چهارشنبه, 23 فروردين 1396 04:46

فلزیاب جویندگان گنج

فلزیاب را جویندگان طلا یا جویندگان گنج طلا برای کاوش گنج طلا یا گنج زیرخاکی یا عتیقه تهیه یا خریداری مینمایند ولی اینکه به واقعیت با فلزیاب یا طلایاب میتوانند گنج طلا را جستجو نموده یا جویندگان طلا با فلزیاب به گنج اصلی یا دفینه دست می یابند جای بحث گسترده ای درجستجو اثار باستانی یا گنج طلا دارد و جویندگان طلا در اول امر جویندگی طلا باید بدانند که فلزیاب یا طلایاب که خریدار و تهیه نموده اند توان تفکیک و تشخیص یک فلز نو یا طلا جدید را دارد که بتواند با تنظیمات دقیق گنج طلا را پیدا نماید یا ایا فلزیاب یا طلایابی که انتخاب نموده است دارای قدرت تفکیک و تشخیص فلزات یا انواع فلزیاب مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و مس و الومینیوم و طلا سفید را بصورت مجزا دارا است

فلزیاب برای تفکیک طلا در عمق زیاد درهرنوع خاک یا مواد معدنی و منابع صحنه کار باید از شرایط علمی تفکیک درراداربا تفکیک و تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE بهره برده باشد تا با تمام توان جویندگان طلا یا جویندگان گنج بتوانند از فلزیاب یا طلایاب انتخاب نموده بهره ببرند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب طلا لایه خاک

فلزیاب طلا لایه خاک را میتواند تشخیص دهد درصورتیکه توانایی ارزیابی زمین را داشته باشد و فلزیاب یاطلایاب باید دارای توان تفکیک طلا باشد تا بتواند وضعیت طلا در لایه خاک را تشخیص دهد و این امر فقط از فلزیاب با وجود تفکیک با جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بر می اید

طلا که در لایه های خاک وجود داشته باشد بصور طبیعی ساختار ذاتی خود را داشته و از اطراف به میزان خود در حد جزئی انرژی و ذرات را از مواد معدنی و منابع اطراف خود جذب نموده یا دیگر مواد معدنی و منابع میتواند انرژی خود را در اثر جابجایی ذرات به طلا منتقل نموده و از انجا که یک رسانا بالا است در اطراف حول محور خود بار الکتریکی انباشته شده را ایجاد نموده و با تغییرمیدان الکتریک در اثررسیدن انرژی به میزان حد تحمل ذرات طلا ارنرژی درونی طلا اقدام به جابجایی ذرات خود به اطراف نموده و این انتقال میتواند به یک فلز قدیمی یا گنج یا طلا که در ان محدوده وجود داشته باشد منتقل گردد و یک خط مسیر خطوط میدان الکتریکی به همراه میدان مغناطیسی را ایجاد نموده و این خطوط ترکیب از امواج الکترومغناطیس در زمان معین ایجاد میگردد و این زمان برای انتقال ناپایدار خواهد بود و این جریان میتواند کار فلزیاب را برای کاوش طلا یا گنج در پیدا نمودن نقطه مرکز هدف با خطا روبرو نماید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:08

عمق فلزیاب پالسی

عمق فلزیاب پالسی یا هر نوع فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی تحت تاثیر وجود نوع مواد معدنی و منابع صحنه کار یا زمین قرار میگیرد و تماس میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب پالسی یا فلزیاب مغناطیسی برای تشخیص اهداف یا طلا در عمق زیاد با کاهش نیرو وربرو میشود و یا کاهش نیرو در میدان مغناطیس سرجستجوگر از ذات عملکرد فلزیاب پالسی یا فلزیاب مغناطیسی میباشد

میدان مغناطیس با فلزات یا دیگر منابع وضعیت متقابل داشته ودر صورت برخورد میدان مغناطیس سرجستجوگربا دیگر منابع دچار افت انرژی شده یا انرژی میدان مغناطیس سرجستجوگرفلزیاب مغناطیسی بخصوص در زمینهای الوده و مواد متضاد در هم ریخته کاهش یافته و بطور طبیعی با از دست دادن انرژی ثابت یا کاهش انرژی در میدان مغناطیسی سرجستجوگر نیاز میدان مغناطیس سرجستجوگر برای تشخیص دیگر اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد نیزکاهش یافته و برای تشخیص یک منبع فلزی مانند طلا که فاقد مغناطیس بالا میباشد شرایط میدان مغناطیس سرجستجوگر نیاز به اصلاح یا افزایش توان انرژی داشته که در مرحله اول خود فلزیاب مغناطیسی این توان را ندارد که این تغییر جریان انرژی را افزایش یا اصلاح نماید تا توان کاوش فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد را دارا باشد

 

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 17:06

نحوه گنج یابی فلزیاب

نحوه گنج یابی فلزیاب را باید با دید باز نظاره کرد و ایا راهی بعنوان نحوه گنج یابی فلزیاب وجود دارد که تضمین کار با فلزیاب برای کاوش گنج و طلا باشد یا ایا گنج یاب وجود دارد که بتوان با ان گنج پیدا نمودن و با گنج یاب تضمین کاوش گنج و طلا وجود دارد

این موارد سئوالاتی است که هر شخص که به دنبال گنج یا زیرخاکی یا طلا می رود از خود مینماید و فروشندگان فلزیاب سعی مینمایند فلزیاب خود را به شکلی معرفی نماید که به خریدار فلزیاب تلقین نمایند که با ان فلزیاب که ارائه مینمایند میتواند گنج را پیدا نماید و حتماً با خرید ان فلزیاب پیدا نمودن گنج تضمینی است و با این دادن وعده واهی خریدار فلزیاب را تشویق به خرید فلزیاب از خود مینمایند و خریداران فلزیاب نیز از این کلمات خوششان می اید و چشم خود را به واقعیت میبندند و اقدام به خرید فلزیاب با این حرف های دروغ مینمایند

با انکه این چنین نمی باشد و بیشتر فلزیاب ها که فروشندگان فلزیاب ارائه مینمایند حتی فلزیاب تفکیکی با عدد VDI و با توان عمق بالا را دارا نمی باشند که به خریدار ارائه نمایند

فلزیاب حرفه ای یا فلزیاب پیشرفته که با عدد VDI و تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X عمل مینماید توان بالای در تفکیک اهداف یا طلا نسبت به دیگر فلزیاب ها داشته و امکان موفقیت با این نوع فلزیاب بیشتر است ولی با این نوع فلزیاب ها نیز باید مهارت کامل را بدست اورده تا نحوه گنج یابی با فلزیاب را اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب کسب نماید

پنج شنبه, 21 -2664 11:02

فلزیاب تصویری گاز خطا

درفلزیاب گاز خطا ایجاد نموده یا درفلزیاب تصویری گازموجب خطا میگردد ولی رفع خطا با فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری یا گنج یاب تصویری اصول خاص خود را داشته که اپراتور طلایاب یا کاربرفلزیاب داشته

 اگر این خروج گاز و مغناطیس از یک هدف یا طلا باشد موجب میگردد که سیستم فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری آن محل را بعنوان مرکز هدف یا طلا  معین کند  و بعد از بدست آوردن محل اولیه و حفاری آن شما با هیچ نوع هدف  یا طلا برخورد نمی نمائید و متوجه شوید که خطا فلزیاب یا خطا طلایاب یا خطا گنج یاب یا خطا فلزیاب تصویری شکل گرفته است

 در مرحله دوم دوباره در همان محل وقتی از سیستم فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری بهره میبرید تا نقطه اصلی هدف اصلی یا طلا را بدست اورده باز هم بعد از حفاری متوجه میشوید که خطا در نقطه زنی با اثرگازیا میدان مغناطیس یا حوزه فرکانسی پدید امده وهدف یا طلا در این نقطه جدید نیز نمی باشد زیرا این نوع مغناطیس و گازها به مرور زمان از محلهای مختلفی که دارای نرمی یا هوازدهی هستند خارج گردیده ودر هر نقطه از آن محل یک کانال انحرافی برای فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری پدید آورده اند که هر کدام از آن کانالها که از نظر مغناطیس و نیرو و جریان قویتر باشد اول سیستم فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری را به سمت خود جذب مینماید  و قسمتهای دیگر آن منطقه که دارای قدرت کمتری برای جذب سیستم فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری به سمت خود هستند در مراحل بعدی سیستم فلزیاب تصویری یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را به سمت خود جذب مینماید.    

تنها فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری که دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI و تنظیمات ابعاد IND SIZE میباشد این اجازه را به کاربرحرفه ای فلزیاب یا اپراتورحرفه ای طلایاب می دهد که بتواند با تغییر این تنظیمات وضعیت محل انتشار گاز از محل اصلی طلا تشخیص دهد

 

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:03

فلزیاب گنج کجاست

 فلزیاب گنج کجاست را اگر بتواند تشخیص دهد امری ساده است ولی اینکه علائم گنج یا طلا اجازه بدهد فلزیاب یا طلایاب بتواند براحتی مرکزگنج یا طلا را مشخص نماید موضوعی است که میتواند فلزیاب یا طلایاب را دچار انحراف نماید در زمان گذشته بر روی گنج یا دفینه یا طلا منابع از ذغال و استخوان و پودر استخوان و سیلیس و خاک رس به همراه سیلیس و سنگ و کلوخ و اهک یا مواد اولیه ساروج را قرارمیدادند که این موانع میتواند باعث این گردد که علائم مورد نظر فلزیاب یا طلایاب بصورت را به شکل اریب عبوری یا زاویه منحرف مینماید و این شرایط  موجب میگردد فلزیاب یا طلایاب مرکز هدف قدیمی یا طلا یا گنج را به اسانی مشخص ننماید و این موضوع در رابطه با همه فلزیاب و طلایاب های دنیا صدق مینماید

 

 پیدا کردن گنج برای اینکه متوجه گردید با فلزیاب گنج کجاست یا با فلزیاب دفینه کجاست را تفکیک نماید دو مقوله مجزا میباشد پیدا کردن کنج یا دفینه یک عمل فوق تخصصی با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب میباشد

 

اینکه اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب بتواند بکوید با فلزیاب گنج کجاست یا با طلایاب گنج کجاست یا با گنج یاب گنج کجاست یک عملیات با معیارنوع نقشه مدار فلزیاب وتوانائی اپراتور طلایاب یا اپراتور گنج یاب میتوان ارزیابی نمود

 

فلزیاب گنج کجاست را میتواند فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای تنظیمات مربوط به تفکیک باشد را بهتریا با دقت بیشتر مشخص نماید

 

فلزیاب کنج کجاست را با تنظیم نوع هدف یا طلا با عدد VDI میتواند تعیین نماید و فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب که از نوع دستگاه فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی یا فلزیاب لیزری از نوع فلزیاب چند منظوره یا فلزیاب ترکیبی باشد میتواند هدف یا طلا یا گنج را مشخص نماید

 

 

 

اینکه در فلزیاب ساخت ایران جی پی اس GPS نصب میگردد یا فلزیاب ایرانی دارای جی پی اس GPS است که با ان میتوان محل استفاده از فلزیاب را از محل دیگری مشخص و پیدا نمود یک دروغ بزرگ و شاخدار است

اینکه با جی پی اس GPS بتوان محل استفاده فلزیاب را از محل دیگر مشخص نمود یک دروغ محض است و از مغز افراد کم سواد که فلزیاب خارجی یا فلزیاب ایرانی را بعنوان خارجی بفروش میرسانند یا فلزیاب اجاره میدهند یا میخواهند جو وحشت ایجاد نماید یا میخواهند بگویند که خیلی عالم هستند بر میاید و ابراز مینمایند

به هیچ وجه جی پی اس GPS یا هر نوع ردیاب که بتوان محل استفاده فلزیاب را از محل دیگری مشخص نمود واقعیت خارجی ندارد عده ای این جو وحشت را ایجاد مینمایند تا منفعت خود را ببرند و دلیل اصلی ابراز اینگونه مطالب از طرف بعضی اشخاص این است که فلزیاب ایرانی یا فلزیاب ساخت ایرانی متعلق به شرکت های معتبر دارای توان بالای در تشخیص و تفکیک اهداف داشته و توان رقابت بالا با دیگر فلریاب ها را دارد و کمتر فلزیابی در دنیا میتواند از نظر تکنولوژی با فلزیاب طراحی و ساخت فلزیاب ساخت شرکت های معتبر ایرانی  رقابت نماید و ان عده که فلزیاب با کیفیت پائین را بفروش میرسانند این مطالب را شایعه مینمایند تا خریدار را از خرید فلزیاب ساخت ایران با کیفیت بالا خودداری نماید و فلزیاب تقلبی خود این افراد را خریدار نمایند

 

 

جمعه, 18 فروردين 1396 07:48

خطا فلزیاب

خطا فلزیاب

خطا فلزیاب عوامل گوناگون داشته و این عوامل در صحنه کار میتواند تشخیص فلزیاب را دچار انحراف نموده و باعث گردد که فلزیاب نتواند مرکز هدف واقعی را تشخیص دهد یا دیگر منابع و ذرات را با علائم هدف اصلی اشتباه تشخیص داده و یک نقطه یا محدوده دیگر را فلزیاب بعنوان مرکز هدف مشخص نماید

فلزیاب ان علائم را بعنوان علائم متعلق به هدف تشخیص میدهد که در تنظیمات فلزیاب تعیین گردیده است و هر نوع علامت که در صحنه کارمنتشر گردیده و به علائم هدف نیز نزدیک باشد میتواند در فلزیاب واکنش ایجاد نماید و این واکنش حتی میتواند در محدوده ای باشدکه هدف وجود دارد ولی توان علائم هدف نسبت به علائم مشابه در صحنه کار دارای توان پائین تری از نظر فشار و تراکم باشد و سیستم فلزیاب ان علائمی را که نزدیک به علائم هدف است و فشار یا تراکم بیشتری دارد بعنوان علائم هدف تشخیص خواهد داد و قابل تشخیص توسط فلزیاب میباشد را بعنوان علائم مربوط به هدف مورد ارزیابی قرار میدهد

 این عمل جابجایی یا کثرت امواج و جریان یا انرژی غالب متعلق به  صحنه کار که به امواج و انرژی یا جریان هدف تسلط یافته یا غالب میگردد یا علائم هدف اصلی بر علائم صحنه کار دچار مقلوبیت میگردد توان دید سیستم فلزیاب را در تشخیص علائم هدف اصلی تغییر داده یا کاهش میدهد.

 هر چه مدت بیشتری از زمان عمر هدف و تبادل این جریان گذشته باشد علائم بی تعادلی و ناپایداری و پراکنده با توسعه گسترده تری در صحنه کار منتشرمیگردد و امکان خطا دردید سیستم فلزیاب را افزایش میدهد.

تشخیص بین علائم مربوط به هدف واقعی با دیگرعلائم منتشر شده در صحنه کار با تنظیمات سیستم فلزیاب ارتباط مستقیم داشته و اپراتور یا کاربر با تغییر در تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند بین علائم هدف واقعی و دیگر منابع یا ذرات را ایجاد نموده تا سیستم فلزیاب تواند علائم هدف مورد نظر را تفکیک نماید.

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

  تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

  برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

  021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

  ادرس ربات  تلگرام  @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

 شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

  منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز