سه شنبه, 29 فروردين 1396 10:13

فیلترفلزیاب تصویری

فیلترفلزیاب تصویری

فیلتر فلزیاب تصویری در اصل تغییرات در تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری میباشد یا فیلتر در فلزیاب تصویری به معنای وجود تنظیمات جهت تغییرات در مدارات یا نرم افزار میباشد که میتواند قبل از تصویرگیری و بعد از تصویرگیری به انجام برسد

تنظیمات در مدار PCB یا مدار اصلی یا مادر یا MAIN PCB که تنظیمات سخت افزارفلزیاب تصویری است به دو دسته پایه های BASIC ADJUST یا میکرویو و اختیارات PRO – OPTION یا ماکرویو جدا و معرفی میگردد که نسبت به نوع بهره برداری در هر سیستم فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب تصویری به ترکیب مرتبط با همان سیستم فلزیاب تصویری توسط طراح تعیین شده است

فیلترفلزیاب تصویری یا فیلتر نرم افزار فلزیاب تصویری یا تغییرات در تنظیمات نرم افزارفلزیاب تصویری بر روی صفحه نمایشگر DISPLAY نیز قابل اجراء میباشد که بیشتر مواقع این تنظیمات که در نرم افزار بر روی صفحه نمایشگر DISPLAY وجود دارد از نوع تنظیمات اختیاری PRO OPTION یا ماکرویو میباشد.

انجام صحیح تنظیمات یا فیلتردر فلزیاب تصویری یا تغییر در تنظیمات برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری میتواند اپراتور را در تشخیص صحیح اهداف یا طلا یا گنج یاری نماید.