پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب انتنی گنج ناشناخته

فلزیاب انتنی گنج ناشناخته یا فلزیاب انتنی ناشناخت ها در زیر زمین را با سرعت بالاتری میتواند شعاع زنی یا ردیابی و نقطه زنی نماید به شرط انکه ان فلزیاب انتنی یا ردیاب انتنی یا طلایاب انتنی دارای شرایط طراحی و ساخت طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک باشد

فلزیاب که طبق  رادار زمینی دستی برای کشف گنج ناشناخته یا دیگر منابع ناشناخته با وجود تنظیمات تفکیک با عدد VDI یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC طراحی شده باشد میتواند علائم سیگنال هر نوع منبع یا هدف یا طلا یا گنج را جداگانه به همراه تنظیمات صحیح ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X جدا نموده و تفکیک نماید

فلزیاب انتنی که طبق اصول رادار و با این تنظیمات طراحی نشده باشد در تشخیص ناشناخته ها در زیر خاک دچار اختلال از ذرات تابش شده از دیگر منابع یا مواد معدنی بصوت توده ای در صحنه کار میشود و خطا در تشخیص خواهد داشت و دارای توان تفکیک طبق اصول تفکیک در فلزیاب انتنی با تفکیک نخواهد بود

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب قدمت طلا

فلزیاب قدمت طلا یا فلزیاب عمر طلا را نمی تواند تشخیص دهد تا قیمت طلا زیر زمین مشخص گردد ولی فلزیاب طلا جدی یا طلا با قدمت را میتواند اشکار نماید و اینکه طلا دارای قدمت یا عمربالای باشد قیمت ان طلا بیشتر است یک موضوعی است که موجب میگردد که جستجوگران طلا با فلزیاب اقدام به جستجو طلا نمایند ولی کاوشگران طلا به توان فلزیاب و شرایط انحراف در تشخیص فلزیاب یا طلایاب به توان فلزیاب توجه نمی نمایند و هر که فلزیاب خریدار می نماید میخواهد با سرعت زیاد گنج یا طلا را پیدا نماید که چنین چیزی پیش نخواهد امد زیرا همان قدر که عمر طلا یا قدمت طلا بیشتر باشد پیدا نمودن ان نیزنیازمند زمان بیشتری میباشد زیرا فلزاتی مانند طلا در مرور زمان تغییرات فیزیکی و شیمیای اطراف خود را جذب و منتشر نموده و توان فلزیاب را در تشخیص گنج یا طلا قدیمی یا با قدمت و عمر زیاد با اختلال روبرو می نماید و برای همین است که اکثر دارندگان فلزیاب به قدمت طلا و عمر طلا و قیمت طلا قدیمی توجه نموده ولی به نحوه عملکرد خود و مهارت خود برای کاوش طلا قدیمی با فلزیاب دقت نمی نمایند

شرح داده شد از وجود دیگر منابع و تاثیر ان در مرور زمان بر هدف اصلی یا طلا میتواند کانالهای انحرافی در حول محور یک هدف از جنس طلا پدید آورد و سیستم فلزیاب از هر نوع و ساخت هر کجا دنیا باشد را در پیدا نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا با قدمت و عمر زیاد منحرف نماید

قدمت طلا یا عمر طلا خود یک عامل مهم ایجاد خطا در فلزیاب میباشد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب تنظیمات دستی طلا

فلزیاب دارای تنظیمات دستی برای تعیین نوع هدف یا طلا باشد کاربرد بالاتری در تشخیص انواع اهداف و طلا داشته و امکان موفقیت را در جستجو طلا یا دیگر اهداف را افزایش می دهد و این تنظیمات دستی در فلزیاب در هر نوع فلزیاب میتواند متفاوت باشد و درنقشه مدار فلزیاب حرفه ای یا فلزیاب فوق پیشرفته تنظیمات دستی تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE و زمین تراک TRACK و زمین GEB تعیین میگردد تا توان بالای درتشخیص طلا یا هدف را داشته باشد

شرح بیان شده در رابطه با جدول V.D.I  SCALE به طرق مختلف و شرایط گوناگون در فلزیاب تفکیک دار میباشد  که همه گونه قابلیت های بهره برداری از فلزیاب در رابطه با عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE  به صورت مشروح بیان گردیده که اپراتور ها میتوانند از آن در جهت عملیات بهتر و صحیح تر در صحنه کاربرای بهره بردن از روش تنظیمات دستی مشخص شده است  

جدول مربوط به تفکیک و تشخیص اهداف VDI SCALE  یا EDIT  یا VDI DISC کد یا عدد مربوط به هر هدف در طبقات ان تعیین شده و در این جدول بیان شده است که این جدول عمومی و مربوط به تمامی سیستمهای فلزیاب و معدنیاب و رادار زمینی دستی در کل دنیا میباشد که در آنها تنظیمات دستی تفکیک و تشخیص هدف توسط اپراتور تعیین میشود.

فلزیاب که اینگونه تنظیمات دستی را دارا میباشد برای موفقیت در کاوش طلا و دیگر اهداف قابل اطمینان تر میباشد

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

اشکال فلزیاب تصویری

در کار با فلزیاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب موانعی پدید میاید که اشکال فلزیاب تصویری در نظر گرفته می شود اشکال فلزیاب تصویری بستگی به نوع مداراصلی فلزیاب تصویری وارد است و ان اشکال فلزیاب در شرایط تشخیص مدار فلزیاب میباشد

فلزیاب طلایاب گنج یاب که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد اگر از نوع فلزیاب های باشد که در صحنه کار به تعادل یا ثبات نمی رسد یا دارای تنظیم بالانس زمینی با تغییر ولتاژدر مدار فلزیاب طلایاب گنج یاب میباشد از نوع فلزیاب های میباشد که در نوع فلزیاب تصویری ان اشکال فلزیاب تصویری بارز است و ان هم این است که بی ثباتی در تعادل عملکرد فلزیاب موجب پیدایش لکه رنگ بی دلیل میگردد که این نوع فلزیاب ها از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد

برای رفع اشکال فلزیاب تصویری از دسته ذگر گردیده این موضوع مطرح گردید که عده ای سازنده فلزیاب تصویری برای اینکه بتوانند در مقابل خریدارفلزیا ب تصویری پاسخی داشته باشند و اشکال فلزیاب تصویری از این نوع ذکرگردیده را پنهان نمایند فلزیاب تصویری با مدار مگنت یا تسلا یا یون یاب را ارائه نمودند که این نوع دستگاهها که بعنوان فلزیاب تصویری با این نوع مدارها ارائه میگردد دارای اشکال فلزیاب تصویری میباشد  که میدان مغناطیس و یون را فقط بصورت لکه رنگ اشکار مینماید و اشکال فلزیاب تصویری از این نوع در این است که فقط لکه رنگ مربوط به ان میدان مغناطیسی یا یون را مشخص مینماید و لکه رنگ تغییر یافته از یک هدف طلا یا واقعی را اگر تغییر نموده باشد مشخص نمی نماید زیرا فلزی مانند طلا پارا مغناطیس است و حوزه میدان واکنش مغناطیس ان برای این نوع فلزیاب تصویری قابل درک نمی باشد و برای این است که دربرای تست  فلزیاب تصویری از نوع مکنت یا تسلا از اهنربا بهره برده شده و برای نوع یون یاب ان بر روی چیزی شبیه لامپ کم مصرف گرفته تا تک لکه رنگ منظم را اشکار نماید و لکه رنگ از رنگ های دیگر را در رنگ پس زمینه اشکار ننماید و این نوع اشکال این نوع فلزیاب تصویری در این است که نمی تواند بر روی خواص مغناطیسی فلزاتی مانند طلا را مشخص نماید و فقط به یک میدان مغناطیس یا یون موجود در ان محوطه واکنش نشان میدهد که هر منبع یا مواد معدنی یا ذرات میتواند برای این دسته دستگاه که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد واکنش ایجاد نماید

فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند نوع خواص مغناطیسی اهداف را تشخیص داده و تفاوت ذرات و لکه رنگ مربوط به هدف را تشخیص دهد

 

 

           

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

گنج یاب اورجینال

گنج یاب اورجینال یا اصل بودن فلزیاب طلایاب گنج یاب یک موضوعی بحث برانگیز در بازار فلزیاب برای گنج یاب اورجینال میباشد اول باید تکلیف گنج یاب مشخص گردد بعد گنج یاب اورجینال مورد بررسی قراربگیرد و اورجینال بودن گنج یاب در هاله ابهام است زیرا اصل گنج یاب خود جایگاهی در بین فلزیاب طلایاب ورادار زمینی دستی یا یابنده فلزات ندارد

 گنج یاب اورجینال دیگر مشخص است فقط یک کلمه تبلیغاتی از طرف فروشندگان فلزیاب در زمان فروش فلزیاب با نام گنج یاب اورجینال میباشد

سایت گنج یاب اورجینال یا هر نوع کلمه گنج یاب اورجینال که در سایت ها یا بلاگ ها یا شبکه های اجتماعی مطرح میگردد فقط برای فروش فلزیاب با قیمت گنج یاب اورجینال میباشد و گنج یاب اورجینال را برای ان بکار میبرند تا خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب تشویق به خرید گنج یاب نمایند و با بکار گیری این نوع کلمه گنج یاب اورجینال برای تحت تاثیر قرار دادن بازار فلزیاب میباشد تا به خریدار فلزیاب بگویند فلزیاب انها متفاوت است

 ان فلزیابی که بعنوان گنج یاب اورجینال یا گنج یاب بفروش میرسانند حتی فلزیاب از نوع طلایاب نیز نمی باشد زیرا فلزیاب از نوع طلایاب باید اهداف مانند طلا را با عدد VDI از دیگر منابع و فلزات جداگانه تفکیک نماید که این نوع گنج یاب اورجینال را که بعضی فروشندگان فلزیاب بفروش میرسانند  توان تفکیک اهداف یا طلا را با عدد VDI ندارد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تصویری

فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری یا فلزیاب /طلایاب / گنج یاب که از طبقه رادارزمینی دستی  تصویری میباشد همگی بنابر لکه رنگ بر روی تغییرات در صحنه کار برر روی صفحه نمایشگر اشکار میگردد فلزیاب تصویری واقعی همه نوع لکه رنگ را بر روی صفحه نمایشگر اشکار مینماید از انجا که فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری به بازار امده است که از نوع مگنت میباشد فقط حوزه مغناطیس یا مگنت را تشخیص داده و نمی تواند هر نوع تغییر را در زیر زمین تشخیص دهد و در این حالت اگر هدف واقعی یا گنج یا طلا در اثر تغییرات نوع مواد معدنی و منابع علائم متفاوت را بازتاب نماید فلزیاب تصویری مگنت نمی تواند این تغییر علائم را تشخیص دهد و نمی تواند علائم هم جهت را مشخص نماید

فلزیاب طلایاب گنج یاب که از نوع فلزیاب تصویری باشد باید هر نوع لکه رنگ را از صحنه کار اشکار نماید تا اپراتور فلزیاب تصویری یا کاربر فلزیاب تصویری بتواند از روی تغییرات لکه رنگ هدف اصلی را تشخیص دهد زیرا میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع صحنه کارمیتواند بر روی هدف اصلی اثر گذاشته و متقابلاً جریان علائم هدف برمواد معدنی و منابع نیرو یا جریان یا انرژی را وارد نماید این جریان فشار بر یگدیگر میتواند در علائم هدف که به سمت فلزیاب تصویری بازتاب میگردد تغییر یابد و فلزیاب تصویری باید هر نوع تغییراز علائم را دریافت نموده و اشکار نماید تا تفاوت جهت علائم با علائم هم جهت را با تغییر تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری لکه رنگ متعلق به هدف را تشخیص داده

فلزیاب تصویری در عملیات حرفه ای کاربرد داشته و از انجا که فلزیاب تصویری برای کاوش عملیات حرفه ای میباشد اپراتور فلزیاب تصویری یا کاربر فلزیاب تصویری باید با عملکرد فلزیاب تصویری اشنائی کامل داشته و مهارت کامل یافته و با فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری هر نوع لکه رنگ را تشخیص داده و با فلزیاب تصویری هر گونه تغییرات بدست اورده را تحلیل نموده و لکه رنگ اشکار گردیده متعلق به هدف با فلزیاب تصویری را ازبین دیگر لکه رنگ ها مشخص نماید

طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب که از مدل فلزیاب تصویری باشد در هر مرحله که تصویرگیری نماید لکه رنگ اشکار گردیده با فلزیاب تصویری متفاوت است و این تفاوت از نوع تشخیص ذاتی فلزیاب تصویری اصل میباشد و این تفاوت تغییر در هر مرحله از تصویرگیری با فلزیاب تصویری برای این است که فلزیاب تصویری در هر مرحله تصویرگیری از یک شرایط تصویر را اشکار مینماید و در زمان تصویرگیری با فلزیاب تصویری تصاویر اشکار شده متفاوت است ولی نتیجه این تصویرها باید یکسان باشد یا بعد از فیلتر نمودن و تغییرات در برنامه نرم افزار تغییرات با نتیجه یکسان برای مشخص نمودن هدف واقعی با فلزیاب تصویری اشکار گردد

ان دسته که عملکرد فلزیاب تصویری را زیر سئوال برده و قبول ندارند بخاطر این است که اطلاعات علمی در زمینه رادار تصویری ندارد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

قیمت دستگاه فلزیاب

قیمت دستگاه فلزیاب در بازار فلزیاب /طلایاب /گنج یاب یکسان نمی باشد و در بازار بهم ریخته فلزیاب طلایاب گنج یاب ایران هر که بخواهد یک قیمت دستگاه فلزیاب را به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب اعلام مینماید

توجه نمایید که قیمت دستگاه گنج یاب با قیمت دستگاه طلایاب با قیمت دستگاه فلزیاب تفاوتی نمی کند زیرا همه این دستگاه ها فلزیاب میباشد

 فقط در زمینه طلایاب ان فلزیاب که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با تعیین عدد VDI اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب میتواند با تعیین عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE نوع هدف را مجزا تفکیک نموده و پیدا نماید و هدف مانند طلا را جداگانه از دیگر فلزات هم طبقه خود مانند نقره و مس و روی و متضاد طبقه خود مانند اهن تفکیک نماید

قیمت دستگاه فلزیاب توسط شرکت های معتبر تولید کننده و فروشنده فلزیاب قیمتی متناسب میباشد و برای جلب خریدار فلزیاب و کسب بازار فلزیاب فلزیاب با کیفیت بالاخود را با قیمت مناسب ارایه مینماید

اگر فروشنده فلزیاب قیمت دستگاه فلزیاب را گران ارایه نمود بنابر این نیست که ان فلزیاب دارای کیفیت است بلکه ان فروشنده فلزیاب احتمالاً میخواهد قیمت دستگاه فلزیاب خود را بالاتر از قیمت واقعی فلزیاب ارایه نماید تا سود بیشتری ببرد و این عده این تفکر را در مغز خریدار فلزیاب در زمان خرید تلقین مینمایند که فلزیاب ما گران است زیرا کیفیت دارد ولی باور نکنید تا زمانی که کیفیت کار فلزیاب را بدست اورید

زیرا قیمت دستگاه فلزیاب مشخص است و ان عده که به عملکرد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اشنایی و مهارت داشته باشند متوجه میشوند ان عده از فروشنده فلزیاب در زمان فروش فلزیاب قیمت دستگاه فلزیاب را واقعی و متناسب میدهند قیمت حقیقی ان فلزیاب را به خریدارفلزیاب در زمان خرید فلزیاب اعلام نموده اند

 

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

قیمت دستگاه طلایاب

فلزیاب را با نام طلایاب معرفی مینمایند تا بر روی فلزیاب قیمت دستگاه طلایاب را بگذارند با انکه طلایاب که طلا را پیدا مینماید همان فلزیاب /طلایاب /گنج یاب میباشد که با عدد VDI بتواند طلا را از دیگر منابع و ذرات جدا نماید

اگر قیمت دستگاه طلایاب را برای فلزیاب قراردهند و ان فلزیاب توان و قدرت تفکیک طلا را با عدد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نداشته باشد در اصل فلزیابی نمی باشد که به بتوان به ان طلایاب گفت و بر روی چنین فلزیابی بعضی فروشندگان فلزیاب کلمه طلایاب را میگذارند که این عمل صحیح نمی باشد و بیشتر برای فروش بیشتر این عمل را انجام میدهند

بیشتر این فلزیاب طلایاب گنج یاب که توان تفکیک بنابر اعداد VDI را ندارد از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد زیرا این نوع فلزیاب فقط میتواند تفاوت فلز اهنی از فلز غیراهنی را تشخیص دهد و قدرت تفکیک با اصول واقعی طبق بازتاب جدول فرکانس فلزیاب VDI SCALE را ندارد

پس یک فلزیاب /طلایاب /گنج یاب که توان تفکیک طلا را بصورت مجزا از دیگر منابع و اهداف هم طبقه خود ندارد بعنوان طلایاب به شما ارائه ننمایند

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که میتواند اندازه اهداف را به همراه نوع ان هدف از یکدیگر جدا نماید قیمت این نوع فلزیاب را میتوان قیمت دستگاه طلایاب کفت زیرا با عدد VDI عمل مینماید

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 05:46

ساخت فلزیاب

ساخت فلزیاب به شکل های گوناگون به انجام میرسد و اینکه فلزیاب ساخت و طراحی ایران باشد یا فلزیاب ساخت و طراحی خارج باشد تفاوتی نمی کند زیرا فلزیاب باید دارای توانائی درتشخیص و تفکیک باشد و شرایط عملکرد فلزیاب است که توان فلزیاب را مشخص مینماید و عملکرد فلزیاب به نوع تنظیمات ان بستگی دارد و تنظیمات مربوط به نوع طراحی مدار ان فلزیاب میباشد

فلزیاب تولید ایران ساخت شرکت های معتبر دارای توان بالای در تشخیص و تفکیک اهداف و منابع و ذرات از یکدیگر میباشد و این موضوع عملاً در زمان خرید مشخص میگردد که در زمان خرید بعد از اموزش فلزیاب یک هدف نمونه  را درسطح و عمق پنهان نموده و خود خریدار پیدا نموده و تفکیک نماید

زمانیکه یک فلزیاب بتواند یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید دیگر توان ان سیستم فلزیاب مشخص شده است و دیگر مهم نیست این فلزیاب ساخت ایران است یا فلزیاب ساخت خارج میباشد

با انکه عده ای فکر میکنند چون یک فلزیاب ساخت خارج است توان بالاتری دارد با انکه چنین نمی باشد و اگراز ان عده که فلزیاب خارجی خرید یا فلزیاب ایرانی را بعنوان خارجی خرید است و افراد واقع نگر و راستگوی باشند به شما میگویند که با فلزیاب خارجی نیز به موفقیت نرسیده است و به نسبت فلزیاب خوب ایرانی کارائی پائین تری دارد و فلزیاب ایرانی که توسط دانشمندان و متخصصین ایرانی طراحی و ساخته شده است و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد توان بالای در تفکیک اهداف را داشته و میتواند اهداف را بخوبی تشخیص داده و از دیگر منابع و ذرات تفکیک نماید

 

 

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:41

فلزیاب لوپ یا کویل بزرگ

فلزیاب لوپ یا کویل بزرگ بیشتر در سیستم فلزیاب ولتاژ القائی که زیر مجموعه ان فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... میباشد کارائی داشته و قابلیت تشخیص این نوع فلزیاب ها را افزایش میدهد

از انجاکه فلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF و فلزیاب TR و ...... که از نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد برای تشخیص نوع فلزات یا اهداف در سرجستجوگریا لوپ و کویل خود با تغییر ولتاژ روبرو میگردد و برای همین این نوع فلزیاب ها دارای توان بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد را نداشته و برای اینکه توان عمق این نوع فلزیاب ها را افزایش دهند بخصوص توان کاوش اهداف کوچک در عمق بیشتر را افزایش دهند از لوپ یا کویل بزرگ در تشخیص فلزات و اهداف در عمق بیشتر نسبت به لوپ یا کوئل معمولی یا کوچک بهره برده میشود در نتیجه در مدلهای فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .. از نوع ولتاژ القائی از لوپ یا کویل بزرگ بهره برده میشود تا امکان توان پیدا نمودن اهداف در عمق بیشتر در این نوع فلزیاب ها افزایش یابد ولی لوپ یا کویل بزرگ تا حدود بین ده تا بیست درصد توان عمق را در فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO از نوع ولتاژ اقائی افزایش میدهد

در فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارا میباشد اندازه لوپ یا کویل مطرح نمی باشد زیرا در این نوع فلزیاب از تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بهره برده میشود که با تعیین اعداد در این نوع تنظیم توان تشخیص اندازه و ابعاد هدف تغییر یافته و مدار فلزیاب در اصل مسئولیت افزایش توان عمق این نوع فلزیاب با این نوع تنظیمات را به انجام میرساند و برای این است که در این نوع فلزیاب ها میتوان از سنسور حرارتی یا سنسور نوری حرارتی یا سنسور جذبی یا سنسور التراسونیک یا سنسور مادون قرمز یا لیزر بهره برده تا توان تشخیص سیستم فلزیاب افزایش یابد

 

صفحه1 از2