سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:13

طلایاب واقعی

فلزیاب که طلایاب واقعی باشد باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص VDI DISC یا EDIT بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تعیین هدف یا فلزات با عدد VDI  باشد و با تعیین هدف یا فلزات مورد نظر در این تنظیمات با عدد VDI میتوان براحتی بین هدف واقعی طلا با دیگر منابع و ذرات را تشخیص داد که دارا بودن تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X توان تشخیص هدف واقعی از دیگر منابع و ذرات را افزایش میدهد

دیگر فلزیاب ها که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص VDI DISC یا EDIT بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نمی باشد مانند فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ......در کشف فلز طلا GOLD دارای توان پائین تری میباشد و برای همین است که در زمان ازمایش یا تست فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ... که از نوع ولتاژ القائی میباشد از فلزات مانند مس یا روی یا استیل در عمق بهره میبرند و کوئل یا لوپ یا سرجستجوگر را ثابت نگهداشته و هدف یا فلز را از جلو سیستم سرجستجوگر فلزیاب عبور میدهند .

 

 

 

صفحه12 از12