پنج شنبه, 31 فروردين 1396 16:38

فلزیاب طراحی طلایاب

فلزیاب طراحی طلایاب

طراحی طلایاب در اصل طراحی یک فلزیاب فوق پیشرفته با توان تفکیک طلا با عدد VDI میباشد که طراحی این نوع فلزیاب یا طلایاب کار هر طراح طلایاب یا طراح فلزیاب نمی باشد و برای همین است که بیشتر طراحان فلزیاب یا طراحان طلایاب اقدام به طراحی فلزیاب یا ساخت فلزیاب از دسته فلزیاب یا طلایاب معمولی یا اماتوری مانند فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا مینمایند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:00

فلزیاب نقطه زن تصویری

فلزیاب نقطه زن در نوع فلزیاب نقطه زن تصویری از نوع نقطه زن برای کاوش اهداف یا طلا در عمق زیاد طراحی شده است و اصل فلزیاب تصویری برای نقطه زنی طراحی شده است ولی فلزیاب تصویری نقطه زن در اصل از اصول رادار از نوع GPR یا GPRS طراحی شده که بعد از ان فلزیاب نقطه زن تصویری پیشرفته تر به بازار فلزیاب ارائه شد که از نوع فلزیاب تصویری نقطه زن ABSORBTION یا فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی میباشد که دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION و ابعاد هدف IND SIZE میباشد وتوان تفکیک اهداف را بنابر عدد VDI دارا میباشد