شنبه, 26 فروردين 1396 14:46

نقص فلزیاب تصویری

نقص فلزیاب تصویری به نوع مدار ان فلزیاب تصویری بستگی دارد و نقص فلزیاب تصویری یا نقص طلایاب تصویری میتواند از عملکردخود اپرتورفلزیاب تصویری یا کاربر فلزیاب تصویری در کار با فلزیاب تصویری باشد البته به شرط انکه ان فلزیاب تصویری طبق اصول رادار تصویری طراحی و ساخته شده باشد

در فلزیاب تصویری تفکیک با رنگ لکه رنگ متفاوت و با عددی VDI تغییراتی است که بر روی صفحه نمایشگر متناسب با تغییرات حاصله در سیستم فلزیاب تصویری از نوع تنظیمات بر روی فلزیاب تصویری شکل میگیرد و فلزیاب تصویری اصل هر دستوری به ان داده شود طبق همان دستور عمل مینماید ودستور به تنظیمات سخت افزار فلزیاب تصویری واکنش فلزیاب تصویری را به هدف اصلی یا طلا یا انواع فلزات ایجاد مینماید و هر نوع واکنشی در فلزیاب تصویری که نشات گرفته از نوع تنظیمات اپراتور فلزیاب تصویری میباشد به نرم افزار فلزیاب تصویری منتقل میگردد و این انتقال به صورت لکه رنگ یا عدد VDI در برنامه نرم افزار صفحه نمایشگرفلزیاب تصویری اشکار میگردد.

نقص فلزیاب تصویری حرفه ای با تنظیمات ذکر گردیده و برنامه نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO توسط اپراتور فلزیاب تصویری قابل رفع میباشد که دیگر فلزیاب ها از نوع های دیگر این توان را دارا نمی باشد که کاربر فلزیاب تصویری بتواند با تغییر تنظیمات فلزیاب تصویری و برنامه نرم افزار فلزیاب تصویری قدرت تشخیص فلزیاب تصویری را به حد عالی برای تفکیک برساند

شنبه, 26 فروردين 1396 14:11

فلزیاب گنج یابی حرفه ای

فلزیاب گنج یابی حرفه ای را انجام می دهد به شرط انکه خود فلزیاب حرفه ای باشد و اپراتور حرفه ای با فلزیاب یا طلایاب عملیات کاوش گنج یا گنج یابی حرفه ای را به انجام رساند

با انکه در عملیات گنج یابی حرفه ای از سیستم فلزیاب تصویری بهره برده میشود مواردی نیزاست که با تجربه و مهارت اپراتور حرفه ای عملیات گنج یابی حرفه ای به انجام میرسد.

فلزیاب گنج یابی حرفه ای را میتواند با یک فلزیاب تصویری با نرم افزار تفکیک رنگ COL PRO به انجام رساند و فلزیاب حرفه ای یک فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد

جمعه, 25 فروردين 1396 11:22

فلزیاب سنگ کریستال

فلزیاب سنگ کریستال به نسبت وضعیت دیگر مواد معدنی و منابع صحنه کارمیتواند بعنوان یک هدف یا طلا تشخیص دهد که سنگ کریستال در دید فلزیاب در دسته کوارتز قرار میگیرد

سنگ کریستال که به ان سنگ چینی نیز میگویند در اصل تشگیل شده از تودهای سنگ دولومیتی یا اهکی میباشد

سنگ کریستال به شکل های گوناگون وجود داشته با ترکیبات متفاوت و رنگ های مختلف وجود دارد سنگ چینی یا کریستال از دسته سنگهای دگرگون میباشد که سنگ های دگرگون دارای انرژی بالای میباشند زیرا از اطراف خود بار الکتریکی دیگر مواد را جذب مینماید یا در اصل با بار منفی طلا ارتباط مستقیم دارا میباشد و میتواند سیگنال علائم طلا را دریک پیوند یونی پذیرا باشد و وضعیت صحنه کار را با تغییر دما روبرو نموده و برای طلا ایجاد تغییر میدان الکتریکی را پدید اورده و در این وضعیت برای فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا که سرجستجوگر انها با ایجاد میدان مغناطیس عمل مینماید با شرایط مغناطیس همجوارروبرو شده و نمی تواند وضعیت تغییر مغناطیس طلا را تشخیص داده یا مشخص نماید

پنج شنبه, 24 فروردين 1396 07:00

فلزیاب خطرگنج

فلزیاب خطرگنج طلا را برای اینکه نتواند پیدا نماید به همراه خواهد داشت و خطرپیدا نکردن گنج طلا برای فلزیاب یا طلایاب به همان میزان وجود دارد که بتوان فلزیاب گنج طلا را پیدا نماید و ارتباط بین پیدا کردن گنج طلا با اینکه فلزیاب خطرپیدا نکردن کنج طلا را همراه داشته باشد مربوط میشود به نوع فلزیاب یا طلایاب و قدرت تفکیک و توان عمق فلزیاب یا طلایاب میباشد

خطر پیدا نکردن گنج در فلزیاب معمولی یا فلزیاب اماتوری که از دسته فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا دستگاه مگنتومتر یا مگنت یا یون یاب یا تسلا بسیارزیاد است زیرا این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان تشخیص وضعیت میدان مغناطیس در هم پیچیده از انواع میدان مغناطیس مواد معدنی و منابع صحنه کاربه همراه گنج طلا یا طلا یا زیرخاکی را در عمق مطلوب نداشته

چون میدان مغناطیس یک فلز قدیمی یا طلا در صورت وارد شدن نیرو از طرف این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها در طول زمان برگشت تحت تاثیر دیگر میدانهای مغناطیسی قرارمیگیرد و دچاردرهم پیچیدگی میدان مغناطیس میگردد و این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها نمی توانند انرژی میدان مغناطیس هدف اصلی یا طلا یا گنج طلا را تشخیص داده تا وضعیت هدف اصلی یا گنج طلا را مشخص نماید یدا نکردن گنج در فلزیاب ا طلایاب میباشد

ب یا طلایاب و قدرت طلا را دا نکردن گنج طلا برای فلزیاب یا طلایاب یص طبف فرکانسی با با

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 19:02

فلزیاب موج فرکانس

فلزیاب موج فرکانس را از میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی فلزات یا طلا یا گنج طلا میتواند تشخیص دهد که ان فلزیاب قدرت تشخیص امواج الکترومغناطیس مربوط به هدف تعیین شده در عدد VDI را دارا باشد و بتواند انرژی حاصل از میدان مغناطیس و تغییر میدان الکتریکی طلا یا ان فلزتعیین شده در ابعاد هدف IND SIZE را به نسبت حجم الکترون سطح هدف اصل یا طلا تشخیص داده تا تفکیک در فلزیاب از طریق موج فرکانس حاصل گردد

این جریان تفکیک توضیح داده شده فقط از یک فلزیاب فرکانس القایی که مدار ان طبق اصول رادار زمینی با تفکیک طراحی شده است و دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد قابل اجراء برای تفکیک موج فرکانس مربوط به هدف اصلی یا طلا در زمین الوده در عمق زیاد میباشد

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 15:57

فلزیاب سرجستجوگر

سرجستجوگر فلزیاب یا سرجستجوگر طلایاب به کویل فلزیاب یا لوپ فلزیاب یا انتن فلزیاب یا سنسور فلزیاب اعم از سنسور مادون قرمز یا سنسورالتراسونیک یا سنسور مغناطیسی یا هر نوع عامل ارسال و دریافت کننده در فلزیاب میگویند

در فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی سرجستجوگرمیتواند کویل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی و مگنتومتر یا مگنت یا تسلا نیز سنسورمغناطیسی توان عملکرد را دارد

در فلزیاب فرکانس القایی یا جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میتواند سرجستجوگر از نوع کویل یا سنسور مادون قرمز یا سنسور التراسونیک یا سنسورنوری حرارتی یا انتن یا کویل الکترونیکی لیزری باشد

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 11:13

ترکیب ساخت فلزیاب

دسته بندی ساخت فلزیاب یا ترکیب ساخت فلزیاب یا دسته بندی فلزیاب از نظر ساختار کلی نقشه مدار فلزیاب در دو دسته ولتاژ القایی یا مغناطیسی و فلزیاب فرکانسی تقسیم میگردد

ترکیب ساخت فلزیاب ولتاژ القایی یا فلزیاب مغناطیسی از دسته فلزیاب های میباشد که عملکرد انها در سرجستجوگر یا کویل یا لوپ یا سنسور با مغناطیس بر حسب ولتاژ میباشد و فقط توان تشخیص تفاوت فلز اهنی از فلز غیر اهنی میباشد و چون ازتغییر مغناطیس بهره میبرد اثر مغناطیس صحنه کار توان عمق این دسته فلزیاب ها را کاهش می دهد

ترکیب ساخت فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی از دسته فلزیاب های میباشد که دارای تشخیص انرژی خاص از فرکانس هدف اصلی یا طلا میباشد

فلزیاب فرکانسی به دو دسته تشخیص فرکانس عادی و تشخیص فرکانس هدف اصلی یا طلا از انرژی هدف اصلی یا طلا با تمایز دامنه و طول موج فرکانس بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا میباشد که این دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X میباشد که قدرت بالای در تشخیص اهداف یا طلا یا انواع فلزات درعمق زیاد دارد

چهارشنبه, 23 فروردين 1396 04:46

فلزیاب جویندگان گنج

فلزیاب را جویندگان طلا یا جویندگان گنج طلا برای کاوش گنج طلا یا گنج زیرخاکی یا عتیقه تهیه یا خریداری مینمایند ولی اینکه به واقعیت با فلزیاب یا طلایاب میتوانند گنج طلا را جستجو نموده یا جویندگان طلا با فلزیاب به گنج اصلی یا دفینه دست می یابند جای بحث گسترده ای درجستجو اثار باستانی یا گنج طلا دارد و جویندگان طلا در اول امر جویندگی طلا باید بدانند که فلزیاب یا طلایاب که خریدار و تهیه نموده اند توان تفکیک و تشخیص یک فلز نو یا طلا جدید را دارد که بتواند با تنظیمات دقیق گنج طلا را پیدا نماید یا ایا فلزیاب یا طلایابی که انتخاب نموده است دارای قدرت تفکیک و تشخیص فلزات یا انواع فلزیاب مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و کروم و مس و الومینیوم و طلا سفید را بصورت مجزا دارا است

فلزیاب برای تفکیک طلا در عمق زیاد درهرنوع خاک یا مواد معدنی و منابع صحنه کار باید از شرایط علمی تفکیک درراداربا تفکیک و تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE بهره برده باشد تا با تمام توان جویندگان طلا یا جویندگان گنج بتوانند از فلزیاب یا طلایاب انتخاب نموده بهره ببرند

پنج شنبه, 02 فروردين 777 08:07

فلزیاب گنج مثلثی

فلزیاب گنج مثلثی یا فلزیاب گنج ستاره را به سختی میتواند تشخیص دهد و فقط فلزیاب تفکیک دار از نوع فرکانسی با عدد VDI توان تشخیص در این وضعیت را خواهد داشت و گنج مثلثی یا گنج ستاره به ان دسته از گنج یا دفینه ها اطلاق میگردد که ترتیب چیدمان انها در زیر زمین بصورت مثلث یا ستاره پنج پر یا ستاره شش پر میباشد و این نوع چیدمان گنج طلا در زیر زمین به نوع اعتقاد داد ان قوم و ملت یا دوران باستانی متفاوت دارد

این روش چیدمان گنج بصورت مثلث یا گنج ستاره با فاصله های منظم از هم انجام می شده است ودر این زمان کار با فلزیاب برای تشخیص مرکز هرکدام از این گنج ها برای فلزیاب ایجاد خطا در نقطه زنی نموده زیرا هر کدام از این گنج طلا با اطراف خود ارتباط الکتریکی و جریان و انرژی برقرار نموده و متقابلاً بایکدیگر نیز ارتباط جریان و انرژی و نیرو و امواج را داشته و شرایط صحنه کار در این وضعیت دارای میدان مغناطیس با نیرو و جریان بالاگذر شده و توسط فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژالقایی در دیوراه این وضعیت مثلثی یا ستاره ای میباشد و خود خطا در نقطه زنی فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القایی را ایجاد مینماید

 

 فلزیاب مادون قرمز لیزری الکترونیکی دارای مدار مجزا الکترونیکی طبق اصول رادار میباشد و مادون قرمز قسمتی از عملکرد کویل لیزری الکترونیکی میباشد و این کویل لیزری توان و عملکردی مجزا از مدار اصلی فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب انتنی تصویری را دارا است و این کویل الکترونیکی لیزری بر روی تمامی فلزیابها فرکانسی یا طلایابها فرکانسی دارای تنظیمات تفکیک DISCRIMINAION و ابعاد هدف IND SIZE قابلیت نصب داشته و بصورت سیم دار و بی سیم دار طراحی و ساخته شده است

فلزیاب مادون قرمز کویل لیزری الکترونیکی برای خود دارای تنظیمات مربوط به زمین میباشد که این تنظیمات در توان فلزیاب فرکانسی توان بالای را برای حذف مواد یا منابع مزاحم یا ذرات فلزات یا مواد گرم یا با انرژی ایجاد کننده خطا را دارد

کویل لیزری الکترونیکی قابل نصب بر روی فلزیاب یا طلایاب مغناطیسی یا ولتاژ القایی نمی باشد

کویل لیزری الکترونیکی با وجود تنظیمات در خود میتواند ان دسته میدان مغناطیس که از مواد معدنی و منابع صحنه کار یا پیرامون محیط هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دیگر فلزات تعیین شده در تنظیمات تفکیک میباشد را از علائم سیگنال هدف اصلی یا طلا یا گنج جدا نموده تا مدار اصلی بتواند سیگنال علائم پدید امده از هدف اصلی یا طلا یا گنج را مشخص نماید

عملکرد کویل لیزری الکترونیکی بالابردن توان مسیر حرکت علائم بازتاب شده از هدف اصلی یا طلا یا گنج میباشد که چنین شرایطی را برای از بین بردن نویزها و پارازیت ها اضافه غیر مفید یا مضر برای تشخیص فلزیاب یا طلایاب کاربرد دارد

در کل نحوه عملکرد کویل الکترونیکی لیزی چند منظوره برای افزایش توان فلزیاب فرکانسی یا طلایاب فرکانسی میباشد

 

صفحه1 از2