پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب هدف عمودی سرعت تفکیک

فلزیاب هدف عمودی سرعت تفکیک

فلزیاب برای تشخیص یک هدف افقی یا هدف عمودی باید تنظیمات مربوط به همان وضعیت را دارا باشد و این شرایط تنظیمات باید در فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب دوربینی یا نقطه زن یا شعاع زن یا ردیاب باید اعمال گردد تا اختلاف تشخیص از بین برود و این اختلاف تشخیص درفلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میتواندابتدا در روش حرکتی MOTION یا AC یا شعاع زنی و بعد در نقطه زنی یا DC ایجاد گردد

هدف اصلی یا طلا که بصورت عمودی در زیرزمین قرار گرفته باشد سرعت واکنش فلزیاب را در اطراف هدف اصلی یا طلا افزایش داده و فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در محدوده اطراف هدف اصلی یا طلا همان واکنش را ایجاد مینماید که در مرکز هدف اصلی یا طلا از خود دارد و به همین نسبت سرعت واکنش تفکیک فلزیاب افزایش یافته ولی این افزایش توان در تفکیک فلزیاب میتواند در محدوده اطراف هدف اصلی یا طلا باشد و این نیز بخاطر این است که علائم هدف اصلی یا طلا در حال چند زاویه منعکس شده و به شکل C میباشد که این شکل زاویه C باعث میگردد که سرعت واکنش فلزیاب با فاصله از مرکز هدف اصلی یا طلا ایجاد گردد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب زمین ناهموار

 

فلزیاب زمین ناهموار

فلزیاب در زمین ناهموار با شرایط گوناگون واکنش متفاوت دارد این موضوع برای فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب شعاع زنی یا ردیاب یا نقطه زن از هر نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب باشد اثری به نسبت توان مدار ان فلزیاب یا نقشه مدار فلزیاب خواهد داشت

زمین ناهموارمیتواند ربطی به سطح زمین نداشته باشد و لایه روی زمین صاف و یکدست باشد ولی لایه های زیرین زمین به شکل تاقدیس یا ناقدیس یا دارای حالت شکسته عمودی یا افقی یا خطوط تشکیل لایه متفاوت بصورت اریب یا عمودی و افقی از مواد معدنی و منابع متفاوت یا کانیها و سنگهای مختلف داشته باشد که این موضوع باعث میگردد که فلزیاب با وضعیت ناهمواری در لایه های زیر زمین روبرو شود و بازتاب علائم هدف اصلی یا طلا و نوع زاویه پدید امده در این چنین موقعیت با یک زمین عادی یا معمولی متفاوت است و این تفاوت باید در تنظیمات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بخصوص درتنظیمات ابعاد هدف IND SIZE در نظر گرفته شود در این شرایط زمین صحنه کار موجب میگردد که علائم هدف اصلی یا طلا در چند زاویه یا شعاع انعکاس یافته  و سیستم فلزیاب مسیرکانال واقعی را برای بدست آوردن اکو بازگشت هدف صلی یا طلا را تشخیص نمی دهد و به فلزیاب در کاوش مرکز هدف اصلی یا طلا در نقطه زنی خطا نماید.

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب زمین یکدست

فلزیاب زمین یکدست

فلزیاب در زمین یکدست میتواند بهتر عمل نماید زمین یکدست مانند بیشتر زمینهای  اروپا میباشد ولی زمین یکدست اگر در سطح بصورت ظاهر یکدست باشد یا سطح زمین یکدست به ظاهر از یک نوع مواد معدنی و منابع باشد ولی لایه ای زیرین زمین از دیگر مواد معدنی و منابع باشد بر روی نحوه عملکرد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب دوربینی یا ردیاب یا شعاع زن یا نقطه زن خطا را ایجاد خواهد نمود و در سینس SENS یا حساسیت دستگاه فلزیاب اثر نامطلوب بگذارد زیرا اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را متناسب با شرایط ظاهری سطح روی زمین تنظیم نموده ولی لایه ای زیرین زمین دارای تغییرات از دیگر منابع میباشد و این تغییر وضعیت زیر زمین موجب میگردد که فلزیاب با تنظیم مربوط به منابع سطح زمین نتواند مسیر و جهت و نقطه مرکزی هدف اصلی یا طلا را در عمق زیاد درست تشخیص داده و در تشخیص یا تفکیک هدف اصلی یا طلا دچارتناقض میگردد

در اینجا نوع تنظیمات برای ارزیابی خاک و مواد معدنی موجب میگردد که اپراتورفلزیاب یا کاربرفلزیاب بتواند وضعیت کلی منابع و مواد معدنی و ذرات را تشخیص دهد که فقط فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINIATION با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میتواند در عملیات ارزیابی خاک و مواد معدنی کارائی داشته باشد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 04:07

فلزیاب حرفه ای

 فلزیاب حرفه ای با فلزیاب تفریحی که بیشتر سازندگان فلزیاب در دنیا تولید مینمایند متفاوت است و فلزیاب های حرفه ای ان دسته از سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  میباشد که اهداف را در عمق بالا تفکیک و پیدا یا کاوش نمایند و نشانه یک فلزیاب حرفه ای دراین است که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد این تنظیمات در یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی موجب میگردد که ان فلزیاب یا طلایاب در دسته فلزیاب های حرفه ای قرار بگیرد و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC ان بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI عمل مینماید.

 در بعضی از فلزیاب های ولتاژ القایی مانند فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR نیز از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره برده میشود ولی این نوع فلزیاب ها توان پایینی در کاوش اهداف در عمق زیاد داشته و مانند فلزیاب پالسی PI تا عمق کم میتواند اهداف را پیدا نموده و مشخص نماید

 البته سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  یا یابنده تفریحی نیز توسط بعضی شرکت های معتبر بخصوص خارجی به بازار ارائه گردیده است که بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید اما به دلیل ولتاژ القائی بودن این نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب بیشتر از 40  تا 50  سانت نمی تواند عمل نماید این سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  ظاهر خوب و زیبائی داشته اما عمل کافی در عمق برای کاوش هدف از خود نشان نمی دهد و خود تولیدکننده بخصوص شرکت های خارجی ارائه کننده این سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  این موضوع را قبول داشته و بیان می نماید و کلمه فلزیاب حرفه ای PROFESSIONAL را ب روی فلزیاب خود قرار نمی دهند و اگر کلمه فلزیاب حرفه ای را بکارببرند حتماً کلمه تفریحی یا سرگرمی HOBBY یا FUN یا ENTERTAITMENT  بکارمیبرند

 اما فروشندگان این سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در ایران موارد دروغ را به خریداران ارائه مینمایند و این دسته فلزیاب ها را بعنوان فلزیاب حرفه ای به خریداران معرفی مینمایند.

 

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 03:46

طلایاب تصویری

طلایاب تصویری در اصل ان دسته فلزیاب تصویری میباشد که توان تفکیک اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن و .... را بنابر عدد VDI دارا باشد و دیگر فلزیاب ها که فقط تفاوت فلزاهنی از فلز غیراهنی را تشخیص می دهد نمی توان طلایاب تصویری نامید زیرا این نوع فلزیاب ها نمی تواند دو هدف هم طبقه غیر اهنی مانند طلا و نقره را با عدد مجزا تفکیک نماید

فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری در هر محدوده ای که قرار بگیرد کل ان محدوده را مورد ارزیابی قرار داده و هر گونه تغییر در ان محیط را بصورت لکه رنگ یا عدد و تصویراشکار مینماید و اپراتور با ایجاد تغییرات بصورت ارزیابی در تصویر ارائه گردیده رنگ ها و اعداد را از همدیگر مجزا نماید که به این عمل اپراتورفیلتر نیز میگویند .

فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری در زمان عملکرد چند نوع تصاویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ متعلق به هدف یا صحنه کار بر روی صفحه نمایشگر اشکارمینماید و نوع رنگ لکه رنگ ها میتواند متفاوت باشد و ترکیب رنگ متفاوت بر روی صفحه نمایشگر از منابع و مواد معدنی موجود در صحنه کار یا هدف میتواند باشد که یکی یا دو تا از این تصاویر و اعداد و رنگ و لکه رنگ میتواند متعلق به هدف اصلی یا طلا میباشد ولی لکه رنگ و اعداد و رنگ و تصاویر از دیگر اهداف و منابع نیز بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری ظاهر میگردد که این دسته لکه رنگ ها از دیگ منابع و ذرات  میتواند با رنگ و اعداد و لکه رنگ و تصاویر اشکار شده متعلق به هدف اصلی یا طلا یا هدف واقعی که بر روی صفحه نمایشگراشکارمیگردد هم شکل یا  یکسان یا نزدیک به هم باشد

فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند بعنوان یک طلایاب تصویری از ان بهره برده شود و این نوع فلزیاب تصویری با تنظیمات ذکرگردیده رامیتوان طلایاب تصویری نامید

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 03:35

فلزیاب خطا تفکیک

فلزیاب خطا در تفکیک به نوع تنظیمات قسمت تفکیک و تشخیص بستگی دارد رفع بحران در شرایط مختلف نیازمند تنظیم متناسب با ان محدوده میباشد ایجاد وضعیت متعادل از دل بنیاد تنظیمات پایه ای یک سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب شکل میگیرد.

تنظیمات اساسی یا پایه ای ان دسته تنظیمات فلزیاب میباشد که اپراتور بتواند با تغییر در انها  در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب توان تشخیص را برای کاهش کانال های انحرافی پدید اورد.

این تنظیمات در مرحله اول تنظیمات عمومی اساسی فلزیاب یا طلایاب میباشد که عبارتند از تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد.

در مراحل بعدی تراک ها TRACK /TRAC یا سرعت ها SPEED یا زمین GROUND/GEB و ....................و در نرم افزار ها تغییرات در نوع عملیات برنامه میباشد.

با متناسب تنظم نمودن سیستم فلزیاب یا طلایاب در جهت افزایش توانائی تشخیص قدرت جداسازی متعادل میگردد.

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 03:09

فلزیاب صفحه نمایشگر LCD

اینکه بر روی یک فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  صفحه نمایشگر یا صفحه دیجیتال یا تصویر نصب گردد عاملی نمی باشد که توان تشخیص سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را افزایش دهد بلکه مدار سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  یا یابنده است که تعیین کننده قدرت سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد و این قدرت واکنش بعد از تشخیص هدف توسط مدار سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب به صفحه نمایشگر یا دیجیتال یا تصویری منتقل میگردد و صفحه نمایشگر یا دیجیتال یا تصویر برای تعیین نوع تغییرو واکنش مدار اصلی میباشد.

در سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تصویری توان بالاتری وجود دارد زیرا طراحان اولیه برنامه تصویری را براین منبع قرارداده اند که بتواند هر نوع یا کوچکترین تغییر اطراف خود و زیر زمین را مشخص نماید.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تصویری در عملیات حرفه ای نسبت به هر نوع فعالیت قابلیت بهره برداری را دارد.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای صفحه دیجیتال برای تشخیص هدف بر روی صفحه دیجیتال میباشند عمدتاً توان تفاوت بین هدف اهنی با غیر اهنی را داشته و بیشتر انها همین عمل را نیز در عمق زیاد برای یک هدف کوچک به انجام نمیرساند و عمده این سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از نوع ولتاژالقائی یا پالسی میباشد و بنابر جدول عمومی و بین المللی تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نمی نماید و اگر هم بنابر این جدول عمل نماید باز هم توان بالای در تفکیک در عمق بنابر این جدول ندارد و مزیت سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای مداری از این نوع جدول میباشد این است که هر هدف را اپراتور یا کاربر میتواند به نسبت همان هدف بر روی سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب تعیین نماید.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب فرکانس القائی یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب جذبی میباشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالای در تفکیک و پیدا نمودن اهداف در عمق زیاد را دارند و این نوع سیستمها فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در نوع انتنی یا صدا یکسره با صدای زمینه و تصویری از نوع لکه سه رنگ معمولی و تفکیک رنگ COL PRO بهره میبرند.

 

طراحی فلزیاب تفکیک دار مولتی فرکانس توسط دانشمندان با تجربه و مهارت زیاد در زمینه الکترونیک و راداربه انجام رسیده است و این نوع فلزیاب تفکیک دار مولتی فرکانس دارای ابعاد کوچک و متفاوت میباشد و نوع فوق پیشرفته حرفه ای ان دارای تنظیمات  تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد طراحی این نوع سیستمها فلزیاب ویژه میباشد و توسط کمترتولید کننده ای در دنیا  ارائه میگردد و در بعضی ازاین نوع سیستمها فلزیاب به کوئل یا سرجستجوگر نیازنیست و خود سیستم فلزیاب بطورمستقیم دارای کوئل الکترونیکی لیزری میباشد ومیتواند مستقیم عمل نماید زیرا بر روی انها مادون قرمز و التراسونیک یا سنسور جذبی یا حرارتی نصب گردیده است البته این سیستمها فلزیاب تفکیک دار مولتی فرکانس به صورتی طراحی گردیده است که میتوان به انها کوئل مغناطیسی معمولی یا کوئل یا سرجستجوگرالکترونیکی لیزری را نیز متصل نمود تا توان سیستم فلزیاب را افزایش داده .

 

 

 

جمعه, 18 فروردين 1396 07:18

قیمت انواع فلزیاب

قیمت انواع فلزیاب

قیمت انواع فلزیاب به نوع کارائی ان فلزیاب بستگی داشته و شرکت های معتبر که تولید بالای را دارند سعی مینمایند قیمت سیستم فلزیاب را متناسب و پائین تعیین نموده تا توان تولید خود را بالا نگهداشته تا از نظر اقتصادی صرفه داشته و هزینه های ثابت انها سرشکن گردیده و کاهش یابد و از همین طریق میتوانند قیمت انواع فلزیاب را متناسب به بازار ارائه نمایند

اینکه فلزیاب خارجی باشد و دارای قطعات خاصی میباشد نشانه قیمت فلزیاب نمی باشد زیرا قطعات الکترونیک توسط چند شرکت بزرگ ساخته شده و هر طراحی میتواند از این قطعات به شکل های گوناگون بهره ببرد و یک سازنده فلزیاب ایرانی نیز میتواند از قطعات الکترونیک بهره برده و یک سیستم فلزیاب با کارائی بالا را ارائه نماید قیمت یک فلزیاب به نوع تکنولوژی ان بستگی داشته و به ظاهر یا ایرانی و خارجی بودن ان بستگی ندارد

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

  تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

  برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

  021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

  ادرس ربات  تلگرام  @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

 شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

  منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

صفحه8 از8