پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:26

فلزیاب کاوشگر

فلزیاب کاوشگر

سیستمهای فلزیاب کاوشگر به دسته سیستمهای فلزیاب یابنده و فلزیاب یابنده رهگیر تقسیم میگردد و مادر این سیستمها رادار زمینی دستی میباشد که کلیه فلزیاب ها و معدنیاب ها سیستم راداری انتنی و لیزری و دوربین حرارتی راداری از زیر مجموعه رادار زمینی دستی میباشد.

هر نوع وسیله ای که بتواند یک نوع هدف را برای اپراتور مشخص نماید از دسته سیستمهای فلزیاب یابنده یا فلزیاب یابنده رهگیر میباشد.

هر سیستم فلزیاب کاوشگر از نوع فلزیاب کاوشگرمکانیکی یا فلزیاب کاوشگر

استاتیکی یا فلزیاب کاوشگرمغناطیس یا فلزیاب کاوشگرالکترونیکی و نرم افزاری بتواند یک منبع فلزی را کاوش نماید فلزیاب کاوشگر کفته میشود و سیستمها فلزیاب کاوشگر پیشرفته مانند رادار زمینی دستی که مادر سیستمها فلزیاب کاوشگر میباشند از جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره برده و اپراتور میتواند با داشتن نمونه ای از مواد یا عناصر یا اهداف مورد نظر کد یا عدد مربوط به جداسازی یا تفکیک و تشخیص را مشخص نماید و هرنوع هدفی را در سیستم فلزیاب کاوشگرتعیین نماید.

سیستمها فلزیاب کاوشگر فوق پیشرفته نیز هستند که در عملیات صنعتی و ساختمانی و معادن و اب و برق و مخابرات و نفت و پتروشیمی و .................... کاربرد دارد.

فلزیاب از زیر مجموعه سیستم رادارزمینی دستی میباشد.

تعیین نوع الیاژاهداف در دید سیستم فلزیاب کاوشگروابسته به نوع تنظیم اپراتور در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X و اثر منابع و مواد معدنی ومنابع بر هدف میباشد.

سه شنبه, 03 اسفند 1395 08:32

فلزیاب

فلزیاب

فلزیاب یک سیستم یابنده است با فلزیاب میتوان اهداف یا فلزات را پیدا نمود فلزیاب یک سیستم نسبی است فلزیاب میتواند فلزات را تشخیص دهد فلزیاب فلزات را تفکیک نموده فلزیاب در زمینه کارهای متفاوت کاربرد دارد فلزیاب یک وسیله برای تشخیص اهداف است فلزیاب طلا رامیتواند پیدا نماید فلزیاب را برای جاده سازی و ساختمان سازی و سد سازی و .... بهره میبرند فلزیاب برای موفقیت تجربه نیاز دارد فلزیاب در دنیا انواع متفاوت دارد فلزیاب در عملیات نظامی کارائی فراوانی دارد فلزیاب انواع گوناگون دارد فلزیاب در هر شرایط یک واکنش خاص دارد فلزیاب گنج یاب نمی باشد فلزیاب به جای گنج یاب بفروش میرسانند گنج یاب که گنج را صد در صدی پیدا نماید وجود ندارد طراحی مدار فلزیاب متفاوت است فلزیاب فرکانسی با تغییر فرکانس عمل نموده فلزیاب ولتاژی با تغییر ولتاژ عمل نموده فلزیاب جذبی علائم مربوط به فلز یا هدف را دریافت نموده فلزیاب که طلا را پیدا نماید باید دارای توان تفکیک هر هدف جداگانه باشد فلزیاب در هر منطقه نیازمند یک تنظیم خاص میباشد فلزیاب در مناطق کوهستانی و خیابانی یا شهری باید یک اپراتور یا کاربر حرفه ای داشته باشد فلزیاب که برای کشف طلا میباشد باید دارای تفکیک باشد فلزیاب اهداف یا فلزات را درعمق های متفاوت پیدا مینماید فلزیاب حرفه ای توان کاوش فلزات در عمق زیاد را داشته فلزیاب پالسی توان بالای ندارد فلزیاب پالسی به نسبت کوئل یا لوپ خود میتوان اهداف درعمق بیشتر پیدا نماید فلزیاب برای موفقیت درهرنوع عملیات اپراتور یا کاربر حرفه ای میخواهد فلزیاب خارجی اصولاً از نوع فلزیاب VLF یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO و ... از نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد که به ان فلزیاب تفریحی نیز میگویند فلزیاب پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القائی میباشد فلزیاب جدید باید با توان بالاتر باشد تنظیمات فلزیاب در تشخیص فلزیاب اثر میگذارد فلزیاب حرفه ای دارای تنظیمات خاص خود میباشد فلزیاب درمناطق ساحلی راحت تر عمل مینماید فلزیاب مخصوص حذف ذرات باید تنظیمات مربوط به GEB را داشته باشد فلزیاب از نوع فلزیاب انتنی میتواند اهداف را تفکیک نماید فلزیاب انتنی میتواند شعاع زنی و نقطه زنی نماید فلزیاب انتنی فلزیاب راداری نیز میگویند فلزیاب شاقولی میتواند اهداف و فلزات را ردیابی نموده ولی نقطه زنی با فلزیاب شاقولی تجربه بالای میخواهد فلزیاب صدا دار در چند نوع است فلزیاب بی صدا یا فلزیاب SILENT که بیشتر از نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد که زیر مجموعه ان فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .. میباشد که این نوع فلزیاب با تغییر ولتاژ در سرجستجوگر نوع هدف یا فلز را تشخیص میدهد فلزیاب پالسی بیشتر میتواند فلز اهنی را از غیر اهنی جدا نماید درنوع از فلزیاب پالسی زمانی که تنظیم میگردد بر روی فلز غیر اهنی مانند طلا و نقره و مس ..... دیگر بر روی فلز اهنی واکنش نشان نمی دهد ولی همین نوع فلزیاب پالسی نمی تواند در شرایط تنظیم بر روی فلزات غیر اهنی بین طلا و نقره و مس واکنش متفاوت از خود نشان دهد ولی بعضی فروشندگان فلزیاب زمانی که میخواهند این نوع فلزیاب پالسی را بفروش برسانند فلزیاب پالسی را بر روی طلا میگیرند و به خریدار میگویند که فقط طلا یاب است و این نوع فلزیاب در زمان فروش بر روی دیگر فلزات مانند نقره یا مس یا روی و ... که غیر اهنی است نمیگیرند تا خریدار متوجه گردد بین فلزات غیر اهنی مانند طلا و نقره و مس و روی تفکیک به انجام نرسانده واین نوع فلزیاب همه فلزات غیر اهنی را یکسان نشان میدهد با انکه اگر همین نوع فلزیاب را با همان تنظیم طلا بر روی نقره یا مس یا روی گرفته شود همان واکنش طلا را داشته یا واکنش این نوع فلزیاب پالسی بر روی اهداف غیر اهنی مانند طلا و نقره و مس و روی و ..... به یک شکل است فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی به غیر از فلزیاب پالسی را میتوان دارای توان تفکیک بنابر عدد VDI نموده ولی این نوع فلزیاب ها دارای توانائی بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد نمی باشد و این نوع فلزیاب ها نمی تواند اهداف را در عمق زیاد با عدد VDI از یکدیگر تفکیک نماید چون خود ساختار فلزیاب ولتاژ القائی توان بالای برای تفکیک اهداف نمی باشد و در فلزیاب پالسی نمی توان تنظیم تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI را تعیین و طراحی نمود فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X همراه هم در یک سیستم فلزیاب میباشد توان بالای در تفکیک اهداف در عمق زیاد دارد فلزیاب تصویری دارای قدرت بالا در تشخیص اهداف از دیگر منابع و ذرات میباشد فلزیاب تصویری برای عملیات حرفه ای میباشد فلزیاب تصویری هر نوع تغییر در اطراف خود را اشکار مینماید فلزیاب تصویری در نوع های گوناگون میباشد که فلزیاب تصویری با نرم افزار متفاوت عمل منماید فلزیاب تصویری دارای نرم افزار لکه سه رنگی و فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO میباشد که فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO میتواند اهداف را در برنامه خود با عدد VDI طبق لکه رنگ تفکیک نماید فلزیاب صدا زمینه یا فلزیاب صدا زمینه از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی توان بالای در تشخیص و تفکیک اهداف در عمق زیاد دارد فلزیاب یک اپراتور یا کاربر با تجربه و با مهارت میخواهد تا با فلزیاب بتواند هف اصلی را تفکیک نموده و پیدا نماید فلزیاب از نوع ولتاژ القائی که زیر مجموعه ان فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO میباشد از مواد معدنی و ذرات اثر بیشتری نسبت به فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی از خود نشان میدهد و فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO که از نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد در اثر مواد معدنی و منابع و ذرات صحنه کار دچار اختلال و بی ثباتی میگردد بالانس این نوع فلزیاب ها دشوار است

 

 

فلزیاب تصویری

تصاویر ICONS یا IMAGE  

قیمت فلزیاب تصویری متفاوت میباشد تولید کنندگان معتبر سیستم فلزیاب تصویری را با قیمت متناسب و واقعی به بازار ارائه مینمایند و ان دسته که میخواهند سیستم فلزیاب تصویری را با قیمت مناسب خریدار نمایند باید به ان دسته تولید کننده یا فروشنده فلزیاب مراجعه نماید که واقعیت را ابراز نموده و فلزیاب تصویری را اموزش داده و هدف را در سطح و عمق پنهان نموده و خود خریدار پیدا نماید

فلزیاب تصویری زمانیکه برنامه نرم افزار را طراحی مینمایند از اصول برنامه رادار در تشخیص بهره برده میشود و برای همین سرجستجوگر یا کوئل یا سنسور یا لوپ یا سرجستجوگر لیزری یا التراسونیک باید در حالت حرکت منظم بر روی سطح صحنه کار داشته باشد تا لکه رنگ یا عدد VDI بصورت منظم و واقعی بدست اید.

در سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که بصورت تصویری مدار ان طراحی میگردد یا دارای مبدل مدار تصویری میباشد با بهره گیری از سنسور نوری یا سنسور مادون قرمز یا التراسونیک برای افزایش توان تشخیص سیستم فلزیاب تصویری بهره برده میشود که در نوع برنامه لکه رنگی با سه رنگ و برنامه تفکیک رنگ یا عدد VDI تشخیص اهداف واقعی از غیر واقعی افزایش میابد البته سیستمهای فلزیاب پیشرفته توان و قابلیت نصب کوئل یا لوپ معمولی به همراه سرجستجوگرلیزری یا مادون قرمز یا التراسونیک یا سنسوری نوری را داشته و این امر میتواند توان سیستم فلزیاب یا فلزیاب تصویری را افزایش دهد.

لکه رنگ در فلزیاب تصویری با برنامه لکه رنگ سه رنگ متعلق به سیستمها تصویری بنابر برنامه عمومی یا ALL COL میباشد.

در سیستمها فلزیاب  تصویر و عدد قراردادی بیشتراز تنظیم ICONS بهره برده میشود.

در سیستمها فلزیاب تصویر رنگی زنده حرارتی یا لکه رنگی حرارتی یا لکه رنگی معمولی از کلمه IMAGE بهره برده میشود

در سیستم فلزیاب تصویری فوق پیشرفته از برنامه لکه رنگ تصویری تفکیک رنگ COL PRO بهره برده میشود در این نوع برنامه نرم افزار تصویری عدد VDI ان لکه رنگ را بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میتوان تفکیک نمود.

قیمت فلزیاب تصویری به این امکانات ذکر گردیده نیز بستگی دارد.

  

فلزیاب انتنی و تصویری و انواع تصاویر لکه رنگی PIXEL COLOR

فلزیاب انتنی و فلزیاب تصویری که همراه هم در یک مدار فلزیاب طراحی گردیده باشد در کمتر سیستم فلزیاب در دنیا میتوانید مشاهده نمائید و به این نوع فلزیاب فلزیاب ترکیبی نیز میگویند این نوع فلزیاب اگر دارای مدار نقشه فلزیاب فوق پیشرفته باشد باید از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه یکدیگر میباشد

اعداد یا  تصاویر لکه رنگی از نوع تغییرات حاصله بر روی سیستم فلزیاب در اثر وجود منابع و مواد معدنی و اهداف بر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد.

تصاویر لکه رنگی در حالت معمولی یا نرمال NORMAL که به ALL COLOR یا لکه رنگی معروف میباشد بین دو تا چهار رنگ بر روی صفحه نمایشگرسیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  پدیدار میگردد.

فلزیاب تصویری با برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO تصاویر لکه رنگی در حالت COL PRO با ساختار وابسته به طبقات جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد که هر طبقه یا اعداد تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC سیستم فلزیاب با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا اعداد VDI برنامه نرم افزاردر تیک ادیت TIK EDIT  دارای رنگ متناسب با ان عدد میباشد و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC سیستم با برنامه نرم افزار یکسان میباشد.

در برنامه نوع COL PRO اعداد با رنگ مخصوص خود در صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری اشکار میگردد.

در برنامه تفکیک رنگ یا COL PRO اعداد VDI میتواند متعلق به طبقه ای مجزا از رنگ اشکار شده در صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری باشد.

در برنامه تفکیک رنگ COL PRO رنگ های ظاهر گردیده میتواند با حالت رنگ ترکیب شده پدیدار گردد که اثر الیاژ متفاوت در رنگ لکه رنگ و مواد معدنی ومنابع در صفحه نمایشگرفلزیاب تصویری میباشد.

در کل رنگ  حاصله  لکه رنگ میتواند از ترکیب دو یا چند رنگ  یا چندعدد VDI مربوط به جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE اشکار گردد که این موضوع باعث پدیدار شدن رنگ یا عدد ترکیبی در فلزیاب تصویری گردد که حاصل شرایط ویژه ان علائم اشکار گردیده در فلزیاب تصویری وجود هدف واقعی باشد و تغییر رنگ یا عدد مربوط به تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC یا تیک ادیت TIK EDIT در اثر وجود منابع ترکیبی حالتی جدید را پدید میاورد که موجب به وجود امدن شکلی جدید از رنگ و عدد گردد که با رنگ و عدد طبقه اصلی هدف یکسان نباشد در صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO ظاهر گردد که اپراتور یا کاربر حرفه ای از روی ترکیب رنگ مربوط به لکه رنگ میتواند نوع هدف را تشخیص دهد که به دلیل وجود الیاژ یا ترکیب منابع و مواد معدنی علائم فلزیاب بصورت ترکیبی مورد پردازش قرارگرفته و رنگ و عدد VDI بصورت ترکیبی اشکار میگردد.

اطلاعات مربوط به برنامه تفکیک رنگ در کتاب لکه رنگ حرارتی مشخص گردیده است و رنگ طبقات VDI به صورت بین المللی و عمومی در سیستمها فلزیاب میباشد.

فلزیاب انتنی که همراه با سیستم فلزیاب تصویری باشد توانا بالا را برای اپراتور یا کاربر در جهت شعاع زنی و نقطه زنی ایجاد مینماید و سرعت عمل اپراتور یا کاربر را افزایش میدهد.

 

فلزیاب و  تصاویر و رنگ پس زمینه یا اعداد تکراری

فلزیاب مولتی سنسور داری انواع سنسور حرارتی و مادون قرمز و سنسور التراسونیک میباشداین نوع فلزیاب مولتی سنسور در صورتی توان بالای برای تفکیک اهداف از دیگر ذرات داشته که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فلزیاب تصویری در زمان تصویرگیری بیشترین رنگ یا رنگ پس زمینه یا بالاترین تعداد اعداد و لکه رنگ تکراری بر روی صفحه نمایشگر میتواند از اکثریت منابع و مواد معدنی و عناصر یا اهداف یا تغییرات موجود در صحنه کار باشد.

در فلزیاب تصویری این تعداد از رنگها و لکه رنگ ها و اعداد تکراری اشکار شده بر روی صحنه کار را بعنوان منابع مخالف صحنه کارنسبت به هدف در نظر گرفته یا علائمی از مواد معدنی و منابع صحنه کار قلمداد نمود.

 البته درفلزیاب تصویری با  برنامه مدل تفکیک رنگ COL PRO رنگ یا اعداد متعلق به هدف میتواند در حاشیه لکه رنگ اشکار گردد که مرکز ان لکه رنگ از دیگر رنگ ها و اعداد تشگیل شده باشد البته در محل های که مواد معدنی یا منابع صحنه کار با هدف از یک طبقه میباشد امکان دارد برعکس ظاهر گردد و رنگ و اعداد مربوط به هدف در میانه لکه رنگ و حاشیه ان از اعداد و رنگ های دیگر شکل گرفته باشد.

ضمناً در فلزیاب یا گنج یاب یا طلایاب  در زمان تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC برای کاوش هدف واقعی از دیگر منابع رنگ و اعداد و لکه رنگ تکراری یا بیشترین در صفحه نمایشگر را رد یا حذف یا صفر یا REJECT نمود.

اعداد و لکه رنگ و رنگ و تصاویر مربوط به طبقه هدف مورد نظر اپراتور را انتخاب یا پذیرش ACCEPT در برنامه تفکیک رنگ COL PRO فلزیاب تصویری نموده.

نوع رنگ و اعداد و تصاویر تکراری یا متعلق به پس زمینه یا منابع اکثریت در صحنه کار به نوع مواد معدنی و الیاژ هدف و وضعیت تنظیم سیستم فلزیاب دارد زیرا هر نوع واکنش که بر روی صدا یا حرکت انتن یا تصویر و اعدادVDI  اشکار میگردد بستگی مستقیم به تنظیم درست و متناسب سیستم فلزیاب نصب به نوع الیاژ هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار دارد.

 فلزیاب مولتی سنسوربه فلزیابی اطلاق میگردد که دارای سنسورمادون قرمز و التراسونیک به همراه همدیگرمیباشد و سنسور فلزیاب بستگی به نوع مدار فلزیاب را دارد ولی سیستمهای فلزیاب پیشرفته ترکیبی میتواند با سنسور و کوئل یا لوپ معمولی نیز عمل نموده و سخت افزار انها دارای توان بالای برای هماهنگ شدن با هر نوع سرجستجوگر میباشد.

 

فلزیاب فوق پیشرفته و نوع رنگ و صدا و حرکت انتن به نسبت منابع

فلزیاب فوق پیشرفته میتواند نوع رنگ و صدا و حرکت انتن متفاوت نسبت به منابع و ذرات را از خود نشان دهد که این موضوع در صورتی بر روی فلزیاب قابل انجام است که ان فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد که با تغییر این تنظیمات اپراتور یا کاربر میتواند متوجه گردد که واکنش فلزیاب به یک نقطه و محدوده مربوط به هدف است یا متعلق به دیگر منابع و ذرات میباشد

فلزیاب در هر موقعیتی واکنش مربوط به همان نقطه یا محدوده را از نظر مواد معدنی و منابع دارامیباشد برای همین در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و الیاژ هدف را در نظر گرفته تا توان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در جهت تشخیص هدف مورد نظر افزایش یابد.

اهداف یا منابع در صحنه کار با منابع و مواد معدنی از نوع متفاوت موجب میگردد که رنگ و لکه رنگ و اعداد و تصاویر صدا و حرکت انتن متفاوت بر روی صحنه کار اشکار گردد.

در صورتیکه بر روی  یک هدف تمرین نمائید ولی مکان این هدف را از منطقه ای به منطقه دیگر تغییر دهید که منابع این دو منطقه با یکدیگر فرق داشته باشد باعث میگردد که رنگ و لکه رنگ و اعداد و تصاویر و صدا و حرکت انتن بر روی صفحه نمایشگر متفاوت باشد.

ولی در هر صورت نتیجه تغییر صدا یا تصویر و حرکت انتن در مجموع در هر شرایطی یکسان است به این منظور که اگر نوع لکه رنگ یا عدد VDI بدست امده را فیلتر نموده یا بر روی برنامه تغییرات را ایجاد نمائید نتیجه یکسان است و برای حرکت انتن تنظیم صحیح سیستم فلزیاب نسبت به موقعیت همان صحنه کار وضعیت وجود هدف را مشخص خواهد نمود و در صدا نوع تغییر صدا در سیستم فلزیاب صدا یکسره در صورت درست تنظیم نمودن نسبت به موقعیت الیاژ هدف و صحنه کار یکسان میباشد و این حالت یکسان در هر شرایط را یک کاربر یا اپراتور حرفه ای یا با مهارت کامل یمتواند به راحتی تشخیص دهد.

 فلزیاب فوق پیشرفته از نوع فلزیاب های ترکیبی میباشد که دارای سیستم نقطه زن با تصویر و صدا و انتنی میباشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X  برای تفکیک و تشخیص و جدا سازی اهداف و منابع از یکدیگر میباشد.

 

فلزیاب   راداری حرارتی تصویری

فلزیاب پیشرفته از نوع فلزیاب راداری حرارتی تصویری دارای امکانات بالای برای تشخیص اهداف و ذرات و دیگر منابع از یکدیگر میباشد فلزیاب پیشرفته راداری حرارتی تصویری دارای سنسورنوری حرارتی میباشد که این سنسور توان تشخیص سیستم فلزیاب را افزایش داده و موجب جذب علائم مربوط به اهداف و منابع و ذرات میگردد و این سنسور میتواند علائم مربوط به هدف را از دیگر منابع و ذرات جدا نموده و مدار سیستم فلزیاب این علائم را از یکدیگر تفکیک نماید و وجود هدف اصلی را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد

فلزیاب رادارحرارتی تصویری یا سیستمهای فلزیاب که با سنسورنوری یا دوربین حرارتی یا فلزیاب تصویری از محصولات زیر مجموعه یا پائین دست  رادار زمینی دستی میباشد و از منابع توانمندی یک سیستم رادار زمینی دستی برای تشخیص هدف میتوان از ان بهره برد .

فلزیاب رادار حرارتی تصویری از سخت افزارفلزیاب تصویری  لکه تصویری نیز بهره برده و میتواند با هماهنگی عملکرد رادار زمینی دستی و توان جداسازی اهداف از نظر نوع و ابعاد هدف  رنگ های ترکیبی یا اعداد مربوط به همان وضعیت صحنه کار را مشخص نماید.

فلزیاب تصویری در نوع تصویر رنگی علائم صحنه کار یا هدف از تغییر شرایط منابع در صحنه کار پاسخ دریافت نموده که این جذب علائم میتواند از الکترو مغناطیس یا حررات یا تغییرات جریان و انرژی و نیرو و امواج باشد یا شدت دما در مغناطیس که وضعیت مادون قرمز را افزایش داده و منابع جریان و انرژی و امواج حاصله از مغناطیس و نیروی ایستا ان هدف توسط فلزیاب رادارحرارتی  تصویری یا سنسور نوری یا مادون قرمز جذب و بوسیله مدار رادار زمینی دستی مورد ارزیابی برای تشخیص قرار میگیرد البته این شرایط برای علائم اعداد و تصاویر و لکه رنگ و صدا و حرکت انتن در سیستم فلزیاب دارای رادارحرارتی تصویری بطور طبیعی اعمال میگردد.

رادارحرارتی سنسوری تصویری یا حرارتی از دسته سیستمهای فلزیاب یا رادار زمینی دستی میباشد که با ان اپراتور میتواند رنگ منابع را بصورت همزمان یا زنده تشخیص دهد.

فلزیاب حرارتی تصویری یا رادار حرارتی تصویری یا مادون قرمز یا سنسور نوری از دسته سیستمهای فلزیاب فوق پیشرفته میباشد که مدار ان به مدار سیستم رادار زمینی دستی مرتبط و بوسیله لکه رنگ و اعداد و برنامه نرم افزار تفکیک رنگ اهداف و منابع را از یکدیگر مجزا مینماید.

حتماً در سیستمهای رادارحرارتی یا سنسور نوری تصویری یا فلزیاب حرارتی رادرای نباید تصویر بصورت زنده از رنگ های لایه زمین مشخص گردد بلکه بصورت لکه رنگی یا اعداد یا تصاویرمشخص نموده بلکه این تجهیرات جانبی تشخیص بر روی صدا و تصویر و حرکت انتن واکنش ایجاد مینماید یا حتی این قسمت سنسور نوری یا حرارتی یا التراسونیک یا مادون قرمز بنابر نوع مدار و قسمت تبدیل کننده و تقویت کننده کمک به صدا و حرکت انتن مینماید و تغییر و واکنش سیستم سنسور یا مادون قرمز یا سنسور التراسونیک یا سنسور حرارتی به واکنش صدا و تصویر و حرکت انتن نیز از طریف مدار سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی منتقل شده و توان واکنش توسط انتن یا صدا و تصویر را افزایش داد.

از انجا که رادار حرارتی یا سنسور نوری یا مادون قرمز توان تشخیص اهداف و منابع را در لایه های زیرین زمینه با کیفیت بهتری تشخیص دهد طراحان حرفه ای رادارحرارتی یا سنسورنوری تصویری یا مادون قرمز را همراه هم یا به تنهائی بر روی سیستم فلزیاب طراحی نموده و سپس مدار حرارتی یا سنسور نوری یا التراسونیک یا مادون قرمز را بوسیله مدار ترکیبی با سیستم رادار زمینی دستی و فلزیاب مرتبط و طراحی نمودند تا سیستمها فلزیاب با کمک یکدیگر از لایه های زیرین زمین بوسیله صدا یا حرکت انتن یا لکه تصویر یا رنگ یا تصاویر بتواند اهداف و منابع کاوش نموده ودرصد خطا را تاحد ممکن کاهش دهد و دوربین حرارتی راداری از محصولات زیر دست رادار زمینی دستی میباشد و برای افزایش کیفیت این نوع سیستمها فلزیاب نیز از مادون قرمز یا التراسونیک یا سنسور نوری به همراه هم یا به تنهائی بهره برده میشود.

فلزیاب راداری از که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد از نوع فلزیاب پیشرفته میباشد.

  

فلزیاب و اعداد و تصاویر

فلزیاب لیزری از نوع فلزیاب های فوق حرفه ای میباشدکه کمتر طراح یا سازنده یا تولید کننده فلزیاب دارای تکنولوژی این نوع فلزیاب میباشد فلزیاب لیزری در اصل از سیستم مادون قرمز بهره میبرد و مادون قرمز در سیستم فلزیاب توان تشخیص اهداف را افزایش داده زیرا لیزر یا مادون قرمز در فلزیاب از خود تشعشات الکترومغناطیس ایجاد نموده که موجب تشعشات الکترومغناطیس مادون قرمز و حرارت اهداف میگردد و این هماهنگی توان تشخیص فلزیاب را افزایش داده و به این نوع فلزیاب فلزیاب لیزری میگویند

سیستمهای  فلزیاب در چندنوع و شکل متفاوت میباشد که فلزیاب تصویری بصورت لکه سه رنگی و عددی VDI یا تصویری و عدد VDI بر روی صحنه کار انواع تغییرات را اشکار مینماید و این اعداد یا لکه رنگ میتواند از هدف اصلی نباشد اما عواملی است که در سیستم فلزیاب تصویری ایجاد واکنش را مینماید و نرم افزار عددیVDI  یا تصویری هرگونه تغییر را در لایه های زمین یا محیط اطراف خود را مشخص مینماید و اپراتور با تنظیم صحیح سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب و انجام تغییرات در تنظیمات نرم افزار عمل فیلتر را برای مشخص نمودن هدف اصلی از غیر واقعی به انجام رساند.

سیستم فلزیاب تصویری هر نوع تغییر در اطراف خود و لایه های زیر زمین را بصورت لکه رنگ یا عدد VDI مشخص نموده و اپراتور یا کاربر با تغییرات در برنامه تصویری هدف واقعی از غیر واقعی را تشخیص دهد.

در نوع برنامه فلزیاب تصویری تفکیک رنگ با عدد VDI اپراتور یا کاربر با قراردادن خط عمق DEPTH LINE یا خط ادیت EDIT LINE بر روی لکه رنگ نوع طبقه هدف را در عدد VDI بدست اورد یک حسن این نوع برنامه تفکیک رنگ COL PRO این است که میتوانید با تغییر تعیین رنگ IND COL نوع رنگ لکه رنگ نسبت به طبقه عدد VDI بدست اورید زیرا بعضی مواقع عدد VDI معادل هدف مورد نظر اشکار نمیگردد و دلیل ان میتواند وجود الیاژ ترکیبی در هدف یا نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار باشد که بر روی نوع عدد VDI و رنگ در برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری تفکیک رنگ COL PRO اثر گذاشته و ان را تغییر میدهد با این نوع فیلتر  تغییر تنظیمات برنامه تفکیک رنگ COL PRO میتوان هدف واقعی را از غیر واقعی تشخیص داد.

فلزیاب لیزری به سیستمهای فلزیابی گفته میشود که دارای سیستم مادون قرمز برای افزایش تشخیص در تفاوت بین اهداف باشد مورد نظر است که سیستم فلزیاب لیزری با مادون قرمز در نوع فلزیاب تصویری توان بالای برای لکه رنگ و عدد VDI را در تشخیص نوع هدف دارا است.