پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:07

فلزیاب تصویری قله

فلزیاب تصویری قله را در حالت سه بعدی اشکار مینماید و در اصل اشکار شدن قله در حالت سه بعدی درفلزیاب تصویری مربوط به طول موج فرکانس بازتاب شده از طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا دیگر منابع و مواد معدنی و ذرات میباشد که با انرژی مربوط به فرکانس فلزات یا طلا یا دیگر منابع غیرفلزی ارتباط را برقرار مینماید و قله سه بعدی در فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری با شکل وشرایط متفاوت نسبت به نوع فلزات یا طلا یا دیگر منابع ظاهر میگردد

 در فلزیاب تصویری سه بعدی نمودن برای مشخص نمودن قله یا طول موج فرکانس منعکس شده از منابع و انواع فلزات یا طلا و گنج میباشد که با مقایسه قله های سه بعدی در فلزیاب تصویری میتواند نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و تفاوت ان را با قله سه بعدی طلا یا انواع فلزات و دیگر منابع غیر فلزی تشخیص داده

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

مشگلات فلزیاب تصویری

عملکرد فلزیاب تصویری یا عملکرد طلایاب تصویری یا عملکرد گنج یاب تصویری که بعنوان مشگلات فلزیاب تصویری بیان میگردد میتواند از نوع یا مدل فلزیاب تصویری باشد که ایا ان فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب تصویری واقعی است یا فلزیاب تصویری با کیفیت بالا نمی باشد

مشگلات فلزیاب تصویری از تصویر فلزیاب یا تصاویر فلزیاب میتواند باشد تصویر فلزیاب تصویری که بصورت لکه رنگ اشکار میگردد از انواع لکه رنگ در فلزیاب تصویری میباشد هر کدام این لکه رنگ ها میتواند از منابع و اهداف یا ذرات اطراف فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری باشد که توسط فلزیاب تصویری اشکار میگردد

مشگلات فلزیاب تصویری از نظر زمان در فلزیاب ترکیبی که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد بر طرف گردیده است و از نظر زمان موقعیت خوبی برای تشخیص محدوده و مرکز هدف در اختیار اپراتورفلزیاب تصویری  یا کاربرفلزیاب تصویری  قرار میگیرد و با فلزیاب انتنی که دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد محدوده هدف و مرکز هدف طلا را مشخص نموده و با تغییر این تنظیمات وضعیت واقعی بودن هدف را تشخیص داده و دیواره و اطراف هدف یا طلا یا گنج یا عتیقه را مشخص نموده و با فلزیاب تصویری درچهار ضلع دیواره هدف یا طلا قرار گرفته و با فلزیاب تصویری در داخل دیواره مشخص گردیده با فلزیاب انتنی تصویرگیری نموده و سپس از روی ارزیابی لکه رنگ اشکار گردیده در فلزیاب تصویری  وضعیت هدف را با لکه رنگ های اشکار گردیده میتوان تشخیص داد

 فلزیاب ترکیبی که فلزیاب انتنی وفلزیاب تصویری با یکدیگرمیباشد بیشتر مشگلات فلزیاب تصویری را برطرف نموده است

توجه نمائید که فلزیاب ترکیبی نمی تواند از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا باشد ومشگلات فلزیاب تصویری از این نوع فلزیابها پالسی و .... چه در نوع لکه رنگ چه از نظر زمان زیاد است

 


                                                        

 

خرید فلزیاب حرفه ای تصویری یا خرید فلزیاب تصویری حرفه ای را باید با مشخصات فلزیاب حرفه ای خرید نمود فلزیاب تصویری در بازار فلزیاب طلایاب گنج یاب  زیاد وجود دارد که بعنوان فلزیاب تصویری حرفه ای ارائه میگردد ولی همه این نوع فلزیاب تصویری که بعنوان فلزیاب تصویری حرفه ای به فروش میرسد فلزیاب تصویری غیرحرفه ای میباشد

خرید فلزیاب حرفه ای تصویری اگر از نوع فلزیاب تصویری حرفه ای  باشد باید لکه رنگ متفاوت را بر روی صفحه نمایشگراشکار نماید و از نوع فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی باشد که زیر مجموعه دستگاه رادار زمینی تصویری میباشد و مدار ان فلزیاب حرفه ای بنابر اصول رادار طراحی گردیده باشد و اپراتور طلایاب حرفه ای یا کاربرگنج یاب حرفه ای بتواند با فیلتر برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری لکه رنگ متعلق به هدف اصلی را تشخیص دهد

خرید فلزیاب حرفه ای نمی تواند از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا باشد زیرا این نوع فلزیاب ها یا دستگاهها که بعنوان فلزیاب ارائه میگردد دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE نمی باشد و در نوع فلزیاب تصویری که از دست فلزیاب پالسی و ..... است بخاطر انکه نمی توانند تغییر وضعیت هدف یا طلا را از اثر صحنه کار تشخیص دهند قدرت جداسازی علائم را در حالت بحرانی نداشته تا بتواند بر روی صفحه نمایشگر مشخص نماید و دچار خطا در نقطه زنی میگردد

در زمان خرید فلزیاب تصویری حرفه ای فروشندگان فلزیاب قیمت دستگاه فلزیاب تصویری را بالاتر به فروش رسانده و به خریدار فلزیاب طلایاب گنج یاب میگویند این  قیمت دستگاه گنج یاب تصویری یا قیمت دستگاه طلایاب حرفه ای است که از دستگاه فلزیاب تصویری گرانتر است که این واقعیت ندارد

فلزیاب قیمت مشخص داشته و فلزیاب بعنوان گنج یاب بصورت قیمت انواع گنج یاب به خریدار فلزیاب اعلام مینمایند

خرید فلزیاب تصویری حرفه ای فقط باید از نوع فلزیاب تصویری حرفه ای باشد که دارای این نوع فلزیاب تصویری حرفه ای باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا اپراتور فلزیاب حرفه ای یا کاربر فلزیاب حرفه ای بتواند با تغییر در تنظیمات بین هدف واقعی یا طلا را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهد حذف ذرات توسط این نوع فلزیاب حرفه ای یا گنج یاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای در حد بالای میباشد

 


                                                            

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب با کلاس

فلزیاب با کلاس یا فلزیاب کلاس دار یا کلاس فلزیاب عمده فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب می باشد که درجه بندی تفکیک اهداف یا تفکیک طلا و نقره و مس و روی و اهن و ... را داشته باشد فلزیاب با کلاس دارای کلاس دسته بندی میباشد که این دسته بندی فلزیاب کلاس دار از روی تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUST و تنظیمات برنامه اختیاری PRO OPTION میباشد

فلزیاب طلایاب گنج یاب که دارای این نوع تنظیمات نباشد جزوفلزیاب با کلاس تعلق قرار نمیگیرد

کلاس فلزیاب از روی قدرت تفکیک فلزیاب طلایاب گنج یاب نیز دسته بندی میشود فلزیاب که دارای تشخیص تفاوت فلز اهنی با فلزغیراهنی میباشد از طبقه فلزیاب با کلاس نمی باشد

زیرا توان تفکیک اهداف را بصورت مجزا نداشته و چون توان تفکیک ندارد بطور طبیعی دارای تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUST و تنظیمات برنامه اختیاری PRO OPTION نمی باشد

فلزیاب کلاس دار یا طلایاب کلاس دار یا گنج یاب کلاس دارخود دارای دسته بندی در کلاس فلزیاب میباشد

کلاس فلزیاب در فلزیاب با کلاس از روی نوع تجهیزات همراه ان طبقه بندی میشود فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب ترکیبی یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسوری هر کدام در طبقات گوناگون کلاس فلزیاب یا کلاس طلایاب یا کلاس گنج یاب تقسیم بندی میگردد

فلزیاب باکلاس یا طلایاب با کلاس یا گنج یاب با کلاس باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا که دارای تنظیمات پایه اساسی BASIC ADJUST و تنظیمات برنامه اختیاری PRO OPTION نمی باشد و نمی تواند اهداف را بنابر عدد VDI تفکیک نماید جزو فلزیاب با کلاس نمی باشد

 

 

جمعه, 13 اسفند 1395 11:36

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری یک سیستم فلزیاب طلایاب گنج یاب حرفه ای میباشد و قیمت دستگاه فلزیاب تصویری در انواع قیمت میباشد و قیمت فلزیاب تصویری را هر فروشنده فلزیاب به یک شکل برای خریدار اعلام مینماید و فقط شرکت های معتبر سازنده یا تولید کننده فلزیاب /طلایاب /گنج یاب هستند که قیمت دستگاه فلزیاب تصویری را مناسب با توان ان فلزیاب تصویری ارائه مینمایند

فلزیاب تصویری که دارای توان تفکیک و تنظیم ابعاد اندازه هدف باشد دارای قدرت حذف ذرات نیز میباشد و تصویر حاصله از یک فلزیاب /طلایاب /گنج یاب یا فلزیاب تصویری پیشرفته که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد برای تفکیک اهداف و جداسازی فلزات مانند طلا از ذرات یا دیگر فلزات توانایی بالاتری دارد و قدرت فلزیاب تصویری با این نوع تنظیمات اعتماد بیشتری را برای تشخیص هدف واقعی ایجاد مینماید

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری که این نوع تنظیمات را دارد متفاوت و این تفاوت در توان مدار طراحی شده ان فلزیاب تصویری یا فلزیاب طلایاب گنج یاب میباشد

قیمت دستگاه گنج یاب تصویری یا قیمت دستگاه طلایاب تصویری در اصل همان قیمت دستگاه فلزیاب تصویری باشد با این تفاوت که فلزیاب /طلایاب /گنج یاب دارای تنظیمات ذکر شده باشد میتواند نام دیگری بر روی ان گذاشت مانند کلمه طلایاب را بهره برده شود زیرا توان تفکیک اهداف یا تفکیک فلزات را با فلزیاب تصویری بصورت مجزا دارد

 

 

فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب تخصصی یا فلزیاب حرفه ای میباشد قیمت دستگاه فلزیاب تصویری یا فلزیاب طلایاب گنج یاب رابعضی فروشندگان فلزیاب با قیمت بالا ارائه مینمایند و این تفکر را در بازار فلزیاب رواج داده اند که قیمت دستگاه فلزیاب تصویری چند ده میلیونی یا چند صد میلیونی باشد دارای کارایی بالاتری است درست قیمت فلزیاب تصویری را میتواند توان و قدرت فلزیاب را به نسبت نوع طراحی مدار ان فلزیاب تعیین نماید ولی بعضی از قیمت ها فلزیاب طلایاب گنج یاب برای قیمت دستگاه فلزیاب تصویری به نسبت هم مدل خود از نظر تکنولوژی بسیار بالا و فلزیاب با قیمت گران است

قیمت فلزیاب ارزان یا متناسب بودن قیمت انواع فلزیاب یا قیمت دستگاه فلزیاب تصویری با قیمت مناسب و کارایی مطلوب و با کیفیت میتواند توان بالای در تفکیک و تشخیص و کاوش فلزات در عمق زیاد داشته باشد یا یک فلزیاب با قیمت واقعی و مناسب به نسبت قیمت دستگاه فلزیاب تصویری که گران قیمت است کارائی و عملکرد و قدرت تفکیک اهداف بخصوص طلا را در عمق بیشتری را داشته باشید و به اینکه این فلزیاب ساخت ایران است یا فلزیاب خارجی است زیاد توجه ننمایید و طراحی ان فلزیاب برای تفکیک و کاوش فلزات در عمق زیاد باید مورد توجه قرار بگیرد

همین موضوع موجب شده است که  بازار فلزیاب به سمت فلزیاب طلایاب گنج یاب بسیار گران قیمت یا فلزیاب خارجی تمایل بیشتر پیدا نماید و موجب شده است که یک عده سازنده و فروشنده فلزیاب فلزیاب ایرانی را بعنوان فلزیاب خارجی ارائه نمایند و برای جلب نظر خریدار فلزیاب میگویند مدار مونتاژ شده فلزیاب طلایاب گنج یاب را از فلان شرکت معروف به ایران وارد نموده و در ایران در داخل جعبه کنترل قرار میدهیم با انکه این چنین نمی باشد قطعات الکترونیک فلزیاب را از بازار ایران خریداری نموده و در همین ایران مونتاژ نموده و یک جعبه زیبا فلزیاب برای ان در نظر گرفته تا بتوانند فلزیاب ایرانی را بعنوان فلزیاب خارجی بفروش برسانند و جالب اینجا است که فروش فلزیاب از این نوع فلزیاب در ایران بیشتر از فلزیابی است که فروشنده فلزیاب ایرانی واقعیت را مطرح نموده و به خریدار فلزیاب در زمان مشاوره فلزیاب یا در زمان فروش فلزیاب میگوید این فلزیاب طراحی و ساخت ایران است و در زمان خرید فلزیاب طلایاب گنج یاب به خریدارفلزیاب اموزش داده و یک هدف را در سطح و عمق پنهان نموده تا خود خریدارفلزیاب پیدا نموده و تفکیک نماید و اطمینان به عملکرد فلزیاب ایرانی با قیمت مناسب را بدست اورد

 توجه نمائید که قطعات الکترونیک توسط چند شرکت یا کمپانی بزرگ در دنیا ساخته میشود که برای رقابت در بازار قطعات الکترونیک این چند شرکت برای سبقت در فروش قطعات الکترونیکی سعی مینمایند قطعات الکترونیک با کیفیت بالا را به بازار دنیا ارائه نمایند و تولید کننده فلزیاب ایرانی سعی مینماید که بهترین فلزیاب را با بالاترین توانائی با قطعات الکترونیک با کیفیت بالا تولید نماید تا بتواند با فلزیاب خارجی یا فلزیاب ایرانی بعنوان فلزیاب خارجی رقابت نماید

قیمت دستگاه فلزیاب تصویری که توسط تولید کنندگان معتبر ایرانی ارائه میگردد دارای قیمت واقعی و مناسب فلزیاب طلایاب گنج یاب میباشد و مناسب بودن یا ارزان بودن قیمت فلزیاب ایرانی نشانه بی کیفیت بودن فلزیاب ایرانی نمی باشد بلکه یک تولید کننده معتبر برای رقابت در بازار فلزیاب یا برای در اختیار داشتن بازارفلزیاب قیمت فلزیاب خود را مناسب ارائه مینماید و این موضوع در تجارت در دنیا مرسوم میباشد و امری عادی برای رقابت است

 

 

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:09

نقشه مدار فلزیاب

نقشه مدار فلزیاب به نوع طراحی ان بستگی داشته و نقشه مدار فلزیاب حرفه ای که دارای تنظیمات تفکیک بنابر جدول VDI SCALE باشد در اختیار عام قرار نمیگیرد

نقشه مدار فلزیاب در انواع گوناگون در اینترنت یا شبکه های اجتماعی یا کتاب ها وجود دارد البته اکثر اشخاص به نقشه فلزیاب های ولتاژالقائی و پالسی یا فلزیاب VLF یا BFO یا فلزیاب TR و ....در اینترنت و کتاب ها دسترسی داشته و خود اقدام به ساخت اینگونه دستگاهها فلزیاب مینمایند که عمدتاً به دلیل اینکه خوشان ان سیستم فلزیاب را طراحی ننموده و ساختار مدار این نوع فلزیاب ها ولتاژ القائی یا پالسی و .... میباشد توان تشخیص اهداف در عمق زیاد را ندارد و بعضی از این اشخاص یا شرکت ها برای همین دسته از مدارات ساخته شده از روی اطلاعات و نقشه های عمومی بدنه زیبائی نیز ساخته و این مدارات در زمانهای گوناگون در جعبه ها یا بدنه با صفحه دیجیتال یا کوئل و سرجستجوگر متفاوت با نامهای مختلف به بازار ارائه مینمایند که عملکرد پایه ای همه این نوع سیستمها فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب پالسی و ... یکسان است وسعی مینمایند تجهیزات جانبی را به ان اضافه نماید تا ترکیب ظاهری شکیل تری داشته باشد که قرار دادن صفحه نمایشگر دیجیتال یا کلید دیجیتال یا هر نوع لوازم و تجهیزات جانبی در قدرت عملکرد این نوع فلزیاب ها تاثیر ان چندانی نخواهد داشت  بیشتر همین دسته از اشخاص یا شرکت ها برای انحراف در اذهان و تفکرخریداران اقدام به تخریب سیستمها فلزیاب خوب و پیشرفته دیگر شرکت های معتبر نموده و انواع اتهامات را به دیگران وارد مینمایند.

 

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 05:48

فلزیاب تفکیک دار

فلزیاب تفکیک دار یا فلزیاب تفکیکی به هر نوع فلزیاب نمی توان اطلاق نمود و فلزیاب تفکیک دار یا طلایاب تفکیک دار فقط ان دسته فلزیاب است که بنابر اعداد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نماید و اگر فلزیاب این نوع  تنظیمات را نداشته باشد عنوان فلزیاب تفکیک دار یا فلزیاب تفکیکی را نخواهد داشت و فلزیاب تفکیک دار نیز خود به دو دسته تقسیم میشود فلزیاب تفکیک دار ولتاژ القایی که فلزیاب ها با تفکیک در عمق کم میباشد و فلزیاب از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با توان تفکیک اهداف یا طلا در عمق زیاد که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

فلزیاب تفکیک دارمیتواند اهداف الیاژی از اهداف خالص را مشخص نماید و این عمل بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE به انجام میرسد

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 05:36

فلزیاب پالسی

فلزیاب پالسی در دسته فلزیاب های خوب میباشد ولی اشکال اساسی فلزیاب پالسی در این است که توان تفکیک بنابر عدد VDI نداشته و فلزیاب پالسی نیاز به بالانس زمینی داشته که قدرت توان عمق فلزیاب پالسی را در شرایط زمینهای بد یا زمین الوده به مواد معدنی ومنابع متضاد کاهش می دهد و بیشتر سازندگان فلزیاب در ایران بر روی فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ....... که زیر مجموعه فلزیاب ولتاژ القائی میباشد را ساخت و به شکل ها و انواع گوناگون به بازار ارائه مینمایند

مشکل اساسی سازندگان فلزیاب در ایران که سیستم فلزیاب خود را بعنوان خارجی به خریدار ارائه منمایند این است که هیچکدام طراح نقشه مدار فلزیاب نمی باشند و عمدتاً مدار فلزیاب را از دیگر مدارات کپی نموده و نام و شکل ظاهر انرا تغییر میدهند و برای اینکه فلزیاب خود را بعنوان خارجی ارائه نمایند از روشهای گوناگون بهره میبرند تا اطمینان خریدار را به خارجی بودن فلزیاب بدست اورند با انکه شرکت معتبر سازنده فلزیاب در ایران به خریدار بصورت مستقیم اعلام مینمایند که فلزیاب ساخت ایران است و قطعات خارجی است و در ایران مونتاژ میگردد ولی عده ای نیز میگویند که لوازم فلزیاب صورت مونتاژ شده از المان و امریکا یا یک کشور دیگر میاید و در اینجا در داخل جعبه گذاشته شده و از نام یک شرکت تولید کننده محصولات الکترونیک نیز بهره میبرند تا خریدار را جلب نموده و سیستم فلزیاب خود را با قیمت بالا بفروش برسانند که این چنین نمی باشد تمامی فلزیاب ها که در ایران ساخته میشود قطعات بصورت باز وارد شده و بر روی مدار در ایران نصب میگردد و از انجا که این قطعات الکترونیک فقط توسط چند شرکت معتبر در دنیا ساخته میشود خود ذاتاً دارای توانائی بالای میباشد و فقط طراحی ان مدار است که میتواند توان و عملکرد فلزیاب را مشخص نماید و بعضی فرشندگان یا تولید کنندگان فلزیاب ساخت ایران برای اینکه فلزیاب خود را بعنوان خارجی به خریدار ارائه نمایند از نام خارجی بهره برده و سایت با نام خارجی و متن با زبان خارجی درست نموده و دو یا چند خط تلفن اینترنتی از یا هو یا گوگل خریدار نموده و در سایت یا کاتالوگ قرارداده و ظاهر سیستم فلزیاب را بسیار زیبا نموده و بعد سیستم فلزیاب معمولی را با قیمت بالا و با نام خارجی ارائه مینمایند و در شبکه های تبلیغاتی امازون یا گوگل یا علی بابا یا کیلکو تبلیغات فلزیاب خود را داده و هزینه های زیادی را پرداخت نموده تا بتوانند سیستم فلزیاب ساخت ایران را بعنوان خارجی به خریدار داده و همه این هزینه ها را از خریدار با ارائه فلزیاب با قیمت بالا دریافت مینمایند و همین عده به خریداران اعلام مینمایند که فلزیاب ایرانی نخرید زیرا با مراجعه به یک شرکت معتبر سازنده فلزیاب در ایران ایرادان فلزیاب که بعنوان خارجی میفروشند اشکار میگردد و خریدار توان و تفاوت فلزیاب را متوجه گردیده و دیگر یک فلزیاب بی کیفیت را بعنوان فلزیاب خارجی خریداری نمی نمایند و همان فلزیاب ساخت ایران را خریداری مینمایند زیرا تولید کننده یا فروشنده فلزیاب ایرانی با اعتمادی که به سیستم فلزیاب طراحی شده و ساخت خود دارد به خریدار اموزش داده و هدف ارا در سطح و عمق پنهان نموده تا خود خریدار پیدا نموده و تفکیک نماید و به سیستم فلزیاب اطمینان کامل یابد

فلزیاب خارجی یا فلزیاب ایرانی بودن ان مطرح نمی باشد عملکرد فلزیاب مطرح میباشد که فلزیاب ساخت ایران که توسط شرکت معتبر تولید میگردد دارای تونائی بالای در تفکیک اهداف در عمق زیاد داشته

 

 

 


پنج شنبه, 28 بهمن 1395 06:46

استفاده فلزیاب

فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی سیستمهای فلزیاب چند منظور میباشد و در زمینه های گوناگون کارائی دارد.

فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی در زمینه های اب و برق و تلفن و کاز ومخابرات و کشف معان و سدسازی وجاده سازی و پل سازی و پتروشیمی و نفت و ژئوفیزیک و زمین شناسی و تحقیقات و پژوهش زیست شناسی وپزشکی و دامپزشکی و نظامی ومین یابی و ........ کاربرد فراوان دارد.