سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:11

فلزیاب تضمین زیرخاکی

فلزیاب تضمین کشف زیرخاکی را ندارد حال این فلزیاب یا طلایاب از هرنوع فلزیاب یا طلایاب باشد باز هم نمی توان ابراز نمود که با هر نوع فلزیاب یا طلایاب میتواند با تضمین زیرخاکی را کاوش نمود

امکان اینکه با فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بتوان طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد تشخیص دهد وجود دارد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری گنج طلا

فلزیاب تصویری گنج طلا را بخواهد تشخیص داده یا طلا در گنج را تفکیک نماید باید اصول تفکیک در فلزیاب تصویری را دارا باشد چون تفکیک گنج طلا با فلزیاب تصویری از اصول رادار زمینی دستی پیروی مینماید و از انجا که فلزیاب تصویری با تفکیک برای مشخص نمودن گنج طلا باید طبق اصول رادار عمل نماید تا ان فلزیاب تصویری از قانون تشخیص انرژی در فرکانس طلا در گنج بهره ببرد

دیگر فلزیاب ها این توان فلزیاب تصویری فرکانسی با تفکیک عدد VDI را نداشته زیرا در اثرمیدان مغناطیس مواد معدنی و منابع صحنه کار و میدان الکتریکی سطح طلا یا گنج وضعیت امواج هدف اصلی یا گنج طلا شکل گرفته و در اثر انرژی درونی گنج طلا یا گنج که ذرات را پیایی دریافت و الکترون تابش مینماید شرایط میدان فرکانس شکل گرفته و این تابش الکترون در زمانی با فاصله از مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج دارای حرکت میگردد و در نقطه ای ایستا شده و این نقطه میدان الکتریکی خود را داشته و جریان مغناطیسی پدید می اورد که میتواند حوزه مغناطیس باشد و موجب انحراف در فلزیاب های مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب ولتاژ القایی گردد زیرا این دسته فلزیاب ها با تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگرخود عمل مینماید و میتواند حوزه مغناطیس پدید امده در اطراف هدف اصلی یا گنج طلا را بعنوان مرکز هدف اصلی یا گنج طلا تشخیص داده و واکنش نشان دهد

برای این است که فلزیاب تصویری باید از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی با اصول رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند میدان فرکانسی حاصل از مرکز گنج طلا را تشخیص داده و مشخص نماید

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

قیمت فلزیاب خارجی

لیست قیمت فلزیاب – سایت قیمت یا قیمت فلزیاب خارجی یا انواع قیمت فلزیاب یا لیست قیمت طلایاب یا لیست قیمت گنج یاب یا قیمت فلزیاب ایرانی هر کدام از این قیمت ها که در سایت قیمت فلزیاب یا کاتالوگ فلزیاب ارائه میگردد میتواند قیمت فلزیاب خارجی یا قیمت طلایاب خارجی یا قیمت گنج یاب خارجی باشد که بعضی از قیمت فلزیاب ها قیمت واقعی فلزیاب نمی باشد وفروشندگان فلزیاب به هر نوعی میخواهند فلزیاب خود را با قیمت بالا بفروش برسانند

قیمت فلزیاب خارجی یا قیمت طلایاب خارجی یا قیمت گنج یاب خارجی بالاتر از قیمت متناسب بازار فلزیاب در ایران ارائه میگردد چون فروشنده این دسته فلزیاب خارجی قیمت فلزیاب خارجی را بالاتر از قیمت واقعی ارائه نموده تا سود بیشتری ببرند و قیمت فلزیاب خارجی را به نسبت قیمت واقعی ان گرانترارائه نموده با انکه این دسته فلزیاب خارجی که قیمت ان فلزیاب خارجی بالا است دارای کیفیت پایین نیز است ولی خریدار فلزیاب به این موضوع از نظر کیفیت و توان عمق و تفکیک فلزیاب خارجی توجه ننموده و فقط به نام ظاهر فلزیاب خارجی توجه نموده و تفاوت کیفیت فلزیاب و نسبت قیمت فلزیاب خارجی را به نسبت قیمت فلزیاب ایرانی یا قیمت طلایاب ایرانی یا قیمت گنج یاب ایرانی را که دارای کیفیت بالا میباشد و تولید یک شرکت فلزیاب معتبر میباشد توجه نمی نماید عملکرد فلزیاب را در نظر داشته باشید که مربوط به قدرت عمق و تفکیک ان فلزیاب بستگی دارد

فلزیاب ایرانی با کیفیت بالا که شرکت فلزیاب معتبر تولید مینماید مطمئناً توانائی بالاتری از نظر عملکرد و قیمت نسبت به فلزیاب خارجی دارا است

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

قیمت فلزیاب

فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب قیمت مشخصی داشته و قیمت فلزیاب یا قیمت طلایاب یا قیمت گنج یاب نمی تواند متفاوت باشد مگر انکه عمق ان فلزیاب موجب تفاوت قیمت فلزیاب با دیگر فلزیاب ها یا گنج یاب ها یا طلایاب ها گردد

قیمت فلزیاب به نوع توان تفکیک ان فلزیاب یا طلایاب گنج یاب نیز بستگی دارد قیمت فلزیاب را که یک تولید کننده فلزیاب یا تولید کننده گنج یاب یا تولید کننده طلایاب ارائه نموده که قیمت ها متفاوت در بین فلزیاب های ان تولید کننده فلزیاب وجود داشته که تفاوت قیمت فلزیاب یک شرکت فلزیاب میتواند از نوع مدار فلزیاب یا قطعات فلزیاب باشد یا چند تولید کننده فلزیاب مشترکاً فلزیاب خود را در یک مجموعه ارائه نموده که میتواند خریدار فلزیاب طلایاب گنج یاب با انواع قیمت فلزیاب با شرایط متفاوت از نظر نوع فلزیاب روبرو شود که این نوع فلزیاب ها دارای عمق و تفکیک انها نیزیکی نباشد یا قیمت فلزیاب با عمق یک اندازه و یک توان تفکیک یا تنظیم تفکیک یکی باشد ولی قیمت انها متفاوت باشد همه این موارد به نوع نقشه مدار ان فلزیاب بستگی دارد

بعضی ها قیمت فلزیاب را به بهانه خارجی بودن فلزیاب یا فلزیاب که گنج یاب قیمت فلزیاب را بالاتر از قیمت واقعی ان ارائه مینمایند

تولید کننده معتبر فلزیاب قیمت فلزیاب متناسب با توان ان فلزیاب تعیین نموده تا بازار رقابت را در اختیار خود قرار دهد و یک شرکت فلزیاب که فلزیاب ایرانی با کیفیت را ارائه میدهد میتواند قیمت مناسب را انتخاب نموده تا با فروش بالا فلزیاب یا افزایش فروش فلزیاب سطح تولید فلزیاب را بالا نگهداشته و بطور طبیعی هزینه تولید فلزیاب کاهش یافته و از ارتباط فروش فلزیاب با میزان بالا در کاهش هزینه ثابت برای کاهش قیمت بهره برده می شود تا بازار رقابت را در دست خود بگیرد پس ارزان بودن یک فلزیاب ساخت ایرانی برای یک شرکت معتبر با تکنولوژی انحصاری مشخص است

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب قیمت پایین

فلزیاب قیمت پایین یا قیمت پایین فلزیاب یا قیمت مناسب فلزیاب یا فلزیاب قیمت مناسب با یکدیگر تفاوت دارد فلزیاب قیمت پایین که بعضی از تولید کنندگان معتبر فلزیاب یا فروشندگان با اعتبار فلزیاب طلایاب گنج یاب  ارایه مینمایند به خاطر این است که این تولید کنندگان فلزیاب انواع فلزیاب را با قیمت متفاوت را در اختیار خریدارفلزیاب در زمان خرید فلزیاب قرار میدهند

لیست قیمت انواع فلزیاب را این دسته فروشندگان فلزیاب یا تولید کنندگان فلزیاب طلایاب گنج یاب به خریدار فلزیاب در زمان فروش فلزیاب ارایه مینمایند که انواع فلزیاب با قیمت متفاوت در ان وجود دارد و هر فلزیاب طلایاب گنج یاب به نسبت نوع طراحی مدار ان فلزیاب یا توان تفکیک فلزات درعمق متفاوت یا عمق کم یا عمق متوسط یا عمق زیاد فلزیاب تعیین و مرتب شده  است و قیمت پایین فلزیاب و قیمت مناسب فلزیاب و قیمت بالا فلزیاب در لیست انواع فلزیاب این تولید کنندگان معتبر وجود دارد و تمامی قیمتهای فلزیاب این دسته تولید کننده نعتبر فلزیاب واقعی میباشد

پس قیمت فلزیاب اگر در طبقه قیمت خود یا رنج واقعی فلزیاب باشد میتواند قیمت بالا داشته باشد ولی قیمت بالا ان فلزیاب نیز واقعی است و نسبت به توان ان فلزیاب است و ان دسته که فلزیاب بدون کیفیت خود را که با ان ظاهر شکیلی میدهند را باقیمت نجومی بفروش میرسانند فقط میخواهند در تفکر خریداراین را جا بی اندازند که فلزیاب انها دارای کیفیت بالاتر نسبت به فلزیاب با قیمت مناسب است در زمان خرید فلزیاب طلایاب گنج یاب عملکرد فلزیاب را در نظر بگیرید

طلایاب قیمت پایین یا گنج یاب قیمت پایین همان فلزیاب قیمت پایین است

 

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

قیمت دستگاه فلزیاب

قیمت دستگاه فلزیاب در بازار فلزیاب /طلایاب /گنج یاب یکسان نمی باشد و در بازار بهم ریخته فلزیاب طلایاب گنج یاب ایران هر که بخواهد یک قیمت دستگاه فلزیاب را به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب اعلام مینماید

توجه نمایید که قیمت دستگاه گنج یاب با قیمت دستگاه طلایاب با قیمت دستگاه فلزیاب تفاوتی نمی کند زیرا همه این دستگاه ها فلزیاب میباشد

 فقط در زمینه طلایاب ان فلزیاب که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با تعیین عدد VDI اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب میتواند با تعیین عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE نوع هدف را مجزا تفکیک نموده و پیدا نماید و هدف مانند طلا را جداگانه از دیگر فلزات هم طبقه خود مانند نقره و مس و روی و متضاد طبقه خود مانند اهن تفکیک نماید

قیمت دستگاه فلزیاب توسط شرکت های معتبر تولید کننده و فروشنده فلزیاب قیمتی متناسب میباشد و برای جلب خریدار فلزیاب و کسب بازار فلزیاب فلزیاب با کیفیت بالاخود را با قیمت مناسب ارایه مینماید

اگر فروشنده فلزیاب قیمت دستگاه فلزیاب را گران ارایه نمود بنابر این نیست که ان فلزیاب دارای کیفیت است بلکه ان فروشنده فلزیاب احتمالاً میخواهد قیمت دستگاه فلزیاب خود را بالاتر از قیمت واقعی فلزیاب ارایه نماید تا سود بیشتری ببرد و این عده این تفکر را در مغز خریدار فلزیاب در زمان خرید تلقین مینمایند که فلزیاب ما گران است زیرا کیفیت دارد ولی باور نکنید تا زمانی که کیفیت کار فلزیاب را بدست اورید

زیرا قیمت دستگاه فلزیاب مشخص است و ان عده که به عملکرد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اشنایی و مهارت داشته باشند متوجه میشوند ان عده از فروشنده فلزیاب در زمان فروش فلزیاب قیمت دستگاه فلزیاب را واقعی و متناسب میدهند قیمت حقیقی ان فلزیاب را به خریدارفلزیاب در زمان خرید فلزیاب اعلام نموده اند

 

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

قیمت انواع گنج یاب

قیمت انواع گنج یاب را از روی عملکرد ان فلزیاب که با ان گنج یاب میگویند می شود بدست اورد قیمت انواع گنج یاب یا قیمت انواع طلایاب را میتوان قیمت انواع فلزیاب مورد توجه قرار داد بدانید گنج یاب وجود خارجی ندارد که به قیمت ان قیمت انواع گنج یاب را گذاشت

قیمت انواع گنج یاب را از روی توان تشخیص و تفکیک ان گنج یاب یا فلزیاب می توان مشخص نمود

ان فلزیاب را که بعنوان گنج یا یا طلایاب فروشنده معرفی مینماید باید قدرت تفکیک اهداف و فلزات را بنابر عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE داشته باشد در غیر اینصورت نمی توان یک فلزیاب را گنج یاب یا طلایاب به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب معرفی نمود

قیمت انواع گنج یاب در ایران مرتبط با فروشنده فلزیاب طلایاب گنج یاب است زیرا هر فروشنده فلزیاب یک قیمت بر روی فلزیاب خود گذاشته و بعنوان انواع قیمت گنج یاب به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب ارایه مینماید

فلزیاب را از تولید کننده معتبر فلزیاب خریدار نمایید که فلزیاب واقعی با توان تفکیک و تشخیص انواع فلزات را به انجام میرساند زیرا این عده شرکت معتبرقیمت انواع فلزیاب را به جای انواع قیمت گنج یاب ارایه نمی نماید و قیمت فلزیاب را واقعی به خریدار فلزیاب در زمان خرید ابراز مینمایند

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب قیمت

فلزیاب قیمت متفاوت دارد و فلزیاب قیمت گذاری میشود بنابرقدرت کارفلزیاب ولی بعضی از فروشندگان فلزیاب /طلایاب /گنج یاب فلزیاب قیمت بالاتر از قیمت واقعی فلزیاب بفروش میرسانند

 فلزیاب قیمت متناسب داشته باشد و توانایی عملکرد فلزیاب مهم است زیرا تولیدکنندکان معتبر فلزیاب سعی مینمایند قیمت فلزیاب را مناسب ارائه نمایند تا بتوانند در بازار فلزیاب گوی رقابت را از دیگر تولیدکنندگان یا فروشندگان فلزیاب طلایاب گنج یاب گرفته و بازار فلزیاب را در اختیار خود قراردهند و بتوانند فلزیاب قیمت پایین و با کارایی بالا ارائه نمایند این موضوع در بازار تجارت یک امر عمومی در دنیا میباشد

متاسفانه در ایران فلزیاب قیمت بالا را ارائه مینمایند که ان فلزیاب قیمت واقعی نسبت به نوع عملکرد ان فلزیاب ندارد

فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که این نوع فلزیاب قیمت متفاوت دارد و این تفاوت قیمت فلزیاب در این نوع فلزیاب طلایاب گنج یاب بستگی به نوع طراحی مدار ان فلزیاب و قدرت تشخیص ان فلزیاب دارد زیرا انواع فلزیاب با این نوع تنظیمات وجود دارد که قدرت توان عمق و تکنولوژی انها و لوازم جانبی تشخیص و تفکیک این نوع فلزیاب ها با یکدیگر متفاوت است و تعیین قیمت این فلزب ها بنابر توان و قدرت مدار ان میباشد این عوامل موجب میشود که این فلزیاب قیمت متفاوت داشته باشد

فلزیاب قیمت یا طلایاب قیمت یا گنج یاب قیمت یکسان میتواند داشته باشد به شرط انکه توان و قدرت انها یکسان باشد و طلایاب یا گنج یاب بصورت حرفه ای وجود نداشته و همه این سیستمها فلزیاب میباشد و توان تفکیک و داشتن تنظیمات تفکیک و ابعاد هدف است که میتواند فلزیاب قیمت متفاوت پیدا نماید

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

لیست قیمت فلزیاب

لیست قیمت فلزیاب بستگی به نوع فلزیاب ها دارد لیست قیمت فلزیاب لیست قیمت طلایاب لیست قیمت گنج یاب میتواند توسط هر شرکت یا فروشنده با یکدیگر متفاوت باشد تفاوت قیمت در نوع فلزیاب میتواند باشد ولی ربطی به کیفیت فلزیاب ندارد

لیست قیمت فلزیاب تولید کنندگان معتبر و معروف که میخواهند بازار را از نظر اقتصادی دراختیار خود قراردهند به نسبت دیگر فروشندگان فلزیاب متناسب تر یا پائین تر است زیرا از قانون فروش بیشتر و هزینه کمتر و سود بالاتر در مدیریت بازرگانی یا فروش بهره میبرند

لیست قیمت فلزیاب بعضی از فروشندگان فلزیاب با ارقام نجومی روبرو است و این امر بیشتر در ایران مشاهده میگردد زیرا بازار فلزیاب در ایران بیشتر حالت زیرزمینی و پنهان داشته و فروشندگان فلزیاب متفرقه که پنهانی عمل نموده از این موضوع سوء استفاده نموده و لیست قسمت فلزیاب خود را بالاتر از قیمت واقعی به خریداران ارائه مینماید و برای توجیه عمل خود به خریداران تلقین مینماید که فلزیاب ما گران است زیرا کیفیت خوبی دارد با انکه چنین نیست و انها فلزیاب را گران میدهند تا سود بیشتر ببرند و این امر در بین فروشندگان فلزیاب درایران مرسوم شده است واین فروشندگان فلزیاب که میخواهند فلزیاب خود را گران بفروشند درکنار این مطالب به خریداران میگویند فلزیاب ارزان کیفیت ندارد ولی نمی گویند که فلزیاب با قیمت مناسب که توسط تولید کنندگان و فروشندگان معتبر ارائه میگردد دارای توانائی بالاتری است و این دسته تولید کننده فلزیاب یا فروشنده فلزیاب معتبر رسوم در اختیار داشتن بازار را رعایت مینمایند ولیست قیمت فلزیاب را مناسب و واقعی ارائه مینمایند

لیست قیمت فلزیاب لیست قیمت گنج یاب لیست قیمت طلایاب متعلق به شرکت ها تولید کننده وفروشنده فلزیاب قیمت متناسب و واقعی میباشد

شرکت ها معتبر یا تولید کنندگان و فروشندگان با اعتبار فلزیاب لیست قیمت فلزیاب را بنابر حقیقت و توان و نوع ان فلزیاب به خریداران فلزیاب ارائه مینمایند

 

 

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 09:00

طلایاب تفکیک دار مطمئن

طلایاب تفکیک دار مطمئن ان فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد که میتواند اهداف را با عدد VDI مربوط به خود همان هدف با فلزبنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE تفکیک نماید

فلزیاب تفکیک دارانواع گوناگون دارد که فلزیاب های ولتاژ القائی که زیر مجموعه ان فلزیاب پالسی یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO و ... میباشد نیز بعضی از فروشندگان فلزیاب در رسته فلزیاب تفکیک دار قرار میدهند که بیشتر این نوع فلزیاب ها توان تفکیک بنابر اعداد VDI را نداشته بلکه فقط میتوانند تفاوت بین یک هدف اهنی از غیر اهنی را تشخیص دهند و واکنش این نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب برای چند هدف غیر اهنی یکسان است و نمی تواند بین دو هدف غیراهنی مانند طلا و نقره را از یکدیگر تشخیص داده و تفکیک نماید و به این عمل تشخیص تفاوت میگویند و تفکیک نمی باشد

ولی فلزیاب تفکیک دار مطمئن یا گنج یاب تفکیک دارکه دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد میتواند هر نوع هدف اهنی یا غیر اهنی یا طلا و نقره و مس و روی و اهن را با عدد VDI مربوط به همان هدف بصورت مجزا و جداگانه تفکیک نموده و مشخص نماید و فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب با دار بودن این نوع تنظیمات میتواند بین دو هدف غیراهنی مانند طلا و نقره را بخوبی تفکیک نماید و واکنش ان بر روی هر هدف متعلق به همان هدف یا فلز میباشد

 

 

صفحه1 از2