شنبه, 26 فروردين 1396 14:46

نقص فلزیاب تصویری

نقص فلزیاب تصویری به نوع مدار ان فلزیاب تصویری بستگی دارد و نقص فلزیاب تصویری یا نقص طلایاب تصویری میتواند از عملکردخود اپرتورفلزیاب تصویری یا کاربر فلزیاب تصویری در کار با فلزیاب تصویری باشد البته به شرط انکه ان فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری طراحی و ساخته شده باشد

در فلزیاب تصویری تفکیک با رنگ لکه رنگ متفاوت و با عددی VDI تغییراتی است که بر روی صفحه نمایشگر متناسب با تغییرات حاصله در سیستم فلزیاب تصویری از نوع تنظیمات بر روی فلزیاب تصویری شکل میگیرد و فلزیاب تصویری اصل هر دستوری به ان داده شود طبق همان دستور عمل مینماید ودستور به تنظیمات سخت افزار فلزیاب تصویری واکنش فلزیاب تصویری را به هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات ایجاد مینماید و هر نوع واکنشی در فلزیاب تصویری که نشات گرفته از نوع تنظیمات اپراتور فلزیاب تصویری میباشد به نرم افزار فلزیاب تصویری منتقل میگردد و این انتقال به صورت لکه رنگ یا عدد VDI در برنامه نرم افزار صفحه نمایشگرفلزیاب تصویری اشکار میگردد.

نقص فلزیاب تصویری حرفه ای با تنظیمات ذکر گردیده و برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO توسط اپراتور فلزیاب تصویری قابل رفع میباشد که دیگر فلزیاب ها از نوع های دیگر این توان را دارا نمی باشد که کاربر فلزیاب تصویری بتواند با تغییر تنظیمات فلزیاب تصویری و برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری قدرت تشخیص فلزیاب تصویری را به حد عالی برای تفکیک برساند

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 14:42

فلزیاب رس پخته روی گنج

فلزیاب رس پخته روی دفینه یا فلزیاب رس پخته روی گنج را چگونه میتواند تشخیص دهد یا چگونه میتواند از لایه رس پخته روی گنج عبور نماید موضوعی است که از فلزیاب های مغناطیسی یا مگنتومتر یا مگنت یا فلزیاب ولتاژ القایی بر نمی اید بخصوص ان گنج بزرگ و در عمق زیاد باشد این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان تشخیص مرکز هدف یا مرکز گنج طلا رانداشته زیرا به دلیل وجود اکسید الومینیوم و منگنز و سیلیس و سیلیکات الومینیوم و اکسید اهن در رس پخته روی گنج و تغییرات شیمیایی در زمان پخت و ترکیب این مواد با یکدیگروضعیت مغناطیسی یک سطح در لایه رس پخته کشیده شده روی گنج درجهات متفاوت و یکنواخت را پدید می اورد و میتواند هر نقطه از این لایه رس پخته فلزیاب ها یا دستگاه ها از این دسته را با عدم تشخیص مرکز هدف اصلی یا گنج طلا روبرو نماید و البته ترکیب یا پیوند یونی در شرایط الکترواستاتیک نیز در این نوع محدوده که رس پخته روی گنج قرار دارد پتانسیل پراکنده را در اطراف گنج ایجاد مینماید که میتواند هر کدام این عوامل موجب انحراف مغناطیسی در تشخیص این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها گردد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 04:19

ترکیب فلزیاب طلایاب

فلزیاب طلایاب همان ترکیب فلزیاب طلایاب در یک مدار فلزیاب با تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد و شکل ترکیب فلزیاب طلایاب در کل برای افزایش توان تفکیک انواع فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد به انجام رسیده است

فلزیاب برای اینکه طلایاب باشد باید دارای یک مدار فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک باشد که بتواند طیف دامنه موج فرکانس و طول موج فرکانس راتشخیص دهد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از نوع راداری میتواند یک فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری باشد ولی به شرط انکه فلزیاب طلایاب دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری زمین

فلزیاب تصویری زمین با برنامه تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION میتواند از نظر نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار یا دیگر انواع فلزات مشخص نماید و با این قدرت در فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO که میتوان شرایط هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات مورد نظر را از سطح خاک عمومی و دیگر منابع مزاحم تشخیص داده و جدا نمود

زمین یکی از منابعی است که خود بطور طبیعی علائم سیگنال با نیرو مغناطیسی را ایجاد مینماید که این مغناطیس زمین میتواند شرایط تشخیص فلزیاب یا طلایاب را با اختلال روبرو نماید که فلزیاب تصویری فرکانسی با برنامه تفکیک رنگ COL PRO توانایی عملیات در جدا سازی وضعیت ژئو مغناطیس زمین را داشته تا بتواند فلزیاب تصویری نوع سیگنال انرژی فرکانس هدف اصلی یا طلا را جدا نموده و بصورت لکه رنگ متفاوت اشکار نموده و تفکیک نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

دقت نقطه زنی

دقت در نقطه زنی یا دقت در نقطه زنی گنج با فلزیاب یا طلایاب را بصورت عمومی نقطه زنی فلزیاب یا نقطه زنی گنج یاب یا نقطه زنی طلایاب میگویند ولی در اصل نقطه زنی در فلزیاب یا طلایاب عمل تشخیص محدوده دیواره هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات از چهار طرف حریم علائم و سیگنال انواع فلزات یا طلا میباشد

تشخیص نقطه مرکز یک هدف اصلی یا انواع فلزات یا طلا را میتوان نقطه زنی گفت ولی اینکه فلزیاب یا طلایاب در نقطه زنی چه میزان توان تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را داشته و میتواند مرکز هدف اصلی یا طلا را تفکیک نماید از موضوعات پر اهمیت در زمینه نقطه زنی با فلزیاب یا نقطه زنی با طلایاب میباشد 

وجود مواد معدنی ومنابع درلایه ها سطح و زیرین زمین میتواند توان نقطه زنی یا تفکیک فلزیاب یا طلایاب را با عدم دقت در نقطه زنی مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج روبرو نماید

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا طلایاب فرکانسی که توان تشخیص و تفکیک لایه های زمین را با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDISCALE داشته اثرات لایه های زمین را با تغییر عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE در نظر گرفته تا فلزیاب با تفکیک بتواند مرکز هدف طلا یا گنج یا انواع فلزات را از محدوده تابش ذرات طلا یا گنج بر روی دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار از مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج تشخیص داده و جدا نماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب طلا گنج جداسازی سیگنال

فلزیاب طلا  گنج  را زمانی میتواند تشخیص داده و تفکیک نماید که بتواند جداسازی سیگنال مربوط به جریان و انرژی و نیرو امواج و فرکانس گنج طلا یا دیگر فلزات و مواد معدنی و منابع صحنه کاررا از یکدیگر مجزا جدا نموده و تفکیک نماید

جداسازی امواج الکترو مغناطیس یا بازتاب انرژی و ذرات الکترونی یا الکتریکی منابع صحنه کار از دامنه و قله موج فرکانس هدف اصلی یا طلا یا فلز تعیین شده درفلزیاب یا طلایاب با عدد VDI به همراه تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE این توان را در فلزیاب یا طلایاب برای جدا سازی سیگنال علائم هدف اصلی یا طلا یا گنج را فراهم می اورد

جداسازی و تشخیص سیگنال های دیگر به نسبت جریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس طلا یا گنج از مواردی است که یک فلزیاب یا طلایاب پیشرفته میتواند انجام دهد و این نوع فلزیاب یا طلایاب باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد زیرا این نوع فلزیاب یا طلایاب فرکانسی میتواند هر نوع بازتاب فلزات یا منابع و مواد معدنی را با تعیین عدد VDI در تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم را از انعکاس طلا تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا قدرت تشخیص انرژی خاص امواج الکترومغناطیس مربوط به دامنه موج فرکانس میباشد که فرکانس سرعت بالای برای بازتاب علائم سیگنال طلا یا دیگر فلزات را داشته و فلزیاب فرکانسی قدرت بهبود بخشیدن به فرکانس ترکیب شده یا ضعیف شده را در قسمت RECOVERY SPEED دارد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب با تفکیک فرکانسی

فلزیاب با تفکیک فرکانسی دارای شرایط خاص خود میباشد زیرا فلزیاب فرکانسی در چند نوع میباشد که بعضی از دستگاه های فلزیاب فرکانسی توان تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را نداشته زیرا مدار این دسته فلزیاب فرکانسی که توان تفکیک با عدد VDI را ندارد طبق اصول رادار زمینی دستی تفکیک دار طراحی نشده است و فلزیاب فرکانسی تفکیک دار یا فلزیاب فرکانسی با تفکیک دارای مدار طراحی شده طبق اصول رادار زمینی دستی میباشد که میتواند با عدد VDI تفکیک نماید

فلزیاب با تفکیک فرکانسی که با عدد VDI تفکک مینماید دارای تنظیمات متفاوت میباشد که تنظیمات پایه ای BASIC ADJUSTMENT درفلزیاب با تفکیک فرکانسی از نوع تنظیمات تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC به همراه تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب فرکانسی دراوردن گنج

فلزیاب فرکانسی دراوردن گنج یا دراوردن طلا را در صورتی میتواند به اسانی انجام دهد که ان فلزیاب فرکانسی بتواند مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را از زوایا اطراف ان هدف اصلی یاطلا یا گنج تشخیص دهد و ان فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای توان تشخیص بین انرژی های حاصل از میدان فرکانس متفاوت در صحنه کار باشد تا قدرت پیدا نمودن مرکز گنج را برای در اوردن گنج افزایش دهد و این نوع فلزیاب فرکانسی باید دارای تنظیمات تفکیک DISCIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE باشد

از انجا که فلزیاب فرکانسی با این تنظیمات طبق اصول امواج الکترو مغناطیس عمل مینماید توان تشخیص بار الکتریکی انباشته در اطراف طلا یا گنج را داشته و خود گنج یا طلا دارای میدان الکتریکی در سطح خود میباشد و میدان مغناطیس نیز دارا است و نیروی الکترو استاتیک بین یون فلز طلا یا گنج و عایق یا محفظه غیر فلزی وضعیت ناهمنام را داشته و  پیوند یونی حاصل شده از شعاع اتمی فراتر عمل مینماید و توان علائم الکتریکی طلا یا گنج را برای افزایش انرژی طلا یا گنج بالا میبرد وفلزیاب فرکانسی در این وضعیت میتواند تغییرات میدان الکتریکی یا از دست دادن انرا از حرکت میدان الکتریکی و میدان مغناطیس که میدان فرکانس طلا یا گنج را نیز شکل می دهد برای تشخیص طلا یا گنج در عایق یا محفظه غیر فلزی فراهم می اورد و این اتفاق برای اهداف قدیمی یا طلا قدیمی یا گنج که در مرور زمان دچار تغییرات شیمیایی یا فیزیکی شده است برای فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده کار تفکیک را اسانتر مینماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب فرکانسی عایق گنج

فلزیاب فرکانسی عایق گنج یا منابع غیرفلزی را میتواند از طلا یا گنج جدا  تفکیک نماید ولی این جدا نمودن برای تفکیک به نوع نقشه مدار فلزیاب فرکانسی و نوع تنظیمات فلزیاب فرکانسی وابسته است و موانع طبیعی یا موانع غیر طبیعی در اصل میتواند عایق قرار گرفته بین گنج و طلا یا اثار باستانی با فلزیاب یا طلایاب باشد

عایق یا هر نوع محفظه عایقی یا غیر فلزی میتواند اختلال در کار فلزیاب یا طلایاب ایجاد نماید و فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که بخواهد یک هدف اصلی یا طلا یا گنج را در درون یک محفظه غیر فلزی یا عایق تشخیص دهد باید دارا تنظیمات تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION باشد که این تنظیمات میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب شعاع زن گنج

فلزیاب شعاع زن گنج را فروشندگان فلزیاب در زمان فروش فلزیاب به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب ابراز مینمایند و فلزیاب شعاع زن گنج میتواند یک فلزیاب شعاع زن برای تشخیص طلا در نهایت باشد و اینکه یک فلزیاب شعاع زن گنج باشد و در شعاع زنی گنج تضمین صد در صدی داشته باشد با اصول رادار در رابطه با جریان و انرژی و نیرو و فرکانس و امواج همخوانی ندارد

فلزیاب شعاع زن طلا که بتواند فلزیاب شعاع زن گنج باشد یک فلزیاب طبق اصول رادار و بنابر تشخیص فرکانس میباشد و از دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و این دسته فلزیاب فرکانسی برای تعیین نوع هدف اصلی یا طلا یا دیگر فلزات باید از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره ببرد و برای تفکیک فلزات یا طلا از تغییر فرکانس بنابر کیلو هرتز یا هرتز بهره نبرد زیرا رادار یک فرکانس مشخص ثابت با شرایط امواج الکترو مغناطیس را برای تفکیک تمامی فلزات منجمله طلا را ارسال نموده وتوان تشخیص بازتاب دامنه خاص ان فرکانس هدف مورد نظر یا طلا یا گنج را از انرژی ان فرکانس بازتاب شده دارا است تابتواند عمل تفکیک واقعی را به انجام رساند

صفحه1 از11