چهارشنبه, 16 فروردين 1396 17:29

تکنولوژی ساخت فلزیاب تصویری لیزری

تکنولوژی ساخت فلزیاب تصویری لیزری در اصل یک تکنیک طراحی فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری منحصربفرد میباشد که هر طراح فلزیاب تصویری یا هر سازنده فلزیاب یا سازنده فلزیاب تصویری توان طراحی و ساخت فلزیاب تصویری لیزری را دارا نمی باشد

تکنولوژی ساخت فلزیاب تصویری لیزری طبق قانون رادارتصویری با مادون قرمزمیباشد و تکنولوژی ساخت فلزیاب تصویری لیزری نیازمند دارا بودن اطلاعات علمی بسیاربالای در زمینه رادرا تصویری لیزری میباشد و برای این است که تکنولوژی طراحی فلزیاب تصویری لیزری در اختیار هر شخصی یا شرکت فلزیاب نمی باشد یا هر طراحی نمی تواند مدار فلزیاب تصویری لیزری را طراحی نماید

تکنولوژی ساخت فلزیاب تصویری لیزری نسبت به دیگر فلزیاب ها متفاوت است زیرا فلزیاب تصویری لیزری باید توان تشخیص تشعشات الکترومغناطیس مادون قرمز بازتاب شده از طلا یا گنج را برای تفکیک با عدد VDI راداشته باشد و این توان از یک فلزیاب فرکانسی با قدرت تفکیک طبق قانون تفکیک فلزات در جدول تفکیک وتشخیص VDI SCALE برمی اید

فلزیاب های دیگر مانند فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژالقایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب یا فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... نمی توانند از دسته فلزیاب تصویری لیزری باشند چون مدار این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان تشخیص تشعشعات الکترومغناطیس مادون قرمزو تفکیک فلزات با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE را ندارند تا در دسته فلزیاب تصویری لزری قرار بگیرند

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 16:50

طراحی و ساخت طلایاب

ساخت طلایاب یا طراحی و ساخت طلایاب تصویری در اصل طراحی و ساخت فلزیاب تصویری یا ساخت فلزیاب با تفکیک میباشد و طراحی طلایاب باید طبق اصول تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE باشد که به ان تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION مانند تنظیمات تفکیک EDIT یا VDI DISC و ابعاد هدف IND SIZE یا سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیز میگویند

طراحی و ساخت طلایاب باز خود مقوله پیچیده تر از طراحی و ساخت فلزیاب بدون تفکیک میباشد در اصل طراحی و ساخت طلایاب مربوط به طراحی رادار با تفکیک میباشد و در کل فلزیاب که دارای تفکیک با عدد VDI میباشد در دسته مدارات رادار زمینی دستی با تفکیک میباشد

طراحی و ساخت طلایاب باید دارای مداربا اصول رادار با شرایط عملیات تشخیص انرژی فلزات یا طلا از فرکانس فلزات یا طلا میباشد وطراحی و ساخت طلایاب باید از اصول فلزیاب فرکانسی با عدد VDI بهره ببرد تا بتوان به ان فلزیاب در اصل طلایاب گفت

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 15:11

شکل کار فلزیاب تصویری

شکل کار فلزیاب یا شکل کار فلزیاب تصویری یا شکل کارطلایاب تصویری وابسته به شکل طراحی مدار فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری دارد و فلزیاب تصویری بطور کلی باید یک فلزیاب یا طلایاب با طراحی مدار بنابر اصول رادار زمینی دستی باشد زیرا شکل طراحی و ساخت فلزیاب تصویری و نرم افزار فلزیاب تصویری از روی شکل رادارتصویری طراحی شده است و برای این است که شکل کارفلزیاب تصویری از نظرشکل طراحی مدار فلزیاب تصویری یا مدارطلایاب تصویری باید طبق فلزیاب فرکانسی باشد تا توان تشخیص و تفکیک فلزات یا طلا را با عدد VDI طبق قانون تفکیک فلزات منجمله طلا را داشته باشد

دیگرفلزیاب ها که از نوع فلزیاب معمولی یا اماتوری مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتردر اصل دارای طراحی مدار بنابر اصول فلزیاب تصویری واقعی یا رادار تصویری نمی باشد تا واقعاً قدرت تفکیک فلزات منجمله طلا را داشته باشند

 

 

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 14:35

فلزیاب کاوش زیرخاکی

فلزیاب کاوش زیرخاکی یا فلزیاب کاوش اثارباستانی را بخواهد انجام دهد باید دارای دقت بالا در زمینه عملیات در گنج یابی یا زیرخاکی باشد و اصولاً کاوش زیرخاکی در دنیا یک امر عمومی و رایج شده است و این موضوع که با فلزیاب کاوش زیرخاکی مینمایند منحصر به ایران نمی باشد

ولی در دنیا ان عده که به دنبال گنج با ارزش یا گنج طلا یا زیرخاکی طلا میروند زیاد به فکر کاوش گنج طلا یا زیرخاکی طلا یا اثارباستانی در عمق زیاد نمی باشند و برای این است که ازدسته فلزیاب های اماتوری یا فلزیاب معمولی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتربهره برده میشود و از انجا خرید این دسته فلزیاب طرفدار بیشتری دارد موجب رونق تولید فلزیاب از این دسته در کشورهای دیگر شده است

ولی متاسفانه در ایران این دسته فلزیاب ها بعنوان فلزیاب حرفه ای با عمق زیاد برای کشف زیرخاکی یا کاوش طلا به خریداران فلزیاب در زمان خرید ارائه میگردد

در کشورهای دیگر ان دسته که با فلزیاب یا طلایاب به دنبال گنج طلا یا زیرخاکی طلا در عمق زیاد هستند دارای امکانات کامل و تجربه بالا در زمینه انواع حفاری باستانی و مهارت زیاد در زمینه کار با فلزیاب یا طلایاب میباشند

برای کاوش زیرخاکی یا اثارباستانی درجهت عملیات حرفه ای در عمق زیاد بیشتر اشخاص حرفه ای از فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری از نوع فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادار زمینی دستی با تفکیک بهره میبرند زیرا این دسته فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری قدرت بالای در کاوش فلزات یا زیرخاکی با گنج طلا یا اثارباستانی در عمق زیاد را دارد و پرقدرت ترین از این دسته فلزیاب ها یا طلایاب ها میتواند فلزیاب تصویری یا طلایاب تصویری با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 12:57

طراحی و ساخت فلزیاب

طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب یک امر تخصصی در زمین فلزیاب یا طلایاب میباشد و طراح فلزیاب یا طراح طلایاب در ایران بسیارکم و محدوده میباشد زیرا طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب نیازمند دارا بودن اطلاعات بالا در زمینه طراحی علوم رادار در زمینه الکترونیک را دارد

ساخت فلزیاب در ایران بیشتر بصورت کپی نمودن از روی نقشه مدارات اماده میباشد و این نوع فلزیاب ها در دسته فلزیاب های مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب هستند زیرا ساخت این دسته دستگاه ها یا فلزیاب ها ساده میباشد و نیاز به داشتن اطلاعات علمی بالا در زمینه رادار با تفکیک برای ساخت فلزیاب با تفکیک یا طلایاب با تفکیک با عدد VDI ندارد

طراحی و ساخت فلزیاب یا طراحی و ساخت طلایاب با اصول رادار و قانون تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE کار هر طراح یا سازنده فلزیاب یا طلایاب نمی باشد زیرا در زمینه ساخت فلزیاب یا تفکیک یا طلایاب با تفکیک نیازمند داشتن علوم بالای در زمینه طراحی رادار زمینی دستی میباشد

فلزیاب فوق پیشرفته از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

توجه نمایید که عده ای بر روی کاتالوگ یا سایت خود کلمه رادار زمین دستی را بکاربرده ولی دستگاه ها فلزیاب مغناطیسی یا پالسی یا مگنت را به جای فلزیاب با اصول رادار و تنظیمات بالا ارائه مینمایند

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 12:35

فلزیاب کیفیت شعاع زنی

فلزیاب انتنی یا فلزیاب ردیاب یا فلزیاب کیفیت شعاع زنی با قدرت بالا در تفکیک را داشته باشد میتواند توان شعاع زنی با کیفیت برای افزایش توان تشخیص محدوده هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دیگر فلزات را دارا است

فلزیاب کیفیت شعاع زنی را برای تفکیک طلا یا گنج را داشته باشد یک فلزیاب راداری طبق اصول قانونی تفکیک بنابر جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE برگرفته از شرایط راداری زمینی دستی با تفکیک از طریق اعداد VDI و ابعاد هدف IND SIZE میباشد

فلزیاب کیفیت شعاع زنی را ازنوع مدار الکترونیکی خود میگیرد و فلزیاب که توان بالای در ایجاد کیفیت برای تفکیک داشته باشد میتواند فلزات متفاوت را با تعیین عدد VDI بصورت مجزا تشخیص داده و تفکیک نماید

توجه نمایید که موضوع تفکیک ارتباطی با تنظیمات پله ای فرکانس در بعضی ردیاب ها یا انتنی ها ندراد زیرا این دسته ردیاب ها یا انتنی ها در دسته فلزیاب با تفکیک طبق اصول علمی تفکیک نمی باشد چون عملیات تفکیک را با عدد VDI طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE از قانون رادار زمینی دستی دارا نمی باشند

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 12:21

فلزیاب کیفیت نقطه زنی

فلزیاب کیفیت نقطه زنی را زمانی دارا میگردد که بتواند اهداف یا طلا یا انواع فلزیات را در عمق زیاد کاوش نماید و در اصل بتواند بصورت مجزا تفکیک نماید

در مراحل بعدی برای مشخص نمودن قدرت کیفیت فلزیاب یا طلایاب کیفیت سیستم فلزیاب یا طلایاب در روش حرکتی یا شعا ع زنی و نقطه زنی مطرح میباشد.

در نقطه زنی موضوع مهم این میباشد که ان فلزیاب یا طلایاب قدرت توان تفکیک و تشخیص و تنظیم سطح و حجم طلا یا گنج یا انواع فلزات را دارا میباشد.

در مشخص نمودن کیفیت نقطه زنی فلزیاب یا نقطه زنی طلایاب وابسته به عملکرد ان فلزیاب یا طلایاب در تشخیص و تفکیک طلا یا انواع فلزات در عمق زیاد دارد و ربطی به ساخت دستی یا ساخت کارخانه ای یا ایرانی یا خارجی بودن ان فلزیاب یا طلایاب ندارد بلکه عملکرد ان فلزیاب یا طلایاب در تفکیک طلا در عمق زیاد مهمترین موضوع قدرت نقطه زنی یک فلزیاب یا طلایاب میباشد و کار فلزیاب یا طلایاب بستگی به کیفیت و توان تشخیص هدف طلا از دیگر منابع و مواد معدنی دارد.

سیستمهای فلزیاب یا طلایاب که عمق زیاد میتواند طلا را پیدا نموده و تفکیک نمایداز دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با کارائی بالا در جهت  کاوش اهداف طلا و دیگر فلزات با ارزش دارای تنظیماتی مانند تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  یا سطح و حجم یا ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX میباشد.

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:58

فلزیاب

فلزیاب به چند دسته متفاوت طراحی میگردد که فلزیاب انتنی یک نوع از این دسته فلزیاب ها میباشد

فلزیاب انتنی در عملیات شعاع زنی طلا و انواع فلزات توانایی بالای دارا میباشد

فلزیاب انتنی در نقطه زنی میتواند محدوده دیواره هدف یا طلا یا انواع فلزات را مشخص نماید

فلزیاب انتنی باید طبق اصول رادار عمل نماید تا کارایی بالای در فلزیاب ها دارا باشد

فلزیاب انتنی در انواع متفاوت به بازار فلزیاب یا طلایاب ارائه میگردد

فلزیاب انتنی که دارای تفکیک با عدد VDI باشد توان بالای در تشخیص و تفکیک طلا و انواع فلزات دارد

فلزیاب انتنی در جهت انجام عملیات نقطه زنی با جفت دسته ان قدرت بالای را دارا است

فلزیاب انتنی باید دارای مدار الکترونیکی طبق اصول رادار زمینی دستی باشد

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:49

قدرت کیفیت فلزیاب

قدرت کیفیت فلزیاب یا کیفیت طلایاب در اصل در توان تفکیک ان فلزیاب یا طلایاب برای کاوش انواع فلزات بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد یک فلزیاب یا طلایاب که بتواند طلا را در عمق زیاد پیدا نموده و تفکیک نماید میتواند یک فلزیاب یا طلایاب با قدرت کیفیت بالا در زمینه کلیه کارهای قابل انجام با فلزیاب یا طلایاب میباشد

قدرت کیفیتهر محصولی یا سیستمی به  کیفیت و کمیت ان بستگی داشته که در رابطه با فلزیاب یا معدنیاب یا رادار زمینی دستی یا دوربین حرارتی راداری مهمترین امر قدرت کارائی ان سیستم فلزیاب یا طلایاب در تفکیک طلا در عمق زیاد میباشد و کارائی این دسته سیستمها فلزیاب یا طلایاب که طلا را در عمق زیاد تفکیک مینماید در زمان تمرین و کاوش و تفکیک یک طلا در عمق زیاد از هدف نمونه طلا مشخص میگردد

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:32

ساخت فلزیاب حرفه ای

ساخت فلزیاب یا طلایاب که بصورت ساخت فلزیاب حرفه ای با تفکیک به انجام میرسد مهم نیست که ساخت دستی باشد یا ساخت کارخانه ای باشد

ساخت فلزیاب بصورت دستی یا کارخانه ای یا کارگاهی تفاوتی با هم  ندارد در اصل کیفیت عملکرد سیستم فلزیاب یا طلایاب میباشد

در زمان خرید سیستم فلزیاب یا طلایاب و از روی اطلاعات تنظیمی ان فلزیاب یا طلایاب میتوانید با توانایی ان فلزیاب یا طلایاب یا فلزیاب حرفه ای پی ببرید

اطلاعات عمومی فلزیاب حرفه ای را با دیگر فلزیاب ها مقایسه نمایید تا با یکسان سازی تنظیمات فلزیاب حرفه ای به قدرت ساخت فلزیاب حرفه ای با تفکیک اشنا شوید

در مدار فلزیاب حرفه ای که منجرب به ساخت فلزیاب حرفه ای میگردد وجود تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC  یا سطح و حجم یا ترشهولدTHRESHOLD یا تارگت ایکس TARGETX مبین و نشانه حرفه ای بودن ان فلزیاب یا طلایاب میباشد که این تنظیمات برای یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی است که توان حرفه ای بودن در یک فلزیاب یا طلایاب را ایجاد مینماید زیرا با تغییر تنظیمات میتوان نوع هدف اصلی یا طلا را از وضعیت انرژی ذرات دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کار تشخیص داده تا تفکیک به انجام برسد

توجه نمایید که به دلیل دقت در ساخت فلزیاب حرفه ای حتماً عملیات ساخت باید بصورت دستی به انجام برسد

صفحه9 از171