پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:25

فلزیاب فرکانسی مواد زائد

فلزیاب فرکانسی مواد زائد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی موادزاید یا سیگنال مزاحم پدید امده از مواد معدنی و منابع وانواع فلزات پوسیده درصحنه کاررا میتواند نادیده گرفته و نسبت به انها واکنشی از خود نشان ندهد به شرط انکه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد و تنظیمات دقیق به انجام برسد

طراحی این دسته فلزیاب ها بصورتی میباشد که میتوانند وضعیت الکتریکی سطح هدف اصلی یا طلا را از دیگر ذرات و منابع مزاحم تشخیص داده و تفکیک نماید زیرا این قدرت را دارد که موج الکترو مغناطیس مربوط به فرکانس تعیین شده در فلزیاب فرکانسی را جدا نموده و عمل تفکیک طلا یا فلز تعیین شده در عدد VDI را به انجام رساند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:05

فلزیاب تناسب طلا

فلزیاب تناسب طلا را به نسبت دیگر فلزات یا مواد معدنی و منابع صحنه کار بتواند تشخیص دهد میتواند عمل تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات را بصورت مجزا انجام دهد یا فلزیاب تناسب طلا را از بین دیگرمنابع دارای تابش ذرات پرانرژی از دید فلزیاب مانند الومینیم و نیکل واهن وکبالت و فسفرو پلاتنیوم و کربن و ذغال سنگ  تشخیص داده مسلماً این توان را دارد که جریان حرکت میدان مغناطیس پرفشارپدید امده از نیروی وارده میدان ها متفاوت مغناطیس بریکدیگررا از میدان فرکانس طلا و گنج جدا نموده و تفکیک نماید

و چنین فلزیابی که تناسب تفکیک طلا را داشته باشد میتواند یک فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:01

تفکیک شعاع زن طلا

تفکیک شعاع زن طلا باید طبق اصول رادار زمینی دستی به انجام برسد و در رادار زمینی دستی بازتاب علائم طلا یا گنج در فلزیاب شعاع زن طلا یا شعاع زن گنج به انجام میرسد ونیازی نیست برای ارسال یا دریافت علائم یا سیگنال تعیین نوع هدف خاص مانند طلا یا نقره یا اهن در فلزیاب انتنی یا فلزیاب شعاع زن فرکانس خاصی را تعیین نمود

در اصل برای تفکیک فلزات یا طلا یا گنج قسمت پردازشگر دریافت بازتاب علائم و سیگنال یا فرکانس درفلزیاب شعاع زن یا فلزیاب تصویری این عمل تشخیص نوع فلزات یا طلا را از روی انرژی مربوط به فرکانس هدف اصلی یا طلا انجام داده و دامنه موج را مورد ارزیابی قرار داده و تفکیک را به انجام میرساند و این ربطی به کیلوهرتز یا هرتز برای فلز خاصی مانند طلا یا نقره و طلا را ندارد بلکه فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری پیشرفته دامنه موج را با انرژی خاص ان فرکانس مورد ارزیابی قرارمی دهد که این عمل توسط اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE انجام شدنی است که میتواند برای هر هدف یا طلا یا دیگر فلزات عدد خاص خود را برای تشخیص برگشت امواج یا فرکانس را داشته باشد

قدرت تفکیک در فلزیاب شعاع زن و نقطه زن و فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری توان تشخیص دامنه موج تعیین شده در تعداد نوسان پیاپی از هدف اصلی یا طلا یا گنج در زمان دریافت علائم یا سیگنال میباشد که میتواند قدرت تفکیک در عمق به انجام رسانده تا قدرت تشخیص بین اهداف یا ذرات دیگر منابع یا فلزات را به غیر فلز تعیین شده در عدد VDI ایجاد نموده تا فلزیاب تفکیک دار توان این را داشته باشد که هدف اصلی یا طلا یا گنج را تفکیک نماید و این نوع فلزیاب فرکانسی که قدرت تفکیک واقعی فلزات یا طلا را برای شعاع زنی و نقطه زنی دارا باشد باید دارای تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION باشد که این تنظیمات میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

ساخت دستگاه گنج یاب دستی

ساخت دستگاه گنج یاب دستی مقوله ای میباشد که سازندگان فلزیاب در کفته های خود یا در سایت فلزیاب یا بلاگ ها یا شبکه اجتماعی بیان مینماید خود دستگاه گنج یاب در دنیا زیر سئوال است که یک تولید کننده فلزیاب معتبر بر روی فلزیاب خود کلمه گنج یاب را بگذارد

ساخت دستگاه گنج یاب دستی همان فلزیاب میتواند باشد که بانام گنج یاب معرفی میگردد

توجه نمایید که تا به حال هیچ سیستم یابنده DETECTOR با نام گنج یاب بصورت مستقیم به بازار فلزیاب دنیا ارائه نشده است

پیدا نمودن گنج با هر نوع یابنده DETECTOR یا فلزیاب METEAL DETECTOR یا رادار زمینی دستی GROUND HANDY RADAR امری قطعی نمی باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب پیکسل

فلزیاب عملیات پیکسل را با لکه رنگ بر روی برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری اشکار مینماید نوع پیکسل اشکار گردیده در فلزیاب تصویری به نوع برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری بستگی دارد در فلزیاب تصویری از نوع لکه رنگ سه رنگی تصویر بصورت پیکسل مربع یا مستطیل اشکار میگردد و در بعضی برنامه ها نرم افزار فلزیاب تصویری مانند فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ COL PRO از شکل پیکسل خطی بهره برده می شود

کلاً فلزیاب تصویری به فلزیاب P.I.P معرفی میگردد و در عام به ان GPRS نیز کفته میشود

پیکسل که در صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری بصورت رنگ ها متفاوت اشکار میگردد حاصل تشخیص مدار فلزیاب تصویری میباشد که بر روی صفحه نمایشگربصورت لکه رنگ از عملکرد قرار گرفتن پیکسل رنگ ها در کنار یکدیگر شکل میگیرد و انچه که در فلزیاب تصویری باعث اشکار گردیدن لکه رنگ ها می شود تغییرات است که در اطراف و محدوده سرجستجوگر فلزیاب تصویری از جریان و انرژی و نیرو امواج و فرکانس و تفاوت مغناطیس از وضعیت میدان مغناطیس و خواص مغناطیس شکل میگیرد  

به نسبت حرکت و بار مثبت و منفی یک هدف قانون القاء بطور طبیعی یک سیکل مغناطیس را پدید اورده که نیروی محرکه با قرار گرفتن در یک میدان مغناطیس خارجی دارای نظم و ترتیب میگردد و برای این است که لکه رنگ منظم در فلزیاب تصویری میتواند متعلق به هدف اصلی باشد و این عمل از دید فلزیاب تصویری بنابر نوع طراحی فلزیاب تصویری برای تشخیص هدف اصلی میباشد

 البته در فلزیاب تصویری با برنامه تفکیک رنگ نوع خواص مغناطیسی نیز در نظر گرفته میشود که نوع هدف با لکه رنگ به همراه رنگ و عدد VDI متعلق به ان هدف اشکار میگردد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

فلزیاب مرکز گنج

فلزیاب مرکز گنج

فلزیاب مرکز گنج یا فلزیاب مرکز دفینه یا فلزیاب مرکز خزانه را به این سادگی نمی تواند کاوش نماید و فرقی نمی کند که ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب از نوع فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا نقطه زن یا شعاع زن یا ردیاب طلا باشد برای کاوش گنج یا کاوش عتیقه یا کاوش زیرخاکی طراحی نگردیده است و فلزیاب موارد بهره برداری متفاوت را در زمینه های گوناگون در صنایع دارا میباشد

این که فلزیاب نمی تواند با دقت بالا مرکزگنج یا مرکز دفینه یا مرکز زیرخاکی را پیدا نماید دلایل ویژه خود را دارد و میتواند از این باشد که اهداف یا گنج یا طلا با عمرزیاد یا در مدت زمان طولانی پوسیده یا اکسید میشوند یا ان دسته از اهداف یا طلا یا گنج یا زیرخاکی یا دفینه که در طول زمان دچار پوسیدگی نمی شود مانند طلا با خلوص بالا که در طول زمان دچار پوسیدگی نمی گردد

ان دسته از فلزات یا عتیقه یا گنج یا زیرخاکی که به مرور زمان دچار پوسیدگی میگردد تغییر وضعیت داده و میتواند علائمی شبیه یک هدف با خلوص بالا را ایجاد نماید و فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را با خطا روبرو نماید

فلزیاب یا زیرخاکی یا عتیقه یا دفینه یا گنج که در طول زمان دچار پوسیدگی نمیگردد به مرور که عمرازانها میگذرد دارای حوزه های مغناطیسی  فرکانسی یا امواج و انرژی بیشتری میگردند و بطور طبیعی دارای نیروی مخصوص به خود میگردند این نیرو به اطراف قابل انتقال یا در جریان و انتشار است و همین موضوع موجب میشود که فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب نتواند مرکز هدف اصلی یا دفینه یا گنج را مشخص نماید و در نقطه زنی دچار خطا میگردد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زنی یا نقطه زن میتوانید مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب ابعاد اهنی غیر اهنی

فلزیاب ابعاد اهنی غیر اهنی

فلزیاب ابعاد هدف اهنی با غیر اهنی را میتواند تشخیص دهد در صورتیکه دارای تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد ولی اهداف اهنی یا ذرات خود را بعنوان یک هدف یا طلا کوچک در صحنه کار اصلی نشان میدهد یا علائم انعکاس یک فلز اهنی یا فلز شبیه اهنی خود را با ابعاد کوچک نشان می دهد و اگر هدف اهنی و هم طبقه ان بزرگ نیز باشد به نسبت یک هدف غیر اهنی خود را کوچکتر نشان می دهد و تشخیص ان با تغییر اعداد ابعاد هدف و عدد VDI اشکار میگردد

اهداف غیر اهنی مانند طلا در صحنه کار اصلی علائم خود را با ابعاد بزرگ بازتاب مینماید و این موضوع برای فلزیاب که دارای این نوع تنظیمات میباشد یک حسن میباشد زیرا با تغییر تنظیم ابعاد هدف IND SIZE میتوان بین هدف اصلی غیر اهنی یا طلا را از دیگر منابع یا ذرات تفکیک نمود

فلزیاب اهنی یا فلز غیر اهنی الیاژی اکسید شده شرایط یک هدف اصلی یا طلا را میتواند منعکس نماید که انعکاس با ساختار بازتاب یک هدف اصلی غیر اهنی یا طلا میتواند یک شکل باشد و بیشتر با ابعاد بزرگ خود را نشان می دهد و تغییر تنظیمات عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE در این نوع فلزیاب ها یا طلایاب ها یا گنج یاب ها توان تفکیک فلز غیراهنی اصلی یا طلا را تشخیص دهد

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

اطلاعات و دانستنیها انواع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری یا ردیاب یا رادار زمینی دستی برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR   برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094  021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

فلزیاب تفاوت فلز جدید با گنج

فلزیاب تفاوت فلز جدید با گنج

فلزیاب تفاوت فلز جدید با گنج را میتواند تشخیص دهد ولی اینکه تفاوت فلز جدید با گنج یا دفینه یا عتیقه را یک فلز تشخیص دهد این نیست که یک فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی فقط فلز قدیمی یا گنج  یا عتیقه را پیدا مینمایند و نمی تواند فلز جدید یا فلز نو را تشخیص داده این امری به واقع غیر واقعی و دروغ است

اینکه یک فلزیاب مانند فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با فرکانس پایین و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند اهداف قدیمی یا طلا یا گنج را نسبت به یک فلز جدید یا طلا جدید بهتر تفکیک نماید درست است ولی فلزیاب ها با توان پایین تر بر روی فلز جدید یا طلاجدید از خود واکنش نشان می دهد موضوعی است که در عملکرد فلزیاب ها یا گنج یاب ها یا طلایاب ها مطرح است و صحیح است که بیان گردد واکنش این دسته فلزیاب بر روی اهداف نو یا طلا جدید به نسبت فلزقدیمی یا گنج یا عتیقه کمتر است ولی بنابر این نمی باشد که فلز جدید یا طلا جدید را این نوع فلزیاب ها که از دسته فوق پیشرفته ترین فلزیاب ها میباشد نمی تواند تفکیک نماید و تشخیص دهد بلکه این نوع فلزیاب ها فلز جدید یا طلا جدید را نیزتفکیک نموده و مشخص می نماید و از این نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با این نوع تنظیمات در خیلی از عملیات دیگر مانند جاده سازی و راهسازی و سد سازی و ......... کاربر داشته

البته در مورد این نوع فلزیاب نیز در اثر خروج هدف قدیمی یا طلا قدیمی یا گنج از محل اولیه واکنش این دسته فلزیاب با فلز جدید یا طلا جدید زیاد تفاوتی نمی نماید زیرا محدوده ای که که یک هدف یا طلا یا گنج یا دفینه در مرور زمان در انجا قرار گرفته است وضعیت فشار نیرو و جریان و حرارت و تشعشع به همراه مادون قرمز را پدید می اورد که توان این دسته فلزیاب تفکیک دار را در تفکیک هدف اصلی یا طلا یا گنج افزایش می دهد و موفقیت با این نوع فلزیاب نیز به تجربه و مهارت اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب وابسته است

 

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

 تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

 برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه کاتالوگ یا نمایش کاتالوگ یا محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

 021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

 ادرس ربات  تلگرام    @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب راداری تفکیک دار

فلزیاب راداری تفکیک دار یا طلایاب راداری تفکیک دار یا گنج یاب راداری تفکیک داراز نوع فلزیاب انتنی میباشد که طبق اصول تفکیک در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI عمل نماید و فلزیاب راداری تفکیک دار باید از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد که نقشه مدار ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب قابلیت طراحی تنظیمات پایه BASIC و تنظیمات اختیاری PRO OPTION باشد که این تنظیمات میتواند تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

دیگر فلزیاب انتنی که بعنوان فلزیاب راداری تفکیک دار ارائه میگردد و دارای این نوع نقشه مدارفلزیاب راداری از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی با این نوع تنظیمات نمی باشد فلزیاب راداری تفکیک دار نمی باشد

ان دسته فلزیاب انتنی که از نوع فلزیاب راداری تفکیک دار نمی تواند باشد انواع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا است که نمی تواند بعنوان فلزیاب راداری تفکیک دار یا طلایاب تفکیک دار یا گنج یاب تفکیک دار یا نقطه زن تفکیک دار یا شعاع زن تفکیک دار طلقی نمود

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فروش ردیاب طلا

فروش ردیاب طلا را به شکل گوناگون به فروش میرسانند و فروش ردیاب طلا یا فروش ردیاب گنج یا فروش ردیاب دفینه کلامی است که در سایت فروش ردیاب طلا یا در نزد فروشندگان ردیاب جیوه ای یا فلزیاب انتنی زیاد ملاحظه مینمائید

ایا هر ردیاب همان ردیاب طلا اصلی است یا ان ردیاب که بعنوان ردیاب طلا ارائه میگردد توان ردیابی طلا یا ردیابی گنج را دارد و در زمان فروش ردیاب طلا ان فروشنده فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی یا ردیابی را که ارائه مینماید همان ردیاب طلا واقعی است که بعنوان ردیاب طلا معرفی مینماید یا ان ردیاب طلا توان تفکیک طلا در عمق زیاد را ندارد و فروشنده ردیاب طلا فقط از ان ردیاب بعنوان ردیاب طلا تعریف مینماید

ردیاب طلا اصلی دارای طراحی خاص بدنه ردیاب برای تشخیص طلا میباشد و ردیاب طلا باید یک ردیاب طلا با نقشه مدار فلزیابی باشد که بتواند طلا را تفکیک نماید و نقشه مدار فلزیاب ردیاب طلا باید طراحی شده برای کاوش طلا باشد و این نقشه مدار ردیاب طلا باید دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE باشد تا ردیاب طلا اصلی باشد و ردیاب طلا که برای کاوش طلا طراحی گردیده است حتماً از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد

دیگر ردیاب ها که بعنوان ردیاب طلا ارائه میگردد و این مشخصات را ندارد ردیاب طلا نمی باشد و طبق اصول رادارزمینی دستی با تکنولوژی رادار طراحی نگردیده است

 

صفحه1 از4