جمعه, 01 ارديبهشت 1396 11:01

نحوه عملکرد فلزیاب تصویری با VDI

نحوه عملکرد فلزیاب تصویری با VDI

نحوه عملکرد فلزیاب تصویری با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE در نوع خود بی نظیر و بدون رقیب میباشد و سیستم فلزیاب تصویری عددی یا تصویری همگی بنابر لکه رنگی و عددی طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید.

در سیستم فلزیاب تصویری برنامه نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO لکه رنگ به صورت انواع رنگ به نسبت نوع فلزات بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار میگردد و در شرایطی رنگ لکه رنگ از ترکیب رنگ نیز مشاهده میگردد که ترکیب رنگ میتواند با اعداد طبقه VDI هدف اصلی یا طلا یکسان نباشد.

در سیستم فلزیاب تصویری با عدد VDI یا لکه رنگی زمانیکه مدار اصلی سیستم فلزیاب تصویری واکنش از تغییرات را بدست می اورد این واکنش را از مدار اصلی بر روی سخت افزارفلزیاب تصویری عددی و تصویری منتقل و نرم افزار فلزیاب تصویری بر روی صفحه نمایشگراین تغییرات را بصورت عدد VDI و لکه رنگ اشکار مینماید.

انچه که ازبرنامه عددی یا لکه رنگی به شکل رنگ یا اعداد و تصاویر در سیستم فلزیاب تصویری پدید میاید از تغییرات مدار اصلی فلزیاب یا سرجستجوگر یا عامل جستجوگر میباشد.

رنگ یا لکه رنگ یا اعداد ازنوع تعیین تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف IND SIZE در سیستم فلزیاب تصویری و برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری با عدد VDI اشکار میگردد و تنظیمات مدار اصلی فلزیاب تصویری بر روی لکه رنگ و رنگ پدید امده و عدد VDI در نر م افزار فلزیاب تصویری تفکیک با عدد VDI اثر مستقیم دارد و موفقیت اپراتورتصویری در کاوش هدف اصلی یا طلا بنابر تنظیم سیستم فلزیاب تصویری و برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری میباشد

در عملیات کاوش طلا یا اهداف شکل حرکت و بدست اوردن مختصات بر روی صفحه نمایشگر به همراه اعداد و رنگ و لکه رنگ و تصاویر و فیلتر نمودن برنامه نرم افزار و ترسیم نقشه حدود هدف یا طلا بر روی سطح زمین و صفحه نمایشگر از مواردی است که یک اپراتور فلزیاب تصویری با عدد VDI برای بدست اوردن اطلاعات دقیق از یک هدف یا طلا باید بداند و رعایت نماید تا موفقیت حاصل گردد.

عملکرد فلزیاب تصویری واقعی از اصول رادار زمینی دستی که بنابررادار با تفکیک طراحی شده است و مدار ان فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب تصویری نرم افزار خاص تفکیک طلا

فلزیاب تصویری نرم افزار خاص تفکیک طلا را داشته باشد باید یک فلزیاب تصویری با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و برنامه نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO باشد

فلزیاب تصویری نرم افزار خاص تفکیک طلا را دارا باشد باید دارای شرایط خاص ذکرگردیده باشد

در سیستمهای که به نام فلزیاب تصویر یا IMAGER مشهور میباشند میتواند دارای نرم افزار گوناگون با تنظیمات مختلف باشد اما پایه تنظیمات و طراحی انها بسیار به همدیگر نزدیک میباشد به غیراز فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO که تنظیمات مجزایی از دیگر نرم افزار فلزیاب های تصویری دارا میباشد

تعدادی از طراحان بزرگ نرم افزار فلزیاب تصویری با طراحی نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO از نوع عددی یا تصویری قراردادی یا لکه رنگی قدرت فلزیاب تصویری با تفکیک را برای عمق زیاد به اثبات رسانده و نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO برای افزایش کاربرد عملکرد فلزیاب تصویری در تفکیک با عدد VDI به بازار فلزیاب تصویری ارائه نموده اند .

هر میزان برنامه نرم افزارفلزیاب تصویری وسیستم فلزیاب تصویری پیشرفته باشد بدست اوردن رنگ و لکه رنگ و اعداد و تصاویر و صدا و واکنش انتن مربوط به هدف اصلی یا طلا راحت تر خواهد بود به شرط انکه اپراتورفلزیاب توان تشخیص تنظیمات متناسب فلزیاب یا طلایاب را داشته باشد تا جداسازی و تفکیک با کیفیت بالا به انجام برسد وتعیین تنظیمات دقیق برای جداسازی منابع و هدف واقعی یا طلا از مسئولیتهای اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب میباشد.

البته نوع سیستمها فلزیاب یا طلایاب با یکدیگر تفاوت داشته و نوع تنظیمات و نحوه عملکرد انها نیز از یکدیگر مجزا میباشد در هر صورت رعایت تنظیم صحیح در عملیات جستجو امکان موفقیت با فلزیاب را افزایش میدهد.

پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:26

فلزیاب طلا انرژی

فلزیاب طلا انرژی

فلزیاب انرژی طلا را میتواند تشخیص دهد و فلزیاب با تفکیک توان تفکیک طلا را از روی انرژی طلا داشته و فلزیاب یا طلایاب که انرژی طلا را بتواند تشخیص دهد یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

برای تشخیص فلزیاب قوی ومشخص نمودن قدرت فلزیاب از طلا برای تفکیک بهره برده میشود زیرا طلا میتواند بازتاب سیگنال بسیاری پایینی به خاطر غیر مغناطیس بودن خود ایجاد نماید و فلزیاب قوی میتواند انرژی طلا را در عمق زیاد تشخیص دهدو تفکیک نماید

جمعه, 25 فروردين 1396 12:46

سنگ کریستال روی گنج

سنگ کریستال روی گنج میتواند ترکیب شیمیایی با توان بالای را برای ایجاد یک دامنه افقی در جهت حفظ لایه های منتهی به سطح اصلی گنج طلا پدید اورد

سنگ کریستال که به ان سنگ چینی نیز میگویند تشگیل شده از اهک و دولومیت میباشد که اگر دارای خلوص بالا باشد شبیه به کریستال و روشن و شیشه ای به نظر میرسد و سنگ کریستال یا سنگ چینی که به همراه کوارتز باشد میتواند یک پوشش محکم را درمرور زمان بر روی گنج طلا یا دفینه ایجاد نماید سنگ کریستال از حرکت افقی لایه ها خاک بر روی هم جلوگیری مینماید زیرا در اثر حرکت اب یا افزایش اب یا رطوبت خاک میتواند دچار تغییرات شده و اگر رسوبات کربنی یا پوسیدگی گیاهان درون زمینی در محدوده ان گنج وجود داشته باشد میتواند حالت سست شده یا پوکی زمین را افزایش داده و مقاومت زمین را پایین بیاورد و در زمانیکه مقاومت زمین در اثر مرور زمان کاهش یابد زمین بطور طبیعی دچار تغییرات میشود و درصورتیکه ان گنج یا دفینه بخاطر خصوصیات طلا به مرور زمان دارای گاز ارسنیک و انتیموان شده و پوشش غیرفلزی گنج در اثر ایجاد میدان مغناطیس گنج وضعیت خنثی را در اطراف دورتر خود ایجاد نماید گازهای مانند دی اکسیدکربن یا نیدروژن نیز ایجاد شده و از انجا که اب یا رطوبت ترکیب هیدروژنی دارد در مرور زمان دچار حرکت شده و در اثرسستی زمین این منابع گازبا یکدیگرنزدیک شده و به مرور زمان ترکیب ان میتواند محدوده اطراف را تغییر داده و این تغییر در محدوده اطراف گنج شکل میگیرد واین فرایند در طول زمان موجب میگردد که وضعیت شیمیایی در اطراف گنج تغییرکرده و خاک زمین اسیدی گردد و در اثر حرکت اب یا رطوبت و تغییر دما و باکتریها این اسید میتواند به مرور زمان گنج یا اثار باستانی را دچار تغییرات ملوکولی نموده و اگر از سطح بالا تغییرت شیمیایی به چشم نیابد یا توجه کسی را جلب نکند خود این ترکیبات میتواند اثار باستانی یا گنج را در اثر مرور زمان را از بین برده یا گنج طلا یا اثار باستانی ارزش خود را از دست بدهد

سنگ کریستال یا سنگ چینی بر روی گنج یا دفینه از پدید امدن این وضعیت جلوگیری بعمل می اورد

دی اکسید کربن از وضعیت رسوبات کربنی و وضعیت رطوبت یا اب و پوسیدگی منابع گیاهی دردرون زمین در لایه های زمین میتواند شکل بگیرد

البته دقت نمایید که نیرو و جریان و انرژی گنج نیز در تغییر دما ان محدوده و تغییرات شیمیایی و رطوبت اثر گذاشته که این موضوع پوسیدگی از حالت اسیدی را میتواند افزایش دهد

 

پنج شنبه, 24 فروردين 1396 16:09

فلزیاب قدرت عمق

فلزیاب قدرت عمق را در صورتی دارا میباشد که توان تفکیک فلزات یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا الومینیوم یا نیکل و کروم و برنز را در عمق زیاد با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE بصورت مجزا دارا باشد

چرا قدرت عمق فلزیاب یا قدرت عمق طلایاب با تفکیک فلزیاب یا طلایاب مرتبط است بخاطر این است که اگر یک فلزیاب یا طلایاب بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده و تشخیص دهد مسلماً توان تشخیص دیگر فلزات یا انواع مواد معدنی و منابع صحنه کار را برای تشخیص داشته باشد تا با تنظیم دقیق سیگنال علائم مواد معدنی یا انواع فلزات از طرف فلزیاب یا طلایاب نادیده گرفته شود تا بتواند هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا یا فلز تعیین شده درعدد VDI را تشخیص داده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 14:49

رس پخته روی گنج

رس پخته روی دفینه یا رس پخته روی گنج را در گذشته به دلایل متفاوت بکار میبردند ولی دلایل عمومی ان میتواند :

خاک رس پخته بر روی دفینه به دلیل وجود سیلیس و اکسید الومینیوم در خود در صورت وجود تغییر دما وضعیت عادی خود را نگهداشته و در صورت بروز هرگونه شکستگی در لایه ها یا خاک یا گسل یا زلزله ترکیب خود را در حالت مستحکم در کنار یکدیگردر سطح شکل گرفته نگه میدارد

در محدودهای که گنج بزرگ در عمق زیاد وجود داشته باشد موجب تغییر مقاومت زمین میگردد و این تغییر مقاومت میتواند موجب شود که رعد و برق به ان محدوده برخورد نماید و از نظر وضعیت خاک ایجاد هوازدهی و سستی در لایه های سطح و زیر زمین پدید اورد و وضعیت سطح عمومی زمین را تغییر داده که موجب جلب توجه اشخاص به ان محدوده گردد و برای رفع این موضع بر روی گنج یا دفینه از رس پخته بهره میبردند

خاک رس پخته بر روی گنج یا خاک رس پخته بر روی دفینه موجب میگردد که مقاومت زمین تغییر ننماید تا وضعیت خاک در ان منطقه از نظر سطح تفاوت نکند و موجب جلب توجه نگردد یا تغییر مقاومت زمین از انرژی گنج بزرگ به همراه گاز حاصله موجب جلوگیری از رشد گیاهان نشود تا توجه جلب نماید

از انجا که رس دارای سیلیکات الومینیوم و اکسید الومینیم میباشد در اثر مجاورت با رطوبت یا اب در حالت پوسیدگی قرار بگیرد دارای حجم بیشتر میگردد و حجم اولیه خود را از دست نمی دهد یا هر گونه انتقال اب یا وجود جریان اب یا ابرفت در اثر تغییر وضعیت زمین میتواند وضعیت مربوط به گنج طلا را با تغییرات روبرو نموده و این موقعیت موجب افزایش میزان حجم الومینیوم در پوسیدگی میگردد و جای اینکه حجم خود را از دست دهد دارای حجم بیشتر شده و بر اطراف خود فشار وارد اورده و جلوی ایجاد همرفتی در شرایط هوازدهی را میگیرد و اگرتغییر مسیر جریان اب زیر زمین توسعه پیدا کند خاک رس پخته روی گنج این توان را ایجاد مینماید که به میدان مرکزی دفینه یا گنج اسیبی وارد نشود

درخاک رس پخته مقداری نیز اهک بکاربرده می شده که ازرشد گیاهان قارچ زیر زمینی جلوگیری میکرده یا به عبارتی خاک رس پخته موجب جلوگیری از رشد قارچ ها در زیر زمین شده که پوسیدگی این گیاهان عامل سست شدن یا هوازدهی یا ایجاد کربن در لایه های خاک بوده و جریان همرفتی یا ایجاد انرژی کربنی مینماید که این حالت میتوانسته سطح لایه روی زمین را دچار تغییر رنگ نموده و خاک رس پخته روی خزانه گنج از ایجاد این عوامل جلوگیری مینماید

خاک رس پخته روی گنج یا روی دفینه برای حرکت گازپدید امده از گنج یا دفینه را در سطح روی گنج یا دفینه گرفته تا این گاز یا جریان الکترونی و انرژی از طریق شرایط هوازدهی زمین بصورت حرکت همرفتی به سطح زمین نرسد تا سطح زمین تغییرحالت داده و توجه اشخاص را جلب نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری زمین

فلزیاب تصویری زمین با برنامه تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION میتواند از نظر نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار یا دیگر انواع فلزات مشخص نماید و با این قدرت در فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO که میتوان شرایط هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات مورد نظر را از سطح خاک عمومی و دیگر منابع مزاحم تشخیص داده و جدا نمود

زمین یکی از منابعی است که خود بطور طبیعی علائم سیگنال با نیرو مغناطیسی را ایجاد مینماید که این مغناطیس زمین میتواند شرایط تشخیص فلزیاب یا طلایاب را با اختلال روبرو نماید که فلزیاب تصویری فرکانسی با برنامه تفکیک رنگ COL PRO توانایی عملیات در جدا سازی وضعیت ژئو مغناطیس زمین را داشته تا بتواند فلزیاب تصویری نوع سیگنال انرژی فرکانس هدف اصلی یا طلا را جدا نموده و بصورت لکه رنگ متفاوت اشکار نموده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب اختلاف سیگنال

فلزیاب اختلاف سیگنال را از روی نوع تشخیص مدار خود میتواند مشخص نماید فلزیاب یا طلایاب که اختلاف سیگنال فلزات را بتواند از مواد معدنی و منابع صحنه کار مشخص نماید میتواند مرکز یک هدف یا طلا یا دیگر فلرات را بخوبی مشخص نماید در اینجا اختلاف سیگنال یک فلز دردرون زمین زمانی پدید می اید که از عمر ان هدف یا طلا در زیر زمین مدت زیادی گذشته باشد که این مدت زمان وضعیت عادی میتواند بین بیست تا صد سال باشد و در این شرایط یک فلز که دچار پوسیدگی نمی شود برای اطراف خود وضعیت انتقال بار الکتریکی مربوط به خود را ایجاد مینماید و به همان میزان میتواند  ذرات بار الکتریکی دیگر منابع را جذب نماید و در زمان بازتاب یا تابش الکترون ها میدان مغناطیس متفاوتی را از ترکیب تغییر میدان الکتریکی اطراف خود پدید اورده و به دلیل جابجایی ذرات این شرایط میدان مغناطیس شکل گرفته در اطراف خود گسترش میابد یا همجواری مغناطیسی پدید می اید و فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی نمی تواند مرکز این میدان مغناطیسی مربوط به هدف اصلی یا گنج یا طلا را تشخیص داده و واکنش صحیح در مرکز طلا یا گنج ایجاد نماید و در اینجا اختلاف سیگنال از مرکز هدف اصلی یا گنج پدید امده و این دسته فلزیاب ها خطا در نقطه زنی خواهند داشت

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب شناخت طلا گنج

فلزیاب شناخت طلا گنج یا فلزیاب شناخت طلا را باید در هر وضعیت از نظر نوع زمین انجام داده و تفکیک DISCRIMINATION نماید و فلزیاب که بخواهد این عمل تفکیکی طلا گنج یا طلا و گنج را به انجام رساند

شناخت طلا و گنج در زمینهای که مواد معدنی ومنابع ان از نوع منکنزوکلسیم و سیلیس یا سیلیسیم یا سدیم یا پتاسیم یا منیزیم بصورت اکثریت باشد میتواند شرایط شکست جریان و انرژی و نیرورا به همراه داشته و اجازه ندهد علائم مربوط به هدف اصلی یا طلا یا گنج بالاتر از سطح این لایه مواد در زیر زمین منتقل گردد و این منابع خود میتوانند مانند سد علائم سیگنال طلا و گنج عمل نموده که به ان سد مغناطیسی میگویند و این سد مغناطیسی اجازه نمی دهدعلائم سیگنال طلا و گنج با همان توان اولیه به سمت بالاتربازتاب گردد در این وضعیت فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا توان عبور میدان مغناطیس خود را برای تشخیص طلا گنج زیر اینگونه مواد معدنی یا منابع را نداشته زیرا بارالکتریکی این دسته مواد معدنی یا منابع خود بطور طبیعی در میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی اختلال ایجاد مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب شناخت زمین

فلزیاب شناخت زمین را در صورتی میتواند به انجام رساند که ان فلزیاب یا طلایاب توان تشخیص نوع خاک و مواد معدنی و منابع و لایه های خاک زمین صحنه کار را از سطح تا لایه های زیرین تا توان عمق نهایی فلزیاب را داشته باشد و در اصل شناخت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار در ان دسته فلزیاب یا طلایاب قابل اجراء میباشد که بتواند اهداف یا فلزات را بصورت جزء به جزء تفکیک نماید و بتواند وضعیت الیاژ و بافت وساختار مولکولی فلزات را تشخیص دهد که فلزیاب فرکانسی یا طلایاب فرکانسی که به ان فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی نیز میگویند این نوع فلزیاب که توان شناخت زمین را داشته باشد باید دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با قانون جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد زیرا در تنظیمات اعداد VDI ذکر گردیده در تنظیمات تفکیک جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE هرنوع هدف یا فلز با طبقات مربوط به همان فلز بصورت جزء به جزء و طبقه به طبقه مشخص گردیده شده است و توان اعداد VDI در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION زمانی دارای قدرت نهایی برای تفکیک برای شناخت زمین با فلزیاب یا طلایاب میباشد که تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X در کنار تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC در تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUSTMENT باشد

دیگر فلزیاب ها یا فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی توان تشخیص و شناخت زمین را ندارد که بتواند نوع خاک و مواد معدنی و ذرات مزاحم پدید امده از این منابع را در تنظیمات مورد نظر قرار داده تا توان تشخیص تفکیک برای فلزات خاص مانند طلا ایجاد گردد و فقط دارای بالانس زمین میباشد که این بالانس زمینی در صورت تغییرات لایه های سطح یا زیرزمین از تنظیم خارج میگردد  

صفحه1 از8