جمعه, 01 ارديبهشت 1396 12:05

فلزیاب تصویری شرایط نرم افزار

 

فلزیاب تصویری شرایط نرم افزاردر اصول رادار را باید داشته باشد تا فلزیاب تصویری واقعی باشد و فلزیاب تصویری اصلی قدرت تشخیص انواع فلزات یا طلا یا تغییرات زمین را بصورت لکه رنگ های با رنگ متفاوت اشکار مینماید سیستمهای فلزیاب تصویری یا یابنده یا ردیاب های که دارای شرایط نرم افزار فلزیاب تصویری عددی یا تفکیک رنگ COL PRO میباشد میتواند وضعیت هدف یا منابع یا طلا یا تغییرات زمین را بصورت عددی یا لکه رنگی یا تیکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر اشکار مینماید

شرایط پدیدار شدن لکه رنگ درفلزیاب تصویری را P.I.P یا P.P.I مینامند که در اصل مختصات محل جستجو را بر روی صفحه نمایشگر معین مینماید

در فلزیاب تصویری از روی عدد VDI یا لکه رنگ تصویر ظاهر شده بر روی صفحه نمایشگر در مختصات ترسیم گردیده تغییرات پدید امده را میتوان با تغییرات در تنظیمات برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری یا فیلتر نمودن مورد ارزیابی قرار داد تا هدف واقعی یا طلا را تشخیص داد.

سیستم فلزیاب تصویری تصویری در نوعهای گوناگون طراحی گردیده است که یکی از این برنامه ها نرم افزاربرنامه تفکیک رنگ COL PRO میباشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:04

فلزیاب اشتباه طلا

فلزیاب اشتباه در تشخیص طلا را میتواند دارا باشد و امکان دارد فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب انتنی یا ردیاب یا شعاع زن و نقطه زن یا فلزیاب سنسوری در تشخیص طلا با انحراف یا اشتباه روبرو شود

عمامل متفاوتی میتواند در تشخیص طلا در فلزیاب اشتباه را ایجاد نماید و این عوامل از دسته علائمی میتواند باشد که علامت مانند طلا را در صحنه کار ایجاد نماید

مواد معدنی و منابع یا دیگرکانیها و سنگ ها که دروضعیت اعداد VDI بین عدد 50 تا 85 قرار داشته باشد میتواند برای فلزیاب های فاقد تفکیک با عدد VDI و تنظیمات ابعاد IND SIZE ایجاد اشتباه در تشخیص این منابع یا اهداف را به جای طلا درفلزیاب ایجاد نماید

این دسته منابع و تعدادی دیگر منابع یا مواد معدنی علائم خود را در وضعیت ها متفاوت شبیه طلا به فلزیاب نشان داده و موجب خطا فلزیاب در تشخیص طلا میگردد که بیشتر این علائم میتواند از ترکیب علائم با یکدیگر باشد

سنگها یا کانیها یا اهدافی که ترکیبیبا یکدیگر شوند یا در کنار یکدیگر قرار بگیرند میتوانند حوزه مغناطیس یا حوزه فرکانس ایجاد نموده که خطوط نیروو تشعشع شبیه طلا را منعکس نمایند و با عث اشتباه فلزیاب در تشخیص این منابع بجای طلا گردد و این مواد میتواند مانند روی ZINC و نیکل NICKEL باشد که در کنار یکدیگرقرار گرفته و با دیگر منابع و مواد معدنی اگثریت صحنه کار تفاوت داشته باشند میتواند علائمی شبیه طلا را ایجاد نماید