طلا را تشخیص دهد توان تفکیک دقیق طلا گنج یا طلا را از دیگر منابع خواهد داشت

از انجا که طلا شرایط نوسان از جذب و تابش انرژی و ذرات خود را دارا است میتواند در اثر نیروی های وارد در مرور زمان در اطراف خود میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی برای امواج الکترومغناطیس در فرکانس را داشته باشد

تابش طلا به دیگر منابع اطراف خود عمل انتقال ذرات را به انجام رسانده که موجب میشود سطح وسیعی از نیروی انرژی طلا بین مواد معدنی و منابع صحنه کار بصورت اشفته پراکنده گردد و همین موضوع ایجاد اختلال در نحوه عملکرد فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتر گردد

سه شنبه, 15 فروردين 1396 05:05

فلزیاب تعریف

تعریف فلزیاب یا تعریف طلایاب را فروشندگان از فلزیاب خود مینماید که بیشتر این تعریف ها در اصل تحریف از نحوه عملکرد فلزیاب میباشد وان دسته که از فلزیاب خود تعریف مینمایند و از فلزیاب دیگر فروشندگان فلزیاب یا دیگر شرکت های فلزیاب بدگویی مینمایند مشخص ان است که میخواهند فلزیاب خود را بفروش برسانند

خریدارفلزیاب باید اگاه و عاقل باشد که به نحوه عملکرد فلزیاب توجه نماید و به تعریف و تحریف فروشنده فلزیاب توجه ننماید

فلزیاب ایرانی یا فلزیاب خارجی باشد نیز مهم نیست در این زمینه نیز قدرت فلزیاب در تفکیک فلزات بخصوص تفکیک طلا در عمق زیاد برای مشخص شدن توانایی فلزیاب مورد بحث میباشد

فلزیاب ایرانی یا فلزیاب خارجی در اصل وابسته به طراحی نقشه مدار ان است و طراح فلزیاب ساخت ایران میتواند نوعی فلزیاب یا طلایاب را طراحی نماید که بهترین طراحان فلزیاب در دنیا نتوانند چنین فلزیاب یا طلایابی را طراحی نمایند در اصل توان داشتن علوم الکترونیک رادار میتواند طراح فلزیاب یا طلایاب را در طراحی فلزیاب فوق پیشرفته یاری نماید که یک فلزیاب بی نظیر یا طلایاب بی نظیررا ارائه نماید که در سطح دنیا بی رقیب باشد  

سه شنبه, 15 فروردين 1396 07:38

فلزیاب تایید شده

فلزیاب تایید شده یا طلایاب مورد تایید میتواند کدام مدل فلزیاب یا طلایاب باشد و در اصل فلزیاب تایید شده در ابتدا ان نوع فلزیاب یا طلایاب میباشد که بتواند یک فلز طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید و وجود تفکیک در فلزیاب از موارد دیگر است که میتواند فلزیاب تایید شده را مشخص نماید

توجه نمایید که فلزیاب یا طلایاب که فقط تفاوت فلز اهنی از غیراهنی را تشخیص داده یا مگنتومتریا تسلا یا مگنت با فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی میباشد از دسته فلزیاب تایید شده در زمینه تفکیک فلزات و طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و برنزو الومینیوم بصورت مجزا با عدد VDI نمی باشد

فلزیاب تایید شده که در کلیه زمینهای کاربردی فلزیاب قابلیت عملکردی دارد ان فلزیاب یا طلایاب میباشد که بتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید که فلزیاب یا طلایاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X این توان را دارد که بتواند طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اهداف یا طلا یا انواع فلزات را با عدد VDI مربوط به همان هدف یا فلز تفکیک نموده و مشخص نماید

فلزیاب تایید شده ان فلزیاب یا طلایاب میباشد که در زمان تمرین یک هدف نمونه مانند طلا را در سطح و عمق زیاد قرارداده و فلزیاب یا طلایاب بتواند ان طلا را در سطح و عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب سنگ گرد روی گنج

فلزیاب سنگ گرد روی گنج یا سنگگرد روی دفینه اگر در عمق زمین قرار گرفته باشد و این سنگ گرد به شکل تخم مرغ یا بیضی از نوع سنگ اخرای یا ترکیب با ساروج یا اهک باشد و در زیر خاک قرار گرفته باشد میتواند باعث شکست علائم سیگنال گنج طلا شده و این میدان مغناطیس که ازوضعیت گنج یا طلا ایجاد میگردد در اثر وجود سنگ گرد اخرای یا سنگ ساروجی در بالا دست گنج طلا زاویه گرفته و با میدان مغناطیس مواد معدنی یا منابع یا دیگر مواردی که در لایه افقی در کنار سنگ گرد قرار داده شده ترکیب شده یا بریکدیگر نیرو وارده نموده و انحراف در میدان مغناطیس گنج طلا پدید امده و موجب میگردد که فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب با سد مغناطیسی در دیواره مغناطیسی روبرو شود و نتواند مرکزهدف اصلی یا طلا یا گنج را مشخص نماید  

صفحه1 از13