پنج شنبه, 17 فروردين 1396 09:17

ساخت فلزیاب فرکانسی فرکانس فلزات

ساخت فلزیاب فرکانسی تفکیک دار یا فلزیاب انتنی تصویری تفکیک دار کار هر فرد یا شخصی نمی باشد که بخواهد برای ساخت اینگونه فلزیاب ها فرکانسی فوق پیشرفته با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE کسی را راهنمای نماید بعضی اشخاص این موضوعات را بیان مینمایند تا دسته فلزیاب ها معمولی یا اماتوری خود را به جای یک فلزیاب پیشرفته فرکانسی که میتواند تفکیک فلزات مانند طلا را داشته باشد ارائه دهند و بگویند ساخت فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب فرکانسی تصویری ساده است و دیگر از شرکت فلزیاب تولید کننده فلزیاب فرکانسی تفکیک دار فلزیاب انتنی یا ردیاب یا فلزیاب فرکانسی تصویری خرید ننمایید

برای تشخیص و تفکیک یک هدف یا فلزیاب فرکانسی نیازی نمی باشد که فرکانس ارسالی را تغییر داده تا فلز خاصی مانند طلا را تفکیک نماید و اگر چنین فلزیاب بعنوان فلزیاب فرکانسی معرفی گردید مطمئناً یک فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی نمی باشد و در اصل فلزیاب فرکانسی تفکیک دار بنابر اصول رادار نمی باشد

البته فلزیاب های مولتی فرکانس فرکانس القایی میتواند در یک زمان بدون تغییر فرکانس برای ارسال میتواند فرکانس متفات در طبقات گوناگون را ارسال نموده و هدف خاص مانند طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید که این هم از اصول رادار پیروی مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب تصویری تصویر تکراری

فلزیاب تصویری تصویر تکراری را زمانی اشکار مینماید که تنظیمات فلزیاب یا تنظیمات برنامه نرم افزار فلزیاب به درستی تعیین نشده باشد فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری تصاویر یک شکل تکرار را ارائه مینماید

فلزیاب تصویری در هر نوبت که از روی هدف اصلی یا هدف نمونه تصویر برداری مینمائید باید لکه رنگ متفاوت را بدهد البته بعضی مواقع تصاویر یا لکه رنگ نزدیک به هم را ارائه مینماید که این بخاطر این میباشد که در ان محدوده بعضی اطلاعات مربوط به زمین و نوع هدف نمونه یا هدف اصلی یکی میباشد

در بعضی مناطق لکه رنگ تکراری که در منطقه دیگربدست امده و در منطقه جدید نیز همان تصویر اشکار میگردد میتواند دو عامل داشته باشد یا نوع هدف اصلی و اندازه ان و نوع خاک یکسان است یا نوع تنظیمات با ان محدوده همخوان نمی باشد و موجب میگردد که فلزیاب تصویری دچار انحراف در تشخیص گردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب جاذبه طلا

فلزیاب جاذبه طلا را برای تفکیک بهتر انجام می دهد ولی پیدا نمودن طلا از دیگر منابع مانند مس و نقره دشوار تر است زیرا رسانائی طلا از مس و نقره پایین تر است و وضعیت جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج طلا با فشار بیشتر و سرعت پایین تر به اطراف منتقل گردیده و انتقال فشاربالا طلا در مرور زمان اطراف خود را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد با انکه منابعی مانند نقره و مس سرعت بالاتری در انتقال جریانات علامتی خود نسبت به طلا دارا میباشد و اگر زمین صحنه کار دارای مواد با رسانائی بالا باشد و هدف نیز طلا باشد پیدا نمودن طلا با شرایط متفاوت روبرو میگردد

بالا بودن توان جاذبه طلا نسبت به نوسانات یا علائم فلزیاب یا علائم مربوط به خود موجب میگردد که فلزیاب از نوع فرکانس القائی یا جذبی بتواند یک هدف طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و دیگر فلزیاب ها که از این نو و تنظیمات تفکیک نمی باشند نتوانند طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده یا تشخیص دهند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب تنزیل سیگنال

فلزیاب تنزل سیگنال یا تنزل علائم را در ارسال و دریافت خواهد داشت یا بازتاب علائم هدف اصلی یا طلا در جهت تشخیص و تفکیک فلزیاب میتواند دچار تنزل گردد کاهش توان علائم بازتاب شده یا تنزل سیگنال بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا در رابطه با فلزیاب نو یا فلز قدیمی یا طلا قدیمی میتواند ایجاد گردد

در رابطه با یک فلز نو یا طلا نو که برای جستجو به دنبال ان میباشد میتواند پرش علائم از نوسان کوتاه یا نوسان بلند دیگر منابع یا مواد معدنی و ذرات ایجاد گردد که این پرش علائم ذرات میتواند علائم مربوط به هدف اصلی یا طلا را در فلزیاب دچار تنزل نماید ولی عملیات مگرردر یک منطقه برای تشخیص و تفکیک یک هدف نمونه در یک زمان میتواند در اثر انتشار متناوب علائم فلزیاب و بازتاب علائم هدف نمونه یا فلز نو یا طلا جدید موجب گردد که انباشتگی علائم در ان محدوده افزایش یافته و هدف نمونه یا طلا بازتاب درستی نداشته و سیگنال هدف نو یا طلا جدید با تنزل سیگنال روبرو گردد و از طرف دیگر پردازشگر فلزیاب به دلیل بالا بودن علائم یا تکرار علائم در ان محدوده نسبت به علائم یک هدف نمونه جدید یا طلا نودیگر واکنش نداشته زیرا علائم بازتاب شده در صحنه کار پراکنده شده و به مرور زمان با سرعت متفاوت در ان محدوده انتشار یافته است و میتواند فلزیاب را دچار اختلال در تشخیص هدف طلا نمونه یا طلا جدید نماید البته این موضوع در رابطه با اهداف قدیمی یا گنج نیز میتواند اتفاق بی افتد

در مورد اهداف قدیمی یا طلا قدیمی یا گنج کاهش جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج این دسته اهداف میتواند از وجود فرکانس یا جریان و انرژی و نیرو و امواج دیگر منابع که به شکل سد و مانع برای انعکاس علائم هدف اصلی یا طلا اثر میگذارد میتواند تنزل علائم یا تنزل سیگنال هدف اصلی یا طلا را برای فلزیاب ایجاد نموده که این نوع موانع میتواند ذرات یا مواد معدنی یا منابع متضاد باشد که سرعت متفاوت در جهات گوناگون را منتشر نموده وعلائم هدف اصلی یا طلا را از دید مستقیم فلزیاب علائم هدف اصلی یا طلا خارج شده یا در دید غیر مستقیم فلزیاب قرار گرفته و این دید غیر مستقیم باعث تنزل سیگنال بازتاب شده گردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب چاه

فلزیاب چاه را میتواند تشخیص دهد یا فلزیاب چاه را بصورت هدف تشخیص می دهد این موارد دو موضوع قابل بررسی نسبت به نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا نقطه زن میباشد که باید از دید فلزیاب و نحوه عملکرد فلزیاب بیان گردد

چاه بطور طبیعی دارای تفاوت نسبت به اطراف خود میباشد و این تفاوت نسبت به جاذبه زمین در ان محدوده چاه دارای تغییرات میگردد و فلزیاب با این تغییرات اطراف چاه واکنش خواهد داشت ولی اگر یک هدف یا طلا در انتهای یک چاه قرار بگیرد کاوش و تفکیک ان هدف اصلی یا طلا با شرایط بحرانی بالاتری نسبت به یک هدف اصلی یا طلا قرار میگیرد که بر روی ان خاک زمین وجود داشته باشد

چاه و اطراف ان دارای مقاومت تغییر یافته نسبت به قسمتهای دیگر زمین همان محدوده میباشد چاه که سران پوشیده باشد یا باز باشد تحت فشار بالاتری در اطراف خود ایجاد مینماید و این فشار نیرو که وضعیت اینرسی و رانش و گرانش را در محدوده یک چاه پدید می اورد میتواند فلزیاب را با خطا در تشخیص مرکز خود چاه قرار دهد و رابطه بین لایه های زمین که بهم خورده است ناپایداری در جریان دو طرف چاه از جریان جاذبه زمین پدید می اید و همین موضوع میتواند در صورتیکه یک هدف اصلی یا طلا در کف چاه یا زیر چاه قرار گرفته باشد فلزیاب به راحتی نمی تواند تشخیص دهد و برای مشخص نمودن خود چاه توسط فلزیاب اختلاف فشارنیرو یا مقاومت بالا  میتواند باعث گردد که فلزیاب به درستی مرکز چاه را تشخیص ندهد و فلزیاب که دارای تنظیمات با عدد VDI میباشد توان تشخیص چاه را خواهد داشت زیرا تنظیم عدد VDI برای حفره یا چاه میتواند این اختلاف فشار نیرو یا ناپایداری نیرو یا جریان و انرژی را برای فلزیاب قابل تشخیص نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب تصویری تشخیص

انچه از فلزیاب تصویری برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن پدید میاید به جریان نوع خطوط افقی و عمودی جریان وانرژی و نیرو و محرکه الکتریکی یا دی الکتریک ان هدف دارد در دید فلزیاب تصویری دارد و ان دسته نقاط که در وضعیت برخورد خطوط جریان مغناطیس در یک هدف را پدید می اورد میتواند نقطه مهم پرتراکم برای تشخیص فلزیاب تصویری را شکل می دهد که فلزیاب این فشار تراکم علائم یا جریان و انرژی و فرکانس و امواج را بعنوان یک لکه رنگ اشکار مینماید که میزان رنگ و ترکیب رنگ ها در فلزیاب تصویری مرتبط به میزان تراکم علائم یا جریان یا انرژی یا مغناطیس ان مواد یا اهداف میباشد انچه که بعنوان بیشترین حد مواد معدنی و منابع وخاک عمومی یا مواد معدنی اکثریت در صحنه کار میباشد بعنوان رنگ پس زمینه یا بیشترین لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد و اهداف با تراکم بار مثبت به رنگ روشن و اهداف با تراکم بار منفی به رنگ تیره ظاهر میگردد که شکست علائم یا امواج یا جریان یا انرژی یا نیرو یا فرکانس میتواند موجب اختلال در تشخیص نوع رنگ لکه رنگ به نسبت نوع بازتاب این شکستگی در علائم میگردد که این منابع یا اهداف که با شکستگی علائم با انکه در اصل لکه رنگ با رنگ روشن به ترکیب رنگ دیگر یا تیره اشکار میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب جستجو خودکار

فلزیاب جستجو خودکارطلا یا هدف را نمی تواند بصورت تنظیمات اتوماتیک خودکار انجام دهد بلکه تنظیمات در اصل برای این تنظیمات است که دستی باشد و تنظیمات خودکار در مدار فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن یک عمل ثابت را دارا میباشد که فلزیاب جستجو خودکار نماید و فلزیاب که بخواهد در هر وضعیتی توان عملیات جستجو را داشته باشد باید تنظیمات دستی را برای تشخیص موقعیت هدف اصلی یا طلا را داشته باشد

این موضوع را در رابطه با طلا بخصوص طلا GOLD که عمری از ان گذاشته باشد و مدت طولانی در زیر زمین مانده باشد و از جای اولیه و اصلی خود تغییر مکان نداده باشد یا بیرون نیامده باشد را میتوان بیان نمود و ان هم  تاثیرات نوع مواد معدنی و منابع و ذرات بر روی طلا و طلا بر روی اطراف خود موجب میگردد که علائم طلا در هر وضعیتی نسبت به نوع مواد معدنی و منابع و ذرات زمین تغییر یافته و طول و عرض یا ترکیب هم جهت یا همسو بودن ان با هدف اصلی یا طلا که مورد دید فلزیاب است قابل تشخیص نباشد و برای این است که فلزیاب جستجو خودکار طلا اتوماتیک طلا را نمی تواند در شرایط تغییر یافته تشخیص دهد یا بتواند از دیگر علائم تفکیک نماید و ان فلزیاب باید تنظیمات دستی برای تنظیم طلا در شرایط گوناگون بنابر ستون سمت چپ جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را داشته باشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب اتوماتیک طلا

فلزیاب اتوماتیک طلا را نمی تواند تشخیص دهد وان دسته فلزیاب که طلا را اتوماتیک تشخیص می دهد فقط میتواند تفاوت فلز اهنی از غیر اهنی را تشخیص داده و فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن یا نقطه زن که بخواهد از نوع فلزیاب حرفه ای باشد برای تشخیص طلا نمی تواند اتوماتیک عمل نموده و یک هدف اصلی یا طلا را اتوماتیک در شرایط متفاوت تشخیص دهد زیرا چند موضوع متفاوت در این زمینه وجود دارد که باعث میگردد فلزیاب حرفه ای اتوماتیک طلا را پیدا ننماید بلکه باید نوع فلز طلا بصورت دستی در فلزیاب حرفه ای تنظیم گردد تا ان فلزطلا بصورت تشخیص با ترکیب الیاژ متفاوت در شرایط گوناگون قابل تفکیک باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب حرفه ای طلا

فلزیاب حرفه ای طلا یک فلزیاب طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا نقطه زن یا شعاع زن میباشد که بتواند بصورت حرفه ای اهداف یا طلا را از دیگر منابع و مواد معدنی و منابع صحنه کار و ذرات جدا نموده وفلزیاب حرفه ای طلا اصل را از طلا تقلبی یا سنگ یا کانیها یا شبه طلا یا کربن تشخیص داده و تفکیک نماید

فلزیاب حرفه ای طلا را به نسبت الیاژ ان هدف اصلی یا طلا میتواند تفکیک نماید و چون از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به همراه عدد VDI بهره میبرد ان نوع ترکیب مواد دیگر که در طلا وجود را دارد را تشخیص داده و تفکیک نماید و این توضیح در ستون سمت چپ جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بیان گردیده شده است

فلزیاب حرفه ای از نوع فلزیاب مرکب یا فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب چند منظوره  میتواند در شرایط گوناگون با تغییر تنظیمات مربوط به تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE نوع طلا را در هر وضعیت از خاک یا مواد معدنی تشخیص دهد  

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب رسکن RASCAN

فلزیاب رسکن RASCAN یک فلزیاب قدرت عالی از نوع نقطه زن شعاع زن انتنی تصویری با تکنولوژی پیشرفته رادار زمینی دستی میباشد زیرا فلزیاب رسکن دارای تنظیمات مربوط به زمین و خاک و هدف از نوع کروش COARSE و فاین FINE میباشد که در فلزیاب رسکن میتواند در وضعیت زمین الوده یا درهم ریخته یا سفت و سخت یا خیابانی از تنظیم COARSE برای ایجاد تعادل درتنظیم زمین به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کاربهره برده تا فلزیاب رسکن توان تشخیص هدف اصلی یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا نیکل یا کروم یا برنج یا هر انچه که با عدد VDI تعیین نموده اید تفکیک نماید

فلزیاب رسکن RASCAN تنظیم فاین FINE را برای وضعیت هدف اصلی در نوع غیر اهنی و اهنی به نسبت نوع زمین را دارا میباشد که بتواند یک هدف سرد غیر اهنی مانند طلا را در یک زمین الوده با خاک بد یا درهم ریخته تشخیص دهد

وجود این تنظیمات به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان تفکیک و تشخیص هدف اصلی یا طلا را در هر شرایطی افزایش می دهد

صفحه3 از8