جمعه, 25 فروردين 1396 12:46

سنگ کریستال روی گنج

سنگ کریستال روی گنج میتواند ترکیب شیمیایی با توان بالای را برای ایجاد یک دامنه افقی در جهت حفظ لایه های منتهی به سطح اصلی گنج طلا پدید اورد

سنگ کریستال که به ان سنگ چینی نیز میگویند تشگیل شده از اهک و دولومیت میباشد که اگر دارای خلوص بالا باشد شبیه به کریستال و روشن و شیشه ای به نظر میرسد و سنگ کریستال یا سنگ چینی که به همراه کوارتز باشد میتواند یک پوشش محکم را درمرور زمان بر روی گنج طلا یا دفینه ایجاد نماید سنگ کریستال از حرکت افقی لایه ها خاک بر روی هم جلوگیری مینماید زیرا در اثر حرکت اب یا افزایش اب یا رطوبت خاک میتواند دچار تغییرات شده و اگر رسوبات کربنی یا پوسیدگی گیاهان درون زمینی در محدوده ان گنج وجود داشته باشد میتواند حالت سست شده یا پوکی زمین را افزایش داده و مقاومت زمین را پایین بیاورد و در زمانیکه مقاومت زمین در اثر مرور زمان کاهش یابد زمین بطور طبیعی دچار تغییرات میشود و درصورتیکه ان گنج یا دفینه بخاطر خصوصیات طلا به مرور زمان دارای گاز ارسنیک و انتیموان شده و پوشش غیرفلزی گنج در اثر ایجاد میدان مغناطیس گنج وضعیت خنثی را در اطراف دورتر خود ایجاد نماید گازهای مانند دی اکسیدکربن یا نیدروژن نیز ایجاد شده و از انجا که اب یا رطوبت ترکیب هیدروژنی دارد در مرور زمان دچار حرکت شده و در اثرسستی زمین این منابع گازبا یکدیگرنزدیک شده و به مرور زمان ترکیب ان میتواند محدوده اطراف را تغییر داده و این تغییر در محدوده اطراف گنج شکل میگیرد واین فرایند در طول زمان موجب میگردد که وضعیت شیمیایی در اطراف گنج تغییرکرده و خاک زمین اسیدی گردد و در اثر حرکت اب یا رطوبت و تغییر دما و باکتریها این اسید میتواند به مرور زمان گنج یا اثار باستانی را دچار تغییرات ملوکولی نموده و اگر از سطح بالا تغییرت شیمیایی به چشم نیابد یا توجه کسی را جلب نکند خود این ترکیبات میتواند اثار باستانی یا گنج را در اثر مرور زمان را از بین برده یا گنج طلا یا اثار باستانی ارزش خود را از دست بدهد

سنگ کریستال یا سنگ چینی بر روی گنج یا دفینه از پدید امدن این وضعیت جلوگیری بعمل می اورد

دی اکسید کربن از وضعیت رسوبات کربنی و وضعیت رطوبت یا اب و پوسیدگی منابع گیاهی دردرون زمین در لایه های زمین میتواند شکل بگیرد

البته دقت نمایید که نیرو و جریان و انرژی گنج نیز در تغییر دما ان محدوده و تغییرات شیمیایی و رطوبت اثر گذاشته که این موضوع پوسیدگی از حالت اسیدی را میتواند افزایش دهد

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:06

فلزیاب یون طلا

فلزیاب یون طلا را برای تشخیص طلا یا انواع فلزات نیاز نداشته بلکه فلزیاب ها نیاز به تشخیص مغناطیس و امواج الکترو مغناطیس فرکانس فلزات یا طلا را نیاز دارند و یون قسمتی از چرخش الکترونی در حول محور طلا میباشد که بطور طبیعی از وضعیت گنج طلا جدا میگردد و یون طلا بطور طبیعی از ازاد شدن الکترون در اخرین لایه پدید میاید و ان الکترون که ازاد میگردد یا جدا میشود دارای وضعیت یونی میشود ولی موضوع مهم در رابطه با ایجاد یون در طلا متقابلاً در فلز طلا جدید نمی باشد و منظور تغییریون طلا به دلیل پیوند اتمی و پیوند یونی بین موادمعدنی و منابع یا فلزات یا کانیها و سنگ صحنه کار در اطراف گنج طلا میباشد

در فلزیاب مغناطیسی شرایط یون اثرمتقابلی از وضعیت الکترواستاتیک پیوند یونی با بار مخالف داشته و ایجاد شرایط میدان مغناطیس متفاوت از وضعیت وارد نمودن نیرو میدان ها بریکدیگر میتواند موقعیت یون طلا را دچار در هم ریختگی نموده و ایجاد دما نماید و این تغییر دما میتواند وضعیت میدان مغناطیس را برای تشخیص طلا گنج با تغییر فلز در سطح رسانائی طلا روبرو نموده و حرکت یون در نیم کره شمالی به سمت چپ میباشد یک اختلاف تشخیص درفلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی یا تسلا یا مگنت یا یون یاب نسبت به مرکز هدف اصلی یا طلا ایجاد نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب اشکال گنج بزرگ

فلزیاب اشکال گنج زیاد یا اشگال گنج بزرگ دو مقوله نزدیک به هم در نحوه عملکرد فلزیاب یا نحوه عملکرد طلایاب میباشد و گنج بزرگ به همان میزان که بزرگ است اطراف خود را تحت تاثیر تابش سیگنال علائم خود قرار می دهد و اگر گنج زیاد باشد و از انواع فلزات به همراه طلا و جواهر شکل گرفته باشد یا کنارهم قرار داده شده باشد اشکال کار گنج یابی را افزایش داده زیرا در این شرایط علائم سیگنال از انواع فلزات و غیرفلزات و جواهرات در صحنه کار شکل میگیرد که میتواند انواع میدان مغناطیس با خطوط مغناطیسی و تله مغناطیسی و دیواره مغناطیسی با تغییر زمانی ایجاد گردد و این وضعیت میتواند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا مگنت را با انحراف در تشخیص روبرو نماید زیرا علائم سیگنال پدید امده بر یکدیگر در هر زمان میتواند یک شکل ترکیب و نیرو را جابجا نماید و پتانسیل متغیرباعث گردد که حرکت الکترونها با زاویه سرعت در جهات گوناگون نیرو پراکنده را ایجاد نموده و وضعیت مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج را از دید این دسته فلزیاب خارج میگردد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب پوسیدگی فلزالیاژی

فلزیاب پوسیدگی فلزالیاژی را میتواند به جای فلزی مانند طلا GOLD تشخیص داده و مشخص نماید و نوع الیاژ اهداف به نسبت میزان فلزات ترکیب شده برای مدت زمان اکسید شدن درمرور زمان میتواند متفاوت باشد و این تفاوت در نوع ترکیب الیاژ اهداف به نسبت سرعت پوسیدگی فلزات ترکیب شده میتواند علائم گوناگون را از خود منعکس نماید

اهداف الیاژی که در درون ان انواع الیاژ وجود داشته و ان نوع مواد در هدف که سریعتر پوسیده شده یا در زمان کمتر اکسید می شود نسبت به ان مواد که با زمان بیشتری طول میکشد پوسیده شود در هم ترکیب شده باشد عاملی میگردد که ان دسته مواد که زودتر پوسیده شده و اندازه این مواد نسبت به دیگر مواد که در زمان طولانی تر پوسیده می شود میزان بالاتری داشته باشد به مرور زمان موجب افزایش سرعت پوسیدگی دیگر منابع که سرعت خود سوزی کمتری دارد نیز گردد

 این نوع هدف میتواند علائم بازتاب شده مانند یک هدف غیر اهنی با ارزش مانند طلا GOLD را ایجاد نماید و این موضوع نیز میتواند سیستم فلزیاب را به خطا انداخته

اگر یک توده یا مقداری مواد معدنی و منابع با شرایط درهم امیخته از منابع اهنی و غیر اهنی در کنار یکدیگر قرار بگیرد به خاطر اینکه از نظر ساختار با اطراف خود متفاوت است موجب میگردد که علائم بازتابی مانند یک هدف غیراهنی با ارزش مانند طلا GOLD را نیز ایجاد نماید و این عوامل بر روی تشخیص فلزیاب از هر نوع و ساخت هر کجا باشد اثر نامطلوب بگذارد و فقط با سیستم فلزیاب دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتوان اهداف و این نوع منابع را از یکدیگر تفکیک نمود

جمعه, 18 فروردين 1396 07:14

فلزیاب پالسی

فلزیاب پالسی یا طلایاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ....... که از نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد با تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگر خود واکنش به فلزات یا تغییرات صحنه کار نشان می دهد فلزیاب پالسی توان خوبی برای تشخیص فلزات اهنی و فلزات غیر اهنی دارد ولی فلزیاب پالسی توان تفکیک با عدد VDI را نداشته و برای همین فلزیاب پالسی در دسته فلزیاب تفکیک دار یا فلزیاب تفکیکی قرار نمیگیرد به دلیل اینکه فلزیاب پالسی پردازشگر تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص  VDI SCALE ندارد و فلزیاب پالسی تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به همراه هم ندارد و مدار فلزیاب پالسی بنابر رادار طراحی نگردیده است و از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی نمی باشد

فلزیاب پالسی در دسته طلایاب قرار نمیگیرد زیرا نمی تواند فلزات همه طبقه غیر اهنی مانند طلا و نقره و مس و .... را مجزا از هم تفکیک نماید و فقط میتواند تفاوت فلز اهنی از فلز غیر اهنی را تشخیص دهد

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:54

فلزیاب توان تفکیک

فلزیاب توان تفکیک دارد که یک هدف نمونه را در سطح و عمق پنهان نموده و پیدا نماید تفکیک در فلزیاب باید بین برای هر نوع هدف متفاوت باشد در صورتیکه فلزیاب بتواند هر هدف را با شرایط همان هدف تفکیک نماید میتوان کفت فلزیاب توان تفکیک دارد

فلزیاب توان تفکیک خود را از نوع طراحی مدار بدست میاورد و طراح میتواند با داشتن اطلاعات و تجربه و مهارت خود یک فلزیاب با توان تفکیک بالا را طراحی نماید تا ان فلزیاب بتواند توان تفکیک اهداف را در سطح و عمق به یک میزان داشته باشد و وضعیت صحنه کار و مواد معدنی و منابع صحنه کار بر روی تشخیص سیستم فلزیاب اثر اختلالی نگذارد و فلزیاب برای یک هدف که در سطح و عمق قرارمیگیرد یک واکنش مشخص برای تفکیک را از خود نشان دهد

تفکیک در فلزیاب به دو شکل وجود دارد فلزیاب با تفکیک اهنی و غیر اهنی که در اصل تفاوت است و تفکیک نمی باشد این شرایط برای فلزیاب ولتاژ القائی و زیر مجموعه ان مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF و فلزیاب BFO و .... یا از هر نوع فلزیاب میباشد که تغییر ولتاژ در ان ایجاد واکنش مینماید توان تفکیک در عمق زیاد را نداشته و اکثر انها فقط میتواند تفاوت بین هدف اهنی و غیراهنی را مشخص نماید و اگر توان تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با بهره گیری از اعداد VDI را داشته باشد چند سانت بیشتر نمی تواند تفکیک نماید و در عمق زیاد توان تفکیک نداشته و اگر حساسیت در تشخیص این نوع فلزیاب را افزایش داده شود دچار اختلال در تشخیص هدف میگردد و هر منبعی را بعنوان هدف مشخص مینماید یا با سرعت بالا از بالانس خارج میگردد و واکنش بیخودی از خود نشان میدهد و اگر با عدد VDI عمل نماید واکنش تفکیک یا عدد VDI بدست امده برای یک هدف در سطح با همان هدف در عمق متفاوت است

شکل دوم تفکیک در فلزیاب میتواند فلزیاب تفکیکی از نوع فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد که عمل تفکیک ان بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE با عدد VDI میباشد که این نوع فلزیاب ها از نوع حرفه ای میباشد دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X است و این نوع تنظیمات میتواند توان سیستم فلزیاب را برای تشخیص و تفکیک مجزا برای هر نوع فلزبا عدد VDI مشخص نماید.

توان تفکیک هر سیستم فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی را در زمان خرید میتوانید بدست اورید و ان هم این است که هدف را در سطح و عمق قرارداده یا پنهان نموده  و سپس ان هدف را خودتان با همان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب کاوش یا پیدا نمائید.

با چنین توانائی در سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی دیگرمهم نیست ان سیستم فلزیاب طراحی و ساخت کجا است یا چه شکلی دارد بلکه مهم است که یک هدف را توانسته است در سطح و عمق تفکیک و مشخص نماید.

البته توجه نمائید بعد از اینکه سیستم فلزیاب را در زمان خرید اموزش دید و ازمایش نمودید بعد تحویل سیستم فلزیاب برای تمرین حتماً کتابچه و جزوه و راهنمای دستور عملکردی  انرا بطور کامل و دقیق مطالعه نموده تا در زمان تمرین و صحنه کار اصلی به انجام رسانید.