شنبه, 26 فروردين 1396 15:11

نقص فلزیاب تصویری مغناطیسی

نقص سیستم های فلزیاب تصویری مغناطیسی وفلزیاب مغناطیسی اعداد دیجیتالی در این است که بیشتر مواقع انچه که خود تشخیص میدهند را اشکار مینمایند و این اشکار گردیدن از دستور مدار سیستم فلزیاب یا عوامل جستجوگر پدید میاید و اپراتور فلزیاب تصویری مغناطیسی نمی تواند تنظیمات را برای تشخیص فلزیاب تصویری مغناطیسی یا ولتاژ القایی تغییر داده تا توان تشخیص در فلزیاب تصویری نسبت به صحنه کار و الیاژ هدف اصلی یا طلا تغییر نماید

در فلزیاب تصویری با اصول رادار عواملی که در ترکیب رنگ یا عدد پدید میاید در هر مرحله با مراحل قبلی یا بعدی متفاوت میباشد که در فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد تصاویر یا لکه رنگ ها ثابت است و تغییر نداشته و با تغییر تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری مغناطیسی تغییر در لکه رنگ ها ایجاد نمیگردد تا بتوان وضعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج را از دیگر علائم سیگنال مزاحم تشخیص داده و این از اصول کار فلزیاب تصویری خارج میباشد و این توضیحات بزرگترین نقص این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میباشد

دوشنبه, 21 فروردين 1396 16:43

فلزیاب قدرت باطری

قدرت باطری فلزیاب یا قدرت باطری طلایاب به نوع طراحی مدار ان فلزیاب یا طلایاب بستگی دارد زیرا در مداربعضی از فلزیاب یا طلایاب ها قطعاتی بکار برده میشود که توانایی بالایی داشته ولی برای کاربرد در حد بالا نیاز به ولتاژ بالاتر ندارد

اما شارژ باطری فلزیاب یا طلایاب باید در حد مطلوب باشد تا توان تشخیص فلزیاب یا طلایاب در حالت تعادل قرار بگیرد و بتواند علائم سیگنال دریافت شده را بخوبی مورد ارزیابی یا جداسازی قرار داده تا عمل تفکیک با کیفیت خوب برای عمق زیاد ایجاد گردد

وجود باطری با ولتاژ بالا یا ولتاژ پایین در نحوه عملکرد فلزیاب یا طلایاب اثر نگذاشته زیرا نوع باطری هر نوع فلزیاب یا طلایاب مختص همان مدار فلزیاب یا طلایاب می باشد و در اصل نحوه عملکرد فلزیاب قدرت تشخیص و تفکیک فلزیاب یا طلایاب در کاوش فلزات یا تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد و ارتباطی به بزرگ با کوچک بودن باطری فلزیاب یا طلایاب و میزان ولتاژ ان ندارد

دوشنبه, 21 فروردين 1396 16:17

بهترین فلزیاب طلایاب

بهترین فلزیاب یا طلایاب در زمینه تفکیک فلزات یا طلا یا گنجی یابی را میتوان فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X معرفی نمود زیرا این نوع فلزیاب یا طلایاب ا این نوع تنظیمات میتواند هم فلز جدید یا طلا نو را تشخیص داده و هم میتواند فلزات قدیمی را تشخیص داده و تفکیک نماید و یک فلز قدیمی یا گنج طلا یا زیرخاکی دارای افرایش انرژی شده و نیروی بر اطراف خود بیشتر از یک هدف نو یا طلا جدید ایجاد مینماید و میتواند صحنه کار اطراف خود را دچار تغییرات الکترونی برای شکل داده میدان مغناطیس متفاوت و گوناگون نموده و فلزیاب یا دستگاه های که فلزنو یا جدید را تشخیص نمی دهد دچار انحراف در تشخیص انرژی خاص ان فلز یا طلا قدیمی از میدان فرکانس میگردد چون توان تشخیص خواص فرکانسی یک فلز نو یا طلا جدید را نداشته تا بتواند مرکز هدف اصلی یا گنج طلا یا فلز قدیمی را مشخص نماید

جمعه, 18 فروردين 1396 18:00

قدرت عمق فلزیاب

قدرت عمق فلزیاب یا قدرت عمق طلایاب در کاوش طلا یا کاوش گنج یا کشف زیرخاکی طلا به نوع فلزیاب یا طلایاب وابسته است و هر نوع فلزیاب عمق کاوش طلا یا کاوش گنج طلا یا کاوش زیرخاکی را در عمق زیاد دارا نمی باشد چون وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار با شرایط یونیزاسیون بخصوص در زمینه فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه های مغناطیس سنج یا یون یاب این موضوع کاهش قدرت عمق فلزیاب یا قدرت عمق طلایاب را شکل میدهد

زیرا در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا از جریان تغییر میدان مغناطیس بصورت مغناطیس متفاوت از دیگر منابع صحنه کار بهره میبرد در صورتیکه یک منبع با انرژی بالا در ان محدوده یا متفاوت با دیگر منابع صحنه کار وجود داشته باشد یا زمین صحنه کار دارای مواد معدنی و منابع پر انرژی مانند سیلیس و نمک یا الومینیوم یا نیکل و کوارتزواهن و اورانیوم و ارسنیک و انتیموان باشد یک تغییرات مغناطیسی بالا در انجا در سطح زمین یا لایه های زیرزمین گسترده می شود که میتواند تغییرات الکترواستاتیکی با فشار یونی ازگازهای یونیزه مربوط به گنج طلا و مواد معدنی و منابع پر انرژی ایجاد نموده و این نوع فلزیاب یا دستگاهها با خطا در تشخیص روبرو شده و از توان عمق یابی معمولی انها نیز درتشخیص هدف اصلی یا گنج طلا به میزان بالای کاسته میشود

جمعه, 18 فروردين 1396 17:44

فلزیاب عمق چقدر

فلزیاب عمق چقدر یا عمق فلزیاب چند متریا گنج در چند متری است از مباحث بحث برانگیز در زمینه فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری میباشد ولی اینکه فلزیاب عمق چقدر میزند یا فلزیاب طلا یا گنج طلا را درچه عمقی میگیرد باید از دید علمی در جهت توان انواع فلزیاب ها یا انواع طلایاب ها درنظرگرفته شود

عمق فلزیاب چقدراست که بتواند یک فلزرا در چه عمقی بگیرد باید در زمان کار با فلزیاب یا طلایاب در زمان تمرین مشخص گردد یا در زمان خرید با قرار دادن یک فلز بخصوص طلا در عمق زیاد بگیرد توان عمق ان فلزیاب یا عمق ان طلایاب مشخص میگردد

ولی اینکه عمق فلزیاب یا عمق طلایاب برای مشخص نمودن گنج طلا یا زیرخاکی چقدر است را نمی توان دقیقاً مشخص نمود موضوعی است که در کار فلزیاب ها یا طلایاب ها مطرح میباشد البته درست است که وجود فلزقدیمی یا گنج طلا یا طلا قدیمی موجب افزایش قدرت عمق فلزیاب یا عمق طلایاب میگردد ولی این برای هر نوع فلزیاب یا طلایاب صدق نمی نماید

بخصوص برای فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه های مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا از جریان تغییر میدان مغناطیس با تغییر فاز عمل مینماید در صورتیکه با صحنه کار با مواد معدنی ومنابع پر انرژی روبرو شود توان خود را برای کاوش اهداف یا طلا یا گنج یا فلزقدیمی در عمق زیاد از دست می دهد

جمعه, 18 فروردين 1396 10:44

فلزیاب عمق کم

فلزیاب عمق کم را دارا باشد ارتباط مستقیم با نوع ان فلزیاب دارد وعمق فلزیاب یا عمق فلزیاب زیاد یا عمق فلزیاب کم است یا چرا عمق فلزیاب یا چرا عمق طلایاب کم است سئوالی است که هر دارنده یا خریدار فلزیاب یا طلایاب در زمان خرید با ان روبرو میباشدعمق کم فلزیاب یا عمق کم طلایاب میتواند مربوط به نوع نقشه مدار ان فلزیاب یا طلایاب باشد انواع فلزیاب یا انواع طلایاب که در بازار بیشتر کشورهای دنیا بخصوص ایران ارائه میگردد به دلیل نداشتن نیازبه تکنولوژی بالا در طراحی و ساخت انها از نقشه مدارفلزیاب ولتاژ القایی یا نقشه مدارفلزیاب مغناطیسی بهره برده میشود و این نوع فلزیاب مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد چون کار کردن با این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در مراحل اولیه ساده و برای خریدار فلزیاب دل نشین است ولی برای کارهای حرفه ای بخصوص تفکیک طلا در عمق زیاد توانائی بالای را دارا نمی باشد و بخاطر اینکه این دسته فلزیاب یا دستگاه ها در بازار فلزیاب زیاد میباشد برای خرید فلزیاب بیشتر با این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها روبرو شده و کلاً چون فروشندگان فلزیاب بیشتراین نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها را ارائه مینمایند وخریدار فلزیاب از فروشندگان فلزیاب یکسره تعریف از این دسته فلزیاب ها میشنود و فکر میکنند که واقعاً این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان بالای داشته و اگر واقعیت را هم بشنود سخت قبول مینماید و بعد از خرید فلزیاب یا خرید طلایاب خریداران متوجه میگردند که این دسته فلزیاب ها یا دستگاه توان عمق کم برای تشخیص اهداف یا طلا را دارند و بیشتر خریداران فلزیاب یا طلایاب در زمان خرید فلزیاب با تکنولوژی فلزیاب حرفه ای در دسته فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد دارای قدرت کاوش اهداف یا انواع فلزات بخصوص طلا را در عمق زیاد دارد اشنایی نداشته یا فروشنده فلزیاب ها انقدر از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی تعریف نموده و از فلزیاب های فرکانسی با تنظیمات ذکر گردیده بدگوئی مینمایند که خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب یا خرید طلایاب دچار سردگمی شده و واقعیت موضوع فلزیاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای با تنظیمات ذکر گردیده رادر نظر نمی گیرند و بعد از خرید فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب تازه متوجه میشوند که این دسته فلزیاب یا دستگاه توان کاوش اهداف یا طلا در عمق کم دارا است و در عمق زیاد نمی تواند عمل نموده به ویژه نمی تواند فلزات را تفکیک مجزا نماید

جمعه, 18 فروردين 1396 10:03

فلزیاب ولتاژ القایی

فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی به ان دسته فلزیاب اطلاق میگردد که در سرجستجوگر این دسته فلزیاب از شدت ولتاژ برای شکل گرفته میدان مغناطیس بهره برده می شود و با تغییر میدان مغناطیس یا اختلاف فاز در زمان موقعیت فلز را مشخص مینمایند

فلزیاب های ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از دسته فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و ....میباشد که این دسته فلزیاب ها به خاطر بهره بردن از ولتاژ برای ایجاد شدت میدان مغناطیس توان زیادی در کاوش اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد را نداشته و برای این است که در فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از سرجستجوگر بزرگ یا سنسورسری بهره برده می شود تا امکان توان عمق فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی افزایش یابد

فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی توان تفکیک نداشته و فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی و غیر اهنی را داشته و نمی تواند بین طلا و نقره و مس و روی و برنز که هم طبقه و غیر اهنی هستند تفاوتی مجزا برای تفکیک قائل شود و این فلزات را یک شکل مشخص مینمایند بخصوص برای طلا در عمق زیاد با این مشگل روبرو است

بیشتر فلزیاب های که در دنیا بخصوص کشورهای خارجی ارائه میگردد از دسته فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی میباشد زیرا ساخت ان اسان و کم هزینه میباشد و برای عملیات تفریحی کاربرد بالای دارد و در ایران این دسته فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی ساخته یا از خارج وارد میشود بعنوان فلزیاب حرفه ای معرفی مینمایند که این چنین نمی باشد

 

جمعه, 18 فروردين 1396 08:55

گنج یاب طلا

گنج یاب طلا باید یک فلزیاب با تفکیک طبق قانون تفکیک با عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE باشد و ان فلزیاب با تفکیک گنج یاب طلا است که بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده و از دیگرفلزات و مواد معدنی و منابع هم طبقه خود مجزا تفکیک نماید که این عمل از یک فلزیاب فرکانسی طبق اصول راداربرمی اید به شرط انکه دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلز غیراهنی را داشته و نمی تواند فلزات هم طبقه غیراهنی مانند طلا و نقره و مس و روی وبرنز را مجزا تشخیص داده و تفکیک نماید در نتیجه نمی تواند گنج یاب گنج یا گنج یاب طلا بخصوص برای طلا گنج در عمق زیاد باشد چون میدان مغناطیس مواد معدنی یا منابع لایه های زمین دارای انرژی خاص خود میباشد و میتواند توان پتانسیل متغیر سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها را با انحراف پیچش مغناطیسی در تشخیص روبرو نماید

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 12:57

طراحی و ساخت فلزیاب

طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب یک امر تخصصی در زمین فلزیاب یا طلایاب میباشد و طراح فلزیاب یا طراح طلایاب در ایران بسیارکم و محدوده میباشد زیرا طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب نیازمند دارا بودن اطلاعات بالا در زمینه طراحی علوم رادار در زمینه الکترونیک را دارد

ساخت فلزیاب در ایران بیشتر بصورت کپی نمودن از روی نقشه مدارات اماده میباشد و این نوع فلزیاب ها در دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب هستند زیرا ساخت این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها ساده میباشد و نیاز به داشتن اطلاعات علمی بالا در زمینه رادار با تفکیک برای ساخت فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک با عدد VDI ندارد

طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب با اصول رادار و قانون تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE کار هر طراح یا سازنده فلزیاب یا طلایاب نمی باشد زیرا در زمینه ساخت فلزیاب یا تفکیک یا طلایاب با تفکیک نیازمند داشتن علوم بالای در زمینه طراحی رادار زمینی دستی میباشد

فلزیاب فوق پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

توجه نمایید که عده ای بر روی کاتالوگ یا سایت خود کلمه رادار زمین دستی را بکاربرده ولی دستگاه ها فلزیاب مغناطیسی یا پالسی یا مگنت را به جای فلزیاب با اصول رادار و تنظیمات بالا ارائه مینمایند

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب هوای گرم

فلزیاب دما گرم یا فلزیاب هوا گرم باشد در تشخیص طلا یا گنج یا هدف اصلی با پراکندگی سیگنال یا علائم روبرو خواهد شد و نقطه مرکز طلا یا گنج یا هدف اصلی یا نمی توانند براحتی تشخیص داده و این از تاثیر گرما بر پراکندگی انرژی درسرجستجوگر فلزیاب یا طلایاب و نیروی سیگنال علائم بازتاب شده گنج یا طلا یا هدف اصلی شکل میگیرد

فلزیاب مغناطیسی و هم دسته ان که با ترکیب مغناطیسی عمل مینمایند در این شرایط دچار اختلال یا افت پتانسیل متغیردر انرژی شکل گرفته برای میدان مغناطیس سرجستجوگر خود میگردد و برای تشخیص هدف اصلی یا طلا یا گنج با تغییر زاویه در انحراف مغناطیسی روبرو میگردد

فلزیاب فرکانسی میتواند انرژی خاص مربوط به هدف اصلی یا طلا یا گنج را با تغییر تنظیمات تشخیص داده و علائم پراکنده از انرژی یا نیرو پراکنده شده را جدا از وضعیت علائم سیگنال هدف اصلی یا طلا یا گنج نماید  

صفحه1 از10