جمعه, 25 فروردين 1396 12:46

سنگ کریستال روی گنج

سنگ کریستال روی گنج میتواند ترکیب شیمیایی با توان بالای را برای ایجاد یک دامنه افقی در جهت حفظ لایه های منتهی به سطح اصلی گنج طلا پدید اورد

سنگ کریستال که به ان سنگ چینی نیز میگویند تشگیل شده از اهک و دولومیت میباشد که اگر دارای خلوص بالا باشد شبیه به کریستال و روشن و شیشه ای به نظر میرسد و سنگ کریستال یا سنگ چینی که به همراه کوارتز باشد میتواند یک پوشش محکم را درمرور زمان بر روی گنج طلا یا دفینه ایجاد نماید سنگ کریستال از حرکت افقی لایه ها خاک بر روی هم جلوگیری مینماید زیرا در اثر حرکت اب یا افزایش اب یا رطوبت خاک میتواند دچار تغییرات شده و اگر رسوبات کربنی یا پوسیدگی گیاهان درون زمینی در محدوده ان گنج وجود داشته باشد میتواند حالت سست شده یا پوکی زمین را افزایش داده و مقاومت زمین را پایین بیاورد و در زمانیکه مقاومت زمین در اثر مرور زمان کاهش یابد زمین بطور طبیعی دچار تغییرات میشود و درصورتیکه ان گنج یا دفینه بخاطر خصوصیات طلا به مرور زمان دارای گاز ارسنیک و انتیموان شده و پوشش غیرفلزی گنج در اثر ایجاد میدان مغناطیس گنج وضعیت خنثی را در اطراف دورتر خود ایجاد نماید گازهای مانند دی اکسیدکربن یا نیدروژن نیز ایجاد شده و از انجا که اب یا رطوبت ترکیب هیدروژنی دارد در مرور زمان دچار حرکت شده و در اثرسستی زمین این منابع گازبا یکدیگرنزدیک شده و به مرور زمان ترکیب ان میتواند محدوده اطراف را تغییر داده و این تغییر در محدوده اطراف گنج شکل میگیرد واین فرایند در طول زمان موجب میگردد که وضعیت شیمیایی در اطراف گنج تغییرکرده و خاک زمین اسیدی گردد و در اثر حرکت اب یا رطوبت و تغییر دما و باکتریها این اسید میتواند به مرور زمان گنج یا اثار باستانی را دچار تغییرات ملوکولی نموده و اگر از سطح بالا تغییرت شیمیایی به چشم نیابد یا توجه کسی را جلب نکند خود این ترکیبات میتواند اثار باستانی یا گنج را در اثر مرور زمان را از بین برده یا گنج طلا یا اثار باستانی ارزش خود را از دست بدهد

سنگ کریستال یا سنگ چینی بر روی گنج یا دفینه از پدید امدن این وضعیت جلوگیری بعمل می اورد

دی اکسید کربن از وضعیت رسوبات کربنی و وضعیت رطوبت یا اب و پوسیدگی منابع گیاهی دردرون زمین در لایه های زمین میتواند شکل بگیرد

البته دقت نمایید که نیرو و جریان و انرژی گنج نیز در تغییر دما ان محدوده و تغییرات شیمیایی و رطوبت اثر گذاشته که این موضوع پوسیدگی از حالت اسیدی را میتواند افزایش دهد

 

سه شنبه, 22 فروردين 1396 08:24

فلزیاب واقعیت گنج یابی

فلزیاب واقعیت گنج یابی را زیر سئوال میبرد زیرا واقعیت گنج یابی با فلزیاب یا طلایاب در این است که هر نوع فلزیاب نمی تواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید تا بتواند گنج واقعی را در عمق زیاد تشخیص داده و تفکیک نماید و هیچگونه فلزیاب یا هر نوع یابنده نمی تواند با تضمین صد در صد گنج طلا را در گنج یابی تشخیص داده و پیدا نماید بخصوص برای ان دسته دستگاه که عمل تفکیک را با عدد VDI انجام نمی دهد

دوشنبه, 21 فروردين 1396 16:04

فلزیاب شعاع زنی جهت یابی گنج طلا

فلزیاب شعاع زنی جهت یابی گنج طلا را با تغییر جهت دسته انتن فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی یا فلزیاب ردیاب به انجام میرساند ولی اینکه جهت یابی دسته انتن فلزیاب انتنی برای جستجو گنج طلا یا کاوش مسیرگنج طلا درست میباشد در ابتدا به نحوه تنظیمات انجام شده درتنظیم تفکیک با عدد VDI و سپس تعیین دقیق ابعاد هدف IND SIZE داشته تا شعاع زنی جهت یابی گنج طلا به درستی بر روی دیواره و مرکز هدف اصلی یا گنج طلا از خود واکنش نشان دهد در اینجا شعاع زنی جهت یابی طلا جدید یا فلز جدید که در عدد VDI تعیین میگردد موضوعی مهم برای تشخیص گنج طلا میباشد

در فلزیاب های فوق پیشرفته که دارای تنظیمات امکان دارد واکنش بر روی فلز نو یا فلز جدید یا طلا جدید با توان پایین تر اشکارگردد ولی بر روی فلز نو یا فلز جدید یا طلا جدید واکنش داشته تا توان عملیاتی تفکیک خود را در عمق زیاد نشان داده تا به این فلزیاب یا طلایاب اطمینان نمود و همین موضوع در رابطه با هر نوع فلزیاب یا طلایاب از مدل فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری صدق مینماید

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 14:35

فلزیاب کاوش زیرخاکی

فلزیاب کاوش زیرخاکی یا فلزیاب کاوش اثارباستانی را بخواهد انجام دهد باید دارای دقت بالا در زمینه عملیات در گنج یابی یا زیرخاکی باشد و اصولاً کاوش زیرخاکی در دنیا یک امر عمومی و رایج شده است و این موضوع که با فلزیاب کاوش زیرخاکی مینمایند منحصر به ایران نمی باشد

ولی در دنیا ان عده که به دنبال گنج با ارزش یا گنج طلا یا زیرخاکی طلا میروند زیاد به فکر کاوش گنج طلا یا زیرخاکی طلا یا اثارباستانی در عمق زیاد نمی باشند و برای این است که ازدسته فلزیاب های اماتوری یا فلزیاب معمولی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتربهره برده میشود و از انجا خرید این دسته فلزیاب طرفدار بیشتری دارد موجب رونق تولید فلزیاب از این دسته در کشورهای دیگر شده است

ولی متاسفانه در ایران این دسته فلزیاب ها بعنوان فلزیاب حرفه ای با عمق زیاد برای کشف زیرخاکی یا کاوش طلا به خریداران فلزیاب در زمان خرید ارائه میگردد

در کشورهای دیگر ان دسته که با فلزیاب یا طلایاب به دنبال گنج طلا یا زیرخاکی طلا در عمق زیاد هستند دارای امکانات کامل و تجربه بالا در زمینه انواع حفاری باستانی و مهارت زیاد در زمینه کار با فلزیاب یا طلایاب میباشند

برای کاوش زیرخاکی یا اثارباستانی درجهت عملیات حرفه ای در عمق زیاد بیشتر اشخاص حرفه ای از فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک بهره میبرند زیرا این دسته فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری قدرت بالای در کاوش فلزات یا زیرخاکی با گنج طلا یا اثارباستانی در عمق زیاد را دارد و پرقدرت ترین از این دسته فلزیاب ها یا طلایاب ها میتواند فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تفریق طلا

فلزیاب تفریق طلا را ازانواع فلزات بخواهد تشخیص دهد باید دارای توانایی تفریق جریان حرکت الکترونها یا ذرات در صحنه کار از انواع فلزات یا مواد معدنی و منابع صحنه کار باشد که این امر برای تفکیک طلا و انواع فلزات در عمق زیاد از فلزیاب یا طلایاب با توان تفکیک طبق عدد VDI حاصل میگردد

بارالکتریکی فلزات و طلا در شرایط حرکت به سمت دیگر بارهای الکتریکی مربوط به مواد معدنی و منابع قرار میگیرد ومیدان مغناطیس متعلق به وضعیت در ان صحنه کار در حول محور اطراف طلا ایجاد شده و طلا دارای قدرت جذب ذرات بالاتری است ترتیب میدان الکتریکی در سطح طلا با بار انباشته شده شکل میگیرد و در این وضعیت جریانات خطوط مغناطیسی ومیدان مغناطیس پدید امده از دیگر منابع و مواد معدنی صحنه کاربر یکدیگر اثرگذاشته و مشخص نمودن سیگنال علائم طلا در این شرایط از اثر منابع و طلا بریکدیگرتوسط فلزیاب یا طلایاب باید به انجام برسد تا تفکیک در فلزیاب یا طلایاب شکل بگیرد

فلزیاب باید تفریق بین سیگنال میدان الکتریکی طلا را از دیگر علائم و جریان و انرژی مواد معدنی و منابع کار و ان دسته نیروی که ایجاد شده را تشخیص داده تا بتواند تفکیک را به انجام رساند

در کل تفریق و جداسازی انرژی مربوط به میدان فرکانسی پدید امده از طلا از دیگر انرژی متعلق به میدان های مغناطیس صحنه کار عامل اصلی تفکیک در فلزیاب با اصول رادارزمینی دستی طبق قانون تفکیک در دید فلزیاب با جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب گنج طلا زیرخاکی

فلزیاب گنج طلا زیرخاکی را در موقعیت قرار گرفتن انوع فلزات با طلا را بخواهد تشخیص دهد باید از دسته فلزیاب ها فرکانسی با تفکیک عددVDI و ابعاد هدف IND SIZE باشد چون این دسته فلزیاب یا طلایاب توان تغییرات در تنظیمات طبق اصول رادار زمینی دستی را برای کاوش کنج یاطلا یا زیرخاکی در عمق زیاد را بخاطر نیروی سرعت زاویه فرکانس از عمق زیاد را داشته

طلا گنج یا گنج زیرخاکی یا طلا در خمره یا طلا در کوزه هر کدام سیگنال علائم خاص خود را به نسبت و نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و نوع پوشش یا محفظه قرار گرفته در ان دارد و هر کدام این وضعیت ها  میتواند میدان مغناطیس مجزا را ایجاد نماید که فلزیاب های که دایره عملکرد انها برای کشف انواع فلزات یا طلا در شرایط متفاوت نمی باشد بطور طبیعی توان تشخیص طلا یا کشف گنج در عمق زیاد را نخواهد داشت

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری گنج طلا

فلزیاب تصویری گنج طلا را بخواهد تشخیص داده یا طلا در گنج را تفکیک نماید باید اصول تفکیک در فلزیاب تصویری را دارا باشد چون تفکیک گنج طلا با فلزیاب تصویری از اصول رادار زمینی دستی پیروی مینماید و از انجا که فلزیاب تصویری با تفکیک برای مشخص نمودن گنج طلا باید طبق اصول رادار عمل نماید تا ان فلزیاب تصویری از قانون تشخیص انرژی در فرکانس طلا در گنج بهره ببرد

دیگر فلزیاب ها این توان فلزیاب تصویری فرکانسی با تفکیک عدد VDI را نداشته زیرا در اثرمیدان مغناطیس مواد معدنی و منابع صحنه کار و میدان الکتریکی سطح طلا یا گنج وضعیت امواج هدف اصلی یا گنج طلا شکل گرفته و در اثر انرژی درونی گنج طلا یا گنج که ذرات را پیایی دریافت و الکترون تابش مینماید شرایط میدان فرکانس شکل گرفته و این تابش الکترون در زمانی با فاصله از مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج دارای حرکت میگردد و در نقطه ای ایستا شده و این نقطه میدان الکتریکی خود را داشته و جریان مغناطیسی پدید می اورد که میتواند حوزه مغناطیس باشد و موجب انحراف در فلزیاب های مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب ولتاژ القایی گردد زیرا این دسته فلزیاب ها با تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگرخود عمل مینماید و میتواند حوزه مغناطیس پدید امده در اطراف هدف اصلی یا گنج طلا را بعنوان مرکز هدف اصلی یا گنج طلا تشخیص داده و واکنش نشان دهد

برای این است که فلزیاب تصویری باید از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی با اصول رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند میدان فرکانسی حاصل از مرکز گنج طلا را تشخیص داده و مشخص نماید

 

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:09

فلزیاب با تفکیک واقعی گنج

فلزیاب با تفکیک واقعی را میتوان ان فلزیاب یا طلایاب دانست که بتواند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و الومینیوم و برنزو برنج را جداکانه مشخص نماید در کل تفکیک واقعی برای پیدا کردن گنج و زیرخاکی و عتیقه در هیچ نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب در دنیا بصورت مستقیم یا اتوماتیک وجود ندارد

 برای تفکیک طلا یا گنج یا زیر خاکی یا عتیقه باید ان فلزیاب یا طلایاب دارای توان تنظیمات بصورت دستی نسبت به نوع خاک و مواد معدنی و منابع صحنه کار باشد تا فلزیاب یا طلایاب با تغییرات دستی در تنظیمات بتواند اثرات پدید امده از مواد معدنی و منابع و دیگر فلزات بر روی گنج طلا یا عتیقه یا زیر خاکی را تشخیص داده و بتواند مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را تشخیص داده و از خطا در تفکیک فلزیاب یا طلایاب جلوگیری بعمل اید

 فلزیاب یا طلایاب که توان تفکیک بصورت مجزا با عدد VDI را ندارد نمی توانند بصورت دستی عملیات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE را تغییر داده تا فلزیاب یا طلایاب نسبت به تغییر پدید امده از مرورزمان بر روی گنج یا طلا یا زیرخاکی یا عتیقه را تشخیص داده و عمل تفکیک برای مرکز هدف ایجاد گردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب گنج جواهرات

فلزیاب گنج جواهرات یا فلزیاب گنج جواهررا اگر در کنارطلا یا دیگر فلزات یا مواد عایق دهنده باشد با ترکیب علائم سیگنال برخورد نموده و تشخیص ان لازمه یک فلزیاب پیشرفته با تفکیک طلا یا جواهارت طبق عدد VDI میباشد

ساختار بازتاب انرژی و ذرات جواهرات در شرایط مخالف طلا یا گنج طلا شکل گرفته و در این میان خواص مغناطیسی جواهرات در جهات متفاوت متغیر است و همین موضوع باعث میگردد که شرایط مغناطیس جواهرات با میدان مغناطیس ذرات منتقل شده و انتقال یافته علائم سیگنال ناپایدار در میدان مغناطیس اطراف گنج طلا را پدید اورده و یک حوزه مغناطیس از علائم شکل میگیرد و ساختارجواهردر دسته کریستال یا بلورها قرار دارد و میتواند در جهات متفاوت متغیر باشد موجب گردد که میدان مغناطیس همسان با وضعیت منابع معدنی و منابع اطراف خود و ناهمسان با گنج طلا را ایجاد نموده و باعث گردد تشخیص در میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی این جریان متغیرپدید امده در اطراف گنج طلا که از وضعیت جواهرات است را بعنوان وضعیت زمین تشخیص داده وتشخیص ان بعنوان وضعیت عمومی زمین در نظر گرفته شده و واکنشی از خود نشان ندهد  

 در اینجا تابش الکترو مغناطیس گنج طلا و جواهرات به همراه هم قابل تشخیص از شرایط پرتوهای الکترو مغناطیس جذب و بازتاب شده توسط فلزیاب فرکانسی با توان تفکیک با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد بخصوص در عمق زیاد این نوع فلزیاب ها توان تفکیک و تشخیص گنج طلا و جواهرات همراه هم را خواهند داشت

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب گنج طلا جواهرات

فلزیاب گنج طلا جواهرات برای کار فلزیاب یا طلایاب وضعیت متفاوتی را ایجاد مینماید که این وضعیت به شرایط قرار گرفتن انواع فلزات مربوط به گنج با طلا و جواهرات در ان گنج میباشد

گنج خود بطور کلی اگر دارای ساختار طلا باشد پیدا نمودن ان سخت نمی باشد ولی گنج طلا که در منابع گوناگون قرار گرفته یا در کنار طلا دیگر فلزات یا سنگ ها یا جواهرات قرار داشته باشد تشخیص ان دشوار میشود و در برای فلزیاب یا طلایاب اینجا پیدا کردن گنج طلا با شرایط درهم یا درکناردیگر منابع یا جواهرات و دیگر فلزات متفاوت میگردد و نیازمند فلزیاب حرفه ای و اپراتور حرفه ای فلزیاب حرفه ای میباشد  

صفحه1 از2