پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

کار فلزیاب

کار فلزیاب یا کار طلایاب تشخیص فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و برنز و برنج و الومینیم میباشد و هر نوع فلزیاب یا طلایاب یک نوع کارکرد را داشته کار فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی با فلزیاب فرکانسی متفاوت است

کار فلزیاب تفکیک دار با کار فلزیاب بدون تفکیک یکی نمی باشد کار فلزیاب تفکیک دار در این است که فلزیاب تفکیک میتواند اهداف یا طلا یا دیگر فلزات را به ترتیب طبق جدول تفکیک تشخیص VDI SCALE از یکدیگر تفکیک نماید و فلزیاب تفکیکی یا فلزیاب تفکیک دار را میتوان طلایاب نام برده زیرا در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE هرگونه و ضعیت زمین یا خاک را که در صحنه کار وجود دارد و میتواند اثر بر علائم سیگنال بازتاب شده طلا را بگذارد مشخص نموده و از این طریق میتوان زمین را ارزیابی نموده تا طلا یا گنج در شرایط متفاوت قابل تشخیص و تفکیک باشد البته این شرایط جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE برای ان دسته فلزیاب یا طلایاب قابلیت کاربردی دارد که دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X کاربرد به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC دارد

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی دارای این نوع تنظیمات به همراه هم نمی باشد تا کاربرد تشخیص فلزات منجمله طلا را در هر شرایطی را داشته باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب فرکانسی دراوردن گنج

فلزیاب فرکانسی دراوردن گنج یا دراوردن طلا را در صورتی میتواند به اسانی انجام دهد که ان فلزیاب فرکانسی بتواند مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را از زوایا اطراف ان هدف اصلی یاطلا یا گنج تشخیص دهد و ان فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای توان تشخیص بین انرژی های حاصل از میدان فرکانس متفاوت در صحنه کار باشد تا قدرت پیدا نمودن مرکز گنج را برای در اوردن گنج افزایش دهد و این نوع فلزیاب فرکانسی باید دارای تنظیمات تفکیک DISCIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE باشد

از انجا که فلزیاب فرکانسی با این تنظیمات طبق اصول امواج الکترو مغناطیس عمل مینماید توان تشخیص بار الکتریکی انباشته در اطراف طلا یا گنج را داشته و خود گنج یا طلا دارای میدان الکتریکی در سطح خود میباشد و میدان مغناطیس نیز دارا است و نیروی الکترو استاتیک بین یون فلز طلا یا گنج و عایق یا محفظه غیر فلزی وضعیت ناهمنام را داشته و  پیوند یونی حاصل شده از شعاع اتمی فراتر عمل مینماید و توان علائم الکتریکی طلا یا گنج را برای افزایش انرژی طلا یا گنج بالا میبرد وفلزیاب فرکانسی در این وضعیت میتواند تغییرات میدان الکتریکی یا از دست دادن انرا از حرکت میدان الکتریکی و میدان مغناطیس که میدان فرکانس طلا یا گنج را نیز شکل می دهد برای تشخیص طلا یا گنج در عایق یا محفظه غیر فلزی فراهم می اورد و این اتفاق برای اهداف قدیمی یا طلا قدیمی یا گنج که در مرور زمان دچار تغییرات شیمیایی یا فیزیکی شده است برای فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده کار تفکیک را اسانتر مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب الیاژ گنج طلا

فلزیاب الیاژ گنج طلا با دیگر منابع و مواد معدنی وذرات را میتواند از یکدیگر تشخیص نداده و الیاژ دیگر منابع و ذرات خود را به جای الیاژ گنج طلا به فلزیاب نشان دهد ان دسته گنج طلا که با دیگر فلزات در کنار همدیگر باشد در مرور زمان دچار تغییرات شده و این تغییرات گنج طلا علائم بازتاب داده شده  وسیعی در محیط اطراف خود پدید می اورد

 ترکیب مواد معدنی و منابع درکنارهم که ساختار ذرات انرژی از مواد معدنی و منابع متفاوت ناسازگاررا دارا است میتواند علائم متمرکزی را پدید اورد که شبیه طلا یا شبیه یک هدف از نوع الیاژ گنج طلا باشد و در اینجا است که اختلال در تشخیص فلزیاب یا طلایاب پدید می اید

نوع تنظیمات فلزیاب یا طلایاب این توان را در فلزیاب یا طلایاب ایجاد مینماید که بتواند بین علائم هدف اصلی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص داده و خطا در فلزیاب را کاهش دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب ذرات بار

فلزیاب ذرات بارطلا و دیگر منابع را تحت تاثیربارالکتریکی دیگر مواد معدنی یا منابع با شرایط تنظیمات صحیح میتواند تشخیص داده و وضعیت هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید طلا را در این مبحث بیان میگردد زیرا رسانایی است که بالاترین قدرت جذب ذرات دیگر منابع را داشته و انرژی بیشتری در خود بصورت انرژی پتانسیل ذخیره مینماید

در حین جابجایی ذرات مواد معدنی یا منابع میتوانند بریکدیگر اثر گذاشته وبار الکتریکی خود را از دست داده یا بدست اورند و در این وضعیت میدان مغناطیسی مربوط به این منابع کنار هم در محیط اطراف پدید می اید  که این ذرات در حین جابجایی و ایجاد میدان مغناطیس میتواند موجب خطا فلزیاب یا طلایاب گردد که به این عمل در دید فلزیاب ذرات گفته میشود

در این وضعیت جابجایی ذرات لایه های انرژی در مواد معدنی و منابع و فلزات و طلا در صحنه کار بصورت متغیر شکل گرفته و تشخیص این لایه ها که از انرژی ذرات دیگر مواد پدید می اید میدان مغناطیس و میدان الکتریکی اطراف هدف اصلی یا طلا را تغییر داده و تشخیص انرژی مربوط به فلزات یا طلا فقط توسط فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که توان جداسازی اهداف با عدد VDI را داشته میتواند انرژی مربوط به هدف اصلی یا طلا را از دیگر ذرات جابجا شده از دیگر فلزات تشخیص داده

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب ذرات طلا گنج

فلزیاب ذرات طلا یا فلزیاب ذرات گنج یا فلزیاب ذرات زیرخاکی رامیتواند تشخیص دهد زیرا ذرات فلز طلا به دلیل رسانا بودن با انرژی بالاتری در جریان جابجایی ذرات در میدان الکتریکی به همراه میدان مغناطیسی که حاصل ان امواج الکترو مغناطیس شکل گرفته وپیوستگی در نوسان از طلا شکل گرفته که حاصل ان میدان فرکانس طلا یا گنج یا زیر خاکی میباشد که در حول محور طلا یا گنج دارای حرکت خطوط فرکانسی میگردد که تشخیص این شرایط با فلزیاب فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI قابل تشخیص و تفکیک میباشد

خود طلا دارای انرژی درونی بوده و از انجا که انرژی درونی طلا با مکانیزم ملکولی ارتباط دارد که دچار تغییرات یا پوسیدگی نمی گردد خود عاملی میگردد که انرژی طلا در این وضعیت در بالاترین حد نسبت به دیگر فلزات یا مواد معدنی اطراف خود میباشد و طلا میدان الکتریکی قویتری در کنار دیگر بارهای الکتریکی مربوط به دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار دارا میشود و از انجا که انتقال ذرات طلا بصورت انرژی جابجا میشود و درانرژی منتقل به طلا از طریق ذرات دیگر مواد در حال نوسان بصورت پیاپی میباشد فرکانس حاصل گردیده و این فرکانس پدید امده از موج فرکانس توسط فلزیاب فرکانسی که دارای توان تفکیک با عدد VDI میباشد قابل تشخیص و تفکیک میباشد و ذرات طلا در این موقعیت توسط فلزیاب فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI و ابعاد هدف قابل تشخیص است و دیگر ذرات مربوط به فلزات یا مواد معدنی دیگر با وجود تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE از دید فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی خارج شده یا فلزیاب فرکانسی تفکیک دار با عدد VDI میتواند علائم سیگنال مربوط به طلا را ازذرات دیگر منابع تشخیص داده و تفکیک نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

ذرات طلا طلایاب

ذرات طلا طلایاب یا طلایاب ذرات طلا را تشخیص داده و تفکیک DISCRIMINATION مینماید و تفاوت ذرات طلا با ذرات دیگر منابع است که میتواند خطا در فلزیاب یا طلایاب را ایجاد نماید

همانگونه که بین مواد معدنی و منابع وفلزات گرم با فلزات سرد یا مواد معدنی سرد جابجایی ذرات شکل میگیرد موجب میگردد که فلزات سرد مانند طلا دارای انرژی شده یا انرژی طلا افزایش یافته در این موقعیت انرژی پدید امده ازذرات طلا توان بالاتری نسبت به ذرات دیگر منابع و مواد معدنی دارا خواهد بود و همین شرایط موجب میگردد که فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب لیزری فرکانسی یا فلزیاب سنسوری فرکانسی دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE و تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI میباشد انرژی خاص طلا را از فرکانس بازتاب شده تشخیص داده و تفکیک مینماید

دیگر فلزیاب ها توان تشخیص این انرژی افزایش یافته را به دلیل تغییر در میدان الکتریکی یا مغناطیس را نداشته زیرا نوسان پیاپی شکل گرفته و این نوسان در دامنه امواج الکترومغناطیس پدید امده و فرکانش با انرژی خاص طلا ایجاد شده فلزیاب مغناطیسی توان تشخیص نوع فرکانس پدید امده از نوسان موج طلا را ندارد بخصوص برای یک هدف قدیمی طلا یا یک گنج طلا در عمق زیاد را ندارد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب تصویری ترکیب رنگ

فلزیاب تصویری ترکیب رنگ را برای تفکیک طلا و دیگر فلزات میتوان بر روی صفحه نمایشگر اشکار نماید و ترکیب رنگ در فلزیاب تصویری با برنامه  تفکیک رنگ COL PRO کارایی بالاتری دارد و فلزیاب تصویری ترکیب رنگ لکه رنگ را برای مشخص نمودن هدف اصلی یا طلا از ارتعاشات در دامنه فرکانس با انرژی متعلق به ان هدف اصلی یا دیگر فلزات مشخص مینماید

از انجا که یک هدف اصلی یا طلا یا فلزات غیر اهنی که در زیر زمین قرار میگیرد انرژی از اطراف خود دریافت نموده و بطور طبیعی بارانباشته اطراف این دسته اهداف مانند طلا در محیط اطراف خود دارای جابجایی ذرات مربوط به طلا و دیگر منابع که انرژی به طلا وارد مینماید موجب میگردد که در حول طلا ارتعاش افزایش یافته یا در ان نقطه که طلا وجود دارد دامنه ارتعاش سیگنال طلا افزایش یافته و این تغییر افزایش ارتعاشات از ذرات جایجا شده  میتواند طلا یا دیگر فلزات را را با تغییر دما یا فاز روبرو نموده و از این جریان میدان الکتریکی سطح طلا با تغییر روبرو شده و این تغییر در علائم بازتاب  شده طلا یا دیگرفلزات اثر گذاشته و موجب میگردد که فلزیاب تصویری ترکیب رنگ را برای لکه رنگ متعلق به هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات اشکار نماید ولی عدد VDI در تفکیک بر روی لکه رنگ مربوط به همان هدف اصلی یا تعیین شده در تنظیمات تفکیک فلزیاب تصویری و برنامه تفکیک رنگ COL PRO اشکار میگردد و این هم توان بالای فلزیاب تصویری تفکیک دار با وجود برنامه تفکیک رنگ COL PRO میباشد تا از خطا فلزیاب تصویری جلوگیری نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

کارکرد فلزیاب سنسورنوری حرارتی

کارکرد فلزیاب سنسور نوری حرارتی بنابر قدرت تفکیک ازدامنه بازتاب علائم سیگنال فرکانس هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی و دیگر فلزات میباشد در این شرایط که محیط صحنه کارکه بیشترین جابجایی ذره متعلق به هدف اصلی یا طلا را از حول هدف اصلی یا طلا منعکس میگردد موجب میشود که سنسور نوری حرارتی به ان ارتعاش ایجاد شده از طلا یا هدف تعیین شده درتنظیمات تفکیک از خود واکنش نشان داده و ان علائم سیگنال که بالاترین ارتعاش را دارد از دیگر سیگنال منابع دیگر جدا نموده و تفکیک نماید  

در این وضعیت که ارتعاش مربوط به هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات که دران محیط شکل میگیرد موجب میگردد که سنسور نوری حرارتی  نیرو انرژی مربوط به هدف که دارای تغییر دما و فاز گردیده است را از دیگر منابع که دارای علائم مشابه باشد تشخیص داده و همین تفاوت در تشخیص توان تفکیک را افزایش داده  ودما دریافت یا جذب شده توسط اهداف سرد یا طلا و نقره و مس و الومینیم میدان الکتریکی هدف اصلی یا طلا را تغییر داده و شرایط ارتعاش بازتاب شده یا دامنه سیگنال فرکانس موج که در عدد VDI و ابعاد هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات تعیین شده به همراه الکترو مغناطیس مادون قرمز هدف اصلی یا طلا در فلزیاب سنسوری نوری حرارتی بطور طبیعی قابلیت تشخیص و تفکیک را ایجاد نموده و میتوان ابراز نمود  هدف اصلی یا طلا که دارای انرژی بیشتر و دما بالاتر شده  است دارای تشعشات مادون قرمز میگردد که این مادون قرمز بصورت تشعشات الکترو مغناطیس مادون قرمز هدف اصلی یا طلا به همراه تجمع ذرات فرکانس با انرژی منعکس شده که در اصل با ترکیب فرکانس مربوط امواج الکترو مغناطیس هدف یا طلا حرکت نموده و در صحنه کار بازتاب مینماید و سنسور نوری حرارتی  توان دریافت علائم مربوط به انرژی هدف اصلی یا طلا به همراه تشعشات مادون قرمز را داشته و این دریافت سیگنال را به مدار فلزیاب تصویری یا انتنی که طبق اصول رادار میباشد منتقل نموده و مدار پردازشگر فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی این انرژی مربوط به علائم یا سیگنال و فرکانس هدف مورد نظر یا طلا را از دیگر علائم جدا نموده و تفکیک مینماید و همه این بازتاب علائم یا سیگنال توسط سنسور نوری حرارتی قابل تشخیص میگردد و توان تفکیک و تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا را افزایش داده

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

عمق فلزیاب سنسور نوری حرارتی

عمق فلزیاب سنسور نوری حرارتی نسبت به دیگر فلزیاب یا طلایاب ها بیشتر میباشد و این بخاطر این است که در مرحله اولیه این نوع فلزیاب سنسور نوری حرارتی از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی تفکیک دار با اعداد VDI و و ابعاد هدف IND SIZE میباشد

در مرحله بعد از انجا که فلزیاب فرکانسی تفکیک دار میتواند بازتاب علائم امواج الکترو مغناطیس را تشخیص داده و ان انرژی مربوط به فرکانس تعیین شده درفلزیاب یا طلایاب را تشخیص داده و تفکیک نماید و با این شرایط فلزیاب سنسور نوری حرارتی توان این را دارد که سیگنال علائم جریان بسیار پایین منعکس شده از هدف اصلی یا طلا را دریافت نموده و به مدار اصلی فلزیاب یا طلایاب سنسورنوری حرارتی انتقال داده و این نوع عملکرد فلزیاب سنسور نوری حرارتی موجب میگردد که اهداف یا طلا یا دیگر فلرات تعیین شده در تنظیمات تفکیک را در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید  

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 09:57

فلزیاب زد سیگنال مزاحم

فلزیاب که زد سیگنال مزاحم بخواهد عمل نماید باید در مدار فلزیاب یا طلایاب تنظیمات عمل جدا سازی سیگنال مزاحم یا علائم مربوط به ذرات مزاحم را تشخیص داده و توان تفکیک علائم هدف اصلی یا طلا یا سیگنال مربوطه به طلا را داشته باشد تا فلزیاب بتواند با تغییر ترکیب علائم یا سیگنال بازتاب شده از مواد معدنی و منابع صحنه کاربه نسبت سیگنال و علائم هدف اصلی یا طلا بتواند زد سیگنال مزاحم عمل نماید و امواج یا جریان یا انرژِی و فرکانس هم ردیف یا هم عرض یا موازی مربوط به علائم فلزات مورد نظر یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا کروم یا برنز و برنج را تشخیص داده و تفکیک نماید

مدار فلزیاب یا مدار طلایاب باید دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE باشد تا بتوان در پردازشگر خود علائم مزاحم یا سیگنال مزاحم مربوط به دیگر منابع را که امکان دارد بصورت ترکیبی یا موازی یا هم عرض منعکس گردد مورد ارزیابی قرارداده و انرژی و فرکانس و جریان هدف اصلی یا طلا یا ان فلز تعیین گردیده در عدد VDI را جدا نموده و تشخیص دهد که در ان محدوده هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر وجود دارد یا ذرات مزاحم است که سیگنال شبیه هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر را بازتاب نموده و موجب انحراف در تشخیص فلزیاب یا طلایاب شده است

صفحه2 از8