پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

فلزیاب زمین ناشناخته

فلزیاب زمین ناشناخته را بخواهد تشخیص داده و تفکیک نماید از اصول مهم در نحوه عملکرد فلزیاب یا طلایاب میباشد و زمین ناشناخته به دلیل مشخص نبودن نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند در کار فلزیاب یا کار طلایاب اختلال ایجاد نماید

شناخت زمین با فلزیاب یا طلایاب از مزایای بالا یک فلزیاب یا طلایاب میباشد زیرا زمانی که نوع مواد معدنی و منابع زمین شناخته شود موجب میگردد که هدف یا طلا یا گنج ناشناخته را در ان زمین با کیفیت بالا تفکیک نمود

شناخت مواد معدنی و منابع صحنه کار موجب میگردد ان دسته از توده های که بصورت ناشناخته در صحنه کار میباشد و جزو منابع معدنی اگثریت صحنه کار نباشد مشخص گردد چون این منابع معدنی که بصورت توده ای یا تجمع در محدوده صحنه کار قرار میگیرد میتواند ذراتی از گنج یا گنج طلا را جذب نموده و سپس تابش نماید که موجب خطا در فلزیاب یا طلایاب گردد یا مواد معدنی یا منابع یا کانیها و سنگ های در صحنه کار وجود داشته باشد که علائم سیگنال نزدیک به طلا یا گنج یا انوع فلزات را انعکاس نماید که باعث انحراف درتشخیص یا تفکیک فلزیاب یا طلایاب گردد

فلزیاب یا طلایاب که بتواندزمین ناشناخته را از نظر مواد معدنی و منابع صحنه کار تفکیک نماید یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد زیرا در این نوع فلزیاب ها با تغییر عدد VDI میتوان نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و ترکیب ذرات با پرتوزایی بالا را تشخیص داده و در تنظیمات لحاظ نموده تا از خطا فلزیاب یا طلایاب برای تفکیک اهداف اصلی یا طلا یا گنج جلوگیری بعمل اید   

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:07

فلزیاب تصویری قله

فلزیاب تصویری قله را در حالت سه بعدی اشکار مینماید و در اصل اشکار شدن قله در حالت سه بعدی درفلزیاب تصویری مربوط به طول موج فرکانس بازتاب شده از طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن یا دیگر منابع و مواد معدنی و ذرات میباشد که با انرژی مربوط به فرکانس فلزات یا طلا یا دیگر منابع غیرفلزی ارتباط را برقرار مینماید و قله سه بعدی در فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری با شکل وشرایط متفاوت نسبت به نوع فلزات یا طلا یا دیگر منابع ظاهر میگردد

 در فلزیاب تصویری سه بعدی نمودن برای مشخص نمودن قله یا طول موج فرکانس منعکس شده از منابع و انواع فلزات یا طلا و گنج میباشد که با مقایسه قله های سه بعدی در فلزیاب تصویری میتواند نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار و تفاوت ان را با قله سه بعدی طلا یا انواع فلزات و دیگر منابع غیر فلزی تشخیص داده

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب قدمت طلا

فلزیاب قدمت طلا یا فلزیاب عمر طلا را نمی تواند تشخیص دهد تا قیمت طلا زیر زمین مشخص گردد ولی فلزیاب طلا جدی یا طلا با قدمت را میتواند اشکار نماید و اینکه طلا دارای قدمت یا عمربالای باشد قیمت ان طلا بیشتر است یک موضوعی است که موجب میگردد که جستجوگران طلا با فلزیاب اقدام به جستجو طلا نمایند ولی کاوشگران طلا به توان فلزیاب و شرایط انحراف در تشخیص فلزیاب یا طلایاب به توان فلزیاب توجه نمی نمایند و هر که فلزیاب خریدار می نماید میخواهد با سرعت زیاد گنج یا طلا را پیدا نماید که چنین چیزی پیش نخواهد امد زیرا همان قدر که عمر طلا یا قدمت طلا بیشتر باشد پیدا نمودن ان نیزنیازمند زمان بیشتری میباشد زیرا فلزاتی مانند طلا در مرور زمان تغییرات فیزیکی و شیمیای اطراف خود را جذب و منتشر نموده و توان فلزیاب را در تشخیص گنج یا طلا قدیمی یا با قدمت و عمر زیاد با اختلال روبرو می نماید و برای همین است که اکثر دارندگان فلزیاب به قدمت طلا و عمر طلا و قیمت طلا قدیمی توجه نموده ولی به نحوه عملکرد خود و مهارت خود برای کاوش طلا قدیمی با فلزیاب دقت نمی نمایند

شرح داده شد از وجود دیگر منابع و تاثیر ان در مرور زمان بر هدف اصلی یا طلا میتواند کانالهای انحرافی در حول محور یک هدف از جنس طلا پدید آورد و سیستم فلزیاب از هر نوع و ساخت هر کجا دنیا باشد را در پیدا نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا با قدمت و عمر زیاد منحرف نماید

قدمت طلا یا عمر طلا خود یک عامل مهم ایجاد خطا در فلزیاب میباشد

 

شنبه, 14 اسفند 1395 12:56

خرید فلزیاب حرفه ای

خرید فلزیاب در شرایط بازار فلزیاب طلایاب گنج یاب نیازمند تصمیم گیری بین خرید فلزیاب حرفه ای با فلزیاب غیرحرفه ای میباشد خرید فلزیاب حرفه ای با تشخیص اینکه فلزیاب حرفه ای باشد به نوع تنظیمات ان فلزیاب بستگی دارد

فلزیاب حرفه ای باید دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

خرید فلزیاب حرفه ای ان فلزیابی است که با داشتن این تنظیمات در همه نقاط دشت و کوهستان و محدوده دارای رطوبت و اب عمل مینماید

 خرید فلزیاب حرفه ای یا خرید گنج یاب حرفه ای یا خرید طلایاب حرفه ای با دارا بودن این نوع تنظیمات به انجام رسد فلزیاب حرفه ای میباشد که میتواند بین ذرات و دیگر فلزات و طلا را تشخیص داده و تفکیک نماید

خرید فلزیاب حرفه ای که میخواهید انجام دهید قیمت دستگاه گنج یاب حرفه ای با عنوان طلایاب حرفه ای اندروید به خریدار اعلام مینمایند که در اصل ان دستگاه فلزیاب میباشد که کیت فلزیاب ان از نوع فلزیاب پالسی و ..... میباشد و تنظیمات ذکرگردیده را ندارد کیت فلزیاب تصویری را که انواع کیت فلزیاب تصویری حرفه ای نمی باشد را با قیمت طلایاب حرفه ای یا طلایاب اندروید ارائه مینماید که کلاً هیچکدام این دستگاه فلزیاب که تنظیمات ذکرکردیده را ندارد فلزیاب حرفه ای نمی باشد و خرید فلزیاب حرفه ای را انجام نداده اید  

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

تست دستگاه طلایاب

تست دستگاه فلزیاب یا تست دستگاه گنج یاب یا تست دستگاه طلایاب را هر فردی در سایت یا بلاگ یا شبکه اجتماعی یا مراجعه حضوری در زمینه فلزیاب طلایاب گنج یاب بیان مینماید و بیشتر این اشخاص بسیار دل سوز که خود درزمینه فلزیاب /طلایاب / گنج یاب فعالیت دارند روشهای یا مسائلی را برای تست دستگاه طلایاب بیان مینمایند که فقط برای منحرف نمودن خریدار فلزیاب طلایاب گنج یاب کاربرد دارد و این اشخاص یا شرکت ها خود فروشنده فلزیاب یا سازنده فلزیاب میباشند وان چیزی را درمطالب تست دستگاه فلزیاب فلزیاب یا تست دستگاه طلایاب یا تست دستگاه گنج یاب بیان مینماید که خودشان میتوانند انجام دهند و از این طریق میخواهند نوع تست دستگاه طلایاب خود را متفاوت نشان داده تا فروشنده فلزیاب طلایاب گنج یاب توان دستگاه فلزیاب یا دستگاه طلایاب یا دستگاه گنج یاب خود را بالاتر از دیگر فلزیابها نشان دهد و بیشتر این اشخاص که این مطالب فلزیاب یا مطالب گنج یاب یا مطالب طلایاب در باره تست دستگاه طلایاب ابرازمینمایند دارای بلاگ یا سایت یا شبکه اجتماعی بی طرف بدون نام نشان وفرعی میباشد و همان روش تست دستگاه طلایاب یا تست فلزیاب یا تست گنج یاب مربوط به خود را روش درست تست دستگاه طلایاب معرفی مینمایند تا خریدارفلزیاب به سمت خرید فلزیاب از خود سوق دهند و اگر نتوانستند تمایل خریدار فلزیاب در زمان فروش فلزیاب طلایاب گنج یاب به سمت خود متمایل نمایند حداقل سرراه دیگر تولید کنندگان فلزیاب یا فروشندگان فلزیاب سدی برای خرید فلزیاب از دیگران ایجاد نموده یا ذهن خریدار فلزیاب را الوده به تفکرات منفی نمایند

همه این اشخاص که این نوع تست دستگاه طلایاب را برای مشتری فلزیاب طلایاب گنج یاب ارائه مینمایند سازنده فلزیاب پالسی دست سازیا از این دسته فلزیابها طلایابها میباشند که فلزیاب خود را بعنوان فلزیاب خارجی ارائه نموده وهمه این دسته اشخاص یا شرکت ها ادعا دارند فلزیاب انها که از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا بهترین فلزیاب است و روش تست دستگاه طلایاب انها در خاک یا صخره بهترین است

واقعیت تست دستگاه طلایاب یا تست فلزیاب یا تست گنج یاب را به روش عادی انجام داده بعد از اموزش یک هدف نمونه مانند طلا را در سطح و عمق که پنهان گردیده است توسط خودتان بعنوان خریدار پیدا نموده و اصل موضوع در تست طلایاب توان تفکیک طلا در عمق میباشد که این عمل برای یک هدف کوچک طلا در عمق زیاد به نسبت عمق نهائی فلزیاب طلایاب گنج یاب پیدا نموده و تفکیک نماید که فقط فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که توان کاوش و تفکیک یک طلا کوچک در عمق زیاد با عدد VDI و بصورت مجزا از هم طبقه خود و دیگر فلزات متضاد و ذرات دارد  

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

قیمت دستگاه فلزیاب

قیمت دستگاه فلزیاب در بازار فلزیاب /طلایاب /گنج یاب یکسان نمی باشد و در بازار بهم ریخته فلزیاب طلایاب گنج یاب ایران هر که بخواهد یک قیمت دستگاه فلزیاب را به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب اعلام مینماید

توجه نمایید که قیمت دستگاه گنج یاب با قیمت دستگاه طلایاب با قیمت دستگاه فلزیاب تفاوتی نمی کند زیرا همه این دستگاه ها فلزیاب میباشد

 فقط در زمینه طلایاب ان فلزیاب که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با تعیین عدد VDI اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب میتواند با تعیین عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE نوع هدف را مجزا تفکیک نموده و پیدا نماید و هدف مانند طلا را جداگانه از دیگر فلزات هم طبقه خود مانند نقره و مس و روی و متضاد طبقه خود مانند اهن تفکیک نماید

قیمت دستگاه فلزیاب توسط شرکت های معتبر تولید کننده و فروشنده فلزیاب قیمتی متناسب میباشد و برای جلب خریدار فلزیاب و کسب بازار فلزیاب فلزیاب با کیفیت بالاخود را با قیمت مناسب ارایه مینماید

اگر فروشنده فلزیاب قیمت دستگاه فلزیاب را گران ارایه نمود بنابر این نیست که ان فلزیاب دارای کیفیت است بلکه ان فروشنده فلزیاب احتمالاً میخواهد قیمت دستگاه فلزیاب خود را بالاتر از قیمت واقعی فلزیاب ارایه نماید تا سود بیشتری ببرد و این عده این تفکر را در مغز خریدار فلزیاب در زمان خرید تلقین مینمایند که فلزیاب ما گران است زیرا کیفیت دارد ولی باور نکنید تا زمانی که کیفیت کار فلزیاب را بدست اورید

زیرا قیمت دستگاه فلزیاب مشخص است و ان عده که به عملکرد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اشنایی و مهارت داشته باشند متوجه میشوند ان عده از فروشنده فلزیاب در زمان فروش فلزیاب قیمت دستگاه فلزیاب را واقعی و متناسب میدهند قیمت حقیقی ان فلزیاب را به خریدارفلزیاب در زمان خرید فلزیاب اعلام نموده اند

 

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

قیمت دستگاه طلایاب

فلزیاب را با نام طلایاب معرفی مینمایند تا بر روی فلزیاب قیمت دستگاه طلایاب را بگذارند با انکه طلایاب که طلا را پیدا مینماید همان فلزیاب /طلایاب /گنج یاب میباشد که با عدد VDI بتواند طلا را از دیگر منابع و ذرات جدا نماید

اگر قیمت دستگاه طلایاب را برای فلزیاب قراردهند و ان فلزیاب توان و قدرت تفکیک طلا را با عدد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE نداشته باشد در اصل فلزیابی نمی باشد که به بتوان به ان طلایاب گفت و بر روی چنین فلزیابی بعضی فروشندگان فلزیاب کلمه طلایاب را میگذارند که این عمل صحیح نمی باشد و بیشتر برای فروش بیشتر این عمل را انجام میدهند

بیشتر این فلزیاب طلایاب گنج یاب که توان تفکیک بنابر اعداد VDI را ندارد از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد زیرا این نوع فلزیاب فقط میتواند تفاوت فلز اهنی از فلز غیراهنی را تشخیص دهد و قدرت تفکیک با اصول واقعی طبق بازتاب جدول فرکانس فلزیاب VDI SCALE را ندارد

پس یک فلزیاب /طلایاب /گنج یاب که توان تفکیک طلا را بصورت مجزا از دیگر منابع و اهداف هم طبقه خود ندارد بعنوان طلایاب به شما ارائه ننمایند

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که میتواند اندازه اهداف را به همراه نوع ان هدف از یکدیگر جدا نماید قیمت این نوع فلزیاب را میتوان قیمت دستگاه طلایاب کفت زیرا با عدد VDI عمل مینماید

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 05:38

عمق یابی فلزیاب

عمق یابی فلزیاب یا توان عمق گیری فلزیاب میتواند در شرایط گوناگون متفاوت باشد زیرا توان عمق گیری فلزیاب به نوع تنظیمات و شرایط مواد معدنی و منابع صحنه کار نیز بستگی داشته و هر نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار توان عمق فلزیاب را کاهش داده و در اینجا عملکرد اپراتور یا کاربر در انجام تنظیمات صحیح و درست نسبت به الیاژ هدف و وضعیت مواد معدنی و منابع صحنه کار میتواند توان سیستم فلزیاب را در وضعیت بحرانی افزایش دهد

در نتیجه عملکرد یک فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی در زمان خرید مشخص میگردد که ان فلزیاب به چه میزان توان و قدرت عمق گیری و تفکیک یک هدف در عمق زیاد را داشته و توان تفکیک ان فلزیاب به چه میزان برای تفکیک یک هدف در عمق زیاد است و در زمان خرید اموزش دیده و یک هدف پنهان گردیده را در سطح و عمق خودتان پیدا نموده و توان تفکیک و عمق گیری انرا بدست اورید اگر یک فلزیاب چنین عملی را در مرحله اول به انجام رساند قدرت تفکیک و عمق گیری ان به اثبات رسیده و قابل اطمینان میباشد و یک فلزیاب زمانی توان خود را نشان میدهد که اپراتور یا کاربر بتواند یک هدف نمونه را در سطح و عمق پیدا نموده و تفکیک نماید.

 

 

 

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:43

طلایاب

طلایاب هر سیستم فلزیاب که بتواند طلا را از دیگر منابع یا نقره و مس و روی و اهن با تعیین عدد VDI تفکیک نماید طلایاب میباشد ولی اینکه یک فلزیاب در زمان خرید اموزش دیده و بعد از اموزش هدف نمونه یا طلا نمونه را در سطح و عمق توسط خودتان پیدا نموده و تفکیک نماید بیانگر این است که توان تفکیک اهداف در عمق زیاد را دارد و دارای توان پاسخ به هدف یا طلا مورد نظر میباشد ولی اینکه بخواهید در صحنه کار اصلی گنج را پیدا نموده یا طلا قدیمی پیدا نمائید باید بدانید در این زمینه باید  با فلزیاب با مشخصاتی که ابراز گردیده است  تمرین نموده و مهارت کامل یافته تا بتوانید هدف اصلی را از دیگر منابع و ذرات تشخیص دهید که این خود امری تخصص میباشد و با تجربه و کسب مهارت به این تخصص دست خواهید یافت

هر که ابراز نمود با فلزیاب یا هرنوع یابنده یا طلایاب حتماً در هر عملیات و در وهله اول میتوانید طلاقدیمی یا گنج را پیدا نمائید امری واقعی نیست زیرا پیدا نمودن گنج یا طلا قدیمی یا اثار باستانی نیازمند عملیات حرفه ای با فلزیاب در این زمینه میباشد

 

 

سه شنبه, 10 اسفند 1395 07:41

فلزیاب لوپ یا کویل بزرگ

فلزیاب لوپ یا کویل بزرگ بیشتر در سیستم فلزیاب ولتاژ القائی که زیر مجموعه ان فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .... میباشد کارائی داشته و قابلیت تشخیص این نوع فلزیاب ها را افزایش میدهد

از انجاکه فلزیاب پالسی یا فلزیاب BFO یا فلزیاب VLF و فلزیاب TR و ...... که از نوع فلزیاب ولتاژ القائی میباشد برای تشخیص نوع فلزات یا اهداف در سرجستجوگریا لوپ و کویل خود با تغییر ولتاژ روبرو میگردد و برای همین این نوع فلزیاب ها دارای توان بالای در کاوش اهداف در عمق زیاد را نداشته و برای اینکه توان عمق این نوع فلزیاب ها را افزایش دهند بخصوص توان کاوش اهداف کوچک در عمق بیشتر را افزایش دهند از لوپ یا کویل بزرگ در تشخیص فلزات و اهداف در عمق بیشتر نسبت به لوپ یا کوئل معمولی یا کوچک بهره برده میشود در نتیجه در مدلهای فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و .. از نوع ولتاژ القائی از لوپ یا کویل بزرگ بهره برده میشود تا امکان توان پیدا نمودن اهداف در عمق بیشتر در این نوع فلزیاب ها افزایش یابد ولی لوپ یا کویل بزرگ تا حدود بین ده تا بیست درصد توان عمق را در فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO از نوع ولتاژ اقائی افزایش میدهد

در فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X دارا میباشد اندازه لوپ یا کویل مطرح نمی باشد زیرا در این نوع فلزیاب از تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بهره برده میشود که با تعیین اعداد در این نوع تنظیم توان تشخیص اندازه و ابعاد هدف تغییر یافته و مدار فلزیاب در اصل مسئولیت افزایش توان عمق این نوع فلزیاب با این نوع تنظیمات را به انجام میرساند و برای این است که در این نوع فلزیاب ها میتوان از سنسور حرارتی یا سنسور نوری حرارتی یا سنسور جذبی یا سنسور التراسونیک یا سنسور مادون قرمز یا لیزر بهره برده تا توان تشخیص سیستم فلزیاب افزایش یابد

 

صفحه1 از2