چهارشنبه, 16 فروردين 1396 07:05

فلزیاب پیدا شدن گنج

فلزیاب پیدا شدن گنج همان میزان که فلزیاب حرفه ای یا طلایاب حرفه ای را نیازدارد یک اپراتور حرفه ای فلزیاب یا کاربرطلایاب حرفه ای را نیزمیخواهد تا موفقیت در پیدا شدن گنج با فلزیاب یا طلایاب حاصل شود

فلزیاب پیداشدن گنج طلا را با اصول مربوط به گنج یابی با فلزیاب یا طلایاب به انجام میرسد و پیداشدن گنج طلا با فلزیاب یا طلایاب روشهای خاص خود را دارد که این روش ها پیدا شدن گنج طلا در ابتدا به نوع فلزیاب یا طلایاب که دراختیار دارید وابسته است

بیشتر فلزیاب ها یا طلایاب ها که در بازار ارائه میگردد در دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی یا مگنتومتر یا مگنت یا تسلا یا یون یاب میباشد که عملاً ساختار ترکیب طراحی این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها به گونه ای میباشد که توانایی عملیاتی کاوش فلزات بخصوص طلا یا گنج طلا را در عمق زیاد نداشته

این بخاطر بهره بردن از میدان مغناطیس در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها میباشد چون میدان مغناطیس منابع و مواد معدنی در لایه های زمین بازتاب داشته که این بازتاب میتواند مانعی برسرراه تشخیص علائم سیگنال تغییر فاز طلا یا گنج را در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاهها شود

وجود میدان مغناطیس در سرجستجوگر این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در تشخیص وضعیت تغییر یافته از فلزات همان میزان واکنش از خود نشان می دهد که بر روی تغییرات میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع از خود نشان می دهد یا میتواند ابراز نمود این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها واکنش یکسان برروی میدان مغناطیس فلزات و میدان مغناطیس تغییر یافته از توده سنگ ها و کانیها و مواد معدنی و منابع داردو یکی از بزرگترین دلایل خطا در این دسته دستگاه ها و فلزیاب ها میباشد

این خود یک عامل مهم در پیدا نشدن گنج با این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها بخصوص طلا در عمق زیاد میباشد

سه شنبه, 15 فروردين 1396 16:47

فلزیاب فلزات دور گنج

فلزیاب فلزات دور گنج طلا یا فلزیاب فلزات اطراف گنج طلا را بخواهد جداگانه از وضعیت مرکز گنج طلا تشخیص داده و تفکیک نماید باید دارای قدرت تفکیک طلا بصورت مجزا از دیگر فلزات مانند اهن و مس و روی و نقره و نیکل و .... باشد

در این شرایط بعضی از فلزات یا زیر خاکی یا عتیقه از نوع دیگر فلزات با فاصله در اطراف گنج طلا قراردارد یا بصورت فاصله به شکل پله ای در بالا یا پایین نسبت به گنج طلا بصورت مارپیچ قرار می دهند که این موضوع میتواند شرایط به هم پیچیدگی در میدان های مغناطیس از هر کدام این فلزات در دور گنج طلا شکل بگیرد

زیرا فلزات دور گنج یا مواد معدنی و منابع دورگنج یا غیر فلزات دورگنج میتواند بر روی یکدیگر از نظر نیرو و انرژی در جریان بارالکتریکی اثر گذاشته و ذرات را بریکدیگر تابش نمایند

در این وضعیت ان فلز که توانایی بالاتری به دریافت علائم سیگنال مربوط به فلزات اطراف گنج طلا را دارد انرژی بیشتری از تابش ذرات گنج طلا و دیگر فلزات و مواد معدنی بخود میگیرد و چون در سطح بالاترازگنج طلا قرار دارد میتواند در فلزیاب ایجاد واکنش نماید و این شرایط پرتراکم مغناطیسی در نیرو با توان بالاتر از مرکز گنج طلا میتواند فلزیاب مغناطیس یا مگنتومتر یا مگنت یا یون یا تسلا را با اختلاف در تشخیص مرکز هدف اصلی یا طلا یا گنج روبرو مینماید و این فلز دور گنج قرار داده شده را بعنوان گنج طلا تشخیص داده و مشخص نماید که بعد از حفاری متوجه میگردند که هدف اصلی یا گنج طلا نمی باشد

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:06

اصول گنج یابی

اصول گنج یابی یا اصول دفینه یابی چند روش دارد که یک روش ان گنج یابی با فلزیاب که این خود برای کاوش گنج راه اصولی کار با فلزیاب یا طلایاب را میخواهد که به این روش اصول گنج یابی با فلزیاب یا اصول گنج یابی با طلایاب میتوان گفت ولی انجام عملیات جستجو برای کاوش گنج طلا با فلزیاب یا طلایاب مراحلی را دارد که باید در اصول گنج یابی یا اصول دفینه یابی رعایت گردد که بتوان در مرحله گنج یابی به انجام برسد

اولین اصول گنج یابی که در کاوش گنج یا کشف طلا مهم میباشد این است که اپراتور فلزیاب یا کاربر طلایاب اطلاعات دقیقی از نحوع عملکرد فلزیاب یا طلایاب خود داشته باشد و اپراتور فلزیاب یا کاربر فلزیاب باید بداند که دقت در کار با فلزیاب یا طلایاب میتواند توان گنج یابی را در هر نوع شرایطی افزایش داده و امکان خطا انسانی در مشخص نموده مرکز هدف اصلی یا گنج طلا کاهش داده شود

پنج شنبه, 02 فروردين 777 07:08

فلزیاب تصویری اندازه طلا

برای فلزیاب تصویری اندازه طلا یا درفلزیاب تصویری سطح طلا برای تشخیص اندازه متراژعمق فلزات یا طلا مهم است و اندازه طلا یا فلزات با توان عمق یابی فلزیاب تصویری یا انواع فلزیاب ها یا انواع طلایاب ها ارتباط دارد در کل اندازه هدف یا اندازه طلا یا فلزات هر چه بزرگ تر باشد باعث افزایش توان تشخیص عمق یابی فلزیاب تصویری میگردد

نسبت اندازه طلا یا سطح طلا یا سطح انواع فلزات دراندازه عمق فلزیاب تصویری یا عمق یابی فلزیاب تصویری اثر مستقیم میگذارد

فلزات کوچک تا یک اندازه یا سطح مشخص در عمق زیاد با فلزیاب یا فلزیاب تصویری قابل تشخیص میباشد و این نسبت به توان عمق فلزیاب تصویری بستگی دارد ویکی از دلایلی که منجرب به طراحی فلزیاب تصویری شد افزایش توان عمق فلزیاب یا طلایاب برای اهداف کوچک یا طلا یا گنج درعمق بیشتر یا عمق زیادتر بوده است

پنج شنبه, 17 فروردين 1396 03:40

فلزیاب اطلاعات عمومی

 اطلاعات عمومی فلزیاب یا فلزیاب اطلاعات عمومی بسیار گسترده ای را دارد که هر شخص نمی تواند ادعا نماید در زمینه فلزیاب اطلاعات عمومی واقعی را دارد و بیشتر افراد که اطلاعات عمومی در زمینه فلزیاب یا طلایاب ابراز مینماید کلاً عمومی محدودی داشته و برای اینکه خود را دانا به دیگران معرفی نمایند موضوعاتی رابیان مینمایند که پایه و اساس علمی و فنی نداشته و منشاء گرفته ازخواسته خودشان میباشد که ابراز مینمایند ولی این نداشتن اطلاعات و ابراز ان برای دیگران این زمینه را پدید میاورد که ان دسته که شنونده هستند و بدنبال واقعیت فلزیاب میباشند منحرف شده و اصول فکری این دسته افراد بیسواد در زمینه فلزیاب را بعنوان اطلاعات عمومی فلزیاب یا طلایاب قبول نموده و اگر شخصی نیز واقعیت فلزیاب یا طلایاب با بیان نماید قبول نمی نمایند

 

بیشتر فروشندگان فلزیاب مواردی را بعنوان اطلاعات عمومی یا اطلاعات علمی فلزیاب بیان مینمایند که فقط برای ایجاد منافع خودشان میباشد و اصلاً این اطلاعات علمی فلزیاب واقعیت فلزیاب نمی باشد و این موارد غیر اصولی را ابراز مینمایند که بتوانند خود را خوب نشان داده و فلزیاب خود را بفروش برساند و خریدار فلزیاب را از خرید فلزیاب از ان دسته که واقعیت فلزیاب را بیان نموده منصرف نمایند

 

فلزیاب تفکیک دار با  کوئل الکترونیکی لیزری

فلزیاب تفکیک دار با کوئل الکترونیکی لیزری توان بالاتری در تفکیک و تشخیص اهداف را در شزایط مختلف دارا میگردد

 برای افزایش توان سیستم فلزیاب های فوق پیشرفته که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد طراحان حرفه ای اقدام به طراحی و ساخت کوئل الکترونیکی لیزری یا التراسونیک نموده اند تا این نوع سیستم فلزیاب توان بالاتری در تشخیص و تفکیک اهداف را در عمق زیاد داشته باشد.

فلزیاب های که با کوئل الکترونیکی لیزری عمل مینماید بصورتی طراحی گردیده است که با کوئل مغناطیسی معمولی نیز عمل مینماید و این نوع طراحی نیز در نوع خود بی نظیر و انحصاری میباشد

طراحان مدار سخت افزار فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی که با کوئل الکترونیکی لیزری عمل مینماید بصورتی مدار سخت افزارفلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی را طراحی نموده اند که  با کوئل معمولی مغناطیسی و کوئل الکترونیکی لیزری یا دیگر سرجستجوگرهای دارای سنسورمختلف مستقل و مشترک و هماهنگ با مدار سخت افزار فلزیاب یا معدن یاب یا رادارزمینی مربوطه عمل نماید.

البته در بعضی از کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی از التراسونیک وسنسورجذبی و حرارت یاب متصل به مدار سخت افزار کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی نصب یا متصل گردیده است تا توان ان کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی برای انتقال علائم به مدار سخت افزار فلزیاب با دقت بالاتری به انجام رسد.

کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی با مدار سخت افزار سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا جذبی بیشترکاربرد داشته و عملکرد ان بر روی تصویر و صدا نسبت به نوع عملکرد سیستم کاربرد عالی دارد.

برای مطالعه بقیه صفحات بر روی HOME صفحه  یا عدد صفحات در پائین هر صفحه کلیک نمائید.

  تماس برای مشاوره و فروش09123800094 مشاهده محصولات و مشاوره WWW.TJA777.IR

  برای مشاهده انواع سیستمها فلزیاب در بالا صفحه اول سایت WWW.TJA777.IR بر روی کلمه محصولات کلیک نمائید  فروش فلزیاب 09123800094

  021 77071446   WWW.TJA777.COM  برای دریافت رایگان کاتالوگ میتوانید تماس حاصل نموده یا ادرس کامل خود را پیامک نمائید 09123800094

  ادرس ربات  تلگرام  @FELEZYABBOTیا شماره 09123800094  را در گوشی همراه خود ثبت یا SAVE نمائید درخواست کاتالوک ارسال نموده تا از طریق تلگرام برای شما ارسال گردد  یا سئوالات خود را مطرح نمائید تا از طریق تلگرام پاسخ داده شود.

 شما میتوانید آخرین اطلاعات ما را در کانال TELEGRAM.ME/FELEZYABAN  مشاهده بفرمایید.

  منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز

 

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 08:52

فلزیاب طراحی کویل الکترونیکی لیزری

فلزیاب طراحی کوئل الکترونیکی لیزری

در فلزیاب طراحی کویل الکترونیکی لیزری از انجا نشات گرفت که دیگر کویل یا لوپ های دارای سیم پیچ در وضعیت تغییر حالت ناگهانی مواد معدنی و منابع زمین با اختلال روبرو میگیرید و طراحان حرفه ای فلزیاب اقدام به طراحی و ساخت کوئل الکترونیکی لیزری نموده اند تا توان تشخیص سیستمها فلزیاب  افزایش یابد و اگر اپراتور یا کاربر بخواهد توان سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب را افزایش دهد درفلزیاب پیشرفته در کنار کوئل الکترونیکی لیزری سنسوری از کوئل یا لوپ معمولی نیز بهره برده شود.

البته طراحان مدار سخت افزاراینگونه فلزیاب و معدن یاب و رادار زمینی دستی را که با کوئل الکترونیکی لیزری عمل مینماید بصورتی طراحی نموده اند که  با کوئل معمولی مغناطیسی و کوئل الکترونیکی لیزری یا دیگر سرجستجوگرهای دارای سنسورمختلف مستقل و مشترک و هماهنگ با مدار سخت افزار فلزیاب مربوطه عمل نماید.

البته در بعضی از کوئل الکترونیکی لیزری از التراسونیک وسنسورجذبی و حرارت یاب متصل به مدار سخت افزار کوئل یا سرجستجوگر الکترونیکی نصب یا متصل گردیده است تا توان ان کوئل الکترونیکی لیزری برای انتقال علائم به مدار سخت افزار فلزیاب با دقت بالاتری به انجام رسد.

کوئل الکترونیکی لیزری با مدار سخت افزار سیستم فلزیاب فرکانس القائی یا فلزیاب جذبی بیشترکاربرد داشته و عملکرد ان بر روی تصویر و صدا یا حرکت انتن نسبت به نوع عملکرد سیستم فلزیاب کاربرد عالی دارد.

کوئل الکترونیکی لیزری بیشتر بر روی سیستمهای فلزیابی کارائی داشته که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد و تنظیمات بر روی کوئل الکترونیکی لیزری با تنظیمات بر روی سیستم فلزیاب میتواند هماهنگ گردد تا توان سیستم فلزیاب افزایش دهد.