پنج شنبه, 24 فروردين 1396 14:12

فلزیاب بیخودی

فلزیاب بیخودی از خود واکنش نشان دهد میتواند دلایل متفاوت داشته باشد ولی فلزیاب بیخودی از خود واکنش نشان نمی دهد و دلیل ایجاد واکنش بیخود یا پاسخ بیخودی میتواند از شرایط گوناگون در صحنه کار باشد در ابتدا فلزیاب یا طلایاب اگر درست و منظم با وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار تنظیم نگردد موجب میگردد که فلزیاب یا طلایاب از خود واکنش بیخودی نشان دهد

فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا عمدتاً دچار واکنش بیخودی در صحنه کار میگردد زیرا تنظیمات تفکیک طبق اصول علمی با عدد VDI را نداشته یا دارای تنظیمات مربوط به تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE نمی باشد و دارای قدرت ارزیابی زمین برای تشخیص طبقه مواد معدنی و منابع صحنه کار نمی باشد که بتوان در تنظیمات وضعیت زمین را لحاظ نمود و این دسته فلزیاب ها براحتی دچار خطا و واکنش بیخودی بر روی مواد معدنی و کانیها و سنگ ها میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب سیگنال مغناطیس

فلزیاب سیگنال مغناطیس پدید امده ازنوع فلز یا طلا یا گنج را به نسبت سیگنال مغناطیس متعلق به میدان مغناطیس موادمعدنی و منابع صحنه کاررا در صورتی میتواند از یکدیگر مجزا نماید که دارای توانایی تشخیص تفاوت میدان الکتریکی ان فلزی یا طلا یا گنج یاب باشد زیرا اختلاف بین ترکیب میدان مغناطیس عمومی مربوط به منابع و مواد معدنی صحنه کار که در حالت عادی بریکدیگر نیرو وارد نموده و ذرات مربوط به هم را جذب و دفع مینمایند با شرایط انرژی و جریان هدف اصلی یا طلا یا گنج ارتباط خواهد داشت و در این میان شرایط جذب و انتقال انرژی بین این منابع و مواد معدنی و منابع صحنه کاربا یکدیگر به انجام میرسد با هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دیگر فلزات نیزاین جابجایی انرژی یا ذرات  انجا می شود که میتواند بازتاب شرایط انرژی و نیرو و جریان هدف اصلی یا طلا یا گنج را دارای تغییر در میدان مغناطیسی نموده و این میدان مغناطیسی وضعیت عمومی در صحنه کار یا پیرامون اطراف خود شکل داده و شعاع اتمی که الکترون بدور محور هدف اصلی یا طلا در حال گردان است بازتر عمل نموده و سیگنال مغناطیسی هدف اصلی یا طلا یا گنج در محیط اطراف پراکنده میگرددو فلزیاب را منحرف به تشخیص در اطراف خود مینماید و تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا را با خطا در نقطه زنی روبرو مینماید

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی برای کاوش طلا یا فلزات یا طلا در عمق زیاد بخصوص گنج و طلا در عمق زیاد با این مشگل تشخیص مرکز هدف روبرو می شود  

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

نواقص فلزیاب ها

نواقص فلزیاب ها یا نواقص طلایاب ها یا نواقص گنج یاب ها یا نقص عملکرد فلزیاب میتواند دارای شرایط متفاوت باشد ولی نواقص فلزیاب ها بستگی به نوع طراحی فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب داشته و فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب کویلی یا فلزیاب صدا زمینه یا فلزیاب لوپی یا فلزیاب پالسی ونقطه زن و شعاع زن و ردیاب هر کدام برای خود دارای نواقص خاص خود میباشد ولی نواقص بنیادین فلزیاب ها یا طلایاب ها یا گنج یاب ها در یک سطح عمومی میباشد که باز توان نوع طراحی مدار فلزیاب طلایاب گنج یاب میتواند این نواقص عمومی را کاهش داده یا از بین ببرد

نواقص فلزیاب ها در تشخیص بین اهداف اصلی یا طلا با ذرات میباشد در مرحله بعد اثر مواد معدنی و منابع صحنه کار بر توان علائم مورد نظر فلزیاب ها میباشد وجود گازها پدید امده در زیر زمین از عوامل گوناگون میتواند فلزیاب ها را با دشواری در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا روبرو نماید

فلزات اکسید شده مانند اهن یا فلزات غیراهنی که در درون انها میزانی طلا وجود دارد و ان دسته از اهداف یا منابع که دارای حرارتی بالاتر نسبت به دیگر مواد معدنی میباشد مانند اهگ و ان دسته از مواد معدنی یا منابع مانند نمک یا کربنات یا سدیم کربنات یا سولفورمس یا روی و سیلیس و کوارتز که پراکنده در صحنه کار میباشد میتواند نقص در عملکرد فلزیاب ها یا طلایاب ها یا گنج یاب ها ایجاد نماید

 

تنها فلزیاب های که میتواند نواقص فلزیاب ها را کاهش داده و امکان موفقیت فلزیاب را افزایش دهد فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION باشد که این تنظیمات میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE و تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION باشد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

جمع فلزیاب ها

جمع فلزیاب ها یا جمع طلایاب ها یا جمع گنج یاب ها یا مجموعه فلزیاب ها بر روی جمع یا به تنهائی این نوع مواد معدنی و منابع مانند اورانیوم یا جیوه یا ارسنیک یا کنگرمرا و نمک و رسوبات وکوارتز و سیلیس و گرانیت یا هر نوع مواد معدنی یا منابع که دارای باراستاتیکی بالا یا میدان مغناطیسی پر تراکم میباشد دچار اختلال میگردد وهرکدام یا جمع این مواد معدنی یا منابع در صحنه کاربصورت پراکنده در سطح زمین یا در سطح و لایه های زمین وجود داشته باشد واکنش به شکل ذرات مزاحم از خود نشان می دهد و جمع دستگاه های فلزیاب تصویری یا جمع فلزیاب ها لیزری یا جمع فلزیاب ها انتنی با شرایط تشخیص این منابع بجای هدف یا طلا روبرو میگردد

 جمع  این مواد موجب میگردد که توان فلزیاب طلایاب گنج یاب برای تفکیک کلیه فلزات بخصوص طلا با انحراف در تشخیص روبرو گردد که این عناصر میتواند امکان خطا در نقطه زنی را افزایش می دهد

البته  اگر هرکدام این منابع یا مواد معدنی در تمامی لایه های زمین یکدست باشد کمتر بر روی جمع فلزیاب یا جمع طلایاب یا جمع گنج یاب اثر نامطلوب در تشخیص میگذارد در صورتیکه جمع این منابع بصورت لایه لایه در یک صحنه کار قرار گرفته باشد جمع فلزیاب ها یا جمع طلایاب ها یا جمع گنج یاب ها را با انحراف در روش حرکتی یا روش شعاع زنی یا نقطه زنی روبرو مینماید

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب های

فروش انواع دستگاه های فلزیاب تصویری ، فلزیاب لیزری ، طلایاب یا گنج یاب را فلزیاب های میتوان نامید که واقعاً از نوع فلزیاب های HI باشد فلزیاب های از نوع فلزیاب سوپر است و فلزیاب های HI یک طبقه پایین تر از فلزیاب مولتی است

فلزیاب های که به فلزیاب سوپرنیز مشهور است باید از نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب با تنظیمات اتو تراک AUTO TRAC و GEB باشد

فلزیاب های HI ان دسته فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری میباشد که به تنهائی بدون کوئل الکترونیکی لیزری عمل نموده و مستقیم میتواند با لیزر یا مادون قرمزتصویرگیری در نوع فلزیاب تصویری نموده و در فلزیاب انتنی موجب عملکرد قوی فلزیاب های HI در تشخیص و تفکیک اهداف یا طلا GOLD گردد

 

 

 

سه شنبه, 03 اسفند 1395 07:33

فلزیاب فرکانس بالا

فلزیاب فرکانس بالا که در یک حد مشخص و بدون تغییر در فرکانس عمل نموده یا فقط یک فرکانس را در حد بالا منتشر مینماید توان بالای در تشخیص اهداف در عمق را نداشته زیرا به دلیل وجود اتمسفر زمین علائم با فرکانس بالا به جای انکه توسط جاذبه زمین جذب گردد به سمت هوا یا بالا حرکت مینماید

دیده شده که بعضی اشخاص میگویند که سیستم فلزیاب انها تا 250 مگاهرتز امواج  یا فرکانس ایجاد مینماید که این امر پایه نداشته زیرا چنین فرکانس یا موجی قبل از اینکه جذب زمین گردد به سمت بالا یا هوا حرکت مینماید و قابلیت جذب به درون زمین را نداشته وتفاوت بین فلزیاب فرکانس بالا با فلزیاب مولتی فرکانس در این است که نوع علائم فلزیاب مولتی فرکانس متغیر است و از فرکانس پائین تا بالا را منتشر مینماید و این سیستمها فلزیاب مولتی فرکانس از نوع فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانس القائی میباشد که علائم را درسطوح متفاوت ارسال مینماید و به همین دلیل این علائم جذب زمین برای تشخیص در عمق زیاد میگردد و سیستم جذبی فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی  توان دریافت علائم متفاوت را داشته و پردازشگر ان میتواند این علائم را از یکدیگر جدا سازد و ان هم بخاطر تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC وسطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد.

فرکانس ها تا یک حدودی جذب زمین میگردند و فرکانس های خیلی بالا به سمت زمین جذب نمیگردند و اگر هم جذب زمین گردد تا قابلیت نفوذ به عمق زیاد را نداشته  ولی نوع فرکانس و جریان و انرژی تعیین شده در سیستمهای فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی بصورتی میباشد که به راحتی جذب اعماق زمین گردید و سیستم دریافت یا جذبی ان میتواند علائم بازگشته از عمق زمین را هر میزان کاهش یافته یا ضعیف گردیده باشد دریافت نموده و توسط سیستم پردازشگر انرا به حد مطلوب در جهت تشخیص در مدار سیستم فلزیاب برساند و نشانه عملکرد ان در زمان تمرین مشخص میگردد که یک هدف کوچک به نسبت توان عمق سیستم فلزیاب در زیر زمین بگذارید براحتی انرا کاوش مینماید.

طراحی و ساخت این نوع سیستم فلزیاب مولتی فرکانس در تمام دنیا انحصاری و منحصربه فرد است.