پنج شنبه, 31 فروردين 1396 17:51

مدار فلزیاب تصویری مغناطیسی

مدار فلزیاب تصویری مغناطیسی

مدار فلزیاب تصویری مغناطیسی در اصل از قانون فلزیاب تصویری نمی تواند بهره ببرد و در کل هر نوع فلزیاب یا دستگاه نمی تواند فلزیاب تصویری باشد فلزیاب تصویری باید دارای مدار با طراحی طبق اصول رادار با تفکیک باشد تا یک فلزیاب تصویری واقعی قلمداد گردد

در تشخیص تصویربصورت لکه رنگ یا عدد VDI در فلزیاب تصویری از قانون تشخیص انرژی خاص مربوط به فرکانس ان فلز یا طلا یا که تعیین شده در تنظیمات مدار سخت افزار فلزیاب تصویری و نرم افزار فلزیاب تصویری میباشد بر روی صفحه نمایشگر فلزیاب تصویری اشکار میگردد

با انکه در فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد مدار انها طبق اصول مغناطیس یا تغییرمیدان مغناطیس در سرجستجوگر خود عمل نموده و دراین شرایط این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان تشخیص فرکانس مربوط به امواج الکترو مغناطیس هدف اصلی یا طلا و بطور طبیعی انرژی مربوط به فرکانس ان فلز خاص مورد نظر را ندارد