جمعه, 01 ارديبهشت 1396 11:01

نحوه عملکرد فلزیاب تصویری با VDI

نحوه عملکرد فلزیاب تصویری با VDI

نحوه عملکرد فلزیاب تصویری با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE در نوع خود بی نظیر و بدون رقیب میباشد و سیستم فلزیاب تصویری عددی یا تصویری همگی بنابر لکه رنگی و عددی طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل مینماید.

در سیستم فلزیاب تصویری برنامه نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO لکه رنگ به صورت انواع رنگ به نسبت نوع فلزات بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار میگردد و در شرایطی رنگ لکه رنگ از ترکیب رنگ نیز مشاهده میگردد که ترکیب رنگ میتواند با اعداد طبقه VDI هدف اصلی یا طلا یکسان نباشد.

در سیستم فلزیاب تصویری با عدد VDI یا لکه رنگی زمانیکه مدار اصلی سیستم فلزیاب تصویری واکنش از تغییرات را بدست می اورد این واکنش را از مدار اصلی بر روی سخت افزارفلزیاب تصویری عددی و تصویری منتقل و نرم افزار فلزیاب تصویری بر روی صفحه نمایشگراین تغییرات را بصورت عدد VDI و لکه رنگ اشکار مینماید.

انچه که ازبرنامه عددی یا لکه رنگی به شکل رنگ یا اعداد و تصاویر در سیستم فلزیاب تصویری پدید میاید از تغییرات مدار اصلی فلزیاب یا سرجستجوگر یا عامل جستجوگر میباشد.

رنگ یا لکه رنگ یا اعداد ازنوع تعیین تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف IND SIZE در سیستم فلزیاب تصویری و برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری با عدد VDI اشکار میگردد و تنظیمات مدار اصلی فلزیاب تصویری بر روی لکه رنگ و رنگ پدید امده و عدد VDI در نر م افزار فلزیاب تصویری تفکیک با عدد VDI اثر مستقیم دارد و موفقیت اپراتورتصویری در کاوش هدف اصلی یا طلا بنابر تنظیم سیستم فلزیاب تصویری و برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری میباشد

در عملیات کاوش طلا یا اهداف شکل حرکت و بدست اوردن مختصات بر روی صفحه نمایشگر به همراه اعداد و رنگ و لکه رنگ و تصاویر و فیلتر نمودن برنامه نرم افزار و ترسیم نقشه حدود هدف یا طلا بر روی سطح زمین و صفحه نمایشگر از مواردی است که یک اپراتور فلزیاب تصویری با عدد VDI برای بدست اوردن اطلاعات دقیق از یک هدف یا طلا باید بداند و رعایت نماید تا موفقیت حاصل گردد.

عملکرد فلزیاب تصویری واقعی از اصول رادار زمینی دستی که بنابررادار با تفکیک طراحی شده است و مدار ان فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب تصویری نرم افزار خاص تفکیک طلا

فلزیاب تصویری نرم افزار خاص تفکیک طلا را داشته باشد باید یک فلزیاب تصویری با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و برنامه نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO باشد

فلزیاب تصویری نرم افزار خاص تفکیک طلا را دارا باشد باید دارای شرایط خاص ذکرگردیده باشد

در سیستمهای که به نام فلزیاب تصویر یا IMAGER مشهور میباشند میتواند دارای نرم افزار گوناگون با تنظیمات مختلف باشد اما پایه تنظیمات و طراحی انها بسیار به همدیگر نزدیک میباشد به غیراز فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO که تنظیمات مجزایی از دیگر نرم افزار فلزیاب های تصویری دارا میباشد

تعدادی از طراحان بزرگ نرم افزار فلزیاب تصویری با طراحی نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO از نوع عددی یا تصویری قراردادی یا لکه رنگی قدرت فلزیاب تصویری با تفکیک را برای عمق زیاد به اثبات رسانده و نرم افزارتفکیک رنگ COL PRO برای افزایش کاربرد عملکرد فلزیاب تصویری در تفکیک با عدد VDI به بازار فلزیاب تصویری ارائه نموده اند .

هر میزان برنامه نرم افزارفلزیاب تصویری وسیستم فلزیاب تصویری پیشرفته باشد بدست اوردن رنگ و لکه رنگ و اعداد و تصاویر و صدا و واکنش انتن مربوط به هدف اصلی یا طلا راحت تر خواهد بود به شرط انکه اپراتورفلزیاب توان تشخیص تنظیمات متناسب فلزیاب یا طلایاب را داشته باشد تا جداسازی و تفکیک با کیفیت بالا به انجام برسد وتعیین تنظیمات دقیق برای جداسازی منابع و هدف واقعی یا طلا از مسئولیتهای اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب میباشد.

البته نوع سیستمها فلزیاب یا طلایاب با یکدیگر تفاوت داشته و نوع تنظیمات و نحوه عملکرد انها نیز از یکدیگر مجزا میباشد در هر صورت رعایت تنظیم صحیح در عملیات جستجو امکان موفقیت با فلزیاب را افزایش میدهد.

سه شنبه, 22 فروردين 1396 14:13

دید فلزیاب مواد معدنی

دید فلزیاب برای تشخیص مواد معدنی موجب میگردد که مواد معدنی و منابع به چند دسته تقسیم گردد که هر کدام از این دسته بندی مواد معدنی یا منابع اثر مستقیم خود را بر روی عملکرد فلزیاب یا طلایاب میگذارد

مواد معدنی و منابع از دیدگاه سیستم و بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به سه دسته تقسیم میشود؛

صحنه کار سبک یا یکدست

صحنه کار میانه یا متوسط یا نیمه الوده

صحنه کار سنگین  یا الوده

صحنه کار سبک یا یکدست عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از یک نوع باشد.

صحنه کار میانه یا متوسط  یا نیمه الوده عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از طبقات موافق نزدیک به یکدیگر میباشد.

صحنه کار سنگین یا الوده عبارتند از منطقه ای میباشد که منابع ان از طبقات  متضاد یا مخالف یکدیگر باشد.

 

 

جمعه, 18 فروردين 1396 05:54

شرایط فلزیاب تصویری گنج

تشخیص شرایط فلزیاب تصویری برای مشخص نمودن گنج طلا یا طلا میتواند دارای شرایط متفاوت از نظر رنگ لکه رنگ گنج طلا یا طلا باشد و در زمان تمرین با فلزیاب تصویری نیز این اتفاق پیش می اید که رنگ لکه رنگ بر روی طلا در هر بار تصویری گیری دارای شرایط متفاوت باشد

در کار فلزیاب تصویری برای بدست اوردن لکه رنگ منظم و مرتب با حاشیه متعادل باید شرایط تعیین تنظیمات دقیق رعایت گردد تا بتوان بین لکه رنگ هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را تشخیص داده و تفکیک نمود

رنگ لکه رنگ در فلزیاب تصویری از شرایط زمین صحنه کار بهره میبرد و فلزیاب تصویری میتواند لکه رنگ به رنگ های متفاوت از طلا یا گنج طلا را اشکار نماید

شرایط فلزیاب تصویری برای اشکارنمودن لکه رنگ به میزان انرژی بازتاب شده از طلا یا گنج طلا وابسته است و هر میزان انرژی بازتاب شده در فرکانس طلا یا گنج بیشتر باشد ان لکه رنگ ظاهر شده دارای رنگ پررنگ تر از دیگر لکه رنگ ها میباشد

اگر مواد معدنی و منابع صحنه کار دارای مواد با انرژی بالا باشد لکه رنگ اشکار شده با شرایط رنگ روشن تر یا کم رنگ تر ظاهر میگردد که این نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار از نوع سیلیس یا اکسید الومینیوم یا مس یا نیکل ومنگنز باشد میتواند لکه رنگ اشکار شده با رنگ کم رنگ ظاهر گردد

البته در بعضی شرایط رنگ لکه رنگ در زمان تمرن نیز همین وضعیت را دارد که این میتواند از تغییرمیدان الکتریکی سطح طلا باشد

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 04:38

فلزیاب انتنی ایرودینامیک

ردیاب یا فلزیاب انتنی ایرودینامیک خاص خود را طبق اصول عملکرد رادار باید دارا باشد تا یک فلزیاب انتنی ایرودینامیک باشد و فلزیاب ایرودینامیک یا ایرودینامیک بودن فلزیاب یا طلایاب فقط مربوط به فلزیاب انتنی نمی باشد بلکه فلزیاب یا طلایاب که از دسته فلزیاب تصویری یا فلزیاب سنسوری و فلزیاب لیزری با نقشه مدار طبق اصول ساختار رادار زمینی دستی با تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد باید شکل سرجستجوگر و بدنه فلزیاب طبق اصول رادار زمینی دستی برگرفته از محاسبات رادار تفکیک دار باشد

فلزیاب انتنی از نظر طراحی بدنه دسته انتن و نوع جنس بدنه دسته انتن و مواد بکار رفته در دسته انتن باید با محاسبات دقیق طبق اصول عملکرد فلزیاب انتنی راداری دارای مدار فرکانسی یا جذبی با تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX و تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISCباشد تا در دسته فلزیاب انتنی ایرودینامیک راداری قرار بگیرد که بتوان به ان فلزیاب انتنی واقعی کفت

متاسفانه در ایران عده ای انتنی یا ردیاب ارائه مینمایند که اصلاً هیچ کدام این اصول در انها رارعایت نمی گردد و موجب بد گمانی خریداران فلزیاب یا طلایاب نسبت به فلزیاب انتنی شده است

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

فلزیاب تفاوت ترکیب مواد معدنی

فلزیاب تفاوت ترکیب مواد معدنی که وضعیت الیاژی را شکل داده با یک فلز غیراهنی که با دیگر فلزات غیراهنی ترکیب شده است و شرایط الیاژی را دارد باید بتواند تشخیص دهد در اصل فلزیاب تفاوت علائم مواد معدنی ترکیب شده که سیگنال فلز الیاژی را بازتاب مینماید از سیگنال یک فلز الیاژی شده را تشخیص داده و تفکیک نماید

تشخیص این تغییرحالت در اثرترکیب مواد غیراهنی با یکدیگر میتواند تفاوت در تشخیص فلزیاب یا طلایاب ایجاد نماید ان دسته فلزیاب که فقط فلزاهنی از فلزغیراهنی را تشخیص داده توان یا قدرت تشخیص شرایط الیاژی غیراهنی را به نسبت یک هدف خالص را نداشته و نمی تواند تشخیص دهد که واکنش ایجاد شده در فلزیاب از یک فلز الیاژی است یا از یک فلز با خلوص بالا میباشد که همین موضوع میتواند اختلاف در تشخیص فلزیاب از این دسته فلزیاب ها را ایجاد نماید

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 09:55

فلزیاب انرژی طلا

فلزیاب انرژی طلا یا فلزیاب ذرات طلا را میتواند با تابعیت از قانون رادارزمینی دستی در تفکیک اهداف یا تفکیک تشخیص داده و تفکیک نماید و این اصول از شرایط الکترواستاتیک در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی بهره میبرد

بارالکتریکی انباشته اطراف طلا یا گنج به حول محور خارج از خود نیرو وارد مینماید و این وضعیت مغناطیسی خارج شکل ترکیب با یکدیگر یا فشار بر یکدیگر یا غالب و مغلوب شدن بر همدیگر را دارند ولی در درون بار الکتریکی انباشته در حول محور درونی خود منبع طلا یا گنج احاطه شده بار الکتریکی انباشته شده با پتانسیل ثابت شکل میگیرد و این فرایند میتواند موجب گردد که ذرات طلا یا گنج در حالت تمایل به جدا ناپذیری شکل گرفته زیرا حضورانرژی ذرات دیگربا حاصل پتانسیل خارجی میتواند باشد و پتانسیل شکل گرفته ازدیگر منابع در اطراف طلا و گنج انرژی پایین تری  نسبت به پتانسیل ثابت طلا گنج را دارا باشد زیرا طلا گنج دچار پوسیدگی و تغییر مولکولی نشده تا وضعیت ذرات طلا گنج کوچکتراز ذرات مجزا اطراف باشد در نتیجه انرژی ذرات طلا گنج به نسبت اطراف خود دارای انرژی بالاتری میگردد وانرژی ذرات دیگر منابع در حالت ثابت گسسته شکل میگیرد و ذرات طلا و گنج بصورت پیوسته میباشد در این مرحله است که علائم یا سیگنال فلزیاب یا طلایاب میتواند انرژی تعادلی در طلا یا گنج را بصورت جدا نمودن ذرات تشخیص داده و تفکیک نماید و از خطوط فرکانسی شکل گرفته از وضعیت تغییر بار استاتیک به الکترواستاتیک در اثر وارد نمودن جریان یا نیرو از طریق فرکانس فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی ذرات طلا یا گنج را تشخیص داده و نسبت به ان هم جهت گردیده و ایجاد واکنش در فلزیاب یا طلایاب از نوع فرکانسی نماید تا قدرت تفکیک فلز طلا یا گنج به حد نهایی برسد البته فلزیاب جذبی این توان را در پردازشگر خود دارد که بتواند ذرات به هم پیوسته با انرژی تعیین گردیده در تنظیمات تفکیک با عدد VDI را از فرکانس خاص طلا یا گنج تفکیک نماید  

این عمل در فلزیاب یا طلایاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی در عمق زیاد یا برای یک هدف از نوع طلا گنج بسیار پایین میباشد و این دسته فلزیاب ها از نوع دستگاه ها یا فلزیاب VLF یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. فلزیاب پالسی یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مگنت از توان ولتاژ در سرجستجوگر خودبهره میبرد که بطور طبیعی خود دارای بار استاتیک با یک پتانسیل غیر ثابت یا پتانسیل متغیرمبیاشد و همگرایی زمین در مغناطیس زمین در تشخیص نوع ذرات مربوط به هدف یا طلا گنج اختلال ایجاد مینماید و مقاومت زمین نیز تاثیرگذار در تشخیص این نوع فلزیاب ها میباشد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 09:16

فلزیاب فرکانسی عالی

فلزیاب فرکانسی عالی را باید از کدام نظر نگاه کرد و فلزیاب فرکانس عالی یا طلایاب فرکانس عالی از کدام دسته فلزیاب است ک فلزیاب فرکانس عالی به ان اطلاق نمود

اینکه بعضی ابراز مینمایند که فلزیاب فرکانسی باید یک فرکانس خاص را در قسمت ارسال خود داشته باشد موضوع علمی درستی نمی باشد زیرا فلزیاب فرکانسی که طبق اصول رادار عمل مینماید نیاز ندارد یک فرکانس خاص را در سرانتن یا جستجوگر خود برای یک فلز خاص مانند طلا را داشته باشد و برای نقره و مس یا اهن این فرکانس سرجستجوگر یا انتن تغییر نماید اگر فلزیاب فرکانسی از نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری به اینگونه عمل نماید یک فلزیاب فرکانسی تفکیک دار واقعی نمی باشد زیرا از قانون فرکانس فلزات برای تشخیص خارج میباشد

بلکه فلزیاب فرکانسی برای تشخیص یک فلز خاص مانند طلا یا دیگر فلزات باید پردازشگر تفکیک در فرکانس پایین گذر از مغناطیس پایین گذریا فرکانس بالاگذر با شدت ناپایدار را داشته باشد یا اثر مغناطیسی منابع صحنه کار بر روی فلزیاب فرکانسی تفکیک دار نگذارد و این نوع پردازشگر فقط در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و با ابعاد هدف IND SIZE یا  سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند تغییرات هدف اصلی یا طلا را نسبت به مرور زمان یا اثر مواد معدنی و منابع صحنه کار و میادین مغناطیسی و امواج مزاحم تشخیص دهد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 16:27

فلزیاب تصویری تفکیک دار

فلزیاب تصویری تفکیک داربا عدد VDI که از برنامه تفکیک رنگ COL PRO بهره میبرد نیازی به وجود تشخیص با صدا ندارد و کلاً فلزیاب تصویری تفکیک دار نیاز به صدا ندارد و صدا را در فلزیاب تصویری فوق پیشرفته بکاربرده میشود و ان هم در فلزیاب تصویری که صدا دار است باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد که صدا در فلزیاب تصویری در این نوع با صدا زمینه یا صدا یکسره میباشد زیرا طراحی مدار فلزیاب تصویری باید بنابر اصول رادار باشد و دیگر فلزیاب ها مانند فلزیاب تصویری از نوع  فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا دستگاه مگنت یا فلزیاب تی ار TR یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب BFO و .. ذاتاً ارتباطی با فلزیاب تصویری اصل و واقعی نداشته ولی عده ای بخصوص در ایران و شرکت های دسته دوم و سوم خارجی این نوع فلزیاب ها را تصویری مینمایند و همین عمل باعث میگردد که در بازار فلزیاب تصویری خیلی از خریداران فلزیاب تصویری به عملکرد فلزیاب تصویری بی اعتماد شده اند

البته در فلزیاب های تصویری که با عدد VDI و برنامه تفکیک رنگ COL PRO عمل مینمایند ولی صدا ندارند شرکت های معتبر جعبه کنترل مربوط به صدا زمینه یا یکسره را بصورت مجزا متناسب با ان سیستم فلزیاب تصویری تفکیک دار دارا میباشند که میتوانند با ارتباط کابلی به مدار فلزیاب تصویری تفکیک دار متصل گردیده و عمل نمود

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

تصویر فلزیاب تصویری

تصویر فلزیاب تصویری در نوع عمومی ان با برنامه لکه رنگی سه رنگ قابلیت نصب بر روی هر نوع فلزیاب تصویری را دارد که مانند برنامه ویندوز که بر روی هر نوع کامپیوتر نصب میگردد و در اینجا توان نوع فلزیاب تصویری از نظر نقشه مدار فلزیاب تصویری مهم میباشد

تصویر فلزیاب تصویری در هر حالت بصورت لکه رنگ ها متفاوت با رنگ های مختلف اشکار گردد که این اشکار گردیدن به نوع مواد معدنی و منابع و وضعیت صحنه کار بستگی دارد

در عملیات تصویری برای تشخیص نوع لکه رنگ مربوط به هدف اصلی باید اشنائی کامل داشته تا بتواند لکه رنگ مربوط به هدف اصلی را تشخیص داده و انواع لکه رنگ یک شکل با یک رنگ میتواند در فلزیاب تصویری اشکار گردد که کاربر فلزیاب یا اپراتور طلایاب باید با فیلتر نمودن یا تغییرات در برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری نوع لکه رنگ مربوط به هدف اصلی را از دیگر لکه رنگ ها جدا نموده و تشخیص داده

صفحه1 از8