پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:02

حساسیت فلزیاب

فلزیاب حساسیت خاص خود را نسبت به فلزات بنابر نوع نقشه مدار فلزیاب یا طلایاب دارا میباشد این حساسیت فلزیاب به نوع فلزیاب که فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا فلزیاب ولتاژ القایی باشد نیز وابسته است

حساسیت فلزیاب به نوع تنظیمات فلزیاب و طلایاب مرتبط است که این ارتباط به نوع نقشه مدار فلزیاب نیز بستگی دارد

فلزیاب که از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION یا ابعاد هدف IND SIZE میباشد حساسیت خوبی و بالای درتشخیص اهداف یا طلا را داشته و حساسیت قوی برای حذف ذرات و دیگر منابع و مواد معدنی که بر روی عملکرد فلزیاب اثر میگذارد دارا است

حساسیت فلزیاب یا فلزیاب حساسیت دار در فلزیاب تفکیک دار یا فلزیاب تفکیکی امری است که به اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب این اجازه را می دهد که بتواند زمین ارزیابی نموده و وضعیت هدف اصلی یا طلا را به نسبت تاثیرات اطراف خود مورد بررسی قرار دهد

حساسیت فلزیاب در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی مربوط به عملکرد تشعشع و ولتاژ بصورت جداگانه میباشد که در اثر پردازشگرترکیبی این دو نوع تفاوت با یکدیگر یک شکل مشخص را در فرکانس ایجاد نموده و حسن عملکرد این نوع فلزیاب ها وجود فرکانس قالب نسبت به ولتاژدر سرجستجوگر برای تشخیص اهداف یا طلا میباشد که همین موضوع میتواند توان تفکیک در این نوع فلزیاب را با عدد VDI برای عمق زیاد ایجاد نماید

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

پیشرفته ترین گنج یاب جهان

پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب یا پیشرفته ترین گنج یاب جهان در اصل همان پیشرفته ترین فلزیاب جهان یا پیشرفته ترین دستگاه فلزیاب جهان میباشد زیرا تمامی دستگاه گنج یاب یا دستگاه طلایاب که فروشندگان فلزیاب طلایاب گنج یاب به خریدارن معرفی مینمایند در اصل همان فلزیاب است

فلزیاب طلایاب گنج یاب که بتواند با عدد VDI در جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE فلزات یا اهداف بخصوص طلا را از دیگر فلزات تفکیک نماید میتواند پیشرفته ترین گنج یاب جهان باشد ولی این نوع فلزیاب قدرتمند نیز نمی تواند حتماً گنج را پیدا نماید

فلزیاب /طلایاب /گنج یاب که از نوع فلزیاب تصویری باشد که دارای تنظیمات ابعاد هدف یا تفکیک عدد باشد و بتواند یک هدف طلا یا فلزرا در عمق زیاد تفکیک نموده و پیدا نماید پیشرفته ترین دستگاه گنج یاب میباشد

با همه این تعاریف توجه نمایید که سیستم فلزیاب از هر نوع با هر تنظیمی باشد دستگاه گنج یاب نمی باشد و طلایاب فقط میتوان به دستگاه فلزیاب اطلاق نمود که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

این نوع فلزیاب از پیشرفته ترین فلزیاب میباشد زیرا توان حذف ذرات را با وجود این تنظیمات دارا میباشد

برای هرکاری اپراتوریا کاربر حرفه ای و با مهارت اصل مطلب برای موفقیت است در زمینه فلزیاب نیز این موضوع صدق مینماید

 

 

 

چهارشنبه, 11 اسفند 1395 05:46

خرید فلزیاب یا گنج یاب

خرید فلزیاب یا گنج یاب را در صورتی انجام دهید که به همه مطالب مربوط به عملکرد فلزیاب اگاهی داشته باشید زیرا دانستن موضوعات مربوط به عملکرد فلزیاب و توان و خطا ان شما را در تشخیص خرید فلزیاب کمک مینماید و شما به امید اینکه با فلزیاب گنج را حتماً پیدا نمائید و به ثروت هنگفتی برسید یک فلزیاب را خریداری نکنید بلکه بدانید وقتی با واقعیت عملکرد فلزیاب ها دنیا اشنا گردید در زمان تمرین پشتکار به خرج داده و در مطالعه کتاب های راهنما دقت بیشتری را به انجام میرساند تا امکان موفقیت شما در صحنه کار اصلی برای کاوش هدف واقعی افزایش یابد

  فلزیاب ها دارای توان تفکیک میتواند اهداف را تفکیک نموده و مشخص نماید ولی هر فروشنده یا سازنده فلزیاب میگوید با فلزیاب  میتوانید حتماً گنج را پیدا نمائید در کل  میخواهد سیستم فلزیاب خود را بفروشد واقعیت این است که شما باید به مهارت کامل در زمینه فلزیاب رسیده تا به موفقیت برسید و باید بر همه عوامل در زمینه باستانشناسی  در نظر داشته باشید زیرا موضوع اصلی بعد از تشخیص هدف واقعی از دیگر منابع عملیات حفاری به سبک صحیح میباشد تا به مرکز هدف اصلی دست یابید و توجه نمائید تمامی تولید کنندگان و طراحان و سازندگان معتبر در دنیا  بر روی سیستم خود حتماً از کلمه فلزیاب METAL DETECTOR بهره برده و در کنار این کلمه از گنج یا گنج یاب  TREASURE DETECTOR بهره برده و عملاً میخواهند برسانند که این یک سیستم فلزیاب است و امکان گنج یابی با ان وجود دارد

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:47

ازمایش فلزیاب تصویری

ازمایش سیستم فلزیاب بسیار راحت است زیرا سیستم فلزیاب تصویری هرگونه تغییر در اطراف و زیر زمین را بصورت لکه رنگ بر روی صفحه نمایشگر تبلت یا لپ تاپ اشکار مینماید و تشخیص ان با تغییرات در برنامه نرم افزار تصویری است و با قرارداده یک هدف در سطح و عمق میتوان لکه رنگ متعلق به هدف را بدست اورد و مشخصات یک هدف واقعی با حذف رنگ یا سمه بعدی نمودن و شکل لکه رنگ اشکار گردیده درتصویر اولیه بدست اورد

در سیستم فلزیاب تصویری تشخیص اپراتور یا کاربر حرف اول را میزند و فیلتر نمودن تصاویربه مهارت اپراتور یا کاربر بستگی داشته زیرا سیستم فلزیاب تصویری هر نوع تغییر را در اطراف یا در زیر زمین را دریافت نموده و بصورت لکه رنگ مشخص مینماید و تشخیص نوع لکه رنگ مربوط به هدف واقعی از غیر واقعی با خود اپراتور یا کاربر است .

از فلزیاب تصویری در عملیات حرفه ای بهره برده میشود و فلزیاب تصویری یک فلزیاب حرفه ای وفلزیاب فوق پیشرفته میباشد و برای همین در تمامی عملیات مهم و دقیق از فلزیاب تصویری بهره برده میشود

البته ان دسته از سیستمهای فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد نسبت به نوع دیگر فلزیاب تصویری برتری داشته و توان بالاتری دارد.

فلزیاب های تصویری دنیا در هر حالتی قراربگیرید هدف باشد یا نباشد سیستم فلزیاب تصویری اطراف خود و صحنه کار را مورد ارزیابی قرارداده ولکه رنگ بر روی صفحه نمایشگرتبلت یا لپ تاپ  ظاهر میگردد زیرا سیستم فلزیاب تصویری بر روی هرتغییراتی واکنش از خود نشان میدهد تا بالاترین کارائی در عمق زیاد و تشخیص هدف اصلی را بدست اورد و کاربر با فیلتر یا تغییر در تنظیمات و نوع لکه رنگ اشکار گردیده باید وجود هدف از دیگر منابع را تشخیص دهد که این موضوع در دستور عملکردی و راهنمای اموزش ان سیستم فلزیاب تصویری بیان میگردد.

در نوع برنامه فلزیاب تصویری لکه رنگی دنیا در مدل سه رنگ  رنگ سبز رنگ ابی رنگ قرمز یا سه رنگ اصلی تعیین گردیده است و در بعضی برنامه ها نرم افزار تصویری چند رنگ دیگر نیز اضافه میگردد ولی در عمل نوع تشخیص همه نوع لکه رنگ در فلزیاب تصویری یکسان است .

در نوع برنامه فلزیاب تصویری تفکیک رنگ CPL PRO لکه رنگ ها اشکار میگردد که با تعیین خط ادیت EDIT LINE یا خط عمق DEPTH LINE بر روی لکه رنگ میتوان نوع عدد VDI ان لکه رنگ را مشخص نمود و روشهای تشخیص هدف واقعی از غیر واقعی در این برنامه نیز وجود دارد در برنامه تفکیک رنگ COL RPO هر طبقه از اعداد VDI بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE یک نوع رنگ تعیین گردیده است و تنظیمات تعیین نوع رنگ IND COL نیز وجود دارد که اپراتور یا کاربر میتواند نوع رنگ اشکار گردیده بر روی صفحه نمایشگر لپ تاپ یا تبلت را تغییر دهد.

تنظیمات در برنامه تصویری فلزیاب تصویری برای این است که کاربر بتواند واکنش بدست امده در صحنه کار یا زمین را مورد ارزیابی قرارداده و با تغییردر تنظیمات برنامه وجود هدف از نبود هدف را تشخیص دهد.

عملکرد با سیستم فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی از نوع تصویر بسیار اسان میباشد و با انجام مراحل کوناکون در زمان تمرین میتوانید به راحتی وجود هدف را تشخیص دهید ولی این موضوع برای اپراتور یا کاربری میباشد که کاملاً تمرین نموده و دارای تجربه و مهارت کامل باشد.

در کلیه عملیات حرفه ای وواقعی کاربران در دنیا سعی مینمایند از سیستم فلزیاب تصویری بهره ببرند.

 

 

 

پنج شنبه, 28 بهمن 1395 06:46

استفاده فلزیاب

فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی سیستمهای فلزیاب چند منظور میباشد و در زمینه های گوناگون کارائی دارد.

فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی در زمینه های اب و برق و تلفن و کاز ومخابرات و کشف معان و سدسازی وجاده سازی و پل سازی و پتروشیمی و نفت و ژئوفیزیک و زمین شناسی و تحقیقات و پژوهش زیست شناسی وپزشکی و دامپزشکی و نظامی ومین یابی و ........ کاربرد فراوان دارد.