پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:09

فلزیاب طلا تقلبی

فلزیاب طلا تقلبی

فلزیاب طلا را تفکیک مینماید با عدد VDI اما بعضی فلزات شبیه طلا است اما طلا تقلبی است ولی شبه فلزات در بعضی از خاک و مواد معدنی متضاد قرار میگیرد موجب میگردد که فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا شعاع زن یا نقطه زن این مواد شبه فلزات را بعنوان طلا تشخیص داده و مشخص نماید و تفکیک فلزیاب را دچار خطا در تشخیص نموده و انحراف فلزیاب را در تفکیک طلا پدید می اورد که این نیز طلا تقلبی است

البته اهدافی که دچار تغییرکربن در مرور زمان میگردد و در درون انها از کلسیم و سیلیس و و خود هدف ترکیب کربنی داشته باشد میتواند علائم مربوط به هدف اصلی یا طلا را ایجاد نماید و این هم طلا تقلبی است

منابعی چون سیلیسیم و ژرمانیوم و ارسنیک و انتیموان و تلوریم و سدیم و پتاسیم و نمک و گوگرد و اورانیوم چندتایی یا دو تایی یا سه تایی در کنار یکدیگر قرار بگیرد و این ترکیب قرار گرفتن در صحنه کار بصورت انباشته در یک محدوده یا نقطه از کل صحنه کار باشد  و مواد معدنی و منابع دیگر که دارای ترکیب اهنی و غیر اهنی متضاد باشد موجب میگردد که این نقاط انباشته شده در صحنه کار از این نوع مواد شبه فلز موجب میگردد فلزیاب ان محدوده را بعنوان محدوده طلا تشخیص داده که این محدوده طلا تقلبی میباشد

فلزات پوسیده یا زنگ زده از دسته فلزات اهنی یا فلزات غیر اهنی که نیمه گرم میباشد میتواند از دید فلزیاب بعنوان طلا اشکار گردد که این هم طلا تقلبی میباشد

طلا تقلبی در اینجا منابع دیگر میباشد که خود را شبیه طلا نشان می دهد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب رسکن

فلزیاب رسکن RASCAN یک فلزیاب تصویری با تکنولوژی بالا درزمینه کاوش اهداف و طلا و نقره و مس و روی و اهن میباشد فلزیاب رسکن در زمینه جستجو اهداف توان تفکیک اهداف را با عدد VDI داشته و فلزیاب رسکن میتواند هر نوع هدف یا طلا یا ذرات یا منابع و حفره یا چاه را تشخیص داده و جدا نموده و پیدا نماید و همین توان جداسازی در فلزیاب رسکن قدرت تشخیص و تفکیک فلزیاب رسکن را به حد مطلوب رسانده

فلزیاب رسکن تنظیمات کروش COARSE را دارا میباشد که برای عملیات در زمینهای سفت و سخت میباشد که توان فلزیاب رسکن را در زمینهای الوده و بهم ریخته میتواند به حد مطلوب برساند

فلزیاب رسکن تنظیمات فاین FINE را دارا میباشد که برای تشخیص اهداف با شرایط نرم مانند طلا در زمینهای سفت و سخت یا یکدست توان فلزیاب را افزایش داده یا برای اهداف یا طلا که پارا مغناطیس است عمل فلزیاب را افزایش می دهد

فلزیاب رسکن یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

نقطه زن طلا

نقطه زن طلا میتواند فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری و فلزیاب لیزری باشد که میتواند هدف اصلی یا طلا را با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE جدانموده و تفکیک نماید ولی نقطه زن طلا یا نقطه زن گنج که بعنوان طلایاب در جهت مصارف گنج یابی معرفی میگردد یک بیان عام برای کلمات مهاوره ای میباشد ولی در بیانات فروشندگان فلزیاب که میخواهند خریدار فلزیاب را دچار توهم گنج نماید از کلمه نقطه زن طلا با عنوان طلایابی یا گنج یابی بهره میبرند خریدار فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب باید مطلع باشد که بکار گیری این کلمه نقطه زن طلا یا نقطه زن گنج یا نقطه زن دفینه یا نقطه زن عتیقه میتواند فقط برای یک فروشنده فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب پایه مبحثی داشته باشد ولی برای متخصصین و پژوهشگران و دانشمندان علوم الکترونیک و راداریک استعاره تبلیغاتی یا کلمه عام در کاربر روزانه دارد

طلا در وضعیت مواد معدنی و منابع و ذرات اطراف خود در اثر مرور زمان میتواند در اطراف خود اختلال فرکانسی یا جریان وانرژی و نیرو و تششعات و ولتاژایجاد نموده که این اختلال فرکانسی یا امواج یا جریانات اطراف یک هدف اصلی یا طلا یا گنج نویزمختل را ایجاد نموده که به این نویز مختل نویز فریبکار نیز میگویند زیرا این نویزمختل شده در اطراف یک هدف قدیمی و گنج یا طلا قدیمی پدید امده و دید فلزیاب را منحرف نموده یا فریب داده و خود را به جای مرکز هدف اصلی یا گنج یا دفینه به دید فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نشان می دهد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

شعاع زن طلا

شعاع زن طلا را برای تبلیغات میتواند در زمینه فلزیاب بکار برده ولی شعاع زن که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI باشد میتواند طلا GOLD را تفکیک نماید ولی اگر منظور از شعاع زن طلا این است که فلزیاب انتنی که شعاع زنی مینماید حتماً گنج را پیدا نماید استنادی ندارد که بتوان ابراز نموده که هر فرد با شعاع زن طلا یا شعاع زن از نوع فلزیاب انتنی که میتواند طلا را تفکیک نماید حتماً گنج را پیدا نماید عملیات برای گنج یابی یک امری است بسیار تخصصی حتی اگر با فلزیاب انتنی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION با عدد VDI بخواهید عملیات گنج یابی را انجام دهید باید دارای تخصص ویژه در کار با فلزیاب انتنی در شعاع زنی باشید تا بتوانید یک هدف قدیمی یا گنج را پیدا نمایید و برای همین نداشتن اطلاعات کامل باستان شناسی و نوع عملیات با فلزیاب انتنی و شعاع زن طلا است که بیشتر افراد با دستگاه انتنی نمی توانند گنج را پیدا نموده و سپس ایراد را از فلزیاب میگیرند

اگر شعاع زن طلا را ارائه نمودند و به شما اعلام کردند که با این شعاع زن میتوان صد در صدی گنج را پیدا نمایید باور نکنید زیرا کلاً فلزیاب یک سیستم چند منظوره میباشد و در عملیات گوناگون و صنایع متفاوت کارائی دارد

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب گنج یاب است

اینکه ابراز نموده فلزیاب گنج یاب است یک امر خارج از مباحث علمی در زمینه عملکرد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد و گنج یاب درذات عملکرد سیستمهای یابنده وجود خارجی ندارد و هر کس که ادعا نماید گنج یاب را ساخته و تولید مینماید فقط جنبه تبلیغاتی داشته و ارتباطی بین سیستم یابنده DETECTOR یا فلزیاب یا طلایاب با گنج ندارد

و گنج یابی یک امر تخصصی در زمینه باستان شناسی و باستان شناسان اگر هم از فلزیاب برای مشخص نمودن محدوده اثارباستانی بهره ببرند و دلیل این بهره بردن از فلزیاب این است که باستان شناسان از روی تجربه و مهارت و علم باستان شناسی خود مراحل عملیات تشخیص محل اصلی گنج بدون داشتن فلزیاب بدست اورده و سپس از فلزیاب برای اطمینان و انجام عملیات در ان محدوده بهره میبرند تا در مشخص نمودن میزان سایت باستان شناسی دقت کامل داشته باشند

با اینکه یک شخص معمولی بخواهد از فلزیاب برای عملیات گنج یابی بهره ببرد محدوده اصلی گنج را نمی دانند و موضوعات مربوط به یک هدف قدیمی یا گنج برای یک فرد عادی میتواند عوامل گوناگونی را در تشخیص نقطه مرکز گنج ایجاد نماید

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب زاویه 45 درجه

 

فلزیاب گاز زاویه 45 درجه یا فلزیاب زاویه 45 درجه از نظر نوع بازتاب علائم این زاویه 45 درجه یا فلزیاب زاویه 90 درجه باید از دیدگاه قانون زاویه بازتاب A وB و C مورد بررسی قرار بگیرد

این موضوع زاویه بازتاب علائم هدف اصلی یا طلا یا مواد معدنی یا منابع در رابطه با شعاع زن و نقطه زن و ردیاب و فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری و فلزیاب لیزری از هر نوع و مدل و ساخت هر کجا که باشد صدق مینماید زیرا این جریان مربوط به عملکرد و واکنش جریان و انرژی و نیرو و تششع و ولتاژ میباشد

این نوع زاویه شکل ان بستگی به عوامل گوناگون دارد اینکه گاز حاصله از یک هدف اصلی یا طلا یا گنج یا عتیقه حتماً 45 درجه انعکاس یافته یا شکل بگیرد برای هر نوع هدف اصلی یا طلا یکسان نمی باشد

نوع مواد معدنی و منابع و ذرات والیاژ هدف اصلی یا طلا و نوع گاز دی اکسید کربن و هیدروژن و انتیموان و ارسنیک و نیتروژن که در اثر وجود مواد معدنی و منابع و ذرات و شرایط یک هدف اصلی یا طلا پدید می اید میتواند زوایا با درجات گوناگون ولی به شکل زاویه A یا B یا C را ایجاد نماید

در رابطه با خزانه و دفینه و گنج و طلا قدیمی و عتیقه که بنابراصول در زیر زمین پنهان شده است وجود نقاط سست یا نرم یا هواکش میتواند علائم و فشار الکترونی یا جابجائی ملکولی میتواند وضعیت زاویه پدید امده از یک هدف اصلی یا طلا را تغییر داده و فلزیاب به جای انکه مرکز هدف اصلی یا طلا را جستجو نماید به این نقاط واکنش از خود نشان می دهد و با عث خطا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میگردد

 

فلزیاب تصویری که از نوع فرکانس القائی و فلزیاب جذبی برای تشخیص یک هدف اصلی یا طلا با روش تصویربردارای مغناطیسی مینماید با تشخیص هیدروژن دردرون اهداف یا طلا تصویربرداری نموده هیدروژن دارای حرکت و بارمثبت میباشد و این موضوع باعث میگردد عمل القاء شکل گرفته و وضعیت مغناطیسی در هدف یا طلا پدید امده و درمیدان جریان و انرژی و فرکانس و مغناطیس خارج ازهدف اصلی یا طلا منظم گردیده و این حالت پدید امده

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

نمایش فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری اهداف اصلی یا طلا را با لکه رنگ نمایش می دهد نمایش فلزیاب تصویری در هر نوع و مدل با لکه رنگ میباشد و اینکه بعضی ابراز مینمایند که فلزیاب تصویری تصویر عین هدف اصلی یا طلا یا کوزه یا مجسمه را مانند تلویزیون واقعی نشان می دهد یا عین شکل واقعی را بر روی صفحه نمایشگر نشان یا نمایش می دهد واقعیت نداشته و چنین امری از نظر علمی و فنی شدنی نمی باشد زیرا اگر قرار باشد یک گیرنده یا فلزیاب تصویر واقعی و زنده بدهد فرستنده ان که هدف اصلی یا طلا میباشد باید دارای فرکانس با ولتاژ بالا باشد که یک هدف اصلی

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب طلا پنهان

فلزیاب گنج پنهان یا فلزیاب طلا پنهان یا فلزیاب هدف پنهان را میتواند اشکار نماید ولی اینکه فلزیاب طلا پنهان را در چه عمقی اشکار نماید مهم است طلا یکی از فلراتی است

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب مانیتور رنگی

فلزیاب مانیتور رنگی یا طلایاب مانیتور رنگی یاگنج یاب مانیتور رنگی در اصل همان فلزیاب تصویری یا صفحه نمایشگر لپ تاپ یا تبلت یا صفحه لپ تاپ یا تبلت قابل نصب بر روی خود دستگاه فلزیاب تصویری یا فلزیاب تصویری لیزری یا فلزیاب انتنی تصویری میباشد

مهم نیست که تبلت باشد یا لپ تاپ یا صفحه مانیتور رنگی که به دستگاه فلزیاب تصویری مستقیم متصل است اصل این است که

صفحه4 از8