جمعه, 25 فروردين 1396 12:46

سنگ کریستال روی گنج

سنگ کریستال روی گنج میتواند ترکیب شیمیایی با توان بالای را برای ایجاد یک دامنه افقی در جهت حفظ لایه های منتهی به سطح اصلی گنج طلا پدید اورد

سنگ کریستال که به ان سنگ چینی نیز میگویند تشگیل شده از اهک و دولومیت میباشد که اگر دارای خلوص بالا باشد شبیه به کریستال و روشن و شیشه ای به نظر میرسد و سنگ کریستال یا سنگ چینی که به همراه کوارتز باشد میتواند یک پوشش محکم را درمرور زمان بر روی گنج طلا یا دفینه ایجاد نماید سنگ کریستال از حرکت افقی لایه ها خاک بر روی هم جلوگیری مینماید زیرا در اثر حرکت اب یا افزایش اب یا رطوبت خاک میتواند دچار تغییرات شده و اگر رسوبات کربنی یا پوسیدگی گیاهان درون زمینی در محدوده ان گنج وجود داشته باشد میتواند حالت سست شده یا پوکی زمین را افزایش داده و مقاومت زمین را پایین بیاورد و در زمانیکه مقاومت زمین در اثر مرور زمان کاهش یابد زمین بطور طبیعی دچار تغییرات میشود و درصورتیکه ان گنج یا دفینه بخاطر خصوصیات طلا به مرور زمان دارای گاز ارسنیک و انتیموان شده و پوشش غیرفلزی گنج در اثر ایجاد میدان مغناطیس گنج وضعیت خنثی را در اطراف دورتر خود ایجاد نماید گازهای مانند دی اکسیدکربن یا نیدروژن نیز ایجاد شده و از انجا که اب یا رطوبت ترکیب هیدروژنی دارد در مرور زمان دچار حرکت شده و در اثرسستی زمین این منابع گازبا یکدیگرنزدیک شده و به مرور زمان ترکیب ان میتواند محدوده اطراف را تغییر داده و این تغییر در محدوده اطراف گنج شکل میگیرد واین فرایند در طول زمان موجب میگردد که وضعیت شیمیایی در اطراف گنج تغییرکرده و خاک زمین اسیدی گردد و در اثر حرکت اب یا رطوبت و تغییر دما و باکتریها این اسید میتواند به مرور زمان گنج یا اثار باستانی را دچار تغییرات ملوکولی نموده و اگر از سطح بالا تغییرت شیمیایی به چشم نیابد یا توجه کسی را جلب نکند خود این ترکیبات میتواند اثار باستانی یا گنج را در اثر مرور زمان را از بین برده یا گنج طلا یا اثار باستانی ارزش خود را از دست بدهد

سنگ کریستال یا سنگ چینی بر روی گنج یا دفینه از پدید امدن این وضعیت جلوگیری بعمل می اورد

دی اکسید کربن از وضعیت رسوبات کربنی و وضعیت رطوبت یا اب و پوسیدگی منابع گیاهی دردرون زمین در لایه های زمین میتواند شکل بگیرد

البته دقت نمایید که نیرو و جریان و انرژی گنج نیز در تغییر دما ان محدوده و تغییرات شیمیایی و رطوبت اثر گذاشته که این موضوع پوسیدگی از حالت اسیدی را میتواند افزایش دهد

 

جمعه, 25 فروردين 1396 09:49

فلزیاب زاویه خنثی طلا

فلزیاب زاویه خنثی گنج را نمی تواند تشخیص دهد و زاویه خنثی گنج مربوط می شود به میدان مغناطیس مربوط به پوشش اطراف گنج با مواد معدنی و منابع صحنه کار این دو دسته به دلیل انکه از یک نوع مواد تشگیل نشده اند جهت مخالف حرکت الکترونی را خواهند داشت که بریکدیگر نیرو وارد مینمایند که این میدان ها که بر یکدیگر نیروی مغناطیسی وارد مینمایند میتواند حالت خنثی در گنج و زیرخاکی را ایجاد نموده زیرا میزان مواد معدنی و منابع زمین به دلیل گرانش زمین و گذشت عمر بیشتر و داشتن میزان بالاتر توان بالاتری را ایجاد نموده و یک زاویه خنثی در مغناطیس گنج یا گنج طلا را پدید اورده که باعث نادیده گرفتن ان توسط فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میگردد در نتیجه این دسته فلزیاب ها و دستگاه ها توان تشخیص فلزات قدیمی یا طلا یا گنج طلا را در این شرایط دارا نمی باشد

پنج شنبه, 24 فروردين 1396 07:00

فلزیاب خطرگنج

فلزیاب خطرگنج طلا را برای اینکه نتواند پیدا نماید به همراه خواهد داشت و خطرپیدا نکردن گنج طلا برای فلزیاب یا طلایاب به همان میزان وجود دارد که بتوان فلزیاب گنج طلا را پیدا نماید و ارتباط بین پیدا کردن گنج طلا با اینکه فلزیاب خطرپیدا نکردن کنج طلا را همراه داشته باشد مربوط میشود به نوع فلزیاب یا طلایاب و قدرت تفکیک و توان عمق فلزیاب یا طلایاب میباشد

خطر پیدا نکردن گنج در فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا بسیارزیاد است زیرا این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان تشخیص وضعیت میدان مغناطیس در هم پیچیده از انواع میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع صحنه کاربه همراه گنج طلا یا طلا یا زیرخاکی را در عمق مطلوب نداشته

چون میدان مغناطیس یک فلز قدیمی یا طلا در صورت وارد شدن نیرو از طرف این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در طول زمان برگشت تحت تاثیر دیگر میدانهای مغناطیسی قرارمیگیرد و دچاردرهم پیچیدگی میدان مغناطیس میگردد و این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها نمی توانند انرژی میدان مغناطیس هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را تشخیص داده تا وضعیت هدف اصلی یا گنج طلا را مشخص نماید یدا نکردن گنج در فلزیاب ا طلایاب میباشد

ب یا طلایاب و قدرت طلا را دا نکردن گنج طلا برای فلزیاب یا طلایاب یص طبف فرکانسی با با

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 17:37

کارفلزیاب فرکانسی طلا

کارفلزیاب فرکانسی طلا را در تفکیک با عدد VDI بخوبی تشخیص می دهد و اینکه فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب فرکانسی میتواند طلا را با تعیین عدد VDI مختص به طلا و ابعاد هدف IND SIZE مربوط به اندازه طلا یا گنج طلا تفکیک نماید برگرفته از کار فلزیاب فرکانسی برای تفکیک طلا یا تفکیک انواع فلزات میباشد

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی ازتغییرات میدان الکتریکی در میدان مغناطیس حوزه اطراف طلا در حوزه فرکانسی بهره برده وامواج الکترو مغناطیس میتواند با جریان و انرژی و نیرو طلا شکل گرفته و میدان فرکانس طلا هم جهت با سیگنال علائم فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی شده و این هم جهتی همگرایی در تشخیص فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی ایجاد نموده و قدرت تفکیک در تشخیص فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی برای طلا که در عدد VDI تعیین شده است ایجاد گردد

دوشنبه, 21 فروردين 1396 16:08

فلزیاب کشف گنج قدیمی

فلزیاب کشف گنج قدیمی را درصورتی میتواند با دقت انجام دهد که بتواند یک فلز جدید یا طلا جدید را در عمق زیاد کشف نموده یا پیدا و تفکیک نماید و در صورتیکه فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب سنسور دار نتواند فلز نو یا طلا جدید را تشخیص داده و تفکیک نماید صد در صد نمی تواند کشف گنج قدیمی یا زیرخاکی را به انجام رساند

برای ان دسته فلزیاب یا طلایاب که ابراز میگردد که توان مشخص نمودن فلز نو یا طلا جدید را ندارد ولی حتماً فلز کهنه یا فلز قدیمی یا گنج را تشخیص می دهد مطمئناً نمی تواند فلزقدیمی یا طلا یا گنج را پیدا نماید

از انجا که این نوع فلزیاب یا دستگاه توان تشخیص خواص فرکانسی و انرژی درونی یک فلزجدید یا طلا جدید را ندارد چگونه میتواند خواص مغناطیسی یا خواص فرکانسی یک فلز قدیمی یا گنج طلا یا زیرخاکی را تشخیص داده و مشخص نماید

جمعه, 18 فروردين 1396 16:31

فلزیاب زیرخاکی طلا کجاست

فلزیاب زیرخاکی طلا کجاست را در یک زمین بزرگ یا در یک محدوده وسیع به این سادگی نمی تواند تشخیص دهد که گنج طلا کجاست یا زیرخاکی طلا کجاست مگر انکه ان فلزیاب یا طلایاب از نوع فلزیاب انتنی با مدار الکترونیکی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک فرکانسی و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد زیرا با چنین فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی میتوان نوع هدف طلا یا زیرخاکی طلا را به نسبت نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار تعیین نموده تا فلزیاب انتنی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE بتواند محدوده و مرکز هدف اصلی یا طلا یا زیرخاکی که کجاست را تشخیص داده و تفکیک نماید

چرا این نوع فلزیاب انتنی یا طلایاب انتنی توان بالای دارا است که نشان دهد زیرخاکی طلا کجاست یا گنج طلا کجاست بخاطر این است که میتوان با این نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب انتنی تصویری که دارای این نوع تنظیمات میباشد تنظیمات را تغییر داده تا وجود دیگر ذرات از مواد معدنی و منابع که انرژی بالای نیز دارا است را از جریان نیرو و انرژی گنج طلا یا زیرخاکی تشخیص داده و تفکیک نماید تا بتواند تشخیص دهد گنج طلا کجاست یا زیرخاکی طلا کجاست

با داشتن چنین قدرت تفکیکی یک اپراتور حرفه ای یا کاربر حرفه ای میتواند تشخیص دهد که محدوده هدف اصلی یا گنج طلا کجاست واز اشتباه مشخص نمودن محل دیگری به جای گنج طلا یازیرخاکی طلا جلوگیری بعمل اید اما اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب اشتباه در تعیین تنظیمات نماید یا مختصات یابی را درست انجام ندهد این نوع فلزیاب یا طلایاب با این هم قدرت تفکیک و تشخیص خطا خواهد نمود که محل اصلی هدف اصلی یا گنج طلا یا زیرخاکی طلا کجاست

 

جمعه, 18 فروردين 1396 16:06

فلزیاب گنج نیست

فلزیاب گنج نیست یا طلایاب گنج نیست این مواردی است که در حین عملیات با جستجو گنج با فلزیاب یا طلایاب پیش می اید که فلزیاب یا طلایاب واکنش نشان داده و بعد از عملیات حفاری خبری از گنج نیست این موضوع میتواند از موارد متفاوتی باشد ولی در اینجا در رابطه با فلزیاب های فوق پیشرفته موضوع گنج نیست را مورد بررسی قرار داده

در فلزیاب پیشرفته یا طلایاب پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد در صورت وجود اثارگنج طلا یا اثاردفینه طلا که گنج در انجا نباشد یا اثارگنج است گنج نیست میتواند چند دلیل متفاوت داشته باشد تنظیمات متناسب با صحنه کار و نوع هدف اصلی یا طلا یا گنج تنظیم نشده است یا مختصات یابی درست از مرکز گنج انجام نشده است یا هدف اصلی یا گنج بسیار پایین تر از اثار بدست امده از گنج طلا میباشد که موجب میگردد اثار گنج طلا باشد ولی گنجی در کار نباشد

جمعه, 18 فروردين 1396 13:25

فلزیاب دفینه پیدا نمی شود

فلزیاب دفینه پیدا نمی شود یا علت پیدا نکردن گنج و دفینه با فلزیاب چه دلیلی میتواند داشته باشد در اصل گنج پیدا نمی شود زیرا در ابتدا باید فلزیاب که با ان به دنبال گنج می روید توان تفکیک طلا در عمق زیاد را دارد و دوم ان فلزیاب یا ان طلایاب توان تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE را که متعلق به یک فلزیاب حرفه ای را دارا میباشد و اپراتورفلزیاب یا کاربر طلایاب نیز به میزان توان کارکردن یا تجربه و مهارت کار با فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک را دارد

دفینه پیدا نمی شود اول به نوع فلزیاب یا طلایاب بستگی داشته و درمرحله دوم به مهارت اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب دارد

فلزیاب یا طلایاب که دارای توان تفکیک طلا در عمق زیاد باشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز باشد بطور حتم میتواند برای کار در زمینه های متفاوت در امورات مربوط به فلزیاب کاربرد داشته باشد

اینکه گنج با فلزیاب با این امکانات تنظیمی پیدا نمی شود دیگر باز میگردد به عدم مهارت اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب درتعیین تنظیمات نسبت به نوع هدف و مواد معدنی و منابع صحنه کار و انجام عملیات در مختصات یابی درمشخص نمودن محدوده و مرکز هدف اصلی یاطلا یا گنج میباشد

برای کار فلزیاب یا طلایاب بعد از اینکه اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب به مهارت برسد و اینکه در زمان تمرین فلزیاب یا طلایاب بتواند یک طلا را در سطح و عمق زمین پیدا نماید نشانگر قدرت ان فلزیاب یا طلایاب درکاوش اهداف در صحنه کار اصلی برای پیدا نمودن گنج طلا میباشد ولی در صحنه کار اصلی باید اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب همه اصول را در مختصات یابی و تنظیمات تناسب رعایت نماید تا بتواند گنج طلا را پیدا نماید

 

جمعه, 18 فروردين 1396 08:39

گنج یاب گنج

گنج یاب گنج یا فلزیاب گنج را در زمان کار با فلزیاب یا طلایاب در خصوص کاوش گنج مطرح گردد میتواند یک موضوع استعاری باشد و در اصل باید در نظرگرفته شود در ابتدا ان فلزیاب توان تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته تا نام گنج یاب گنج بر روی ان فلزیاب با تفکیک قرار داد

گنج یاب گنج که کلمه تبلیغاتی برای یک فلزیاب میتواند باشد پی هرکه ابراز نمود دستگاه گنج یاب گنج داشته زیاد به نوشته یا تعریف این دسته اشخاص نمی توان اطمینان نموده

گنج یاب گنج طلا ابتدا باید یک فلزیاب با تفکیک طلا باشد و فلزیاب با تفکیک طلا دو شرط مهم را باید داشته باشد دراولین مرحله گنج یاب گنج یا همان فلزیاب با تفکیک میتواند اهداف یا طلا را بصورت مجزا از دیگر فلزات هم طبقه خود تفکیک نماید و در مرحله دوم توان تفکیک طلا را ان گنج یاب گنج یا فلزیاب با تفکیک برای تفکیک طلا در عمق زیاد را دارد

توان تشخیص گنج با گنج یاب یا همان فلزیاب با تفکیک در توان فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تفکیک عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد زیرا توان تشخیص و تفکیک انرژی بازتاب شده طلا در فرکانس طلا را از دامنه و طول موج دیگر منابع دارا است

این دسته فلزیاب ها که توان تفکیک طلا را بصورت مجزا با عدد VDI دارد باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 05:10

فلزیاب تفکیک قدرت

فلزیاب با تفکیک قدرت خود را از نوع طراحی نقشه مدار فلزیاب یا طلایاب مشخص مینماید و تفکیک قدرت عمق فلزیاب یا عمق طلایاب را مورد ارزیابی قرار می دهد از انجا که تفکیک طلا و انواع فلزات برای مشخص شدن توان عملکردی یک فلزیاب یا طلایاب اساس پیشرفته بودن ان فلزیاب یا طلایاب میباشد باید فلزیاب یا طلایاب قدرت تفکیک طلا را در عمق زیاد داشته باشد تا بتواند یک فلزیاب یا طلایاب قابل اطمینان برای انجام عملیات با کار فلزیاب یا طلایاب در امورات متفاوت مربوط به فلزیاب یا طلایاب باشد

فلزیاب یا طلایاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE که به ان تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکسTARGETX نیز میگویند و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC با عدد VDI عمل نماید و مداران از نوع فرکانسی باشد میتواند قدرت تفکیک بالای برای مشخص نمودن هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا یا انواع فلزات مورد نظر تعیین ده را دارا میباشد

صفحه1 از7