شنبه, 26 فروردين 1396 15:11

نقص فلزیاب تصویری مغناطیسی

نقص سیستم های فلزیاب تصویری مغناطیسی وفلزیاب مغناطیسی اعداد دیجیتالی در این است که بیشتر مواقع انچه که خود تشخیص میدهند را اشکار مینمایند و این اشکار گردیدن از دستور مدار سیستم فلزیاب یا عوامل جستجوگر پدید میاید و اپراتور فلزیاب تصویری مغناطیسی نمی تواند تنظیمات را برای تشخیص فلزیاب تصویری مغناطیسی یا ولتاژ القایی تغییر داده تا توان تشخیص در فلزیاب تصویری نسبت به صحنه کار و الیاژ هدف اصلی یا طلا تغییر نماید

در فلزیاب تصویری با اصول رادار عواملی که در ترکیب رنگ یا عدد پدید میاید در هر مرحله با مراحل قبلی یا بعدی متفاوت میباشد که در فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا میباشد تصاویر یا لکه رنگ ها ثابت است و تغییر نداشته و با تغییر تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری مغناطیسی تغییر در لکه رنگ ها ایجاد نمیگردد تا بتوان وضعیت هدف اصلی یا طلا یا گنج را از دیگر علائم سیگنال مزاحم تشخیص داده و این از اصول کار فلزیاب تصویری خارج میباشد و این توضیحات بزرگترین نقص این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میباشد