سه شنبه, 22 فروردين 1396 09:11

فلزیاب تضمین زیرخاکی

فلزیاب تضمین کشف زیرخاکی را ندارد حال این فلزیاب یا طلایاب از هرنوع فلزیاب یا طلایاب باشد باز هم نمی توان ابراز نمود که با هر نوع فلزیاب یا طلایاب میتواند با تضمین زیرخاکی را کاوش نمود

امکان اینکه با فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X بتوان طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد تشخیص دهد وجود دارد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری گنج طلا

فلزیاب تصویری گنج طلا را بخواهد تشخیص داده یا طلا در گنج را تفکیک نماید باید اصول تفکیک در فلزیاب تصویری را دارا باشد چون تفکیک گنج طلا با فلزیاب تصویری از اصول رادار زمینی دستی پیروی مینماید و از انجا که فلزیاب تصویری با تفکیک برای مشخص نمودن گنج طلا باید طبق اصول رادار عمل نماید تا ان فلزیاب تصویری از قانون تشخیص انرژی در فرکانس طلا در گنج بهره ببرد

دیگر فلزیاب ها این توان فلزیاب تصویری فرکانسی با تفکیک عدد VDI را نداشته زیرا در اثرمیدان مغناطیس مواد معدنی و منابع صحنه کار و میدان الکتریکی سطح طلا یا گنج وضعیت امواج هدف اصلی یا گنج طلا شکل گرفته و در اثر انرژی درونی گنج طلا یا گنج که ذرات را پیایی دریافت و الکترون تابش مینماید شرایط میدان فرکانس شکل گرفته و این تابش الکترون در زمانی با فاصله از مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج دارای حرکت میگردد و در نقطه ای ایستا شده و این نقطه میدان الکتریکی خود را داشته و جریان مغناطیسی پدید می اورد که میتواند حوزه مغناطیس باشد و موجب انحراف در فلزیاب های مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب ولتاژ القایی گردد زیرا این دسته فلزیاب ها با تغییر میدان مغناطیس در سرجستجوگرخود عمل مینماید و میتواند حوزه مغناطیس پدید امده در اطراف هدف اصلی یا گنج طلا را بعنوان مرکز هدف اصلی یا گنج طلا تشخیص داده و واکنش نشان دهد

برای این است که فلزیاب تصویری باید از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی با اصول رادار زمینی دستی با تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد تا بتواند میدان فرکانسی حاصل از مرکز گنج طلا را تشخیص داده و مشخص نماید

 

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:05

فلزیاب قیمت کارخانه

فلزیاب قیمت کارخانه را دارا باشد مطمئناً فلزیاب با قیمت متناسب میباشد و همه فلزیاب ها در کارخانه تولید نمی شود که قیمت متناسب داشته باشد و قیمت کارخانه متناسب است زیرا تولید فلزیاب را بصورت تعداد زیاد به انجام رسانده و همین موضوع باعث میگردد که فلزیاب با قیمت پایین و کیفیت بالا به بازار فلزیاب یا طلایاب ارائه گردد

فلزیاب ساخت کارخانه در دنیا به دو دسته عمده تقسیم میگردد فلزیاب ساخت کارخانه های که فلزیاب اماتوری یا فلزیاب تفریحی یا فلزیاب سرگرمی میباشد مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی که توان پایین در کاوش اهداف در عمق زیاد دارد یا دارای توان با عمق کم میباشد و بیشتر کارخانجات فلزیاب در دنیا این نوع فلزیاب ها را تولید مینمایند زیرا تولید و ساخت انها کم هزینه و راحت میباشد و به دلیل سادگی در کارتوجه خریداران را بیشتر جلب مینماید و برای همین ظاهر زیبا و بازاری پسندی برای این دسته فلزیاب ها ایجاد مینماید

دسته دوم کارخانجات فلزیاب میباشد که فلزیاب با عمق زیاد را طراحی و تولید مینماید و این نوع دسته کارخانه های فلزیاب اقدام به طراحی فلزیاب مخصوص خود را مینمایند  و اصولاً فلزیاب ها یا اینگونه کارخانجات دارای فلزیاب با ترکیب ظاهر مربوط به خود میباشند و فلزیاب های عمومی را تولید نمی کنند بلکه فلزیاب های حرفه ای را که خود طراحی مینماید به بازار ارائه مینمایند و اصولاً این دسته کارخانجات فلزیاب اقدام به ساخت فلزیاب دستی مینمایند زیرا فلزیاب این دسته کارخانجات فلزیاب حرفه ای با دقت بالا و دارای قدرت تفکیک زیاد میباشد و نمی توان این نوع فلزیاب ها را بصورت ماشینی تولید نموده زیرا دقت بالا در ساخت این دسته فلزیاب نیاز است و این نوع کارخانجات فلزیاب برای اینکه بازار فلزیاب را در اختیار خود داشته باشند سعی مینمایند فلزیاب با کیفیت بالا را با قیمت پایین و متناسب ارائه نمایند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:06

فلزیاب

فلزیاب که فوق پیشرفته باشد باید از دست رادار زمینی دستی باشد و فلزیاب در نوع های گوناگون وجود دارد و فلزیاب در شکل ها و ترکیب مداری متفاوت طراحی و تولیدی میگردد و فلزیاب میتواند انواع منابع و اهداف یا طلا یا نقره یا مس یا روی یا اهن و الومینیمی را تشخیص داده و مشخص نماید وفلزیاب که تفکیک دارا باشد باید یک فلزیاب باشد که طبق اصول رادار زمینی دستی طراحی شده باشد یا طبق اصول رادار RADAR با عدد VDI عمل نماید و فلزیاب که تفکیک نماید با عدد VDI در هر زمینه کاربرد دارد و چنین فلزیاب در زمینه کشف معادن و اب و برق و گاز و مخابرات و نفت و پتروشیمی و جاده سازی و راهسازی و سد سازی کاربرد داشته و فلزیاب در موارد بیشماری از عملیات متفاوت کارایی دارد به شرط انکه ان فلزیاب طبق اصول رادار زمینی دستی طراحی شده باشد و این چنین فلزیاب توان قدرت تفکیک طلا و نقره و مس و روی و اهن و الومینیم با عدد VDI مربوط به همان طبقه فلز با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارا باشد

فلزیاب که میتواند تفکیک با عدد VDI را بصورت مجزا برای اهداف گوناگون و طلا را داشته باشد و تنظیمات سطح و حجم یا ابعاد هدف IND SIZE را نیز دارا باشد میتوان با تغییر عدد   VDI و تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE در فلزیاب وضعیت اینکه ان محدوده و نقطه که فلزیاب تفکیک دار به ان واکنش نشان داده است متعلق به هدف اصلی یا طلا یا ذارت یا دیگر منابع و مواد معدنی است را مشخص و تفکیک نموده تا اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب متوجه گردد که ان محدوده که فلزیاب پاسخ مثبت داده است مربوط به هدف اصلی یا طلا است یا متعلق به دیگر منابع میباشد و این توانایی فلزیاب خطا اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب را در تشخیص و تعیین تنظیمات برای هدف اصلی یا طلا را کاهش داده یا از بین برود

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب قدمت طلا

فلزیاب قدمت طلا یا فلزیاب عمر طلا را نمی تواند تشخیص دهد تا قیمت طلا زیر زمین مشخص گردد ولی فلزیاب طلا جدی یا طلا با قدمت را میتواند اشکار نماید و اینکه طلا دارای قدمت یا عمربالای باشد قیمت ان طلا بیشتر است یک موضوعی است که موجب میگردد که جستجوگران طلا با فلزیاب اقدام به جستجو طلا نمایند ولی کاوشگران طلا به توان فلزیاب و شرایط انحراف در تشخیص فلزیاب یا طلایاب به توان فلزیاب توجه نمی نمایند و هر که فلزیاب خریدار می نماید میخواهد با سرعت زیاد گنج یا طلا را پیدا نماید که چنین چیزی پیش نخواهد امد زیرا همان قدر که عمر طلا یا قدمت طلا بیشتر باشد پیدا نمودن ان نیزنیازمند زمان بیشتری میباشد زیرا فلزاتی مانند طلا در مرور زمان تغییرات فیزیکی و شیمیای اطراف خود را جذب و منتشر نموده و توان فلزیاب را در تشخیص گنج یا طلا قدیمی یا با قدمت و عمر زیاد با اختلال روبرو می نماید و برای همین است که اکثر دارندگان فلزیاب به قدمت طلا و عمر طلا و قیمت طلا قدیمی توجه نموده ولی به نحوه عملکرد خود و مهارت خود برای کاوش طلا قدیمی با فلزیاب دقت نمی نمایند

شرح داده شد از وجود دیگر منابع و تاثیر ان در مرور زمان بر هدف اصلی یا طلا میتواند کانالهای انحرافی در حول محور یک هدف از جنس طلا پدید آورد و سیستم فلزیاب از هر نوع و ساخت هر کجا دنیا باشد را در پیدا نمودن مرکز هدف اصلی یا طلا با قدمت و عمر زیاد منحرف نماید

قدمت طلا یا عمر طلا خود یک عامل مهم ایجاد خطا در فلزیاب میباشد

 

قطعات گران فلزیاب یا قطعات گران طلایاب یا قطعات گران گنج یاب ارتباطی با قیمت فلزیاب ایرانی که بعنوان فلزیاب خارجی یا فلزیاب خارجی با کیفیت پایین ندارد و این گران بودن فلزیاب طلایاب گنج یاب ربطی به اینگه مدار ان فلزیاب محرمانه است یا قطعات ان محرمانه یا بخصوص است و این قطعات از کشور دیگر یا یک شرکت معتبر مانند زیمنس یا فلیپس یا سونی اورده اند ندارد و این مطالب دروغ است که از این شرکت ها قطعات بصورت خاص وارد ایران نموده اند وزیرا این قطعات با همین برند یا مارک ها در بازار ایران به وفور یافت میشود زیرا چند شرکت بزرگ در دنیا بیشتر نیستند که قطعات الکترونیک را تولید مینماید و تولید قطعات الکترونیک در انحصار این چند شرکت است

ولی عده ای وجود قطعات خاص الکترونیک را مستمسک محرمانه بودن فلزیاب خود دانسته و به خریدار فلزیاب ابراز مینماید که قطعات خاصی را با قیمت گران به کشور وارد نموده اند و به این خاطر فلزیاب انها نسبت به فلزیاب شرکت معتبر فلزیاب گرانتر است  که این امر واقعیت نداشته زیرا هر قطعه در بازار فلزیاب یا بازار قطعات الکترونیک مشخص میباشد و گفته این افراد فقط برای نشان دادن انحصاری بودن مدار فلزیاب خود از نظر قطعات از کلمه محرمانه بودن قطعات یا خاص بودن قطعات بهره میبرند که این چنین نمی باشد

البته انحصاری بودن طراحی مدار فلزیاب موضوعی دیگر است

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

قیمت فلزیاب

فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب قیمت مشخصی داشته و قیمت فلزیاب یا قیمت طلایاب یا قیمت گنج یاب نمی تواند متفاوت باشد مگر انکه عمق ان فلزیاب موجب تفاوت قیمت فلزیاب با دیگر فلزیاب ها یا گنج یاب ها یا طلایاب ها گردد

قیمت فلزیاب به نوع توان تفکیک ان فلزیاب یا طلایاب گنج یاب نیز بستگی دارد قیمت فلزیاب را که یک تولید کننده فلزیاب یا تولید کننده گنج یاب یا تولید کننده طلایاب ارائه نموده که قیمت ها متفاوت در بین فلزیاب های ان تولید کننده فلزیاب وجود داشته که تفاوت قیمت فلزیاب یک شرکت فلزیاب میتواند از نوع مدار فلزیاب یا قطعات فلزیاب باشد یا چند تولید کننده فلزیاب مشترکاً فلزیاب خود را در یک مجموعه ارائه نموده که میتواند خریدار فلزیاب طلایاب گنج یاب با انواع قیمت فلزیاب با شرایط متفاوت از نظر نوع فلزیاب روبرو شود که این نوع فلزیاب ها دارای عمق و تفکیک انها نیزیکی نباشد یا قیمت فلزیاب با عمق یک اندازه و یک توان تفکیک یا تنظیم تفکیک یکی باشد ولی قیمت انها متفاوت باشد همه این موارد به نوع نقشه مدار ان فلزیاب بستگی دارد

بعضی ها قیمت فلزیاب را به بهانه خارجی بودن فلزیاب یا فلزیاب که گنج یاب قیمت فلزیاب را بالاتر از قیمت واقعی ان ارائه مینمایند

تولید کننده معتبر فلزیاب قیمت فلزیاب متناسب با توان ان فلزیاب تعیین نموده تا بازار رقابت را در اختیار خود قرار دهد و یک شرکت فلزیاب که فلزیاب ایرانی با کیفیت را ارائه میدهد میتواند قیمت مناسب را انتخاب نموده تا با فروش بالا فلزیاب یا افزایش فروش فلزیاب سطح تولید فلزیاب را بالا نگهداشته و بطور طبیعی هزینه تولید فلزیاب کاهش یافته و از ارتباط فروش فلزیاب با میزان بالا در کاهش هزینه ثابت برای کاهش قیمت بهره برده می شود تا بازار رقابت را در دست خود بگیرد پس ارزان بودن یک فلزیاب ساخت ایرانی برای یک شرکت معتبر با تکنولوژی انحصاری مشخص است

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

گنج یاب اورجینال

گنج یاب اورجینال یا اصل بودن فلزیاب طلایاب گنج یاب یک موضوعی بحث برانگیز در بازار فلزیاب برای گنج یاب اورجینال میباشد اول باید تکلیف گنج یاب مشخص گردد بعد گنج یاب اورجینال مورد بررسی قراربگیرد و اورجینال بودن گنج یاب در هاله ابهام است زیرا اصل گنج یاب خود جایگاهی در بین فلزیاب طلایاب ورادار زمینی دستی یا یابنده فلزات ندارد

 گنج یاب اورجینال دیگر مشخص است فقط یک کلمه تبلیغاتی از طرف فروشندگان فلزیاب در زمان فروش فلزیاب با نام گنج یاب اورجینال میباشد

سایت گنج یاب اورجینال یا هر نوع کلمه گنج یاب اورجینال که در سایت ها یا بلاگ ها یا شبکه های اجتماعی مطرح میگردد فقط برای فروش فلزیاب با قیمت گنج یاب اورجینال میباشد و گنج یاب اورجینال را برای ان بکار میبرند تا خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب تشویق به خرید گنج یاب نمایند و با بکار گیری این نوع کلمه گنج یاب اورجینال برای تحت تاثیر قرار دادن بازار فلزیاب میباشد تا به خریدار فلزیاب بگویند فلزیاب انها متفاوت است

 ان فلزیابی که بعنوان گنج یاب اورجینال یا گنج یاب بفروش میرسانند حتی فلزیاب از نوع طلایاب نیز نمی باشد زیرا فلزیاب از نوع طلایاب باید اهداف مانند طلا را با عدد VDI از دیگر منابع و فلزات جداگانه تفکیک نماید که این نوع گنج یاب اورجینال را که بعضی فروشندگان فلزیاب بفروش میرسانند  توان تفکیک اهداف یا طلا را با عدد VDI ندارد

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب قیمت پایین

فلزیاب قیمت پایین یا قیمت پایین فلزیاب یا قیمت مناسب فلزیاب یا فلزیاب قیمت مناسب با یکدیگر تفاوت دارد فلزیاب قیمت پایین که بعضی از تولید کنندگان معتبر فلزیاب یا فروشندگان با اعتبار فلزیاب طلایاب گنج یاب  ارایه مینمایند به خاطر این است که این تولید کنندگان فلزیاب انواع فلزیاب را با قیمت متفاوت را در اختیار خریدارفلزیاب در زمان خرید فلزیاب قرار میدهند

لیست قیمت انواع فلزیاب را این دسته فروشندگان فلزیاب یا تولید کنندگان فلزیاب طلایاب گنج یاب به خریدار فلزیاب در زمان فروش فلزیاب ارایه مینمایند که انواع فلزیاب با قیمت متفاوت در ان وجود دارد و هر فلزیاب طلایاب گنج یاب به نسبت نوع طراحی مدار ان فلزیاب یا توان تفکیک فلزات درعمق متفاوت یا عمق کم یا عمق متوسط یا عمق زیاد فلزیاب تعیین و مرتب شده  است و قیمت پایین فلزیاب و قیمت مناسب فلزیاب و قیمت بالا فلزیاب در لیست انواع فلزیاب این تولید کنندگان معتبر وجود دارد و تمامی قیمتهای فلزیاب این دسته تولید کننده نعتبر فلزیاب واقعی میباشد

پس قیمت فلزیاب اگر در طبقه قیمت خود یا رنج واقعی فلزیاب باشد میتواند قیمت بالا داشته باشد ولی قیمت بالا ان فلزیاب نیز واقعی است و نسبت به توان ان فلزیاب است و ان دسته که فلزیاب بدون کیفیت خود را که با ان ظاهر شکیلی میدهند را باقیمت نجومی بفروش میرسانند فقط میخواهند در تفکر خریداراین را جا بی اندازند که فلزیاب انها دارای کیفیت بالاتر نسبت به فلزیاب با قیمت مناسب است در زمان خرید فلزیاب طلایاب گنج یاب عملکرد فلزیاب را در نظر بگیرید

طلایاب قیمت پایین یا گنج یاب قیمت پایین همان فلزیاب قیمت پایین است

 

 

 

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

قیمت دستگاه فلزیاب

قیمت دستگاه فلزیاب در بازار فلزیاب /طلایاب /گنج یاب یکسان نمی باشد و در بازار بهم ریخته فلزیاب طلایاب گنج یاب ایران هر که بخواهد یک قیمت دستگاه فلزیاب را به خریدار فلزیاب در زمان خرید فلزیاب اعلام مینماید

توجه نمایید که قیمت دستگاه گنج یاب با قیمت دستگاه طلایاب با قیمت دستگاه فلزیاب تفاوتی نمی کند زیرا همه این دستگاه ها فلزیاب میباشد

 فقط در زمینه طلایاب ان فلزیاب که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد با تعیین عدد VDI اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب میتواند با تعیین عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE نوع هدف را مجزا تفکیک نموده و پیدا نماید و هدف مانند طلا را جداگانه از دیگر فلزات هم طبقه خود مانند نقره و مس و روی و متضاد طبقه خود مانند اهن تفکیک نماید

قیمت دستگاه فلزیاب توسط شرکت های معتبر تولید کننده و فروشنده فلزیاب قیمتی متناسب میباشد و برای جلب خریدار فلزیاب و کسب بازار فلزیاب فلزیاب با کیفیت بالاخود را با قیمت مناسب ارایه مینماید

اگر فروشنده فلزیاب قیمت دستگاه فلزیاب را گران ارایه نمود بنابر این نیست که ان فلزیاب دارای کیفیت است بلکه ان فروشنده فلزیاب احتمالاً میخواهد قیمت دستگاه فلزیاب خود را بالاتر از قیمت واقعی فلزیاب ارایه نماید تا سود بیشتری ببرد و این عده این تفکر را در مغز خریدار فلزیاب در زمان خرید تلقین مینمایند که فلزیاب ما گران است زیرا کیفیت دارد ولی باور نکنید تا زمانی که کیفیت کار فلزیاب را بدست اورید

زیرا قیمت دستگاه فلزیاب مشخص است و ان عده که به عملکرد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب اشنایی و مهارت داشته باشند متوجه میشوند ان عده از فروشنده فلزیاب در زمان فروش فلزیاب قیمت دستگاه فلزیاب را واقعی و متناسب میدهند قیمت حقیقی ان فلزیاب را به خریدارفلزیاب در زمان خرید فلزیاب اعلام نموده اند

 

 

 

صفحه1 از3