پنج شنبه, 31 فروردين 1396 18:04

فلزیاب گنج ساروج

فلزیاب گنج ساروج

فلزیاب گنج در ساروج را با اختلاف در نقطه مرکزاز گنج طلا مشخص مینماید و این خطا فلزیاب یا خطا طلایاب در تشخیص محدوده مرکز گنج در ساروج برای یک فلز طلا قدیمی در وضعیت باستانی پدید می اید واین عدم توانایی تشخیص مرکز گنج طلا با فلزیاب ربطی به یک فلز طلا در ساروج جدید ندارد زیرا خطا های اصولی را ساروج به همراه گنج طلا قدیمی برای فلزیاب یا طلایاب پدید می اورد که تشخیص نحوه عملکرد فلزیاب بر روی یک ساروج تازه ساخته شده با نحوه عملکرد فلزیاب بر روی ساروج گنج طلا یکسان نمی باشد

ساروج دارای انواع گوناگون از نظر ساختار ترکیبی نسبت به زمان ساخت ساروج میباشد و همین میتواند اثرات گوناگون بر روی نحوه عملکرد فلزیاب یا طلایاب در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا خواهد گذاشت از انجا که ساروج یک عایق از نوع ترکیب پروتئین با کلسیم کربنات میباشد و ساختار اذرین دارا است و وضعیت کریستالی اهک به نسبت نوع ان اهک از ترکیب منگنزو سیلیس و منیزیم و الومینیوم متفاوت است و این مواد زمانی که بصورت ساروج بر روی گنج طلا بکار برده میشود در اثر گذشت زمان شرایط متفاوتی را برای فلزیاب به نسبت یک ساروج ساخته شده جدید ایجاد مینماید و از انجا که مدت زمان زیادی ازقرارگرفتن ساروج بر روی گنج طلا میگذرد بطور طبیعی عواملی متفاوت انحرافی برای تشخیص فلزیاب به نسبت یک فلزنو یا طلا جدید درساروج جدید پدید می اورد

مواد ترکیبی در ساروج اگر در شرایط زمین با موادی چون کوارتز و سیلیس و رسوبات و نمک قرار بگیرید میتواند وضعیت مغناطیسی پیچیده را شکل داده که این میدان مغناطیسی در وضعیت حرکت افقی به اطراف نیرو وارد نموده و اختلال در کارفلزیاب یا دستگاه ها در انواع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا برای تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا درون گنج مینماید