چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:06

فلزیاب یون طلا

فلزیاب یون طلا را برای تشخیص طلا یا انواع فلزات نیاز نداشته بلکه فلزیاب ها نیاز به تشخیص مغناطیس و امواج الکترو مغناطیس فرکانس فلزات یا طلا را نیاز دارند و یون قسمتی از چرخش الکترونی در حول محور طلا میباشد که بطور طبیعی از وضعیت گنج طلا جدا میگردد و یون طلا بطور طبیعی از ازاد شدن الکترون در اخرین لایه پدید میاید و ان الکترون که ازاد میگردد یا جدا میشود دارای وضعیت یونی میشود ولی موضوع مهم در رابطه با ایجاد یون در طلا متقابلاً در فلز طلا جدید نمی باشد و منظور تغییریون طلا به دلیل پیوند اتمی و پیوند یونی بین موادمعدنی و منابع یا فلزات یا کانیها و سنگ صحنه کار در اطراف گنج طلا میباشد

در فلزیاب مغناطیسی شرایط یون اثرمتقابلی از وضعیت الکترواستاتیک پیوند یونی با بار مخالف داشته و ایجاد شرایط میدان مغناطیس متفاوت از وضعیت وارد نمودن نیرو میدان ها بریکدیگر میتواند موقعیت یون طلا را دچار در هم ریختگی نموده و ایجاد دما نماید و این تغییر دما میتواند وضعیت میدان مغناطیس را برای تشخیص طلا گنج با تغییر فلز در سطح رسانائی طلا روبرو نموده و حرکت یون در نیم کره شمالی به سمت چپ میباشد یک اختلاف تشخیص درفلزیاب مغناطیسی یا مگنتومتر یا فلزیاب ولتاژ القایی یا تسلا یا مگنت یا یون یاب نسبت به مرکز هدف اصلی یا طلا ایجاد نماید

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:05

فلزیاب پیدا شدن گنج

فلزیاب پیدا شدن گنج همان میزان که فلزیاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای را نیازدارد یک اپراتور حرفه ای فلزیاب یا کاربرطلایاب حرفه ای را نیزمیخواهد تا موفقیت در پیدا شدن گنج با فلزیاب یا طلایاب حاصل شود

فلزیاب پیداشدن گنج طلا را با اصول مربوط به گنج یابی با فلزیاب یا طلایاب به انجام میرسد و پیداشدن گنج طلا با فلزیاب یا طلایاب روشهای خاص خود را دارد که این روش ها پیدا شدن گنج طلا در ابتدا به نوع فلزیاب یا طلایاب که دراختیار دارید وابسته است

بیشتر فلزیاب ها یا طلایاب ها که در بازار ارائه میگردد در دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب میباشد که عملاً ساختار ترکیب طراحی این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها به گونه ای میباشد که توانایی عملیاتی کاوش فلزات بخصوص طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد نداشته

این بخاطر بهره بردن از میدان مغناطیس در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میباشد چون میدان مغناطیس منابع و مواد معدنی در لایه های زمین بازتاب داشته که این بازتاب میتواند مانعی برسرراه تشخیص علائم سیگنال تغییر فاز طلا یا گنج را در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاهها شود

وجود میدان مغناطیس در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در تشخیص وضعیت تغییر یافته از فلزات همان میزان واکنش از خود نشان می دهد که بر روی تغییرات میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع از خود نشان می دهد یا میتواند ابراز نمود این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها واکنش یکسان برروی میدان مغناطیس فلزات و میدان مغناطیس تغییر یافته از توده سنگ ها و کانیها و مواد معدنی و منابع داردو یکی از بزرگترین دلایل خطا در این دسته دستگاه ها و فلزیاب ها میباشد

این خود یک عامل مهم در پیدا نشدن گنج با این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد

سه شنبه, 15 فروردين 1396 17:05

فلزیاب

فلزیاب در شرایط بهره گیری از مادون قرمز فلزیاب لیزری نامیده می شود

فلزیاب لیزری در اساس باید مداری طبق اصول رادار زمینی دستی باشد

فلزیاب لیزری با مادون قرمز توان تفکیک طلا و انواع فلزات را با توان بالا دارا است

فلزیاب لیزری در زمینه تفکیک باید از شرایط جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE بهره ببرد

فلزیاب لیزری با دارا بودن مدارتفکیک بنابررادار زمینی دستی توان عمق یابی بالای را خواهد داشت

فلزیاب لیزری با وجود مادون قرمز توانایی تفکیک طلا و فلرات غیر اهنی را با توان بالای خواهد داشت

سه شنبه, 15 فروردين 1396 17:02

عمق گنج یابی

عمق گنج یابی با فلزیاب یا عمق گنج یابی با طلایاب یا عمق یابی با انواع فلزیاب یا طلایاب برای مشخص نمودن متراژ عمق گنج یا عمق گنج طلا در هر شرایطی نمی تواند درست و دقیق باشد

برای متراژعمق فلزات نو یا طلا جدید اختلاف عددعمق درفلزیاب تصویری یا چرخش انتن فلزیاب انتنی الکترونیکی زیاد نمی باشد ولی در رابطه با عمق گنج یابی برای گنج طلا یا عتیقه و زیرخاکی این چنین نمی باشد و در عمق گنج یابی اختلاف عدد عمق در فلزیاب تصویری یا تعداد چرخش انتن فلزیاب انتنی برای گنج طلا یا فلزات قدیمی میتواند بیشتر از ان چیزی باشد که در عدد عمق فلزیاب تصویری یا چرخش انتن فلزیاب انتنی بدست می اید

این بخاطراین است که در عمق گنج یابی برای طلا گنج یا عتیقه یا زیرخاکی در اثروارد شدن فشار نیرودر طول زمان به طلا گنج افزایش انرژی در طلا گنج ایجاد شده است و این افرایش انرژی موجب حرکت جریان میدان الکتریکی به سطح بالاتر از موقعیت عمق واقعی گنج طلا میباشد و این انرژی در حال حرکت به سمت اطراف خود و تابش نیرو به اطراف خود میباشد که موجب میگردد که عمق گنج یابی برای تعیین متراژ عمق گنج و طلا با اختلاف روبرو شود

عمق گنج یابی در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتریا مگنت یا تسلا یا یون یاب که کلاً نمی تواند درست باشد زیرا این نوع فلزیاب ها یا دستگاه ها با اولین تغییر میدان مغناطیس از خود و اکنش نشان داده و متراژ عمق می دهد

سه شنبه, 15 فروردين 1396 16:59

فلزیاب ردیاب

فلزیاب ردیاب یا طلایاب ردیاب در اصل در انواع گوناگون در بازار فلزیاب یا بازار طلایاب در ایران ارائه میگردد ردیاب یا فلزیاب ردیاب یا طلایاب ردیاب تفاوت اساسی داشته زیرا دریاب به ان دسته انتنی گفته میشود که دارای مدارالکترونیکی نباشد که به این دسته انتنی ردیاب مکانیکی یا انتنی مکانیکی نیز میگویند و فلزیاب ردیاب ان دسته فلزیاب انتنی است که دارای مدارالکترونیکی باشد

فلزیاب ردیاب که در دسته فلزیاب انتنی با تفکیک باشد ان دسته فلزیاب ردیاب است که طراحی مداران طبق علوم رادار زمینی دستی طراحی و به خط تولید رسیده باشد

طراحی مدار فلزیاب ردیاب که با تفکیک باشد در دنیا فقط در دست چند شرکت معتبر میباشد

فلزیاب ردیاب با تفکیک یا طلایاب ردیاب با تفکیک که دارای مدار الکترونیکی میباشد طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نموده و باید از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی باشد و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X باشد

فلزیاب ردیاب که تنظیمات فرکانس بصورت طبقه به طبقه یا پله به پله یا پله ای دارد طبق اصول رادار نمی باشد و در دسته فلزیاب ردیاب فرکانسی طبق اصول رادار زمینی دستی با علم تفکیک در یابنده ها ردیاب یا فلزیاب ردیاب نمی باشد

 

سه شنبه, 15 فروردين 1396 16:50

فلزیاب گنج بدون پوشش

فلزیاب گنج بدون پوشش را بهتر تشخیص می دهد ولی گنج بدون پوشش یا گنج طلا که با ارزش باشد نیست یا از روشهای خاص برای پوشش دادن گنج بدون پوشش بهره میبردند که در این روش همان روش بکار گیری فلزات در درو گنج با فاصله به شکل طبقه ای یا پله ای میباشد

در اطراف گنج یا دورگنج از مواد الیاژی یا فلزات الیاژی یا فلزات خاص پر انرژی با فاصله از مرکز گنج طلا قرار داده و این فلزات را از دسته فلزاتی مانند مس و اهن و نیکل یا مواد معدنی با خلوص بالا ازاین دسته بکارمیبردند که این فلزات یا مواد معدنی بطور طبیعی دارای میدان مغناطیسی با اطراف خود شده و با دیگر فلزات تبادل جریان ذرات را نموده ویک میدان مغناطیسی با شکل الیاژی شبیه به هدف اصلی یا گنج طلا در سطح صحنه کارایجاد شده که این جریان میدان های مغناطیس بر یکدیگر نیرو وارد مینمایند و دارای تراکم بالاتری ازانرژی شده و این انرژی پر فشاریک اختلاف فاز با مرکز گنج اصلی یا طلا بدون پوششی در عمق زیاد داشته و در سطح صحنه کار پراکنده میگردد واین جریان با انرژی بالا سطح روی گنج طلا را نیزپوشش داده و وضعیت عمومی از حاصل این جریان سیگنال علائم ذرات جابجا شده در بین این فلزات سطح کار را پوشش داده و در زمانیکه فلزیاب مغناطیسی یا انواع فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر و مگنت با تسلا با شرایط عمومی این وضعیت زمین را در نظر گرفته و در صورتیکه در ایجاد بالانس نسبت به زمین دقت بیشتری در نظر گرفته شود موجب میگردد که اختلال در ثبات این دسته دستگاه ها یا فلزیاب مغناطیسی ایجاد گردد

 

سه شنبه, 15 فروردين 1396 16:47

فلزیاب فلزات دور گنج

فلزیاب فلزات دور گنج طلا یا فلزیاب فلزات اطراف گنج طلا را بخواهد جداگانه از وضعیت مرکز گنج طلا تشخیص داده و تفکیک نماید باید دارای قدرت تفکیک طلا بصورت مجزا از دیگر فلزات مانند اهن و مس و روی و نقره و نیکل و .... باشد

در این شرایط بعضی از فلزات یا زیر خاکی یا عتیقه از نوع دیگر فلزات با فاصله در اطراف گنج طلا قراردارد یا بصورت فاصله به شکل پله ای در بالا یا پایین نسبت به گنج طلا بصورت مارپیچ قرار می دهند که این موضوع میتواند شرایط به هم پیچیدگی در میدان های مغناطیس از هر کدام این فلزات در دور گنج طلا شکل بگیرد

زیرا فلزات دور گنج یا مواد معدنی و منابع دورگنج یا غیر فلزات دورگنج میتواند بر روی یکدیگر از نظر نیرو و انرژی در جریان بارالکتریکی اثر گذاشته و ذرات را بریکدیگر تابش نمایند

در این وضعیت ان فلز که توانایی بالاتری به دریافت علائم سیگنال مربوط به فلزات اطراف گنج طلا را دارد انرژی بیشتری از تابش ذرات گنج طلا و دیگر فلزات و مواد معدنی بخود میگیرد و چون در سطح بالاترازگنج طلا قرار دارد میتواند در فلزیاب ایجاد واکنش نماید و این شرایط پرتراکم مغناطیسی در نیرو با توان بالاتر از مرکز گنج طلا میتواند فلزیاب مغناطیس یا مگنتومتر یا مگنت یا یون یا تسلا را با اختلاف در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج روبرو مینماید و این فلز دور گنج قرار داده شده را بعنوان گنج طلا تشخیص داده و مشخص نماید که بعد از حفاری متوجه میگردند که هدف اصلی یا گنج طلا نمی باشد

سه شنبه, 15 فروردين 1396 16:42

فلزیاب دور گنج

فلزیاب دور گنج طلا یا فلزیاب اطراف گنج را بخواهد از وضعیت گنج جدا نماید نیاز به یک ترتیب عملیات تشخیص در تفکیک انواع فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و الومینیوم و برنز و برنج را داشته

این ترتیب تفکیک فلزیاب یا طلایاب مربوط به تشخیص وضعیت الیاژی اهداف یا انواع فلزات و مواد معدنی و منابع دور گنج میباشد که میتواند از وارد نمودن نیرو گنج طلا با منابع یا انواع فلزات دور گنج طلا شکل گرفته که این شکل میدان مغناطیس پدید امده دارای تراکم نیروی بالاتری نسبت به مرکز هدف اصلی یا گنج طلا باشد

این میدان مغناطیس شکل گرفته دور گنج میتواند اختلال پتانسیلی برای میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب ها یا دستگاه ها که با تغییر میدان مغناطیس عمل مینماید ایجاد کند و تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا از دور گنج طلا را ندهند و نقطه پرتراکم از نیروی مغناطیس در اطراف گنج را بعنوان مرکز گنج طلا تشخیص دهد و فلزیاب های مغناطیسی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا فلزیاب ولتاژ القایی با این مشگل روبرو می شود

در زمین های صحنه کار که مواد معدنی و منابع از نوع اورانیوم یا دانه طلا یا مس و نیکل وجود داشته باشد این شرایط بیشترپیش می اید

سه شنبه, 15 فروردين 1396 16:35

فلزیاب متمرکز کننده گنج

فلزیاب متمرکزکننده گنج با توان تنظیمات خود میتواند یک فلزیاب یا طلایاب دارای قدرت تمرکز بر روی تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را داشته باشد

فلزیاب متمرکز کننده گنج یا طلایاب متمرکزکننده گنج در اصل ان دسته فلزیاب یا طلایاب میباشد که بتواند تغییرات لایه های زمین را تشخیص داده و از یکدیگر جدا نماید و با داشتن این توان در فلزیاب یا طلایاب با ایجاد تنظیمات متناسب قدرت تمرکز را برای راس قرار دادن علائم سیگنال گنج طلا در جهت تفکیک مرکزگنج طلا بدست می اورد

مواد معدنی و منابع زمین دارای ذرات تابشی مربوط به خود با اطراف خود میباشد که این تابش میتواند توسط طلا جذب شده و انرژی گنج طلا را با افزایش روبرو نموده و اینکه انتقال ذرات تابش یافته طلا با نیروی بیشتری به اطراف منتقل میگردد با جریان تابش ذرات مواد معدنی و منابع صحنه کار نیز روبرو شده و یا بریکدیگر غالب شده یا مغلوب بازتاب تابش گنج طلا میگردد یا وضعیت درونی انرژی مواد معدنی و منابع از تابش طلا تاثیرمی پذیرد و نیرو بریکدیگر وارد نموده و تغییر در میدان مغناطیس محدوده دورتراز مرکز هدف اصلی یا گنج طلا با شکل جدید پدید می اورد و وضعیت صحنه کار دارای وضعیت نزدیک به گنج طلا شده که در اینجا فلزیاب یا طلایاب باید این توان را داشته باشد که بر روی انرژی سیگنال علائم گنج طلا متمرکز گردد و دیگر ذرات را از دید خود خارج نماید

این امر از یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی طبق اصول رادارزمینی دستی با تفکیک اعداد VDI بنابر تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X برای متمرکز شدن بر روی مرکز گنج طلا توانایی کامل را دارا است

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:04

فلزیاب میدان تابش

فلزیاب میدان تابش طلا یا میدان تابش گنج طلا را از میدان تابش ذرات مواد معدنی و منابع صحنه کار را باید بصورت متمرکز در مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا تشخیص داده تا بتواند مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را مشخص نماید و همین میزان که فلزیاب مرکز میدان تابش طلا یا گنج طلا را تشخیص دهد توان تفکیک دقیق طلا گنج یا طلا را از دیگر منابع خواهد داشت

از انجا که طلا شرایط نوسان از جذب و تابش انرژی و ذرات خود را دارا است میتواند در اثر نیروی های وارد در مرور زمان در اطراف خود میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی برای امواج الکترومغناطیس در فرکانس را داشته باشد

تابش طلا به دیگر منابع اطراف خود عمل انتقال ذرات را به انجام رسانده که موجب میشود سطح وسیعی از نیروی انرژی طلا بین مواد معدنی و منابع صحنه کار بصورت اشفته پراکنده گردد و همین موضوع ایجاد اختلال در نحوه عملکرد فلزیاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع دستگاه مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتر گردد

صفحه10 از171