شنبه, 26 فروردين 1396 15:11

نقص فلزیاب تصویری مغناطیسی

نقص سیستم های فلزیاب تصویری مغناطیسی وفلزیاب مغناطیسی اعداد دیجیتالی در این است که بیشتر مواقع انچه که خود تشخیص میدهند را اشکار مینمایند و این اشکار گردیدن از دستور مدار سیستم فلزیاب یا عوامل جستجوگر پدید میاید و اپراتور فلزیاب تصویری مغناطیسی نمی تواند تنظیمات را برای تشخیص فلزیاب تصویری مغناطیسی یا ولتاژ القایی تغییر داده تا توان تشخیص در فلزیاب تصویری نسبت به صحنه کار و الیاژ هدف اصلی یا طلا تغییر نماید

در فلزیاب تصویری با اصول رادار عواملی که در ترکیب رنگ یا عدد پدید میاید در هر مرحله با مراحل قبلی یا بعدی متفاوت میباشد که در فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد تصاویر یا لکه رنگ ها ثابت است و تغییر نداشته و با تغییر تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری مغناطیسی تغییر در لکه رنگ ها ایجاد نمیگردد تا بتوان وضعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج را از دیگر علائم سیگنال مزاحم تشخیص داده و این از اصول کار فلزیاب تصویری خارج میباشد و این توضیحات بزرگترین نقص این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میباشد

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 12:57

طراحی و ساخت فلزیاب

طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب یک امر تخصصی در زمین فلزیاب یا طلایاب میباشد و طراح فلزیاب یا طراح طلایاب در ایران بسیارکم و محدوده میباشد زیرا طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب نیازمند دارا بودن اطلاعات بالا در زمینه طراحی علوم رادار در زمینه الکترونیک را دارد

ساخت فلزیاب در ایران بیشتر بصورت کپی نمودن از روی نقشه مدارات اماده میباشد و این نوع فلزیاب ها در دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب هستند زیرا ساخت این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها ساده میباشد و نیاز به داشتن اطلاعات علمی بالا در زمینه رادار با تفکیک برای ساخت فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک با عدد VDI ندارد

طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب با اصول رادار و قانون تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE کار هر طراح یا سازنده فلزیاب یا طلایاب نمی باشد زیرا در زمینه ساخت فلزیاب یا تفکیک یا طلایاب با تفکیک نیازمند داشتن علوم بالای در زمینه طراحی رادار زمینی دستی میباشد

فلزیاب فوق پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

توجه نمایید که عده ای بر روی کاتالوگ یا سایت خود کلمه رادار زمین دستی را بکاربرده ولی دستگاه ها فلزیاب مغناطیسی یا پالسی یا مگنت را به جای فلزیاب با اصول رادار و تنظیمات بالا ارائه مینمایند

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:06

فلزیاب یون طلا

فلزیاب یون طلا را برای تشخیص طلا یا انواع فلزات نیاز نداشته بلکه فلزیاب ها نیاز به تشخیص مغناطیس و امواج الکترو مغناطیس فرکانس فلزات یا طلا را نیاز دارند و یون قسمتی از چرخش الکترونی در حول محور طلا میباشد که بطور طبیعی از وضعیت گنج طلا جدا میگردد و یون طلا بطور طبیعی از ازاد شدن الکترون در اخرین لایه پدید میاید و ان الکترون که ازاد میگردد یا جدا میشود دارای وضعیت یونی میشود ولی موضوع مهم در رابطه با ایجاد یون در طلا متقابلاً در فلز طلا جدید نمی باشد و منظور تغییریون طلا به دلیل پیوند اتمی و پیوند یونی بین موادمعدنی و منابع یا فلزات یا کانیها و سنگ صحنه کار در اطراف گنج طلا میباشد

در فلزیاب مغناطیسی شرایط یون اثرمتقابلی از وضعیت الکترواستاتیک پیوند یونی با بار مخالف داشته و ایجاد شرایط میدان مغناطیس متفاوت از وضعیت وارد نمودن نیرو میدان ها بریکدیگر میتواند موقعیت یون طلا را دچار در هم ریختگی نموده و ایجاد دما نماید و این تغییر دما میتواند وضعیت میدان مغناطیس را برای تشخیص طلا گنج با تغییر فلز در سطح رسانائی طلا روبرو نموده و حرکت یون در نیم کره شمالی به سمت چپ میباشد یک اختلاف تشخیص درفلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی یا تسلا یا مگنت یا یون یاب نسبت به مرکز هدف اصلی یا طلا ایجاد نماید

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:05

فلزیاب پیدا شدن گنج

فلزیاب پیدا شدن گنج همان میزان که فلزیاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای را نیازدارد یک اپراتور حرفه ای فلزیاب یا کاربرطلایاب حرفه ای را نیزمیخواهد تا موفقیت در پیدا شدن گنج با فلزیاب یا طلایاب حاصل شود

فلزیاب پیداشدن گنج طلا را با اصول مربوط به گنج یابی با فلزیاب یا طلایاب به انجام میرسد و پیداشدن گنج طلا با فلزیاب یا طلایاب روشهای خاص خود را دارد که این روش ها پیدا شدن گنج طلا در ابتدا به نوع فلزیاب یا طلایاب که دراختیار دارید وابسته است

بیشتر فلزیاب ها یا طلایاب ها که در بازار ارائه میگردد در دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب میباشد که عملاً ساختار ترکیب طراحی این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها به گونه ای میباشد که توانایی عملیاتی کاوش فلزات بخصوص طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد نداشته

این بخاطر بهره بردن از میدان مغناطیس در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میباشد چون میدان مغناطیس منابع و مواد معدنی در لایه های زمین بازتاب داشته که این بازتاب میتواند مانعی برسرراه تشخیص علائم سیگنال تغییر فاز طلا یا گنج را در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاهها شود

وجود میدان مغناطیس در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در تشخیص وضعیت تغییر یافته از فلزات همان میزان واکنش از خود نشان می دهد که بر روی تغییرات میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع از خود نشان می دهد یا میتواند ابراز نمود این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها واکنش یکسان برروی میدان مغناطیس فلزات و میدان مغناطیس تغییر یافته از توده سنگ ها و کانیها و مواد معدنی و منابع داردو یکی از بزرگترین دلایل خطا در این دسته دستگاه ها و فلزیاب ها میباشد

این خود یک عامل مهم در پیدا نشدن گنج با این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:05

مگنتومتر

مگنتومتر یا مگنت یا تسلا در اصل یک مغناطیس سنج است و مگنتومتر در کل برای مشخص نمودن میزان مغناطیس و تعیین میدان مغناطیس میباشد و توان تشخیص امواج فرکانسی را نداشته و به همین خاطر نمی تواند درمگنتومترتنظیمات تفکیک برای تشخیص طلا از نقره و مس و روی و ااهن و برنزو .. را تعیین نموده

مگنتومتربیشتر تغییرات زمین از نظر تغییرات میدان مغناطیس در وضعیت لایه های زمین یا میدان های مغناطیس پدید امده از مواد معدنی و منابع صحنه کار را تشخیص داده و مشخص مینماید و مگنتومتر در سنسور جستجوگر خود دارای ترکیب مغناطیسی از نوع ولتاژ القایی میباشد و برای این است که توان تفکیک یا مشخص نمودن فلزات غیرمغناطیس مانند طلا که پارامغناطیس میباشد را نداشته

نهایت توان عملیات مگنتومتردر کارهای عمومی مشخص نمودن حفره میباشد و اگر حفره یا تونل یا کانل با دیگر منابع یا مواد معدنی یا مصالح ساختمانی رایج در زمان خودشان ایزوله شده باشد نمی تواند حفره های ایزوله شده را تشخیص داده و مشخص نماید

مگنتومتر را نمی توان بعنوان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب قلمداد نمود زیرا این چنین توانایی را ندارد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب مغناطیسی هوای سرد

فلزیاب هوای سرد یا فلزیاب مغناطیسی هوا سرد بخواهید یه جستجو طلا یا کاوش گنج یا هدف اصلی باشید وضعیت تشخیص تغییر مینماید

به دلیل سرد بودن سطح زمین انرژی مربوط به هدف اصلی یا طلا در میدان مغناطیس یا جریان و نیرو دچار تغییر یا کاهش در دما مولکولی شده و یک تله مغناطیسی برای جریان و نیرو هدف اصلی یا طلا یا گنج پدید امده و نیرو و جریان پرانرژی گنج یا طلا یا هدف اصلی از نیروی میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع سطح صحنه کار فاصله گرفته و نیروی جریان هدف اصلی یا طلا یا گنج با متوسط انرژی در کاهش کششی نیرو روبرو شده و موجب میگردد که نیرو و جریان گنج یا طلا یا هدف اصلی کاهش یافته و به دلیل ایجاد سد کششی نیرو جریان هدف اصلی یا طلا یا گنج در پاسخگوی به سیگنال علائم فلزیاب یا طلایاب دارای فاصله زمانی گردیده و توان تشخیص فلزیاب یا طلایاب را در زمان معین برای واکنش درست در مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج دچاردیرکرد میشود یا تغییر دما موجب حرکت الکترونها به سمت میدان مغناطیس پرانرژی تر میگردد

همین موضوع در رابطه با سرجستجوگر فلزیاب های مغناطیسی یا مکنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب ولتاژ القایی پدید می اید و در زمانیکه با سرجستجوگر این دسته فلزیاب یا دستگاهها در اثر سرما دچار کاهش نیرو شده زیرا جریان انرژی میدان مغناطیس در سرجستجوگردر حالت گریز قرار گرفته و به سمت میدان مغناطیس سرد صحنه کار متمایل شده و نیروی میدان مغناطیس سرجستجوگرحالت گریز را گفته و توان انرژی خود را از دست می دهد

دراین وضعیت فقط یک فلزیاب فرکانسی با ایجاد نیروی امواج الکترومغناطیس در فرکانس موجب افزایش انرژی در سیگنال علائم میدان الکتریکی هدف اصلی یا طلا یا گنج شده و از وضعیت تله مغناطیسی که در اثر کاهش انرژی در هدف اصلی یا طلا یا گنج پدید امده خارج میگردد و امکان کاوش هدف اصلی یا طلا یا گنج در هوای سرد افزایش میابد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب فرکانسی راداری

فلزیاب فرکانسی راداری میتواند از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب مادون قرمز یا فلزیاب التراسونیک باشد زیرا فلزیاب فرکانسی راداری با تفکیک طبق اصول مدار ان فلزیاب فرکانسی در دسته فلزیاب فرکانسی راداری قرار میگیردد

فلزیاب فرکانسی با تفکیک که طبق رادارزمینی دستی با عدد VDI تفکیک مینماید نسبت به فلزیاب فرکانسی بدون تفکیک یا فلزیاب مغناطیسی و مگنتومتر و تسلا و یون یاب قدرت تفکیک طلا یا دیگر فلزات را در عمق زیاد دارا است زیرا دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT میباشد که این نوع تنظیمات در پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT توان فلزیاب یا طلایاب فرکانسی را برای تشخیص و تفکیک اهداف یا طلا یا دیگر فلزات افزایش داده

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب با تفکیک فرکانسی

فلزیاب با تفکیک فرکانسی دارای شرایط خاص خود میباشد زیرا فلزیاب فرکانسی در چند نوع میباشد که بعضی از دستگاه های فلزیاب فرکانسی توان تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را نداشته زیرا مدار این دسته فلزیاب فرکانسی که توان تفکیک با عدد VDI را ندارد طبق اصول رادار زمینی دستی تفکیک دار طراحی نشده است و فلزیاب فرکانسی تفکیک دار یا فلزیاب فرکانسی با تفکیک دارای مدار طراحی شده طبق اصول رادار زمینی دستی میباشد که میتواند با عدد VDI تفکیک نماید

فلزیاب با تفکیک فرکانسی که با عدد VDI تفکک مینماید دارای تنظیمات متفاوت میباشد که تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSTMENT درفلزیاب با تفکیک فرکانسی از نوع تنظیمات تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب مقوله عمق

فلزیاب مقوله عمق را به دنبال خود در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب در دید خریدار فلزیاب یا طلایاب دارد و خریدار فلزیاب سعی مینماید فلزیابی یا طلایابی را خرید نماید که طلا یا دیگر فلزات را در عمق زیاد تفکیک نموده و پیدا نماید ولی هر نوع فلزیاب یا طلایاب توان تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته که بتواند مورد نظر خریدار فلزیاب قرار بگیرد

بیشتر اشخاص به دنبال یک فلزیاب ساده و پرقدرت برای تفکیک طلا یا گنج در عمق زیاد میباشد که این دوموضوع میتواند دو مقوله مجزا و متضاد با هم باشند فلزیاب یا طلایاب ساده که نیاز به تنظیمات تخصصی در زمین کشف طلا یا کاوش گنج را نداشته باشد یک فلزیاب ساده است و این سادگی توان خطا فلزیاب یا طلایاب را افزایش داده و احتمال پیدا نمودن طلا یا گنج یا دیگر فلزات را کاهش داده بخصوص تشخیص و تفکیک طلا را در عمق زیاد از بین میبرد

ولی فلزیاب یا طلایاب که بتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید از دست فلزیاب های اماتوری یا فلزیاب ساده یا فلزیاب معمولی بدون تفکیک مانند فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر نمی باشد زیرا این نوع دستگاه ها یا فلزیاب ها دارای تشخیص توان تفکیک بنابر انرژی طلا از فرکانس نمی باشد و این دسته فلزیاب فقط میتواند تغییر میدان مغناطیس یا اختلاف فاز را در طول زمان تشخیص داده و مشخص نماید که در این شرایط قدرت تفکیک فلز طلا در عمق زیاد پدید نمی اید زیرا در مسیر تشخیص میدان مغناطیس انحراف مغناطیسی زیادی از طریق مواد معدنی و منابع صحنه کار برای این نوع فلزیاب ها ایجاد میگردد که بطور طبیعی توان تفکیک طلا را در عمق زیاد نداشته زیرا طلا خود ذاتاً دارای وضعیت پارامغناطیس یا مغناطیس بسیار پایین میباشد که انحراف مغناطیسی در صحنه کار علائم سیگنال بسیار پایین طلا را که در عمق زیاد قرار دارد تحت تاثیر قرار داده و این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها توان تشخیص طلا در عمق زیاد را نخواهند داشت

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب مخصوص زیرخاکی

فلزیاب مخصوص زیرخاکی را عده ای مگنت یا مگنتومتر یا از این دسته معرفی نموده یا عده ای ابراز مینماید که دستگاه فلزیاب انها توان گرفتن فلزنو یا طلا جدید یا طلا نو را نداشته و دستگاه مخصوص زیر خاکی میباشد و باید چند صد سال از عمر ان فلز گذشته باشد تا بتواند ان فلزیا طلا یا گنج یا زیرخاکی را تشخیص داده و پیدا نماید در اصل چنین بحثی پایه علمی نداشته زیرا یک فلزیاب باید بتواند یک فلز نوع را از نظر خواص مغناطیسی یا خواص فرکانسی تشخیص داده و پیدا نماید تا توان تفکیک برای طلا یا گنج یا زیرخاکی را داشته باشد زیرا یک فلزیاب حداقل باید بتواند شرایط الکتریکی سطح یک هدف طلا جدید را تشخیص داده تا بتواند وضعیت ان هدف قدیمی یا طلا یا گنج را تفکیک نماید

فلزیاب که یک فلز نو یا فلز جدید یا طلا جدید یا طلا نو را تشخیص دهد میتواند یک هدف قدیمی یا فلز قدیمی یا گنج را با توان بالاتر تشخیص داده و پیدا نماید زیرا گنج یا طلا در اثر مرور زمان دارای انرژی جذب شده از اطراف خود میباشد و با دریافت این نیرو از اطراف قدرت بازتاب تابش بالاتری را ایجاد مینماید و این موجب میشود که فلزیاب یا طلایاب بخصوص از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی شرایط موج ایجاد شده از میدان الکتریکی و میدان مغناطیس هدف اصلی یا طلا یا زیرخاکی را با توان بالاتر تشخیص داده و فرکانس مربوط به انرژی خاص از موج شکل گرفته از نوسان گنج یا طلا تفکیک نماید

 

صفحه1 از2