پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب اشتباه طلا

فلزیاب اشتباه در تشخیص طلا را میتواند دارا باشد و امکان دارد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زن و نقطه زن یا فلزیاب سنسوری در تشخیص طلا با انحراف یا اشتباه روبرو شود

عمامل متفاوتی میتواند در تشخیص طلا در فلزیاب اشتباه را ایجاد نماید و این عوامل از دسته علائمی میتواند باشد که علامت مانند طلا را در صحنه کار ایجاد نماید

مواد معدنی و منابع یا دیگرکانیها و سنگ ها که دروضعیت اعداد VDI بین عدد 50 تا 85 قرار داشته باشد میتواند برای فلزیاب های فاقد تفکیک با عدد VDI و تنظیمات ابعاد IND SIZE ایجاد اشتباه در تشخیص این منابع یا اهداف را به جای طلا درفلزیاب ایجاد نماید

این دسته منابع و تعدادی دیگر منابع یا مواد معدنی علائم خود را در وضعیت ها متفاوت شبیه طلا به فلزیاب نشان داده و موجب خطا فلزیاب در تشخیص طلا میگردد که بیشتر این علائم میتواند از ترکیب علائم با یکدیگر باشد

سنگها یا کانیها یا اهدافی که ترکیبیبا یکدیگر شوند یا در کنار یکدیگر قرار بگیرند میتوانند حوزه مغناطیس یا حوزه فرکانس ایجاد نموده که خطوط نیروو تشعشع شبیه طلا را منعکس نمایند و با عث اشتباه فلزیاب در تشخیص این منابع بجای طلا گردد و این مواد میتواند مانند روی ZINC و نیکل NICKEL باشد که در کنار یکدیگرقرار گرفته و با دیگر منابع و مواد معدنی اگثریت صحنه کار تفاوت داشته باشند میتواند علائمی شبیه طلا را ایجاد نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب طول مسیر

فلزیاب طول مسیر در دو روش عمده دارد اول روش حرکت با سرجستجوگر فلزیاب در طول مسیرجستجو هدف که به ان روش حرکتی MOTION یا در فلزیاب انتنی شعاع زنی RAY MOTION میگویند

برای تشخیص هدف با فلزیاب طول مسیرجستجو را باید با دقت به انجام رسانده تا محدوده دیوار هدف یا مرکزهدف با فلزیاب شعاع زن یا نقطه زن یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا ردیاب یا فلزیاب انتنی بتوان تعیین نموده تا در عملیات کاوش هدف اصلی با اشتباه در نقطه حفاری روبرو نگردید همین موضوع در رابطه با نوع تنظیمات فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب برای جلوگیری از تداخل امواج و جریان و انرژِی و نیروو فرکانس بین هدف اصلی یا طلا با زمین مورد بحث میباشد

بحث طول مسیرجریان و انرژی و نیرو و امواج و فرکانس فلزیاب که مورد جذب یا قابل ارسال است برای تشخیص علائم هدف اصلی یا طلا با علائم مواد معدنی و منابع صحنه کار در روش نوع تنظیمات فلزیاب تعیین میگردد که تداخل علائم زمین را از علائم هدف اصلی یا طلا جدا نموده و تفکیک نماید این موضوع در طول مسیرحرکت علائم بازتاب شده هدف اصلی یا طلا یا علائم ارسال شده فلزیاب با تداخل علائم زمین یا خاک است میتواند کانال انحرافی هم شکل را پدید اورد که این تداخل ترکیب علائم میتواند کانال جانبی یا کانال مجاور را شکل داده که دارای وضعیت موازی در طول مسیر بازتاب از هدف اصلی یا منابع و مواد معدنی باشد اگر فاصله عرضی این دو علائم در صحنه کار به هم نزدیک باشد تداخل علائم همجوار یا مجاوردر فلزیاب پدید می اید که تنظیمات درست تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE در پردازشگر فلزیاب میتواند این تفاوت در تداخل علائم همجوار یا مجاور را تشخیص داده و تفکیک نماید و به نسبت ان علائم که از کانال هدف اصلی یا طلا می اید واکنش نشان دهد  

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب انچه میخواهید

فلزیاب انچه میخواهید

از فلزیاب چه میخواهید یا ازفلزیاب انچه که میخواهید با حقیقت فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب همخوانی دارد که فلزیاب خواسته شما را از انچه که از فلزیاب میخواهید براورده می نماید بهتر است انچه که از فلزیاب میخواهید حقیقی باشد و خواسته شما یک رویایی نباشد که واقعیت نداشته باشد و همین رویا که شما از فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا شاقولی یا فلزیاب لیزری یا شعاع زن و نقطه زن و ردیاب میخواهید موجب میگردد که فروشنده فلزیاب به دروغ مطالبی را ابراز نماید که با رویایی غیر واقعی شما نزدیک باشد و موجب شود که فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را به امید واهی خریداری نمایید

فلزیاب در عملیات گوناگون تنظیمات مربوط به همان صحنه کار را میخواهد که این عمل از یک فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب برمی اید که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

اینکه از یک فلزیاب میخواهید فقط گنج را پیدا نماید یا حتمی گنج را پیدا نماید یک امر غیر واقعی است زیرا فلزیاب از هر نوع و ساخت هر کشوری باشد یک گنج یاب صد در صدی نمی باشد و در عملیات برای هر نوع فعالیت با فلزیاب تجربه و مهارت اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب مهم میباشد که موفقیت را تضمین نماید

انچه که ازفلزیاب میخواهید باید طبق واقعیت باشد و خارج از واقعیت فقط گمراهی و خطا را برای شما ایجاد مینماید

اینکه ازفلزیاب میخواهید ذرات را صد در صد حذف نموده یا در دید خود قرار نمی دهد نیز یک امر غیر واقعی است و فقط اپراتور فلزیاب یا کاربرطلایاب است که میتواند با تعیین تنظیمات و تغییر در تنظیمات ذکر گردیده ذرات یا منابع مزاحم را حذف نموده یا از دید فلزیاب خارج نماید

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب پوت

فلزیاب پوت

فلزیاب پوت PUT یک فلزیاب انتنی از نوع فلزیاب فوق پیشرفته میباشد که میتواند شعاع زنی و نقطه زنی نماید این نوع فلزیاب انتنی در عملیات کوهستانی یا دشت یا شهر یا خیابان یا در هر شرایط میتواند نوع هدف اصلی یا طلا را با عدد VDI تفکیک نماید

فلزیاب پوت از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب پوت تنظیمات مربوط به زمین برای حذف وضعیت پارازیت تراک TRACK نیز میباشد

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب ایکس جی ام

فلزیاب ایکس جی ام

فلزیاب ایکس جی ام XGM  را میتوان در دسته فلزیاب تصویری حرفه ای با توان تفکیک طلا و تنظیمات مربوط به زمین در نظر گرفته

فلزیاب ایکس جی ام دارای تنظیمات تفکیک تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC بزای مشخص نمودن هدف اصلی با عدد VDI میباشد

فلزیاب ایکس جی ام دارای تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد تا بتوان ابعاد هدف اصلی را با ان تعیین نموده

فلزیاب ایکس جی ام دارای تنظیم اس ای تی اسپید SAT SPEED برای تشخیص شرایط زمین از نظر حالت سلفی پدید امده در صحنه کار میباشد

فلزیاب ایکس جی ام دارای تنظیم ریکاوری اسپید RECOVERY SPEED برای تعیین سرعت علائم برای افزایش توان تفکیک میباشد

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب ویژگی طلا

فلزیاب ویژگی طلا

فلزیاب ویژگی طلا را میتواند تشخیص دهد ویژگی های طلا از دید فلزیاب خواص مغناطیسی طلا میباشد که خواص مغناطیسی از ویژگی طلا است که فقط فلزیاب که دارای توانائی تفکیک با عدد VDI در تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION میباشد میتواند خواص مغناطیسی طلا را تشخیص دهد

ویژگی طلا که خواص مغناطیسی ان میباشد توسط فلزیاب های ولتاژ القائی که از نوع فلزیاب فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد در عمق زیاد قابل تشخیص نمی باشد و فقط فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با وجود پردازشگر تفکیک با عدد VDI میتواند ویژگی طلا که نوع خواص مغناطیسی طلا است در عمق زیاد تشخیص دهد و دلیل ان این است که طلا پارا مغناطیس میباشد همین پارا مغناطیس طلا موجب میگردد که به فرکانس فلزیاب پاسخ بهتر برای تفکیک می دهد و چون جذب میدان مغناطیس طلا در نوع پارا مغناطیس میباشد به علائم فلزیاب ولتاژ القائی پاسخ دقیق نمی دهد بخصوص در عمق زیاد نمی توان واکنش درست و با تفکیک از خود نشان دهد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.