شنبه, 26 فروردين 1396 15:11

نقص فلزیاب تصویری مغناطیسی

نقص سیستم های فلزیاب تصویری مغناطیسی وفلزیاب مغناطیسی اعداد دیجیتالی در این است که بیشتر مواقع انچه که خود تشخیص میدهند را اشکار مینمایند و این اشکار گردیدن از دستور مدار سیستم فلزیاب یا عوامل جستجوگر پدید میاید و اپراتور فلزیاب تصویری مغناطیسی نمی تواند تنظیمات را برای تشخیص فلزیاب تصویری مغناطیسی یا ولتاژ القایی تغییر داده تا توان تشخیص در فلزیاب تصویری نسبت به صحنه کار و الیاژ هدف اصلی یا طلا تغییر نماید

در فلزیاب تصویری با اصول رادار عواملی که در ترکیب رنگ یا عدد پدید میاید در هر مرحله با مراحل قبلی یا بعدی متفاوت میباشد که در فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد تصاویر یا لکه رنگ ها ثابت است و تغییر نداشته و با تغییر تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری مغناطیسی تغییر در لکه رنگ ها ایجاد نمیگردد تا بتوان وضعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج را از دیگر علائم سیگنال مزاحم تشخیص داده و این از اصول کار فلزیاب تصویری خارج میباشد و این توضیحات بزرگترین نقص این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میباشد

جمعه, 18 فروردين 1396 18:00

قدرت عمق فلزیاب

قدرت عمق فلزیاب یا قدرت عمق طلایاب در کاوش طلا یا کاوش گنج یا کشف زیرخاکی طلا به نوع فلزیاب یا طلایاب وابسته است و هر نوع فلزیاب عمق کاوش طلا یا کاوش گنج طلا یا کاوش زیرخاکی را در عمق زیاد دارا نمی باشد چون وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار با شرایط یونیزاسیون بخصوص در زمینه فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه های مغناطیس سنج یا یون یاب این موضوع کاهش قدرت عمق فلزیاب یا قدرت عمق طلایاب را شکل میدهد

زیرا در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا از جریان تغییر میدان مغناطیس بصورت مغناطیس متفاوت از دیگر منابع صحنه کار بهره میبرد در صورتیکه یک منبع با انرژی بالا در ان محدوده یا متفاوت با دیگر منابع صحنه کار وجود داشته باشد یا زمین صحنه کار دارای مواد معدنی و منابع پر انرژی مانند سیلیس و نمک یا الومینیوم یا نیکل و کوارتزواهن و اورانیوم و ارسنیک و انتیموان باشد یک تغییرات مغناطیسی بالا در انجا در سطح زمین یا لایه های زیرزمین گسترده می شود که میتواند تغییرات الکترواستاتیکی با فشار یونی ازگازهای یونیزه مربوط به گنج طلا و مواد معدنی و منابع پر انرژی ایجاد نموده و این نوع فلزیاب یا دستگاهها با خطا در تشخیص روبرو شده و از توان عمق یابی معمولی انها نیز درتشخیص هدف اصلی یا گنج طلا به میزان بالای کاسته میشود

جمعه, 18 فروردين 1396 17:44

فلزیاب عمق چقدر

فلزیاب عمق چقدر یا عمق فلزیاب چند متریا گنج در چند متری است از مباحث بحث برانگیز در زمینه فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری میباشد ولی اینکه فلزیاب عمق چقدر میزند یا فلزیاب طلا یا گنج طلا را درچه عمقی میگیرد باید از دید علمی در جهت توان انواع فلزیاب ها یا انواع طلایاب ها درنظرگرفته شود

عمق فلزیاب چقدراست که بتواند یک فلزرا در چه عمقی بگیرد باید در زمان کار با فلزیاب یا طلایاب در زمان تمرین مشخص گردد یا در زمان خرید با قرار دادن یک فلز بخصوص طلا در عمق زیاد بگیرد توان عمق ان فلزیاب یا عمق ان طلایاب مشخص میگردد

ولی اینکه عمق فلزیاب یا عمق طلایاب برای مشخص نمودن گنج طلا یا زیرخاکی چقدر است را نمی توان دقیقاً مشخص نمود موضوعی است که در کار فلزیاب ها یا طلایاب ها مطرح میباشد البته درست است که وجود فلزقدیمی یا گنج طلا یا طلا قدیمی موجب افزایش قدرت عمق فلزیاب یا عمق طلایاب میگردد ولی این برای هر نوع فلزیاب یا طلایاب صدق نمی نماید

بخصوص برای فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا از جریان تغییر میدان مغناطیس با تغییر فاز عمل مینماید در صورتیکه با صحنه کار با مواد معدنی ومنابع پر انرژی روبرو شود توان خود را برای کاوش اهداف یا طلا یا گنج یا فلزقدیمی در عمق زیاد از دست می دهد

جمعه, 18 فروردين 1396 10:44

فلزیاب عمق کم

فلزیاب عمق کم را دارا باشد ارتباط مستقیم با نوع ان فلزیاب دارد وعمق فلزیاب یا عمق فلزیاب زیاد یا عمق فلزیاب کم است یا چرا عمق فلزیاب یا چرا عمق طلایاب کم است سئوالی است که هر دارنده یا خریدار فلزیاب یا طلایاب در زمان خرید با ان روبرو میباشدعمق کم فلزیاب یا عمق کم طلایاب میتواند مربوط به نوع نقشه مدار ان فلزیاب یا طلایاب باشد انواع فلزیاب یا انواع طلایاب که در بازار بیشتر کشورهای دنیا بخصوص ایران ارائه میگردد به دلیل نداشتن نیازبه تکنولوژی بالا در طراحی و ساخت انها از نقشه مدارفلزیاب ولتاژ القایی یا نقشه مدارفلزیاب مغناطیسی بهره برده میشود و این نوع فلزیاب مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد چون کار کردن با این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در مراحل اولیه ساده و برای خریدار فلزیاب دل نشین است ولی برای کارهای حرفه ای بخصوص تفکیک طلا در عمق زیاد توانائی بالای را دارا نمی باشد و بخاطر اینکه این دسته فلزیاب یا دستگاه ها در بازار فلزیاب زیاد میباشد برای خرید فلزیاب بیشتر با این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها روبرو شده و کلاً چون فروشندگان فلزیاب بیشتراین نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها را ارائه مینمایند وخریدار فلزیاب از فروشندگان فلزیاب یکسره تعریف از این دسته فلزیاب ها میشنود و فکر میکنند که واقعاً این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان بالای داشته و اگر واقعیت را هم بشنود سخت قبول مینماید و بعد از خرید فلزیاب یا خرید طلایاب خریداران متوجه میگردند که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه توان عمق کم برای تشخیص اهداف یا طلا را دارند و بیشتر خریداران فلزیاب یا طلایاب در زمان خرید فلزیاب با تکنولوژی فلزیاب حرفه ای در دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد دارای قدرت کاوش اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد دارد اشنایی نداشته یا فروشنده فلزیاب ها انقدر از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی تعریف نموده و از فلزیاب های فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده بدگوئی مینمایند که خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب دچار سردگمی شده و واقعیت موضوع فلزیاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای با تنظیمات ذکر گردیده رادر نظر نمی گیرند و بعد از خرید فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب تازه متوجه میشوند که این دسته فلزیاب یا دستگاه توان کاوش اهداف یا طلا در عمق کم دارا است و در عمق زیاد نمی تواند عمل نموده به ویژه نمی تواند فلزات را تفکیک مجزا نماید

جمعه, 18 فروردين 1396 10:03

فلزیاب ولتاژ القایی

فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی به ان دسته فلزیاب اطلاق میگردد که در سرجستجوگر این دسته فلزیاب از شدت ولتاژ برای شکل گرفته میدان مغناطیس بهره برده می شود و با تغییر میدان مغناطیس یا اختلاف فاز در زمان موقعیت فلز را مشخص مینمایند

فلزیاب های ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و ....میباشد که این دسته فلزیاب ها به خاطر بهره بردن از ولتاژ برای ایجاد شدت میدان مغناطیس توان زیادی در کاوش اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد را نداشته و برای این است که در فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از سرجستجوگر بزرگ یا سنسورسری بهره برده می شود تا امکان توان عمق فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی افزایش یابد

فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی توان تفکیک نداشته و فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی و غیر اهنی را داشته و نمی تواند بین طلا و نقره و مس و روی و برنز که هم طبقه و غیر اهنی هستند تفاوتی مجزا برای تفکیک قائل شود و این فلزات را یک شکل مشخص مینمایند بخصوص برای طلا در عمق زیاد با این مشگل روبرو است

بیشتر فلزیاب های که در دنیا بخصوص کشورهای خارجی ارائه میگردد از دسته فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی میباشد زیرا ساخت ان اسان و کم هزینه میباشد و برای عملیات تفریحی کاربرد بالای دارد و در ایران این دسته فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی ساخته یا از خارج وارد میشود بعنوان فلزیاب حرفه ای معرفی مینمایند که این چنین نمی باشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب مغناطیسی رطوبت

رطوبت بر روی فلزیاب مغناطیسی اثر مستقیم میگذارد و فلزیاب مغناطیسی و مگنتومتر و یون یاب و تسلا و مگنت در زمینه کار در مناطق مرطوب دچار اختلال درتشخیص میگردد و وضعیت اب و هوای که بر روی این دسته فلزیاب اثر مستقیم میگذارد  

اب و هوای مرطوب در زمینه کار فلزیاب یا طلایاب ایجاد افزایش الکتریسیته ساکن بر روی سطح زمین نموده یا موجب مانع حرکت الکترونها بر روی مواد معدنی و منابع سطح صحنه کار میشود و ایجاد الکتریسیته ساکن مینماید که میتواند در عملکرد میدان مغناطیسی یا میدان الکتریکی مربوط به هدف اصلی یا گنج یا طلا نیرو پراکنده ایجاد نماید و انحراف در شکل میدان مغناطیس منابع و اهداف و طلا و گنج نموده که جریان الکتریسیته ساکن بر روی سطح زمین میتواند میدان مغناطیس ناقص ایجاد نماید و برای فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب و مگنت ایجاد اختلال در تشخیص وضعیت هدف اصلی یا طلا را پدید اورد و دلیل اصلی ان این است که این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها در سرجستجوگر خود از میدان مغناطیس با پتانسیل متغیر بهره میبرد

این دسته فلزیاب ها از نوع از دسته فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب BFO و .. میتواند باشد که با شرایط میدان مغناطیس ناقص مربوط به هدف اصلی یا طلا یا گنج میگردد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:07

فلزیاب زمینی

فلزیاب تصویری زمینی یا فلزیاب زمینی را که الوده به تغییر مغناطیسی باشد یا دارای تغییر ناکهانی از نظر مواد معدنی باشد و رطوبت در ان زمینی که الودگی ناگهانی پدید امده باشد شرایط تشخیص هدف اصلی یا طلا یا گنج را با شرایط ناهنجاری درمشخص نمودن مرکزهدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات روبرو نماید

رطوبت خود بطور طبیعی زمانیکه بر سطح زمین می نشیند یا سطح زمین دارای وضعیت نمناک از رطوبت هوا میگردد  خود عاملی میشودکه علائم سیگنال اهداف یا طلا یا گنج بصورت پراکنده یا بزرگ تر از اندازه واقعی در دید فلزیاب یا طلایاب قرا بگیرد و در شرایط که وجود باد و رطوبت در هوای صحنه کارهمراه هم قرار بگیرند نیروی باد شدید موجب میشود که این سیگنال علائم پراکنده شده مربوط به هدف اصلی یا طلا یا گنج که پراکنده میباشد وضعیت ناهنجاری را داشته و دیگر اجازه ندهد که مرکز هدف اصلی یا طلا در دید فلزیاب یا طلایاب قرار بگیرد این وضعیت در فلزیاب های مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب ولتاژ القایی اثر نامطلوب بالای را دارا است زیرا خود رطوبت مانع از حرکت الکترونها شده و در نتیجه ایجاد الکتریسیته ساکن در مواد معدنی و منابع صحنه کار مینماید و همین جریان الکتریسیته ساکن میدان مغناطیس سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها را در موقعیت  بی ثباتی قرار می دهد و در این شرایط این دسته فلزیاب ها یا دستگاهها نمی توانند در حالت حرکت وضعیت مرکزهدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده یا مشخص نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب تله خاک

فلزیاب تله خاک که در اطراف گنج طلا در شرایط ترکیب مواد معدنی یا منابع متضاد با شکل مختلف درلایه ها بصورت عمودی و افقی بخواهد پیدا نماید به سختی میتواند وضعیت مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده و مرکزهدف گنج طلا مشخص نماید و در صورتیکه در اطراف گنج طلا تپه های کوچک یا تله خاک از نوع مواد معدنی یا منابع متفاوت با دیگر مواد معدنی و صحنه کار شکل داده شده باشد در انتقال سیگنال گنج طلا از طرفی که تله خاک یا تپه کوچک وجود دارد با حرکت چند زاویه ای پراکنده روبرو میگردد که پیدا نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا را با انحراف روبرو نموده و در این وضعیت فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی نمی تواند مرکز هدف اصلی یا طلا را مشخص نماید زیرا این شکست سیگنال گنج طلا در چند زاویه پراکنده از طرف تله خاک موجب میگردد که به سطح الکتریکی طلا یا گنج دوباره نیرو وارد نموده و میدان مغناطیس با تغییر دما یا فاز در سطح گنج طلا روبرو شده و این دسته فلزیاب دیواره اطراف هدف اصلی یا طلا گنج را به جای میدان مغناطیس مرکز هدف اصلی یا گنج نشان می دهد و بر روی سطح مرکز گنج به خاطر تغییر دما یا فاز واکنشی اصولی نشان ندهد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

دقت فلزیاب

دقت فلزیاب را میتوان از چند دیدگاه مورد توجه قرار داده دقت فلزیاب یا دقت طلایاب در تفکیک طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل وکروم در نظر گرفته شود

دقت فلزیاب در تفکیک فلزات یا طلا در عمق زیاد مطرح است که دقت تفکیک طلا در عمق زیاد از موارد مهم برای توان دقت فلزیاب یا دقت طلایاب برای کاوش میباشد

دقت فلزیاب یا دقت طلایاب برای تفکیک طلا توان ان فلزیاب یا طلایاب را برای کاوش گنج یا طلا یا موارد حساس که از فلزیاب یا طلایاب بهره برده میشود دارد

دقت فلزیاب برای کاوش طلا یا کاوش گنج در عمق زیاد از مواردی است که توان ان فلزیاب یا طلایاب را در دقت عملکرد برای فعالیت های دیگر با فلزیاب مشخص مینماید

فلزیاب های پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف او BFO یا فلزیاب تی ارTR یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب از دسته فلزیاب های دقیق برای کشف طلا یا کاوش گنج در عمق زیاد نمی باشد زیرا در مرحله اول از میدان مغناطیس و تغییر فاز بهره برده که میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع صحنه کار بر ثبات قدرت این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها اثر مستقیم و نامطلوب گذاشته که این فلزیاب ها توان حذف ذرات مواد معدنی یا منابع با توان بالا را ندارند چون قدرت تفکیک و تشخیص لایه های مواد معدنی و منابع صحنه کار را ندارد و این دسته دستگاه یا فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI در تنظیمات پایه اساسی طبق اصول رادار زمینی دستی نمی باشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب مغناطیسی با تفکیک

فلزیاب مغناطیسی با تفکیک ان دسته مدار دارای تفکیک از نوع تفکیک با عدد VDI که اسپکتروم انالیز میباشد در فلزیاب فرکانسی با فلزیاب مغناطیسی متفاوت است زیرادر فلزیاب مغناطیسی از نوع فلزیاب فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب بی اف او BFO و ... تنظیمات تفکیک EDIT در تنظیمات اختیاری یا ماکروسکوپی قرار داردو تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX را دارا نمی باشد و به جای ان تنظیمات ترشهولد THRESHOLD صدا را دارا است که ترشهولد THRESHILD صدا کار تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE را انجام نمی دهد

فلزیاب مغناطیسی با تفکیک عدد VDI بیشتر در نوع فلزیاب وی ال اف VLF و فلزیاب تی ار TR میباشد و فلزیاب پالسی در این دسته فلزیاب ها قرار ندارد زیرا نوع مدار فلزیاب پالسی دارای قدرت تغییرات در تنظیمات میکروسکوپی نمی باشد و اگر تنظیمات میکروسکوپی در رابطه با تغییر نوع فرکانس را قرار داده شود سرجستجو نیاز به تغییر میزان شدت ولتاژ را داشته که پتانسیل متغیر در سرجستجوگر به دلیل جابجایی ولتاژ برای ثبات در ترکیب پالسی این اجازه را نمی دهد و بالانس زمینی فلزیاب پالسی از حالت عادی با سرعت بالا در زمین صحنه کار مختل میگردد و تغییرات نوع فرکانس نیز در فلزیاب پالسی انجام شود مربوط به تغییرات جزئی در تنظیمات یا ماکروسکوپی مدار فلزیاب پالسی میباشد و اثر ان بر ولتاژ تعیین گردیده در میدان مغناطیس میباشد

 

صفحه1 از4