دوشنبه, 28 فروردين 1396 13:30

فلزیاب یون طلا گنج

طبق قانون گردش الکترونی هر الکترون درحول محورچرخش مینماید و در طبقه اخر خود الکترون را ازاد نموده که تبدیل به یون میگردد و طلا نیز از این شرایط مستثنی نمی باشد و اگر منبعی این عمل را انجام ندهد دارای جریان الکتریکی در سطح خود نخواهد بود و با اینکه طلا دارای سطح الکتریکی در سطح خود میباشد و کلیه منابع در ذات خود دارای این شرایط الکترونی میباشد

از انجا که طلا دارای نیروی جذب بالایی از ذرات اطراف خود میباشد دارای بارالکتریکی انباشته در حدود سطح خود خواهد بود که این را میتوان هاله نیروی انباشته در اطراف گنج طلا نامید

از انجا که انرژی دورنی طلا افزایش یافته و ساختار مولکول درونی طلا در طول زمان تغییر نمی کند بطور طبیعی وضعیت فیزیکی طلا دچار تغییر نمی شود و انچه که برطلا اثر میگذارد افزایش انرژی از انرژی پایه طلا میباشد که این افزایش الکترون را دچارحالت برانگیخته جهشی مینماید و در زمان به ظرفیت رسیدن جذب انرژی طلا اقدام به تابش الکترون خود مینماید که میتواند این تابش اطراف هدف اصلی یا طلا را تحت تاثیر شرایط خود قرار دهد

از انجا که عملکرد فلزیاب های فوق پیشرفته از تشخیص نوع انرژی از ساختار میدان فرکانس طلا برای تفکیک است انچه که توسط فلزیاب های فوق پیشرفته با اصول رادار زمینی دستی با تفکیک که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X است لذا توانایی تشخیص این جریان انرژی طلا در فرکانس را این دسته فلزیاب های فرکانسی دارا میباشد

دیگر فلزیاب ها یا دستگاه ها به علت انکه از جریان تغییرات میدان مغناطیس در تغییر فاز در زمان بهره میبرند این توان تشخیص را نخواهند داشت

چون که طلا یک فلز پارا مغناطیس میباشد مسلماً توسط این دسته از فلزیاب های یا دستگاه ها که از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری و از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد قابل تشخیص نمی باشد و ازانجا که بیشتر اشخاصی که از این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها بهره برده اند درعملیات کاوش طلا و تفکیک طلا موفقیت بسیار پایین را داشته اند یا اصلاً به موفقیت کاوش طلا دست نیافته اند

پنج شنبه, 24 فروردين 1396 16:09

فلزیاب قدرت عمق

فلزیاب قدرت عمق را در صورتی دارا میباشد که توان تفکیک فلزات یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا الومینیوم یا نیکل و کروم و برنز را در عمق زیاد با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE بصورت مجزا دارا باشد

چرا قدرت عمق فلزیاب یا قدرت عمق طلایاب با تفکیک فلزیاب یا طلایاب مرتبط است بخاطر این است که اگر یک فلزیاب یا طلایاب بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نموده و تشخیص دهد مسلماً توان تشخیص دیگر فلزات یا انواع مواد معدنی و منابع صحنه کار را برای تشخیص داشته باشد تا با تنظیم دقیق سیگنال علائم مواد معدنی یا انواع فلزات از طرف فلزیاب یا طلایاب نادیده گرفته شود تا بتواند هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا یا فلز تعیین شده درعدد VDI را تشخیص داده و تفکیک نماید

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 17:37

کارفلزیاب فرکانسی طلا

کارفلزیاب فرکانسی طلا را در تفکیک با عدد VDI بخوبی تشخیص می دهد و اینکه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی میتواند طلا را با تعیین عدد VDI مختص به طلا و ابعاد هدف IND SIZE مربوط به اندازه طلا یا گنج طلا تفکیک نماید برگرفته از کار فلزیاب فرکانسی برای تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات میباشد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی ازتغییرات میدان الکتریکی در میدان مغناطیس حوزه اطراف طلا در حوزه فرکانسی بهره برده وامواج الکترو مغناطیس میتواند با جریان و انرژی و نیرو طلا شکل گرفته و میدان فرکانس طلا هم جهت با سیگنال علائم فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی شده و این هم جهتی همگرایی در تشخیص فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی ایجاد نموده و قدرت تفکیک در تشخیص فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی برای طلا که در عدد VDI تعیین شده است ایجاد گردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:05

مگنتومتر

مگنتومتر یا مگنت یا تسلا در اصل یک مغناطیس سنج است و مگنتومتر در کل برای مشخص نمودن میزان مغناطیس و تعیین میدان مغناطیس میباشد و توان تشخیص امواج فرکانسی را نداشته و به همین خاطر نمی تواند درمگنتومترتنظیمات تفکیک برای تشخیص طلا از نقره و مس و روی و ااهن و برنزو .. را تعیین نموده

مگنتومتربیشتر تغییرات زمین از نظر تغییرات میدان مغناطیس در وضعیت لایه های زمین یا میدان های مغناطیس پدید امده از مواد معدنی و منابع صحنه کار را تشخیص داده و مشخص مینماید و مگنتومتر در سنسور جستجوگر خود دارای ترکیب مغناطیسی از نوع ولتاژ القایی میباشد و برای این است که توان تفکیک یا مشخص نمودن فلزات غیرمغناطیس مانند طلا که پارامغناطیس میباشد را نداشته

نهایت توان عملیات مگنتومتردر کارهای عمومی مشخص نمودن حفره میباشد و اگر حفره یا تونل یا کانل با دیگر منابع یا مواد معدنی یا مصالح ساختمانی رایج در زمان خودشان ایزوله شده باشد نمی تواند حفره های ایزوله شده را تشخیص داده و مشخص نماید

مگنتومتر را نمی توان بعنوان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب قلمداد نمود زیرا این چنین توانایی را ندارد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:07

فلزیاب هوایی

در فلزیاب تصویری هوایی یا در فلزیاب هوایی که دارای رطوبت با تراکم بالا میباشد میتواند اختلال ایجاد نماید و درهوایی که رطوبت بالا و باد با سرعت بالا را دارد میتواند در تشخیص فلزیاب یا طلایاب اختلاف در نقطه زنی پدید اورد و در صورتیکه هوای مرطوب با باد همراه باشد موجب میگردد که هوایی دارای باد بر سطح زمین و هوای اطراف فلزیاب یا طلایاب نیرو وارد نموده و این نیرو باد اگر بیشتر از حد عادی یا باد ارام باشد به همراه هوایی که رطوبت بالا دارد توان تشخیص فلزیاب یا طلایاب را در عمق زیاد کاهش میدهد و نیرو مربوط به باد با سرعت زیاد عملکرد تشخیص فلزیاب یا طلایاب را برای کاوش انواع فلزات یا طلا در محدوده صحنه کارکاهش می دهد زیرا خود باد بر سطح زمین نیرو وارد مینماید و نیرو باد تند با نیروی سطح زمین از الکتریسیته ساکن ایجاد شده از رطوبت میتواند نیرو فلزیاب یا طلایاب را کاهش دهد زیرا وجود رطوبت ایجاد الکتریسیته  ساکن در سطح مواد معدنی و منابع صحنه کار نموده و میتواند علائم سیگنال هدف اصلی یا گنج یا طلا را پراکنده نماید

در این وضعیت وجود فلزیاب فرکانسی که توان تشخیص خواص فرکانسی هدف اصلی یا گنج یا طلا را با عدد VDI داشته میتواند مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را مشخص نماید زیرا بنابر انرژی مربوط به فرکانس بازتاب شده هدف تعیین شده در عدد VDI عمل مینماید

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

کار فلزیاب

کار فلزیاب یا کار طلایاب تشخیص فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و برنز و برنج و الومینیم میباشد و هر نوع فلزیاب یا طلایاب یک نوع کارکرد را داشته کار فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی با فلزیاب فرکانسی متفاوت است

کار فلزیاب تفکیک دار با کار فلزیاب بدون تفکیک یکی نمی باشد کار فلزیاب تفکیک دار در این است که فلزیاب تفکیک میتواند اهداف یا طلا یا دیگر فلزات را به ترتیب طبق جدول تفکیک تشخیص VDI SCALE از یکدیگر تفکیک نماید و فلزیاب تفکیکی یا فلزیاب تفکیک دار را میتوان طلایاب نام برده زیرا در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE هرگونه و ضعیت زمین یا خاک را که در صحنه کار وجود دارد و میتواند اثر بر علائم سیگنال بازتاب شده طلا را بگذارد مشخص نموده و از این طریق میتوان زمین را ارزیابی نموده تا طلا یا گنج در شرایط متفاوت قابل تشخیص و تفکیک باشد البته این شرایط جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE برای ان دسته فلزیاب یا طلایاب قابلیت کاربردی دارد که دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X کاربرد به همراه تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC دارد

فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی دارای این نوع تنظیمات به همراه هم نمی باشد تا کاربرد تشخیص فلزات منجمله طلا را در هر شرایطی را داشته باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب خطا مواد معدنی غیرفلزی

فلزیاب خطا مواد معدنی غیرفلزی را میتواند به جای ترکیب طلا یا گنج یا هدف اصلی قرار داده و در تشخیص فلزیاب یا طلایاب ایجاد خطا در تشخیص نماید و این خطا در تشخیص دامنه باز از دریافت یونی های میباشد که با یکدیگر غیر هم نام یا ناهم نام میباشد و درمواد غیر فلزی با اطراف خود میتواند انتقال نیرو به صورت انرژی از ترکیب یون ها را داشته باشد که بارالکتریکی الکترو مغناطیس را پدید اورده که  بار الکترواستاتیک حاصل این جریان پیوند یون ها میباشد و این جریان شکل گرفته میتواند خطا مواد معدنی غیر فلزی را ایجاد اورد و از انجا که در صحنه کار میتواند مواد معدنی یا منابع فلزی نیز وجود داشته باشد ترکیب پیوند اتمی را شکل داده و در این شرایط ذرات فلزات با غیر فلزات اقدام به جابجایی نموده و انرژی شکل گرفته و از انجا که یون ها نیزپیوند را حاصل مینمایند نیرو جاذبه در این شرایط نیز شکل گرفته و این جریان پدید امده در بین فلزات معدنی با مواد معدنی غیر فلزی صحنه کار میتواند در تشخیص فلزیاب یا طلا ایجاد خطا در تشخیص نماید و ناپایداری در الکترون های موجود در بین یون ها و جابجایی ذرات میتواند میدان مغناطیس ایجاد نموده که میدان الکتریکی ان به سمت مواد معدنی فلزی با وضعیت رسانایی تمایل داشته و علائم یا سیگنال یا تغییر فاز یا دمای را ایجاد نماید که میتواند  فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی را به خطا در تشخیص هدف اصلی یا طلا یا گنج روبرو نموده و مواد معدنی غیر فلزی که تغییرات یون به سمت منفی در ان ایجاد شده است را به جای فلز اصلی یا طلا یا گنج یا یک فلزتشخیص دهد و واکنش در این نوع فلزیاب ها ایجاد نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب تصویر واقعی

فلزیاب تصویر واقعی هدف یا فلزات یا طلا را نمی تواند نشان دهد و کلیه تصاویر در فلزیاب تصویری بصورت گرافیکی در لکه رنگ از نوع پیکسل میباشد ولی در بعضی فلزیاب ها تصاویر قرار دادی قرارداده که تصویرکوزه و سکه و گنج و مجسمه را نشان می دهد که این تصاویر شکل واقعی هدف یا طلا یا گنج زیر زمین نمی باشد بلکه تصویری است از نوع تصاویر قراردادی که در ان فلزیاب قرار داده اند

در فلزیاب های که از نوع فلزیاب تفکیک دار یا فلزیاب تفکیکی با عدد VDI میباشد از این نوع تصاویر قراردادی در کنار اعداد VDI بکار برده میشود و این تصاویری هستند که بنابر طبقه ان هدف یا طلا در جدول تفکیک و تشخیص  VDI SCALE مرتبط با  اعداد VDI مربوط به تنظیم تفکیک و تشخیص EDIT  یا VDI DISC طراح در نرم فزار مربوط به صفحه نمایشگر DISPLAY تعیین مینماید که امکان دارد این تصاویر در سیستمهای گوناگون با هم متفاوت باشند

این تصاویر قراردادی در کنار عدد VDI ارتباطی با فلزیاب تصویری که تصویر بصورت لکه رنگ با عدد VDI در برنامه تفکیک رنگ COL PRO مشخص مینماید ندارد و کار فلزیاب تصویری فرکانسی با برنامه تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI یک عملیات و تشخیص در تفکیک طلا یا فلزات با توان بالا میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب میدان طلا

فلزیاب میدان طلا یا میدان گنج را تشخیص می دهد میدان طلا عبارتند از انچه از جریان و انرژی و نیرو فرکانس و امواج در محدوده اطراف طلا قدیمی یا گنج در زیر زمین پدید میاید این میادین میتواند میدان مغناطیس و میدان فرکانسی مربوط به هدف اصلی یا طلا و گنج باشد این میادین میتواند موافق ترکیب علائم هدف اصلی یا طلا باشد یا مخالف علائم هدف اصلی یا طلا باشد در این میان بارالکتریکی و یون منفی و مثبت و باراستاتیک هدف اصلی یا طلا نیز با علائم مواد معدنی ومنابع و ذرات صحنه کار همراه شده یا بر یکدیگر نیرو وارد نموده و ترکیب جدیدی از علائم و حوزه مغناطیس و حوزه فرکانسی به همراه خلاء فرکانسی یا خلاء مغناطیس را پدید اورده و جابجایی این علائم در میدان طلا میتواند تمایل به سمت چپ و راست داشته یا نسبت به زمان ترکیب و تضاد علائم این علائم یک زمان به سمت چپ و در وضعیتی به سمت راست تغییر جهت دهد و برای همین در میدان طلا یا میدان گنج منحرف نمودن علائم فلزیاب در تشخیص هدف اصلی یا طلا شکل میگیرد این وضعیت انواع جریانات در اطراف طلا میدان طلا یا میدان گنج را شکل داده که این میدان ترکیب از تداخل و ترکیب علائم مواد معدنی و منابع صحنه کار و خود هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد و همین شرایط میدان طلا یا میتواند وضعیتی را پدید اورد که علائم مربوط به فلزیاب از روی یا کنار هدف اصلی یا طلا یا گنج عبور نموده و موقعیت گنج یا طلا را تشخیص ندهد و در بعضی مواقع این علائم از کنار هدف اصلی یا طلا با توان بالاتری منعکس شده که فلزیاب حوزه کناری هدف اصلی یا طلا را به جای مرکز طلا یا گنج تشخیص خواهد داد

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب طلایاب

فلزیاب طلایاب را باید از نوع تفکیک ان فلزیاب بدست اورد و توان تفکیک طلا  در فلزیاب مغناطیسی نیز وجود دارد اما این نوع فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی فقط بین فلز اهنی با غیر اهنی را میتواند تشخیص داده و به این نوع فلزیاب نمی توان طلایاب یا فلزیاب طلایاب گفت زیرا برای نقره و مس و روی با طلا که همه اینها از دسته فلزات غیر اهنی میباشد یک واکنش یکسان را دارد ولی تفکیک طلا که به ان طلایاب گفته شود عملکرد فلزیاب ان فلزیاب طلایاب میباشد که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION باشد که این تنظیمات میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X یا تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE و تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION باشد که فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب با عدد VDI بتواند اهداف یا طلا را از دیگر منابع و ذرات جدا نموده و در عمق زیاد هدف اصلی یا طلا را تفکیک نماید

ا

 

صفحه1 از3