پنج شنبه, 31 فروردين 1396 16:54

مدار فلزیاب

مدار فلزیاب

مدارطلایاب یا کیتد فلزیاب یا کیت طلایاب یا فلزیاب مدارفوق پیشرفته را بخواهد دارا باشد باید دارای توان تفکیک طبق اصول رادار با تنظیمات تفکیک با عدد VDI برای طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و طلا سفید و برنز و برنج و الومینیوم را دارا باشد

فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری دارای مدار از فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد که توان تفکیک طلا را از هم طبقه خود مانند نقره و مس و روی وبرنج و برنز را بصورت مجزا دارا نمی باشد

دقت فلزیاب در طراحی مدار ان فلزیاب یا طلایاب نهفته است و دقت فلزیاب یا دقت طلایاب را از هر نوع فلزیاب یا طلایاب نمی توان توقع داشته و دقت فلزیاب در تفکیک و دقت فلزیاب در عمق زیاد برای تفکیک طلا از ان دسته فلزیاب برمیاید که توان تفکیک و تشخیص لایه های زمین را بنابر عدد VDI داشته باشد و این دقت فلزیاب یا دقت طلایاب را فقط میتوان از یک فلزیاب فرکانسی با تفکیک اعداد VDI طبق اصول رادار زمینی دست داشته زیرا با داشتن چنین قدرتی در دقت تفکیک مواد معدنی و منابع لایه های زمین میتواند توان تفکیک طلا در عمق زیاد را داشت

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب پیکر

فلزیاب در اندازه گوناگون میباشد و فلزیاب پیکر کوچک یا فلزیاب پیکر بزرگ میتواند داشته باشد بعضی فلزیاب پیکریا طلایاب پیگر یا گنج یاب پیکر متفاوت داشته و نقشه مدار فلزیاب میتواند فلزیاب پیکر بزرگ را شکل دهد و نقشه مدار فلزیاب میتواند فلزیاب پیکر کوچک را شکل دهد

اندازه مدار فلزیاب طلایاب گنج یاب میتواند پیکر فلزیاب را تعیین نماید پیکر بزرگ یا پیکر کوچک فلزیاب را در نظر نگیرید توانائی عمق کاوش فلزیاب را در نظر داشته باشید زیرا بعضی فلزیاب ها دارای تنظیمات بیشتری میباشند واندازه مدار انها بزرگ است پس پیکر ان فلزیاب طلایاب گنج یاب بزرگ است و یک فلزیاب با همان عمق و متعلق به همان شرکت فلزیاب اندازه پیکر ان فلزیاب کوچک است این بزرگ و کوچک یا متوسط بودن پیکر فلزیاب طلایاب گنج یاب که متعلق به یک شرکت باشد میتواند به نوع اندازه مدار ان فلزیاب بستگی داشته باشد پس دوفلزیاب متفاوت متعلق به یک شرکت فلزیاب با یک عمق یکسان می تواند در ابعاد پیکره بزرگ یا کوچک باشد